Журнал «ScienceRise»

Журнал «ScienceRise: Pharmaceutical Science» № 4(4)2016

ЗМІСТ / CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З РОЗРОБКИ ОСНОВИ КОРЕГОВАНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ФОРМИ

Л. І. Вишневська, О. О. Шмалько, В. К. Яковенко, В. А. Мегалінський

Technological studies on the development of the corrected dosage form base

  1. Vyshnevska, O. Shmalko, V.

Журнал «ScienceRise: Pharmaceutical Science» № 3(3)2016

ЗМІСТ / CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИМІКРОБНИХ КОНСЕРВАНТІВ У РОЗРОБЦІ СКЛАДУ КОМБІНОВАНОГО СИРОПУ

О. О. Шмалько, Л. І. Вишневська, О. П. Стрілець, В. К. Яковенко

Study of the antimicrobial preservatives effectiveness test in development of the combined …

Журнал «ScienceRise: Pharmaceutical Science» № 2(2)2016

ЗМІСТ / CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИМІКРОБНИХ КОНСЕРВАНТІВ У РОЗРОБЦІ СКЛАДУ КОМБІНОВАНОГО СИРОПУ

О. О. Шмалько, Л. І. Вишневська, О. П. Стрілець, В. К. Яковенко

Study of the antimicrobial preservatives effectiveness test in development of the combined …

Журнал «ScienceRise» № 1(1)2016

ЗМІСТ / CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

СИНТЕЗ ТА ПРОТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ АМІДІВ 3-БЕНЗИЛ-5-МЕТИЛ-4-ОКСО-2-ТІОКСО-1,2,3,4-ТЕТРАГІДРОТІЄНО[2,3-d]ПІРИМІДИН-6-КАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ

С. В. Власов, В. П. Черних

Synthesis and antimicrobial activity of 3-benzyl-5-methyl-4-oxo-2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydrothieno[2,3-d]pyrimidine-6-сarboxylic acid amides

S. Vlasov, V. Chernykh

Синтез и антимикробная активность амидов 3-бензил-5-метил-4-оксо-2-тиоксо-1,2,3,4-тетрагидротиено[2,3-d]пиримидин-6-карбоновой …

Журнал «ScienceRise» № 4/4(21)2016

ЗМІСТ / CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

Оптимізація системи фармацевтичної допомоги хворим на цукровий діабет з використанням сучасної методології фармацевтичної інформатики

А.І. Бойко

Optimization of the pharmaceutical care system for diabetes patients using modern pharmaceutical informatics methodology

A. Boyko

Оптимизация системы фармацевтической …

Журнал «ScienceRise» № 2/4(19)2016

ЗМІСТ / CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНОГО ВМІСТУ ДИГІДРОКВЕРЦЕТИНУ В ДОБАВКАХ ДІЄТИЧНИХ. ПОВІДОМЛЕННЯ 2
О. Ю. Владимиров, О. А. Здорик, П. О. Безуглий, Г. О. Бур’ян, А. І. Абу Шарк, Л. О. Петрушова, Т. В. Алексєєва, І. А. Данилова, В. …

Журнал «ScienceRise» № 1/4 (18) 2016

ЗМІСТ / CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

THE PHARMACEUTICAL QUALITY REVOLUTION
J. Botet

ВСТАНОВЛЕННЯ ТОТОЖНОСТІ МЕЛІСИ ЛІКАРСЬКОЇ ЛИСТЯ ЗА МОРФОЛОГО-АНАТОМІЧНИМИ ОЗНАКАМИ
О. В. Савельєва, Л. М. Сіра, І. М. Владимирова
To verify the authenticity of Lemon Balm leaves for morphological and anatomical …

Журнал «ScienceRise» № 12/4 (17) 2015

ЗМІСТ / CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВАГИНАЛЬНОГО КАНДИДОЗА
Ю. В. Левачкова, Т. Г. Ярных, С. Н. Пушок, В. Н. Чушенко
Modern state of the assortment drugs for the treatment of vaginal candidosis
Yu. Levachkova, …

Журнал «ScienceRise» № 11/4 (16) 2015

ЗМІСТ / CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРСПЕКТИВА ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІМЕРІВ, ЯК ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН У ВИРОБНИЦТВІ ТВЕРДИХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ
І. В. Ковалевська, О. А. Рубан
The prospect of using polymers in production of solid dosage forms
I. Kovalevskaya, О. Ruban
Перспективы применения полимеров, …