Перелік необхідних документів

До заяви, поданої у паперовій формі, вступник додає:

  • документ державного зразка про здобутий раніше освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см.

СТРОКИ ПРИЙОМУ ТА ЗАРАХУВАННЯ ДО МАГІСТРАТУРИ

Прийом заяв і документів на основі базової або повної вищої освіти, фахові вступні випробування, що проводить НФаУ, конкурсний відбір та зарахування на продовження навчання за ступенем магістра за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб, крім вступників, які вступають на освітні програми…

Перелік спеціальностей (освітніх програм) та терміни навчання

Перелік спеціальностей (освітніх програм) та терміни навчання (завантажити)


Вступ на спеціальність 226 Фармація, промислова фармація (освітній ступінь «магістр»)

Наявна освіта Освітня програма Вступ на Термін та форма навчання Вступні випробування
денна заочна вечірня

Бакалавр

 

Фармація

Фармація 1 к.
image_pdfimage_print