База інтернатури

Рішення круглого столу

«ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЧИННОЇ МОДЕЛІ ІНТЕРНАТУРИ

ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ»

(20 червня 2019 р., м. Харків)

Представники регуляторних органів з питань фармації у Харківській області, академічної фармацевтичної спільноти, роботодавців, що здійснюють фармацевтичну діяльність у регіоні (список учасників додається) …

Про нас

Інститут підвищення квалфікації спеціалістів фармаціїІнститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації є одним зі структурних підрозділів Національного фармацевтичного університету – одного з найстаріших та елітних ЗВО Європи.…

Перелік необхідних документів для проходження циклу передатестаційних підготовки (для провізорів)

1) онлайн-заявка для попередньої реєстрації на цикл передатестаційних підготовки;

2) заява на проходження циклу передатестаційних підготовки *; 

3) заповнена власноруч «Особиста карточка курсанта»;

4) паспорт та його копію (1, 2 та 11 стор.);

5) диплом та …

Перелік необхідних документів для проходження інтернатури

Для зарахування до очної частини інтернатури провізор-інтерн, який проходив стажування у фармацевтичних закладах внесених до Реєстру  надає:

1) онлайн-заявка для попередньої реєстрації на інтернатуру;

2) заява на проходження інтернатури

3) «Особиста карточка інтерна»;

4) диплом про …

Контакти

Запрошуємо в ІПКСФ

61001, м. Харків, майдан Захисників України, 17
Тел.: (057) 731-98-06
Тел./факс: приймальна: (057) 732-58-53
E-maіl: directorate-ipks@nuph.edu.ua