Центральна науково-дослідна лабораторія (ЦНДЛ)

Центральна науково-дослідна лабораторія

Кошова Е. Ю.Адреса: 61002, м. Харків, вул. Куликівська, 12
Тел./факс: (0572) 7062312
Е-mail: cndl@nuph.edu.ua

Завідувач:
Кошова Олена Юріївна, кандидат фармацевтичних наук, старший науковий співробітник
Моб. тел. +38095 34 77 615

Центральна науково-дослідна лабораторія (ЦНДЛ) була створена МОЗ України як структурний підрозділ НФаУ у 1989 р. ЦНДЛ є міжкафедральним науково-методичним і експериментальним центром НФаУ для проведення науково-дослідних робіт зі створення та фармакологічного вивчення нових лікарських препаратів з метою розширення вітчизняного асортименту лікарських засобів.

 

 

З 1989 по 2012 р. завідувачем ЦНДЛ НФаУ була заслужений діяч науки і техніки України, доктор фармацевтичних наук, професор Яковлєва Лариса Василівна.

Яковлєва Л. В.Професор Яковлєва Лариса Василівна – завідувач кафедри фармакоекономіки, заслужений діяч науки та техніки України, член спеціалізованої Вченої ради НФаУ, двох спеціалізованих рад НФаУ із захисту дисертаційних робіт, ПК «Фармація» МОЗ України (куратор секції «Фармакологія»), член редакційної колегії журналів «Вісник фармації» (НФаУ), «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації» (НФаУ), «Фармацевтичний часопис» (м. Тернопіль) та «Клиническая фармакология и фармакоэкономика» (м. Москва), заступник головного редактора журналу «Клінічна фармація» (НФаУ), член Центрального формулярного комітету України, Міжнародної спілки фармакоекономічних досліджень (ISPOR), керівник Українського відділення Міжрегіональної суспільної організації «Общество фармакоэкономических исследований».

Протягом всього періоду роботи на посаді завідувача ЦНДЛ Лариса Василівна розвивала лабораторію і сприяла впровадженню принципів GLP в її роботу. Працюючи в ЦНДЛ, Л. В. Яковлєва продовжила наукові розробки НФаУ і стала ініціатором нових сучасних напрямків НДР у НФаУ: пошук, розробка і створення нових протизапальних, противиразкових, геропротекторних, анаболічних, адаптогенних, венопротекторних, ранозагоювальних засобів. До теперішнього часу за зазначеними напрямами лабораторія посідає провідні позиції в Україні та державах близького зарубіжжя.

З 2013 р. по лютий 2015 р. завідувачем ЦНДЛ був професор, доктор медичних наук Штриголь Сергій Юрійович.

Штриголь С. Ю.Професор Штриголь Сергій Юрійович – завідувач кафедри фармакології та лікарської токсикології, дійсний член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» та Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR». Автор понад 600 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 2 монографії, близько 50 патентів і авторських свідоцтв на винаходи, близько 350 статей, понад 10 підручників і посібників, близько 20 інформаційних листів, 2 методичних рекомендацій МОЗ України. Член редакційної ради «Фармацевтичної енциклопедії», редколегії «Українського біофармацевтичного журналу», редакційної ради журналу «Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии» (Санкт-Петербург), експерт центру тестування МОЗ. Нагороджений почесною грамотою МОЗ України, член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій зі спеціальності 14.03.05 – фармакологія, апробаційної ради НФаУ.

Співробітники ЦНДЛ працювали і продовжують працювати на основі госпдоговірних НДР і НДР, які виграли гранти на бюджетне фінансування.

В лабораторії виконуються дослідження з визначення фармакологічних та токсикологічних властивостей речовин синтетичного, рослинного та природного походження, нових субстанцій та лікарських засобів на їх основі, генеричних лікарських засобів та відомих лікарських препаратів, які проходять доклінічне вивчення за новим показанням.

Якість та високий методичний рівень виконуваних у ЦНДЛ НФаУ науково-дослідних робіт відповідає вимогам ДЕЦ МОЗ України, що засвідчується сертифікатами цього регуляторного органу з 1996 року. В отриманому останньому Посвідченні № 21 від 30.04.2009 р. засвідчено дозвіл ЦНДЛ НФаУ здійснювати доклінічні дослідження лікарських засобів.

Свідоцтвом про атестацію вимірювальної лабораторії № 008/11 від 18.10.2011 р. МОЗ України засвідчено, що ЦНДЛ НФаУ відповідає необхідному рівню й атестована на проведення вимірювань у сфері охорони здоров¢я.

У ЦНДЛ НФаУ впроваджена Система управління якістю, яка включає в себе унікальний комплекс Стандартних Операційних Процедур (СОП), систему навчання персоналу та заходів із забезпечення і контролю якості, спрямований на безперервне забезпечення стандартів протягом всього дослідження: від розробки протоколу дослідження до фінального звіту.

Система якості включає:

Положення про ЦНДЛ;

СОПи;

Робочі інструкції;

Посадові інструкції;

Керівництва;

Відповідні розділи GLP;

Локальні регуляторні вимоги;

Програму внутрішніх аудитів;

Правила і норми внутрішнього розпорядку.

Наукові напрямки та види наукових досліджень:

 • Розробка, вивчення, створення та впровадження нових лікарських засобів;
 • Доклінічне вивчення специфічної фармакологічної дії лікарських засобів наступних клініко-фармакологічних груп: нестероїдні протизапальні засоби та ненаркотичні  анальгетики; противиразкові препарати; гепатопротектори; антиоксиданти та антигіпоксанти; кардіопротектори; антиалергічні та імунотропні засоби; адаптогени та актопротектори; гіпоглікемічні засоби; венотонічні засоби; препарати місцевої дії (мазі, гелі); ранозагоювальні засоби; церебропротектори; простатопротектори; геропротектори; стреспротектори; гіполіпідемічні засоби; засоби для лікування захворювань верхніх дихальних шляхів;
 • Токсикологічні дослідження: гостра токсичність, токсичність при повторних уведеннях (підгостра, субхронічна, хронічна);
 • Вивчення специфічної токсичності: эмбріотоксичність; гонадотоксичність; імунотоксичність; сенсибілізуюча дія; мутагенність; ульцерогенність; кумулятивна дія; місцевоподразнювальна дія; пірогенність;
 • Окремі види фармакокінетичних досліджень.
 • Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації: кандидатів та докторів наук за спеціальністю «Фармакологія»

Центральна науково-дослідна лабораторія НФаУ є базою для виконання НДР вченими медико-біологічних кафедр НФаУ, яким надається можливість користуватися:

 • приміщеннями лабораторії;
 • лабораторними приладами та устаткуванням;
 • лабораторними тваринами.

Загальна площа ЦНДЛ – 776 м2, з них:

Лабораторії          площею      145  м2;

Віварій                 площею      305  м2.

Наукові кадри ЦНДЛ:

докторів наук – 2,

кандидатів наук – 6,

м.н.с. без наукового ступеня – 4,

ст.н.с. – 5,

Виконуються 2 кандидатські дисертації.

Наукові співробітники ЦНДЛ є членами Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України».

У 2014/2015 році у ЦНДЛ виконувались 2 науково-дослідні роботи бюджетного фінансування та 24 НДР, 5 науково-дослідних робот (пошукова тематика), які не мають цільового фінансування.

Науково-дослідні роботи держбюджетного фінансування, які виконувалися та виконуються у 2014-15 роках:

 1. Конструювання, синтез та пошук потенційних засобів для лікування захворювань опорно-рухового апарату серед похідних [2,3-d] – піримідин-6-карбонової кислоти.
 2. Значення природного метаболіту глюкозаміну гідрохлориду в процесах старіння (вплив на вікові зміни репродуктивної функції).

Відомості, щодо впровадження нових фармпрепаратів, лікарських засобів: На ІІ фазі клінічних випробувань знаходяться препарати:

 • Капсули «Феполєн» – для лікування простатитів та аденоми простати;
 • Таблетки «Елгацин» як антиоксидант з кардіопротекторною дією.

ЦНДЛ тісно співпрацює з вітчизняними фармпідприємствами: ТОВ «Юрія-Фарм», ПАТ «Червона Зірка», ПАТ «Галичфарм».

Ініціативні та пошукові науково-дослідні роботи, що виконувались у ЦНДЛ у 2014-15 рр.:

 • Екстракт з листя берези
 • Стоматологічна настойка «Касдент»
 • Густий екстракт нагідків
 • Гранули з перги
 • Гель з ФГПП, 2%

Публікації:

 1. Л. В. Яковлєва, Є.О. Ковальова, О.Ю. Кошова, Т.К. Юдкевич // Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація.– 2015. – № 1-2 (22-23). – С. 76-82.
 2. Koshova O.Yu. Determination of elgacin influence on cellular branch of immunity in aged rats / O.Yu. Koshova // News of pharmacy .– 2015. – № 1 (81). – P. 75-77
 3. Koshova O.Yu. Influence of antidiabetic composition on functional condition of liver in terms of experimental diabetes / O.Yu. Koshova // News of pharmacy .– 2015. – № 1 (81). – P. 69-71.
 4. Yakovleva L. V. Study of immunomodulating activity of rectal suppositories with an extract of licorice root / L. V. Yakovleva, T. G. Yarnykh, E. Yu. Koshevaya, O. A. Rukhmakova, G. N. Melnik // J of pharmacy and pfаrmacology. – 2014. – Vol. 2, № 4 (serial number 5). – P. 277-283.
 5. Егорова Е.А. Новые подходы к фармакологической коррекции возрастных изменений репродуктивной функции в эксперименте на животных / Е.А. Егорова, Л. В. Яковлева, О.Ю. Кошова, Ю.Б. Лар’яновская // Рецепт. – 2014. – № 5 (97). – С. 72-81.
 6. Штрыголь С.Ю. Изучение противовоспалительной активности фармакологических средств природного происхождения / Штрыголь С.Ю., Дроговоз С.М., Зупанец М.В., Кононенко А.В.// Вестник фармации. – 2014. – №2 (64). – С.89-93.
 7. Deyko R.D., Shtrygol’ S.Yu., Kolobov A.A.Experimental study of the ceredroprotective properties of new oligopeptides homologous to primary sequence of AKTH 15-18 // Actual questions of development of new drugs: Abstracts of XX International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students (April 22-23, 2014). – Kh., Publishing Office, 2014. – P. 170-171.
 8. Штрыголь С.Ю., Товчига О.В., Койро О.О., Степанова С.И. Лекарственные растения, почки и обмен мочевой кислоты : монография. – Харьков: Титул, 2014. – 424 с.
 9. П’ятницький Ю.С. Вплив субстрату кріоконсервованої шкіри свині на імунну відповідь щурів з нормальним гомеостазом / Ю.С. П’ятницький, Л.В. Яковлєва, О.Ю. Кошова // Клінічна фармація. – 2014. – Т. 18, № 2. – С. 34-40.
 10. Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я №120 Інноваційні перспективи використання N,N’-(етан-1,2-диїл)біс(хінолін-2-карбоксаміду) як потенційного гіпоглікемічного засобу Інноваційні перспективи використання N,N’-(етан-1,2-диїл)біс(хінолін-2-карбоксаміду)як потенційного гіпоглікемічного засобу / Штриголь С.Ю., Папонов Б.В., Львов С.В., Калапко О.М..–2014. – К., 2014. – 4 с.
 11. Яковлєва Л.В., Ковальова Є.О., Кошова О.Ю., Юдкевич Т.К. Вплив глюкозаміну гідрохлориду на фертильність старіючих самців та розвиток їх нащадків / Л.В. Яковлєва Л.В. Експериментальне обґрунтування корекції елгацином гіпофункції сім’яників щурів / Л.В. Яковлєва, О.Ю. Кошова, О.О. Єгорова, Є.О. Ковальова // Лікарська токсикологія та фармакологія. – 2013. – № 6 (36). – С. 56-64.
 12. Яковлєва Л.В. Вивчення ефективності препарату «Елгацин» на експериментальній моделі простатиту, викликаного прошиванням простати / Л.В. Яковлєва, О.О. Єгорова, О.Ю. Кошова, Є.Я. Горбань // Таврический медико-биологический вестник. – 2013. – Т. 16, № 1, ч. 3 (61). – С. 237-242.
 13. П’ятницький Ю.С. Експериментальне дослідження фармакологічних властивостей субстрату кріоконсервованої шкіри свині / Ю.С. П’ятницький, Л.В. Яковлєва, О.Ю. Кошова. // Клінічна фармація. – 2013.– Т.17, №1.– С. 56-63.