В роки незалежної України

У 1991 р. Харківський фармацевтичний інститут (ХФІ) одним із трьох перших вищих навчальних закладів із числа 900 вищих навчальних закладів СРСР отримав статус акредитованого на союзному рівні.…

Харківський фармацевтичний інститут у 1970 – 1980-ті роки

 

Відповідно до наказу МОЗ СРСР від 2 листопада 1972 р. «Про покращення навчально-методичної роботи у вищих медичних навчальних закладах» в інституті було створено п’ять циклових методичних комісій: фармацевтична, фізико-хімічна, медико-біологічна, з суспільних дисциплін, з російської та іноземних мов.

У

Відновлення інституту

У 1944 р. інститут реевакуйовано до Харкова. Будинок на вулиці Мельникова, 12 був напівзруйнований. Директором інституту знову призначили доцента Ю. Г. Борисюка. У роки війни німецькі окупанти пограбували і знищили майже все на кафедрах. Інституту повністю вдалося зберегти тільки …

Харківський фармацевтичний інститут у роки Великої Вітчизняної війни (1941 – 1945 рр.)

На початку осені 1941 р. фашисти окупували більшу частину території України, війна наближалася до найбільшого міста східного регіону – Харкова. Розуміючи, що відстояти місто практично неможливо, намагаючись зберегти зосереджений в ньому промисловий та науковий потенціал, радянський уряд віддав наказ про

У 1920 – 1930-ті роки

У зв’язку з так званою «уніфікацією фармацевтичної освіти» (1924 р.) доцільність існування вищих фармацевтичних закладів була поставлена під сумнів. Постановою Укрголовпрофосу інститут припинив свою діяльність. Професорсько-викладацький склад був переведений до Харківського фармацевтичного технікуму (існував із 1922 р.), який з того …

Створення фармацевтичного інституту

У 1920-ті роки давалися взнаки наслідки тяжких політичних катаклізмів: панували розруха, голод, лютували хвороби. Тож цілком зрозуміло, що одним із своїх нагальних завдань нова влада вважала необхідність відновлення та зміцнення системи медичного забезпечення населення. Зробити це, безперечно, не можливо було …

Викладання фармацевтичних дисциплін в дореволюційний період

Високий професійний рівень викладання фармацевтичних дисциплін у першій половині ХІХ ст. був досягнутий завдяки видатним ученим, які працювали в університеті, насамперед це стосується професорів Ф. І. Гізе, Є. С. Гордієнка, Я. М. Громова, Г. Г. Корритарі.…

Історичні корені НФаУ

 

Започаткування вищої фармацевтичної освіти на Харківщині сягає 1805 р., коли було відкрито Харківський імператорський університет. У цьому ж році Учена рада медичного факультету отримує право проводити іспити на одержання фармацевтичного звання та присвоєння за їх результатами ступенів гезеля (аптекарського помічника),