Цубанова Наталя Анатоліївна

profesor_Tsubanova_fotoЦубанова Наталя Анатоліївна, доктор фармацевтичних наук (2014),  професор (2015).

Адреса: 61001, м. Харків, майдан Захисників України, 17, ІПКСФ НФаУ
Телефон: +38(057) 733-92-06
E-mail: farmtex-ipksf@nuph.edu.ua
Сайт кафедри
Науковий профіль:

 

 Автобіографія

Цубанова Наталя Анатоліївна народилась у 1973 р. в місті Харкові в родині держслужбовців. В 1991 р. після закінчення Харківського економічного ліцею № 161 вступила до Української фармацевтичної академії,  яку закінчила  у 1996 р. за спеціальністю „фармація”. У жовтні 1998 р. захистила наукову роботу «Можливості застосування гепатопротекторів у фармакотерапії гестозів» зроблену під керівництвом проф. Зупанця І.А. та отримала диплом з відзнакою. У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук, спеціальність «фармакологія» під назвою «Експериментальне вивчення нового, комплексного, венотонічного препарату на основі рослинних компонентів – венотропіну» (науковий керівник проф. Яковлєва Л.В.). У 2013 р. захистила докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук на тему «Антигіпоксичні та органопротекторні властивості спіроциклічних похідних оксиндолу (екпериментальне дослідження)»  (науковий консультант, проф. Штриголь С.Ю.).  З 2014 р. працює на посаді професора кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ.

Громадська діяльність

Заступник голови Спеціалізованої вченої ради Д 64.605.03 зі спеціальності «Фармакологія» (НФаУ) та член апробаційної комісії зі спеціальності 14.03.05 – «Фармакологія» спеціалізованої вченої ради Д 64.605.03 (НФаУ).

Наукова школа

Керує підготовкою кандидатської дисертації аспіранта Журенко Д. С., на тему «Дослідження фармакологічної активності нового комбінованого гелю, що містить екстракти Аloe arborescens та Cortex Quercus».

Навчальні посібники

 1. Энтеральный вирусный гепатит А / Малый В.П. Нартов П.В., Пиминов А.Ф. и др. // Учебное пособие. Х.-2015.- 90с.
 2. Навчальний посібник затверджений МОН України «Фармацевтична опіка при використанні засобів контрацепції» / Вдовіченко Ю.П., Войтенко Г.М., Білай І.М та ін. – К.: Книга плюс, 2010.-176 с.

Методичні рекомендації

 1. Раціональна фармакотерапія та безпека ліків при інфекційній патології: метод. рек. для викладачів / В.М. Кузнєцова, О.Ф. Пімінов, Л.І. Шульга, С.М. Ролік, В.А. Якущенко, Н.А. Цубанова – Х. : НФаУ, 2017.- 40 с.
 2. Методичні рекомендації для викладачів з тематики «Фармакогенетика» / Н.А. Цубанова, О.Ф. Пімінов, Л.І. Шульга та ін. – Х., 2016.-24 с.
 3. Навчальний план та програма спеціалізації за фахом «Загальна фармація» / Пімінов О.Ф., Великий Д.Л., Якущенко В.А. та ін. // Х.: НФаУ, 2013 – 28 с.
 4. Цубанова Н.А. Сучасні напрями фармакокорекції гіпоксичних станів та експериментальне вивчення нових антигіпоксичних засобів / Н.А. Цубанова// Методичні рекомендації.  Х.: НФаУ, 2012.– 40 с.
 5. Основные фармацевтические аспекты диетических добавок // Пиминов А.Ф., Якущенко В.А., Шульга Л.И. и др. // Методические рекомендации. Х.: НФаУ, 2012 – 187 с.
 6. Сучасні підходи у фармацевтичній опіці при застосуванні сперміцидів / Цубанова Н.А., Пімінов О.Ф., Ролік С.М. // Методичні рекомендації. Х.: НФаУ, 2011.– 24 с.
 7. Сучасний погляд на контрацепцію ОТС препаратми молоді та подружніх пар / Цубанова Н.А., Пімінов О.Ф. // Методичні рекомендації. Х.: НФаУ, 2011.– 25 с.
 8. Методические указания для подготовки к экзамену по фармако-терапии (для студентов иностр. факультета) / Деримедведь Л.В., Самура Б.А., Кашута В.Е., и др. // Х.: Вид-во НФаУ, 2006. – 164 с.
 9. Методические указания для подготовки к экзамену по фармако-терапии (для студентов иностр. факультета) Ч. І. / Деримедведь Л.В., Самура Б.А., Кашута В.Е., и др. // Х.: Вид-во НФаУ, 2005. – 80 с.
 10. Методические указания для подготовки к экзамену по фармако-терапии (для студентов иностр. факультета) Ч. ІІ. / Деримедведь Л.В., Самура Б.А., Кашута В.Е., и др. // Х.: Вид-во НФаУ, 2005. – 100 с.

Членство у фахових асоціаціях : Цубанова Н.А. є дійсним членом «Асоціації фармакологів України» та Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR».

Статті у фахових іноземних журналах (за останні 5 років)

 1. Screening Study for Finding the Optimal Combination Gel Composition for the Treatment of Periodontal Disease, Which Contains Extracts Of Aloe Vera And Oak Bark / N.A. Tsubanova, D.S. Zhurenko, N.V. Khokhlenkova, T.O. Artiukh // Asian Journal of Pharmaceutics. – 2017.- Vol. 11(2).- P. S353-357. E-ISSN : 1998-409X P-ISSN: 0973-8398 
 2. IL-1ra stabilizes the thiol-disulfide system in the brain tissues of rats with experimental diabetes / E. Suprun, S. Tereshenko, A.Piminov,  D.Velikiy,  Tsubanova, O. Lukienko // Medical Education, Issue 12(2), December 2017. ‑ John Willey & Sons Ltd and The Association for the Study of Medical Education, 2017. – Vol. 51. – P. 1521-1530. ISSN: 0308-0110. IF: 3.369
 3. Динамика показателей энергетического метаболизма в тканях головного мозга крыс с экспериментальным сахарным диабетом на фоне коррекции ронолейкином / Супрун Э.В., Кузнецова В.М., Цубанова Н.А. и др. // Университетская наука: взгляд в будуще. – Том 2.-Курск: ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016.-  С. 400-405
 4. Tsubanova N. Neuroprotective effect of spirocyclic derivative Oxindol on acute cerebral ischemia model / N. Tsubanova  // Proceedings of the VI International Academic Congress “Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries” (United Kingdom, Cambridge, England, 24–26 May 2016). Volume VI. “Cambridge University Press”, 2016. – P. 612-619.
 5. Tsubanova N.A. Study of cerebroprotective activity of the new structural analogues of melatonin /A. Tsubanova // Scientific journal «The progressive researches «Sciense & Genesis». – 2015. – №1. – P.50-52.
 6. Фармакологическое изучение антидиабетической активности новой композиции на основе метформина и бенфотиамина / К.Н. Тораев, Н.А. Цубанова, С.Н. Коваленко и др. // Вестник Казахского национального медицинского университета.-2015.-№3.- С.284-287.
 7. Сравнительный анализ влияния эфирных масел лаванды и лимона и розмарина на показатели центральной нервной  системы / Н.А. Цубанова,  В.В. Тонковцева Т.В. Севастьянова  и др. // Сборник научных трудов Государственного Никитского ботанического сада.-2015.- Т.141.- С. 127-130.
 8. Aromatherapy wiht using essential oils at treating chronic fatigue syndrome / N. Tsubanova ,  Sevastyanova, E. Tsubanova et al. // Сборник научных трудов Государственного Никитского ботанического сада.-2015.- Т.141.- С. 104-110.
 9. Цубанова Н.А. Изучение влияния спироцикличного производного оксиндола на фоне модельных патологий сердечно-сосудистой системы / Н.А. Цубанова // Вестник Пермской  государственной фармацевтической академии.– 2014.– №14. – С.102-105.
 10. Цубанова Н.А. Современный рынок сахароснижающих препаратов для лечения сахарного диабета 2 типа / Н.А. Цубанова, О.Г. Бердник // Вестник Пермской  государственной фармацевтической академии.– 2014.– №14. – С.116-118.
 11. Цубанова Н.А. Поиск веществ с антигипоксической активностью среди спироциклических производных оксиндола / Н.А. Цубанова, Д.С. Журенко // Вестник Пермской государственной фармацевтической академии.– 2014.– №14. – С.105-108.
 12. Фармакология и фармакотерапия: итоги и перспективы: монография [под. ред. В.П. Волкова]. Новосибирск: Изд. «СибАК»,2014.– 144 с
 13. Цубанова Н.А. Гепатопротекторная активность спироциклического производного оксиндола в условиях острой ишемии печени / Н.А. Цубанова, С.Ю. Штрыголь // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Медицина Фармация. –2014.  – Вып. 25, № 4 (175). – С. 196 –200.
 14. Шатилов А.А. Влияние производных (2-оксоиндолинилиден-3)-уксусной кислоты и спироциклического производного оксиндола на поведенческие реакции и морфологические изменения головного мозга на моделях церебральной ишемии / А.А. Шатилов, Н.А. Цубанова, С.Ю. Штрыголь // Curierul medical. – 2013. – Vol. 56, № 1. – С. 35–40.
 15. Tsubanova A. Cardioprotective effect of an original  spirocyclic oxindole derivative / N. A. Tsubanova D. S. Zhurenko // Вестник Пермской государственной фармацевтической академии. –  2013. – № 11. – С. 14 –15.
 16. Исследование зависимости «химическая структура -антигипоксическое действие» в ряду производных индола и 2-окиндола, которые содержат алкиламиновый фрагмент / В.П. Черных, Р.Г. Редькин, Н.А. Цубанова и др. // Вестник Пермской государственной фармацевтической академии. – 2013.–№ 11. – С. 173 –175.

Статті у фахових наукових журналах України (за останні 5 років)

 1. Цубанова Н.А. Нормализация микробиоты в гинекологической практике. Критерии выбора пробиотка / Н.А. Цубанова, Т.В. Севастьянова, Э.С. Цубанова // Здоровье женщины.- 2017.- № 8 (124).- С.51-54. ISSN: 1992-5921
 2. Цубанова Н.А.Комбиспазм Гастрокомфорт в терапии функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта / Н.А. Цубанова // Участковый врач.-2017.- № 10 (61).- С.78-82.
 3. Цубанова Н.А. Гиперпластические процессы эндометрия. Возможности коррекции натуропатическими препаратами / Н.А. Цубанова, А.В. Барская , Т.Д.  Губченко // Здоровье женщины.- 2017.- № 4 (120).- С.47-52. ISSN: 1992-5921
 4. Цубанова Н.А. Вплив комплексної антидіабетичної композиції на гістоструктуру підшлункової залози щурів за умов дексаметазонового діабету / Н.А. Цубанова, О.Г. Бердник // Клінічна фармація.-2017.-Т.21, №2.- С.53-59.
 5. Substantion of the choice of components for a combined  drug used for the treatment of typy 2 diabetes mellitus / N. Toraiev, A.S. Nemchenko, N.A. Tsubanova, O.M. Bezchasniuk, L.V. Yevsieva // Visnik farmacii.- 2017.- №1(89).- P.25-31.
 6. Современные подходы к лечению эректильной дисфункции / Супрун Э.В., Кузнецова В.М., Цубанова Н.А., Лукиенко О.В. //«Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії та призначення лікарських засобів»: в 2-х т., Т.1.-Х.: НФаУ, 2017.- С.287-293.
 7. Цубанова Н.А. Перспективы и проблемы внедрения фармакогенетики в медицинскую практику / Н.А. Цубанова, Е.А. Бурьян, Т.В. Севастьянова // Рацинальная фармакотерапия. – 2016.- №1(38).- С.1-5.
 8. Дослідження ефективності нового гелю, що містить екстракт кори дуба та екстракт алоє, за умов протамінового пародонтиту / Цубанова Н.А., Хохленкова Н.В., Журенко Д.С. та ін. // Український біофармацевтичний журнал. –2016– №2 (43). – С. 27-31.
 9. Костіна Т.А. Ноноксінол 9 / Т.А Костіна, Н.А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. Вид. трете, доповнене. Київ: Моріон. –2016. – С. 1189-1190.
 10. Микитенко О.Є Нортриптіліну гідрохлорид / О.Є Микитенко, Н.А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. Вид. трете, доповнене. Київ: Моріон. –2016. – С. 1193.
 11. Жукова Т.В. Нітрогліцерин / Т.В. Жукова,  Н.А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. Вид. трете, доповнене. Київ: Моріон. –2016. – С. 1183.
 12. Жукова Т.В. Флунітрозепам / Т.В. Жукова,  Н.А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. Вид. трете, доповнене. Київ: Моріон. –2016. – С. 1806-1807.
 13. Цубанова Н.А. Вітамінна недостатність / Н.А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. вид. трете, доповнене. Київ: Моріон. –2016. – С. 331-334.
 14. Цубанова Н.А. Плацебо / Н.А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. вид. трете, доповнене. Київ: Моріон. –2016. – С. 1313-1314.
 15. Цубанова Н.А. Рандомізація / Н.А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. вид. трете, доповнене. Київ: Моріон. –2016. – С. 1431-1432.
 16. Цубанова Н.А. Хронічна венозна недостатність / Н.А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. вид. трете, доповнене. Київ: Моріон. –2016. – С. 1862-1864.
 17. Цубанова Н.А. Нанодіагностика / Н.А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. вид. трете, доповнене. Київ: Моріон. –2016. – С. 1131-1132.
 18. Цубанова Н.А. Возможности применения Нормоменса в терапии эндометриоза / Н.А. Цубанова, Н.А. Севастьянова / Здоровье женщины.- 2016.- № 7 (113).- С.125-128.
 19. Цубанова Н.А. Дослідження впливу комплексу поліфенолів винограду культурного за умов експериментальної глутаматної ексайтотоксичності / Н.А. Цубанова, А.Л. Загайко, Е.С. Цубанова // Український біофармацевтичний журнал.– 2015.–№ 1 (36). – С.39-42.
 20. Цубанова Н.А. Хронофармакология.  Возможности и перспективы хронотерапевтического подхода в кардиологии  / Н.А. Цубанова // Сімейна медицина.-2015.- №2 (58).-С.182-186.
 21. Цубанова Н.А. Дослідження впливу мелатоніну за умов гострої  печінкової недостатності у щурів / Н.А. Цубанова // Український біофармацевтичний журнал. –2015– №2 (37). – С. 60-63.
 22. Цубанова Н.А. Лекарственные взаимодействия встречающиеся при проведении антигипертензионной терапии / Н.А. Цубанова // Сімейна медицина.-2015. – №3 (59). – С.115-122.
 23. Цубанова Н.А. Особенности тематического наполнения циклов повышения квалификации в системе последипломного образования семейных врачей / Н.А. Цубанова // Сімейна медицина.-2014.- №5 (55). -С.131-133.
 24. Цубанова Н.А. Порівняльний аналіз гепатопротекторної дії  нового спіроциклічного похідного оксиндолу на фоні патологій печінки різного ґенезу / Н.А. Цубанова // Фармаком. -2014.- №3.-С.51-55.
 25. Цубанова Н.А.  Гістологічні дослідження впливу нового  структурного аналогу мелатоніну на перебіг гострої ішемії печінки у щурів / Н.А. Цубанова, Д.С. Журенко // Фармаком.-2014.- №4.-С.69-73.
 26. Цубанова Н.А.  Порівняльний аналіз кардіопротекторної дії нового структурного аналога мелатоніну за умов патологій міокарда різного ґенезу / Н.А. Цубанова // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії.– 2014. – Т. 14, № 4 (48). – С. 239 –242.
 27. Цубанова Н.А.  Порівняльний аналіз нефропротекторної дії  спіроциклічного похідного оксиндолу  за умов патологій різного  ґенезу / Н.А. Цубанова // Український біофармацевтичний журнал.– 2014.–№ 6 (35). – С.34-37.
 28. Дослідження залежності «хімічна структура – антигіпоксична дія» в ряду похідних індолу та 2-оксіндолу, які містять етиламіновий фрагмент / Р.Г. Редькін, В.П. Черних, Л.А. Шемчук та ін. // Журнал органічної та фармацевтичної хімії.– 2014 – Т. 12, № 1 (45). – С. 28 –38.
 29. Цубанова Н.А. Порівняльний аналіз впливу спіроциклічного похідного оксіндолу та мелатоніну на показники центральної нервової системи / Н.А. Цубанова // Український біофармацевтичний журнал. – 2013. – № 2 (25). – С. 67–70.

Дисципліни, які викладає доктор наук: «Клінічна фармакологія», «Клінічна фармація», «Фармакологія».

Хобі – подорожі