Корисні посилання

Українські державні структури

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Українські державні медичні структури

Міністерство охорони здоров’я України

ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»

ДП “Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів” (Фармакопейний центр)

ДП “Український фармацевтичний інститут якості”

Міжнародні фармацевтичні та медичні структури

Всесвітня організація охорони здоров’я 

Система співробітництва фармацевтичних інспекцій (РIC/S) 

British Pharmacopoeia (BP)

European Medicines Agency (EMEA)

European GMP Guide 

European Directorate for the Quality of Medicines (EDQM)

European Pharmacopoeia (EP)

Food and Drug Administration, USA (FDA) – CDER

National Library of Medicine

United States Pharmacopoeia (USP)

WWW virtual library

Державні бібліотеки

Державна наукова медична бібліотека України

Бібліотека Верховної Ради України

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Національна парламентська бібліотека України
Сектор супроводження та підтримки ЄДЕБО

sektor-suprovodzhennya-avtomatizovanix-sistem-dlya-zabezpechennya-navchalnogo-procesuЗадачі та функції сектору супроводження автоматизованих систем для забезпечення навчального процесу:

 • Ведення, постійне оновлення та аналіз ЄДЕБО
 • Визначення можливості та шляхів реалізації створення електронної бази випускників НФаУ
 • Організація діяльності щодо підготовки та друку дипломів НФаУ
 • Визначення можливості та шляхів реалізації системи автоматизації документообігу НФаУ

Взаємодія університету з ЄДЕБО
Сектор неперервної освіти

Положення про стажування НПП та ПП у НФаУ

Задачі та функції сектору неперервної освіти:

sektor-neperervnoi-osviti

 • Ведення електронного банку даних щодо підвищення компетентності науково-педагогічних працівників (НПП)
 • Інформування кафедр та підрозділів НФаУ щодо курсів підвищення кваліфікації, що організують інші навчальні заклади та установи
 • Узгодження із завідувачами кафедр та керівниками структурних підрозділів інформації про бази та строки підготовки для кожного НПП
 • Розробка плану-графіка підвищення кваліфікації НПП
 • Організація діяльності «Школи професійної майстерності викладача вищого закладу освіти»
   Методичний сектор

metodichnij-sektor

Адреса: вул. Валентинівська, 4, методичний кабінет

Тел.: (057) 778 67 63

 

Задачі та функції методичного сектору:

 

Навчальні плани

Примірні програми з навчальних дисциплін підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти

Спеціальність 226 “Фармація”

Підготовка навчальної, наукової та навчально-методичної літератури

 
Сектор акредитації та ліцензування

sektor-akreditacii-ta-licenzuvannyaЗадачі та функції сектору акредитації та ліцензування:

 • Координація роботи факультетів і кафедр з питань ліцензування, акредитації та зміни ліцензованих обсягів підготовки фахівців з вищою освітою відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів
 • Забезпечення кафедр і факультетів документацією з ліцензування і акредитації
 • Розробка плану заходів з ліцензування та акредитації
 • Керівництво робочою групою з підготовки ліцензійної (акредитаційної) справи
 • Формування ліцензійної (акредитаційної) справи та її супровід у МОН України
 • Організація та забезпечення роботи акредитаційних комісій
 • Впровадження заходів щодо отримання ліцензії на освітню діяльність, сертифікатів про акредитацію

Статут НФаУ

Ліцензія НФаУ

Сертифікати про акредитацію

Концепція діяльності Національного фармацевтичного університету

Концепція освітньої діяльності Національного фармацевтичного університету
Організаційно-аналітичний сектор

organizacijno-analitichnij-sektorЗадачі та функції організаційно-аналітичного сектору:

 • Зв’язок з підрозділами, відділами та кафедрами НФаУ, підрозділами і департаментами МОН і МОЗ України
 • Обмін досвідом з фармацевтичними факультетами вищих фармацевтичних та медичних навчальних закладів
 • Участь у розробленні державних стандартів фармацевтичної освіти
 • Розроблення наказів, розпоряджень, положень університету та методичних рекомендацій, спрямованих на досягнення цілей діяльності
 • Організація діяльності щодо розроблення типової методичної документації на кафедрах університету
 • Організація діяльності з отримання грифів МОН та МОЗ України, їх подання до Міністерства
 • Координація та узагальнення роботи 35 опорних кафедр (плани та звіти опорних кафедр в науково-методичний кабінет МОЗ України)
 • Організація роботи навчального центру «Перспектива» з вивчення доцільності ліцензування нових спеціальностей (робітничі професії)
 • Організація психолого-соціологічного напрямку роботи НФаУ

Нормативні документи

Галузеві стандарти вищої освіти

Організація діяльності опорних кафедр

План пріоритетних заходів НФаУ на 2019-2020 н.р