Управління, економіка та забезпечення якості в фармації № 4 (42) 2015

ПОВНИЙ ТЕКСТ

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МАГНІЙ МОНОПЕРОК-СИФТАЛАТУ У СУБСТАНЦІЇ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЙНОМУ ЗАСОБІ «ДИСМОЗОН ПУР»
М. Є. Блажеєвський, О. О. Мозгова

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ГЕЛЮ З ТІОКТОВОЮ КИСЛОТОЮ І АЛАНТОЇНОМ
Св. М. Коваленко

ПІДХІД ДО АТЕСТАЦІЇ ТЕСТОВОГО ЗРАЗКА ДЛЯ КОНТРОЛЮ

Управління, економіка та забезпечення якості в фармації № 3 (41) 2015

ПОВНИЙ ТЕКСТ

РАЗРОБКА СКЛАДУ АДГЕЗИВНОГО МАТРИКСУ ТРАНСДЕРМАЛЬНОГО ПЛАСТИРЯ З ТІАМАЗОЛОМ
А. Бакит, У. М. Датхаєв, З. Б. Сакіпова, Р. М. Абдуллабєкова, Т. А. Шитєєва, Е. Н. Капсалямова

ПРОТОКОЛИ ПРОВІЗОРА (ФАРМАЦЕВТА) — ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СИСТЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
І. А. Зупанець, …

Управління, економіка та забезпечення якості в фармації № 2 (40) 2015

ПОВНИЙ ТЕКСТ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ АЛКАЛОИДОВ В СУХИХ ЭКСТРАКТАХ СЕМЯН И КОРНЕЙ ЛЮПИНА МНОГОЛИСТНОГО МЕТОДОМ АМПЕРОМЕТРИЧЕСКОГО ТИТРОВАНИЯ
Х. П. Акритиду, В. В. Бойник, Н. Е. Блажеевский

ВИКОРИСТАННЯ РЕНТГЕНІВСЬКОЇ ДИФРАКЦІЇ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІМОРФІЗМУ СУБСТАНЦІЇ ТОРАСЕМІД
С. М. Гуреєва, І. В. Завалько

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Управління, економіка та забезпечення якості в фармації № 1 (39) 2015

ПОВНИЙ ТЕКСТ

КВАЛІФІКАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ І КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МАЗЕЙ В УМОВАХ АПТЕКИ ПОВІДОМЛЕННЯ 1. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗМІШУВАННЯ
Л. П. Савченко

ВИБІР ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ УМОВ СЕЛЕКТИВНОГО РОЗДІЛЕННЯ ГЛІБЕНКЛАМІДУ, ГЛІКЛАЗИДУ ТА ГЛІМЕПІРИДУ В ТОНКОМУ ШАРІ СОРБЕНТУ
Т. В. Кучер, С. І. …

Журнал органічної та фармацевтичної хімії том 13, 4 (52), 2015

ЗМІСТ / CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

THE SYNTHESIS OF 1,5-DIARYL-4-ARYLTHIOPYRROLIDIN-2-ONES BY ARYLSULFЕNYLATION OF STYRYL ACETIC ACID N-ARYLAMIDES
N.M.Tsyzoryk, I.Yu.Danyliuk, A.I.Vaskevych, R.I.Vaskevych, M.V.Vovk
Cинтез 1,5-діарил-4-арилтіопіролідин-2-онів реакцією арилсульфенілювання N-ариламідів стирилоцтової кислоти
Н.М.Цизорик, І.Ю.Данилюк, А.І.Васькевич, Р.І.Васькевич, М.В.Вовк
Синтез 1,5-диарил-4-арилтиопирролидин-2-онов реакцией арилсульфенилирования N-ариламидов стирилуксусной кислоты…

Журнал органічної та фармацевтичної хімії том 13, 1 (49), 2015

ЗМІСТ / CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

Ювілей В.П.Черних / To jubilee of V.P.Chernykh

METHODS OF SYNTHESIS AND PROPERTIES OF THIAZOLOPYRIDINES
T.I.Chaban
Методи синтезу та властивості тіазолопіридинів
Т.І.Чабан
Методы синтеза и свойства тиазолопиридинов
Т.И.Чабан

SYNTHESIS AND THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF 1-ALKYL-5-METHYL-3-PHENYL-6-(5-PHENYL-1,3,4-OXADIAZOL-2-YL)THIENO[2,3-d

Український біофармацевтичний журнал № 5 (40) 2015

ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОТРОПНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОХІДНОГО КСАНТИНУ АЛ-12 – ПОТЕНЦІЙНОГО КАРДІОПРОТЕКТОРА

К. В. Александрова, С. В. Левіч, О. Б. Макоїд

Исследование энерготропных свойств производного ксантина АЛ-12 – потенциального кардиопротектора
Е. В. Александрова, С. В. Левич, О. Б. …

Український біофармацевтичний журнал № 4 (39) 2015

ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

БІОФАРМАЦЕВТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ВИВЧЕННЯ ВИВІЛЬНЕННЯ СУБСТАНЦІЇ АЛЬТАБОР З ГЕЛЕВИХ ОСНОВ
Т. В. Крутських, А. С. Шаламай, Г. П. Кухтенко

Изучение высвобождения субстанции альтабор из гелевых основ
Т. В. Крутских, А. С. Шаламай, Г. П. Кухтенко

The …

Український біофармацевтичний журнал № 3 (38) 2015

ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

ОГЛЯДОВІ СТАТТІ

ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОСТИ КОМБИНАЦИИ ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ ФОСФОЛИПИДОВ С МЕТИОНИНОМ ДЛЯ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ
А. Л. Загайко, Т. А. Брюханова

Обгрунтування раціональності комбінації есенціальних фосфоліпідів з метіоніном для високої ефективності терапії захворювань печінки
А. …

image_pdfimage_print