Публічне управління і адміністрування

Адміністративний менеджмент (Освітня програма)
Економіка

Економіка підприємства (Освітня програма)
Маркетинг

Маркетолог — одна з найперспективніших професій на ринку праці. Будь-яка організація, навіть якщо в ній немає маркетингового відділу, все одно веде маркетингову діяльність — розробляє товари або послуги, встановлює на них ціни, створює систему поширення і просування, займається рекламою. Професійні маркетологи потрібні для того, щоб зробити цю діяльність ефективнішою.

Сьогодні в процесі роботи кожна компанія, ставлячи перед собою нові амбітні завдання, одночасно стикається з великою кількістю проблемних ситуацій, властивих саме ринковій економіці. Реальною проблемою здійснення підприємницької діяльності стала проблема пошуку платоспроможного попиту. Мало виробити товар, треба організувати всю роботу так, щоб отримати прибуток від його продажу. Для цього потрібне чітке уявлення, чого саме хоче або може бажати покупець. Необхідні знання допомагає отримати маркетинг: це не просто одна з частин бізнесу, це бізнес в бізнесі, що дозволяє заробляти гроші для підприємства шляхом створення додаткової вартості, використовуючи наявні ресурси, створюючи додаткову цінність для споживача на основі ретельного вивчення інформації про ринок і конкурентів. Маркетинг дає вказівки, які товари виробляти і продавати, в якій кількості і в які терміни, які надавати послуги, які призначати ціни, які пропонувати знижки, де і коли розміщувати рекламу, що і як сказати клієнтам.

У високорозвинених країнах професія маркетолога є однією з найбільш поширених. Наприклад, за статистичними даними Великобританії, маркетологів в країні більше, ніж учителів.  Спеціальність «Маркетинг» затребувана в різних галузях, у тому числі й у фармацевтичній. Потреба в кваліфікованих спеціалістах-маркетологах на фармацевтичному ринку досить висока.

У Національному фармацевтичному університеті економічна освіта відповідає загальнодержавним стандартам підготовки. Однак, крім циклу гуманітарних, фундаментальних і професійно орієнтованих економічних дисциплін, студенти вивчають також і дисципліни, які дають знання в галузі фармації.

Фахівець із маркетингу може працювати:

 • на підприємствах фармацевтичної, медико-біологічної, косметичної промисловості;
 • на підприємствах інших галузей у відділах маркетингу, реклами, збуту, постачання, логістики, планування, комерційному та аналітичному відділах;
 • виконувати функції медичного, торгового, регіонального представника підприємства- виробника;
 • в оптових фармацевтичних фірмах і оптових комерційно-посередницьких фірмах інших галузей;
 • на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі;
 • у маркетингових центрах і консалтингових фірмах із проведення маркетингових досліджень, маркетингового контролю, аудиту, аналізу;
 • у рекламних агенціях;
 • у центрах зв’язків із громадськістю (PR-агенціях);
 • у мережі аптек і на інших роздрібних торговельних підприємствах;
 • у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах.

Можливі первинні посади:

 • спеціаліст із методів розширення ринку збуту (маркетолог);
 • консультант із маркетингу, збуту, логістики;
 • медичний, торговий, регіональний представник фірм;
 • аналітик із досліджень товарного ринку;
 • менеджер зі збуту, реклами, з логістики;
 • менеджер зі зв’язків із громадськістю;
 • науковий співробітник науково-дослідної установи;
 • викладач вищого навчального закладу.

Спеціаліст-маркетолог уміє планувати маркетингову діяльність фірми; проводити маркетингові дослідження ринку; формувати маркетингові інформаційні системи; аналізувати й оцінювати ринкову діяльність підприємства; орієнтуватися в кон’юнктурі ринку; обґрунтовувати рекомендації з асортиментної, збутової та цінової політики підприємства; розробляти маркетингові програми з виведення та просування товару на ринку; здійснювати рекламно-інформаційну діяльність, проводити заходи з PR та формування бренду тощо.

Факультет фармацевтичних технологій та менеджменту
Технології медичної діагностики і лікування

Лабораторна діагностика (Освітня програма)
Біотехнологія (Освітня програма)

Бути біотехнологом – значить відчувати впевненість у своєму майбутньому!

Створення нових, якісних і доступних лікарських препаратів, харчових продуктів, захист навколишнього середовища є одним із найбільш актуальних питань у світовому масштабі, вирішення якого неможливе без використання методів біотехнології. Тому саме біотехнологія є однією з найперспективніших спеціальностей ХХІ століття не тільки в Україні, а й у всьому світі.

Біотехнологія – це галузь знань, яка вивчає та розробляє методи отримання корисних для людства продуктів за допомогою біологічних об’єктів: мікроорганізмів, клітин тварин і рослин. Перші зародки біотехнології з’явилися, коли людина стала використовувати процес бродіння для приготування винних напоїв і випікання хлібобулочних виробів. Як окрема галузь науки біотехнологія була визнана в ХХ столітті.

Біотехнологія забезпечує виробництво лікарських засобів, харчових продуктів, створення трансгенних мікроорганізмів, рослин і тварин тощо. Досягнення біотехнології використовуються майже у всіх галузях науки і техніки, адже саме вона допомагає створювати якісні та недорогі продукти. У теперішній час вагомий внесок біотехнології спостерігається в галузі охорони здоров’я. Можливість необмеженого отримання природних білкових біорегуляторів і біологічно активних речовин, у т.ч. рідкісних і дорогих, відкриває нові перспективи в лікуванні різних захворювань. Біотехнологія займається розробкою вакцин, зокрема для боротьби з такими захворюваннями як СНІД, гепатит, малярія, деякі ракові пухлини. Сьогодні фармацевтичні фірми витрачають на біотехнологічні дослідження біля 20% бюджету, а спеціалісти-біотехнологи входять до ТОП-10 спеціальностей, які є найбільш затребуваними та перспективними як в Україні, так і за кордоном.

Національний фармацевтичний університет з 2000 року здійснює підготовку фахівців з «Біотехнології».

Майбутні біотехнологи вчаться створювати лікарські засоби та виробляти харчові продукти із застосуванням мікроорганізмів, клітин рослин і тварин. Під час навчання студенти пізнають таємниці клонування та трансгенезу.

Процес формування майбутнього фахівця відбувається не тільки у навчальних аудиторіях та лабораторіях, а й безпосередньо у виробничих умовах при проходженні загальної інженерної і технологічної практики на сучасних провідних підприємствах України біотехнологічного профілю (ЗАТ «Індар», ВАТ «Фармак», ЗАТ «Борщагівський ХФЗ», ПАТ «Біолік», «СанІнБев Україна», ВАТ «Вім-Біль-Дан Україна» тощо).

Де і ким можуть працювати біотехнологи?

Випускники, які мають диплом біотехнолога, працюють на багатьох підприємствах, зокрема фармацевтичної, харчової, парфумерно-косметичної, ветеринарної, переробної галузей промисловості та в сільському господарстві. Їх професійна діяльність передбачає:

 • виробничо-технологічні та організаційно-керівні функції у галузі виробництва біотехнологічних продуктів;
 • розробку нових і вдосконалення існуючих технологічних процесів;
 • отримання біотехнологічних продуктів;
 • вибір і обґрунтування нових технологічних процесів і режимів виробництва;
 • забезпечення високого рівня якості продукції;
 • організацію інженерного і матеріально-технічного забезпечення виробництва у нових економічних умовах.

Випускник Національного фармацевтичного університету за фахом «Біотехнологія» – це фахівець, який має широкий кругозір та володіє знаннями в області хімії, генетики, мікробіології, технології, мікробіології, фармакології, біохімії та ін.

Факультет фармацевтичних технологій та менеджменту
Менеджмент

Ви завжди були лідером, вас із зацікавленням слухають у будь-якій компанії, а в складних ситуаціях ви готові взяти ініціативу у свої руки і діяти само- стійно? Можливо, з вас вийде хороший управлінець, а тому обирайте спеціальність «Менеджмент».

Ви завжди були лідером, вас із зацікавленням слухають у будь-якій компанії, а в складних ситуаціях ви готові взяти ініціативу в свої руки і не боїтеся діяти самостійно? Можливо, з вас вийде хороший управлінець, а тому обирайте спеціальність «Менеджмент».

Менеджер – професія майбутнього. Ефективна діяльність будь-якого підприємства неможлива без раціонального та ефективного управління. Менеджер – це висококваліфікований керівник, здатний спланувати і організувати роботу колективу із виконання поставлених завдань у найкоротші терміни з найменшими витратами і найбільшим прибутком.

Нова система господарювання потребує підготовки високоосвічених фахівців, які повинні володіти глибокими та ґрунтовними знаннями в різних галузях економіки України. Особливо це стосується підприємств та організацій, де за відносно короткий термін необхідно створити досконалу систему управління, спроможну забезпечити високу ефективність, конкурентоспроможність та стабільність на ринку.

З 2002 року Національний фармацевтичний університет надає можливість отримати спеціальність «Менеджмент».

Впродовж часу навчання студенти-менеджери вивчають 67 дисциплін, серед яких: інноваційний, стратегічний менеджмент; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; маркетинг; основи підприємства і підприємницьке законодавство; страховий, податковий менеджмент; антикризове управління.

Однак менеджер не зможе досягти значного успіху, якщо не володітиме специфікою даної галузі. З метою підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі фармації НФаУ пропонує студентам-менеджерам такий перелік дисциплін:

 • фармацевтичний менеджмент;
 • фармацевтичний маркетинг;
 • фармацевтичне товарознавство;
 • організація фармацевтичної галузі.

Крім глибоких теоретичних знань, студенти-менеджери набувають цінний практичний досвід, проходячи практику на провідних підприємствах та в організаціях галузі. Саме тому наші випускники мають можливість отримувати високооплачувану роботу:

 • на підприємствах хіміко-фармацевтичної, медико-біологічної та косметичної галузей;
 • у сфері приватного фармацевтичного бізнесу та в аптечних закладах;
 • у навчальних та науково-дослідних установах фармацевтичного профілю;
 • у консалтингових центрах;
 • у дилерських та брокерських компаніях;
 • в установах оптової та роздрібної торгівлі;
 • в організаціях митного контролю та державно-податкової інспекції;
 • у рекламних агентствах.

Національний фармацевтичний університет – єдиний вищий навчальний заклад, який забезпечує весь комплекс підготовки професійних менеджерів, затребуваних у конкурентному середовищі, використовуючи при цьому ресурсний потенціал фармацевтичної галузі, що найбільш динамічно розвивається.

Факультет фармацевтичних технологій та менеджменту
Фармація (Освітня програма)

Провізор — це гідна європейська заробітна плата, високий рівень життя, приналежність до інтелектуальної еліти.

Бути провізором — це значить бути лідером, справжнім господарем своєї долі!

 

Фармація — одна з найдавніших сфер людської діяльності, яка зародилася на зорі цивілізації для забезпечення найважливішої потреби людини – бути здоровою. На статуї давньоєгипетського бога мудрості, який, за легендою, описав усі відомі знання, включаючи медичні, було написано слово «фармакі», що означає «зцілюю». Від цього кореня й виникла назва науки про приготування ліків — фармації. Можна без перебільшення сказати, що фармація — це одна з фундаментальних і давніх галузей медицини. Протягом розвитку усієї історії цивілізації пошуку, вивченню і виготовлення лікарських засобів присвячували все життя видатні вчені світу. Фармація — це галузь надзвичайно динамічного розвитку, яка тісно зв’язана з найновішими світовими досягненнями науки, а провізор — це спеціаліст соціально орієнтований та надзвичайно необхідний для суспільства.

На сьогоднішній день в арсеналі медиків тисячі найменувань ліків, перед якими відступає більшість хвороб. Сьогодні ліки можуть радикально змінити життя людини: створити профілактичний бар’єр захворюванням, забезпечити психологічну, емоційну гармонію з навколишнім світом, подарувати людині відчуття повноти буття, працездатність, енергію.

Українська фармація має міцні історичні традиції. Ще за радянських часів Україна була однією з «найфармацевтичніших» республік і посідала провідні позиції у всіх сферах фармацевтичної діяльності: в освіті, науці, виробництві лікарських засобів, аптечній мережі, системі контролю якості, а місто Харків вважається «фармацевтичною» столицею країни. Саме тут розташовані мережа потужних заводів-виробників лікарських засобів, провідних науково-дослідних інститутів, аптечних установ, перша в Україні Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів та флагман вітчизняної фармацевтичної освіти — Національний фармацевтичний університет.

Підготовка студентів здыйснюється на високому навчально-методичному рівні з використанням навчальних класів, обладнаних сучасною комп’ютерною технікою. Освіта у НФаУ надає провізорові системні та змістовні знанням з фармакології та фармакотерапії, хімії, аптечної технології ліків, організації та економіки фармації, менеджменту та маркетингу, фармакоекономіки тощо.

Випускник НФаУ може працювати в:

 • аптеках та їх структурних підрозділах;
 • фармацевтичних компаніях;
 • фармацевтичних фірмах;
 • аптечних базах, складах;
 • контрольно-аналітичних лабораторіях;
 • фармацевтичних фабриках, заводах;
 • науково-дослідних інститутах;
 • клініко-діагностичних лабораторіях;
 • хіміко-фармацевтичних підприємствах, підприємствах біотехнологічної, мікробіологічної та парфумерно-косметичної галузей;
 • службах санітарно-епідеміологічного контролю;
 • митній службі;
 • економіко-маркетингових структурах підприємств.

Провізор володіє найбільшим спектром фахових компетенцій і не має проблем із працевлаштуванням у будь-якій країні світу. Провізор — одна з найзатребуваніших у світі професій, і її заслужена престижність, шляхетність підтверджуються світовим досвідом, стрімким розвитком фармації у світі, високою концентрацією капіталовкладень у галузь, мільярдними прибутками фармацевтичних компаній. Значна кількість адміністративних посад у фармацевтичній галузі дозволяє реалізувати найсміливіші плани та задовольнити будь-які творчі амбіції, надає широкі можливості для професійного росту провізорів.

Отже, провізор — спеціаліст, фах якого, в силу своєї багатовекторності завжди відповідає вимогам часу.

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
Промислова біотехнологія

Підготовка магістрів зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» здійснюється за двома освітніми програмами: «Промислова біотехнологія» та «Фармацевтична біотехнологія». Освітня програма «Промислова біотехнологія» покликана забезпечувати кваліфікованими науковими та інженерними кадрами біотехнологічні, біохімічні виробництва; підприємства харчової промисловості; заклади санітарного і екологічного нагляду; установи, що займаються випуском харчових добавок, препаратів для ветеринарії, біодобрив тощо; контрольно-виробничі лабораторії; центри сертифікації продукції; науково-дослідні організації, які займаються такими перспективними напрямками біотехнології, як створення пептидних та амінокислотних конструкцій, трансгенних мікроорганізмів, рослин і тварин, розробкою конструкцій із застосуванням біомолекул (біосенсори, біоелементи).

Підготовка магістрів за освітньою програмою «Промислова біотехнологія» ґрунтується на проведенні наукових досліджень і орієнтована на підготовку фахівців для науково-дослідної діяльності, для роботи в галузі наукоємних біотехнологій та біоінженерій. Тому наші магістри-біотехнологи проходять стажування на провідних сучасних біотехнологічних, харчових, фармацевтичних підприємствах, а також у провідних науково-дослідних установах («САНІнБев Україна», ФП «Біофарма», Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України тощо).

Факультет фармацевтичних технологій та менеджменту
Фармацевтична біотехнологія

Підготовка магістрів зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» здійснюється за двома освітніми програмами: «Промислова біотехнологія» та «Фармацевтична біотехнологія».

Освітня програма «Фармацевтична біотехнологія» орієнтована на забезпечення кваліфікованими кадрами переважно фармацевтичної промисловості. У галузі виробництва лікарських препаратів біотехнологія витісняє традиційні технології, відкриває принципово нові можливості. Досягнення біотехнології використовуються при створенні фармацевтичних засобів останнього покоління: вакцин, імуномодуляторів, антибіотичних, пробіотичних, ферментних, вітамінних, гормональних та багатьох інших препаратів медичного призначення. Про темпи росту числа фармацевтичних біотехнологічних продуктів свідчать і зростаючі об’єми інвестицій у галузь фармацевтичної біотехнології.

У період навчання студенти проходять стажування як на провідних сучасних підприємствах біотехнологічного напряму, так і у провідних наукових інститутах (ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»).

Магістри з фармацевтичної біотехнології можуть працювати на промислових підприємствах з виробництва лікарських засобів, на підприємствах з випуску виробів медичного призначення, ветеринарних препаратів, біологічно активних добавок, у науково-дослідних та проектних інститутах, у ВНЗ тощо.

Факультет фармацевтичних технологій та менеджменту
Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Менеджер — це сучасна професія, яка з розвитком ринкових відносин стає все більш потрібною і високооплачуваною. Адже саме ці фахівці забезпечують ефективну роботу в галузі підприємницької діяльності у комерційних структурах, спільних та малих підприємствах, в інвестиційних компаніях, а також беруть участь в організації виробництва на промислових підприємствах різних форм власності, де вони займаються питаннями управління, планування, контролю.

Сучасний менеджер володіє гнучким економічним мисленням, приймає економічно обґрунтовані рішення, здатний будувати комерційно вигідні ділові партнерські відносини. Він економічно доцільно і психологічно точно організовує роботу колективу організації, професійно здійснює системний аналіз діяльності організації і на цій основі приймає економічно обґрунтовані рішення.

Під час навчання в НФаУ майбутні менеджери отримують фундаментальні та загальнотеоретичні знання в обсязі, необхідному для вирішення завдань управління, знання із дисциплін економічного циклу, спеціальні знання з проблем психології та етики ділового спілкування, основ менеджменту, управління персоналом, дослідження ринків, прогнозування, товарної політики, рекламної та зовнішньоекономічної діяльності, грошового обігу, кредиту, бухгалтерського обліку, соціальної відповідальності за ринкову діяльність підприємства. Менеджер повинен орієнтуватися у питаннях зайнятості, соціального захисту громадян, безпеки праці, конфліктології, професійного підбору, володіти навичками спілкування з людьми, вміти працювати на персональному комп’ютері та знати іноземну мову.

Студенти проходять практику на провідних підприємствах фармацевтичної галузі та інших галузей та одержують навички управлінської діяльності.

Факультет фармацевтичних технологій та менеджменту