Магистратура

Важлива інформація для вступників, які вступають на освітній рівень «магістр» за спеціальностями галузей знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування»

Важлива інформація для вступників, які вступають на освітній рівень «магістр» за спеціальностями галузей знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування»

Перелік необхідних документів

До заяви, поданої у паперовій формі, вступник додає:

  • документ державного зразка про здобутий раніше освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см.

СТРОКИ ПРИЙОМУ ТА ЗАРАХУВАННЯ ДО МАГІСТРАТУРИ

Прийом заяв і документів на основі базової або повної вищої освіти, фахові вступні випробування, що проводить НФаУ, конкурсний відбір та зарахування на продовження навчання за ступенем магістра за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб, крім вступників, які вступають на освітні програми…