Центральна методична рада

 

Склад Центральної методичної ради

Голова

ректор НФаУ,

проф. Котвіцька А.А.

Заступник голови проф. Левітін Є.Я.
Секретар ЦМР доц. Полуян С.М.
Директор Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації проф. Пімінов О.Ф.
Проректори з науково-педагогічної роботи

проф. Загайко А.Л.

проф. Крутських Т.В.

доц. Галій Л.В.

доц. Кухтенко О.С.

Заступник ректор з навчальної роботи доц. Віннік Л.М.
Завідувач науково-методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти доц. Ольховська А.Б.
Голови методичних профільних комісій

проф. Георгіянц В.А.

проф. Зупанець І.А.

проф. Немченко А.С.

доц. Галій Л.В.

проф. Ярних Т.Г.

Декани факультетів

проф. Вишневська Л.І.

доц. Калайчева С.Г.

проф. Набока О.І.

доц. Кузнєцова В.Ю.

доц. Здорик О.А.

Завідувач відділу практики та сприяння працевлаштуванню Барковська О.Я.
Завідувачі випускових кафедр

проф. Гриценко І.С.

проф. Половко Н.П.

проф. Рубан О.А.

проф. Зупанець І.А.

проф. Немченко А.С.

доц. Кубарєва І.В.

проф. Гладух Є.В.

проф. Ярних Т.Г.

проф. Кошовий О.М.

проф. Георгіянц В.А.

проф. Малий В.В.

проф. Кисличенко В.С.


Положення про Центральну методичну раду НФаУ