Результати вступних випробувань

Заочна форма навчання

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

Освітня програма «Фармація» (зФф)

Вступ на базі молодшого спеціаліста спеціальності 5.12020101 Фармація

 

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

Освітня програма «Фармація» (зФт)

Вступ на базі молодшого спеціаліста спеціальності 5.12020102 Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук,