Процедура подання документів іноземцями та особами без громадянства до приймальної комісії

На навчання для здобуття ступеня бакалавра, магістра за акредитованими спеціальностями приймаються іноземці та особи без громадянства з повною загальною середньою освітою.…

Спеціальності та вартість навчання 

Підготовка іноземних громадян здійснюється за навчальними планами та програмами, розробленими та затвердженими НФаУ для факультету з підготовки іноземних громадян, або за індивідуальними планами і програмами, якщо це обумовлено певними угодами та контрактом.

Встановлена вартість навчання для набору здобувачів вищої освіти …

Особливості прийому іноземних громадян та осіб без громадянства на навчання до НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ у 2019 році

Згідно до листа Міністерства освіти та науки України від 17.01.2019 р. №1/9-30,  передбачені вимоги деяких країн щодо вступників на програми вищої освіти під час зарахування іноземців на навчання для здобуття вищої освіти (згідно нот посольств іноземних держав).…

Вартість навчання за обраними спеціальностями та освітніми програмами

Згідно наказу №  190 від „27” квітня 2018 р «Про вартість навчання для набору здобувачів вищої освіти (студентів) НФаУ на 2018-2019 навчальний рік» встановлена вартість навчання для набору здобувачів вищої освіти (студентів) іноземних громадян на 2018-2019 навчальний рік.…