Публічне управління і адміністрування

Адміністративний менеджмент (Освітня програма)

Ефективна діяльність будь-якого підприємства неможлива без раціонального та ефективного управління. Менеджер – це висококваліфікований керівник, здатний спланувати та організувати роботу колективу з виконання поставлених завдань в найкоротші терміни з найменшими витратами і найбільшим прибутком.

У процесі навчання студенти отримують теоретичні …