Cлужба контролю і доступу

Адреса: 61141  м. Харків, вул. Валентинівська, 4
Тел: (057) 68-19-67

Email: security@nuph.edu.ua

АЛГОРИТМ дій при втраті електронної перепустки 

 

Начальник:

Ольховський Микола Миколайович

 

Фахівець 2 категорії 

Гончарова Людмила Анатоліївна

 

Служба контролю і доступу створена з метою забезпечення збереження об’єктів власності університету, а також проведення інших заходів, спрямованих на забезпечення суспільного порядку, збереження матеріальних цінностей Університету та безпеку громадян.

Служба контролю і доступу відповідно до покладених на неї завдань здійснює наступні функції:

 • запобігає правопорушенням і припиняє їх у місцях охорони об’єктів університету;
 • визначає за погодженням з ректором вид охорони;
 • розробляє положення та інструкції, що регламентують забезпечення та виконання охоронних функцій;
 • бере участь у розробленні комплексу заходів по забезпеченню технічними засобами охоронного призначення з урахуванням вимог і норм у галузі розроблення, стандартизації, проектування, виробництва, монтажу та обслуговування зазначених технічних засобів;
 • погоджує проекти в частині забезпечення технічними засобами охоронного призначення об’єкта і споруд, що будуються (реконструюються);
 • забезпечує належну та ефективну експлуатацію технічних засобів охоронного призначення;
 • здійснює профілактичні заходи, спрямовані на запобігання крадіжкам матеріальних цінностей;
 • проводить тимчасове затримання розкрадачів матеріальних цінностей до моменту появи працівників Міністерства внутрішніх справ;
 • бере участь у розслідуванні крадіжок, технічних причин пожеж та їх облік в межах діючого законодавства;
 • розроблення вимог до захисту об’єктів університету від злочинних намірів, вимог до інженерно-технічного укріплення та захисту об’єктів, оснащення їх технічними системами та засобами тривожної сигналізації, контролювання доступу, а також інструкцій, що регламентують виконання охоронних функцій;
 • охорона об’єктів університету від проникнення на їх території сторонніх осіб та охорона матеріальних цінностей, що належать університету;
 • забезпечення на об’єктах університету встановленого пропускного режиму;
 • Здійснення надійної та ефективної охорони об’єктів університету у відповідності з діючими нормативними документами, положенням, інструкціями, що стосуються організації охорони;
 • Забезпечення перепускного режиму на об’єктах університету з пропуску працівників університету, здобувачів вищої освіти, сторонніх осіб та автотранспорту за перепустками встановленого зразку;
 • Здійснення заходів щодо недопущення крадіжок матеріальних цінностей з об’єктів університету, затримання осіб, які порушують пропускний режим;
 • У випадках виникнення на об’єктах університету пожежі, аварійних ситуацій, брати участь в їх ліквідації, забезпечувати безперешкодний пропуск на території об’єктів університету пожежних підрозділів ДСНС;
 • Надання первинної медичної допомоги особам, які її потребують;
 • Здійснення аналізу результатів діяльності окремих працівників служби та служби охорони в цілому і на його основі внесення у встановленому порядку пропозицій керівництву університету стосовно підвищення ефективності роботи служби;
 • Здійснення роботи з добору, підвищення кваліфікації працівників служби контролю і доступу, забезпечення та контроль за додержанням ними правил охорони праці, протипожежного захисту;
 • Контроль за своєчасним проходженням працівникам служби контролю і доступу медичних оглядів, додержанням ними санітарно-гігієнічних правил;
 • Застосування заходів спрямованих на усунення існуючих недоліків, які негативно впливають на ефективність діяльності служби контролю і доступу.

Організовує:

 • роботу з виготовлення і видачі електронних перепусток взятим на роботу співробітникам і зарахованим на навчання здобувачам вищої освіти згідно з наданими відділом кадрів і деканатами даними;
 •  роботу з виготовлення і видачі дублікатів електронних перепусток співробітникам і здобувачам вищої освіти на платній основі, замість втрачених чи пошкоджених, на підставі їх заяви.

Права:

 • давати рекомендації структурним підрозділам університету з питань, що стосуються компетенції служби контролю і доступу.
 • вимагати і одержувати від структурних підрозділів університету документи і матеріали, необхідні для здійснення діяльності служби контролю і доступу.
 • вимагати від працівників, здобувачів вищої освіти та громадян додержання встановленого пропускного режиму, режиму пожежної безпеки, а також громадського порядку.
 • складати відповідно до законодавства і передавати на розгляд уповноважених законодавством органів заяви, акти та інші документи на осіб, які вчинили дрібні крадіжки з об’єктів охорони та інші правопорушення.
 • в установленому порядку в разі порушення правил пожежної безпеки, що створює безпосередньо загрозу виникнення пожежі, та невиконання протипожежних заходів, передбачених нормами проектування, технічними вимогами та іншими нормативними актами, тимчасово до усунення недоліків вносити рекомендації  про зупинення роботи підрозділів університету, експлуатації будинку, споруди, окремого приміщення.
 • перевіряти умови зберігання матеріальних цінностей, справність огорож, технічних засобів охорони, виконання посадовими особами правил забезпечення матеріальних цінностей, в разі виявлення порушень цих правил і загрози збереженню матеріальних цінностей, повідомляти керівництво Університету, вживати заходів до їх усунення.

 

 

 

 

image_pdfimage_print