Програми фахових вступних випробувань для молодших спеціалістів та бакалаврів галузі знань «Біотехнологія»

Програма фахових випробувань при вступі на навчання за освітньою програмою «Біотехнологія» (для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» спеціальностей 5.05140101 «Біохімічне виробництво», 5.12020101«Фармація», 5.12020102 «Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук», 5.12020103 «Виробництво фармацевтичних препаратів)

Програми фахових вступних випробувань для молодших спеціалістів галузей знань “Економіка та підприємство”

Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньою програмою «Менеджмент» (для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» Спеціальностей галузей знань 05 «соціальні та поведінкові науки» та 07 «Управління та адміністрування»)

 

Програма фахового випробування при вступі на навчання