Корисні посилання

Українські державні структури

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Українські державні медичні структури

Міністерство охорони здоров’я України

ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»

ДП “Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів”

Сектор супроводження та підтримки ЄДЕБО

sektor-suprovodzhennya-avtomatizovanix-sistem-dlya-zabezpechennya-navchalnogo-procesuЗадачі та функції сектору супроводження автоматизованих систем для забезпечення навчального процесу:

 • Ведення, постійне оновлення та аналіз ЄДЕБО
 • Визначення можливості та шляхів реалізації створення електронної бази випускників НФаУ
 • Організація діяльності щодо підготовки та друку дипломів НФаУ
 • Визначення можливості та шляхів реалізації

Сектор неперервної освіти

Положення про стажування НПП та ПП у НФаУ

Задачі та функції сектору неперервної освіти:

sektor-neperervnoi-osviti

 • Ведення електронного банку даних щодо підвищення компетентності науково-педагогічних працівників (НПП)
 • Інформування кафедр та підрозділів НФаУ щодо курсів підвищення кваліфікації, що організують інші навчальні заклади та установи

Методичний сектор

metodichnij-sektor

Адреса: вул. Валентинівська, 4, методичний кабінет

Тел.: (057) 778 67 63

 

Задачі та функції методичного сектору:

 • Вивчення передового досвіду, розроблення і впровадження інноваційних технологій навчання та організації навчального процесу
 • Аналіз науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін всіх спеціальностей, за якими ведеться підготовка
 • Розробка

Сектор акредитації та ліцензування

sektor-akreditacii-ta-licenzuvannyaЗадачі та функції сектору акредитації та ліцензування:

 • Координація роботи факультетів і кафедр з питань ліцензування, акредитації та зміни ліцензованих обсягів підготовки фахівців з вищою освітою відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів
 • Забезпечення кафедр і факультетів документацією з ліцензування і акредитації
 • Розробка плану заходів

Організаційно-аналітичний сектор

organizacijno-analitichnij-sektorЗадачі та функції організаційно-аналітичного сектору:

 • Зв’язок з підрозділами, відділами та кафедрами НФаУ, підрозділами і департаментами МОН і МОЗ України
 • Обмін досвідом з фармацевтичними факультетами вищих фармацевтичних та медичних навчальних закладів
 • Участь у розробленні державних стандартів фармацевтичної освіти
 • Розроблення наказів, розпоряджень,
image_pdfimage_print