Фармацевтичний факультет

Web – приймальня

Положення про факультет НФаУ

Положення про переведення ЗВО на вакантні місця державного замовлення

Контакти та адреса деканату

Поштова адреса (для відправлення  кореспонденції):

61002, Харків, вул. Пушкінська, 53, деканат фармацевтичного факультету 

e-mail: pharm@nuph.edu.ua

тел. / факс: (057) 706-15-89, (057) 706-18-46, (057) 706-22-79, (057) 706-21-83

Фармацевтичний факультет  був створений  01.09.2018 р. згідно з наказом ректора НФаУ №272 від 26.06.2018 р. «Про реорганізацію факультетів та деканатів факультетів НФаУ».

 

Декан фармацевтичного факультету 

КузнєцоваКузнєцова Вікторія Юріївна – кандидат фармацевтических наук, доцент кафедри хімії природних сполук

 

 

Заступники декана:

Гончаров Олександр Володимирович – кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри фармакогнозії 

Відповідальний за спеціальності:

 • 226 «Фармація, промислова фармація», освітня програма «Фармація» – 1 курс (4 р.10 міс.) денної форми навчання;
 • 226 «Фармація, промислова фармація», освітня програма «Фармація» для осіб, що мають ОКР «молодший спеціаліст» Фармація – 1 курс (3 р.10 міс.) денної форми навчання;
 • 226 «Фармація», освітня програма «Фармація» – 3 курс (4 р.10 міс.) денної форми навчання;
 • 226 «Фармація, промислова фармація», освітня програма «Фармація» – 1 курс (5 р.6 міс.) заочної форми навчання;
 • 226 «Фармація, промислова фармація», освітня програма «Фармація» для осіб, що мають ОКР «молодший спеціаліст» Фармація – 1 курс (4 р.6 міс.) заочної форми навчання
   

ПопикПопик Андрій Іванович –к. фарм. наук, доцент кафедри хімії природних сполук

Відповідальний за спеціальності:

 • 226 «Фармація, промислова фармація», освітня програма «Фармація» – 2 курс (4 р.10 міс.) денної форми навчання;
 • 226 «Фармація, промислова фармація», освітня програма «Фармація» для осіб, що мають ОКР «молодший спеціаліст» Фармація – 2 курс (3 р.10 міс.) денної форми навчання;
 • 226 «Фармація, промислова фармація», освітня програма «Фармація» – 2 курс (5 р.6 міс.) заочної форми навчання;
 • 226 «Фармація, промислова фармація», освітня програма «Фармація» для осіб, що мають ОКР «молодший спеціаліст» Фармація – 2 курс (4 р.6 міс.) заочної форми навчання;
 • 226 «Фармація», освітня програма «Фармація» – 3 курс (5 р.6 міс.) заочної форми навчання;
 • 226 «Фармація», освітня програма «Фармація» для осіб, що мають ОКР «молодший спеціаліст» Фармація – 3 курс (4 р.6 міс.) заочної форми навчання
   

Кобзар Наталія Петрівна – к. фарм. наук, доцент кафедри медичної хімії

Відповідальна за спеціальності:

 • 7.12020101 «Фармація», освітня програма «Фармація» – 4 курс (5 р.) денної форми навчання;
 • 226 «Фармація», освітня програма «Фармація» для осіб, що мають ОКР «молодший спеціаліст» Фармація – 3 курс (3 р.10 міс.) денної форми навчання;
 • 7.12020101 «Фармація», освітня програма «Фармація» – 4 курс (5,5 р.) заочної форми навчання;
 • 7.12020101 «Фармація», освітня програма «Фармація» для осіб, що мають ОКР «молодший спеціаліст» Фармація – 4 курс (4,5 р.) заочної форми навчання
 

Гурʼєва Ірина Геннадіївна – к. фарм. наук, доцент кафедри хімії природних сполук

Відповідальна за спеціальності:

 • 7.12020101 «Фармація», освітня програма «Фармація» – 5 курс (5 р.) денної форми навчання;
 • 7.12020101 «Фармація», освітня програма «Фармація» для осіб, що мають ОКР «молодший спеціаліст» Фармація – 4 курс (4 р.) денної форми навчання;
 • 7.12020101 «Фармація», освітня програма «Фармація» – 5 та 6 курси (5,5 р.) заочної форми навчання;
 • 7.12020101 «Фармація», освітня програма «Фармація» для осіб, що мають ОКР «молодший спеціаліст» Фармація – 5 курс (4,5 р.) заочної форми навчання
 

Прийом студентів заступниками декана фармацевтичного факультету здійснюється в к. 203.

 

Співробітники деканату:

Фоменко Н. В.Фоменко Наталя Вікторівна – провідний фахівець з навчальної роботи деканату фармацевтичного факультету.

 

 Сердюк Алла Миколаївна – інспектор

Відповідальна за спеціальності:

 • 226 «Фармація, промислова фармація», освітня програма «Фармація» – 1 та 2 курси (4 р.10 міс.) денної форми навчання;
 • 226 «Фармація» – 3 курс (4 р.10 міс.) денної форми навчання

Прийом студентів здійснюється в к. 202

 

Гудзенко Наталя Вікторівна – старший інспектор

Відповідальна за спеціальності:

 • 7.12020101 «Фармація», освітня програма «Фармація» – 4 та 5 курси (5,5 р.) денної форми навчання

Прийом студентів здійснюється в к. 202.

 

БандураБородіна Вікторія Іванівна – провідний фахівець з навчальної роботи 

Відповідальна за спеціальності:

 • 7.12020101 «Фармація», освітня програма «Фармація» – 4 курс (5,5 р.) заочної форми навчання;
 • 7.12020101 «Фармація», освітня програма «Фармація» – 6 курс (5,5 р.) заочної форми навчання;
 • 226 «Фармація», освітня програма «Фармація» для осіб, що мають ОКР «молодший спеціаліст» Фармація – 3 курс (4 р.6 міс.) заочної форми навчання;
 • 7.12020101 «Фармація», освітня програма «Фармація» для осіб, що мають ОКР «молодший спеціаліст» Фармація – 5 курс (4,5 р.) заочної форми навчання

Прийом студентів здійснюється в к. 201.

 

Висторопська Олена Іванівна – старший інспектор 

Відповідальна за спеціальності:

 • 226 «Фармація, промислова фармація», освітня програма «Фармація» – 1 та 2 курси (5 р.6 міс.) заочної форми навчання;
 • 226 «Фармація», освітня програма «Фармація» – 3 курс (5 р.6 міс.) заочної форми навчання;
 • 226 «Фармація, промислова фармація», освітня програма «Фармація» для осіб, що мають ОКР «молодший спеціаліст» Фармація – 1 та 2 курси (4 р.6 міс.) заочної форми навчання

Прийом студентів здійснюється в к. 201.

 

ПоповаПопова Юлія Володимирівна –старший інспектор

Відповідальний за спеціальності:

 • 226 «Фармація, промислова фармація», освітня програма «Фармація» для осіб, що мають ОКР «молодший спеціаліст» Фармація – 1 та 2 курси (3 р.10 міс.) денної форми навчання;
 • 226 «Фармація», освітня програма «Фармація» для осіб, що мають ОКР «молодший спеціаліст» Фармація – 3 курс (3 р.10 міс.) денної форми навчання;
 • 7.12020101 «Фармація», освітня програма «Фармація» для осіб, що мають ОКР «молодший спеціаліст» Фармація – 4 курс (4 р.) денної форми навчання;
 • 7.12020101 «Фармація», освітня програма «Фармація» – 5 курс (5,5 р.) заочної форми навчання;
 • 7.12020101 «Фармація», освітня програма «Фармація» для осіб, що мають ОКР «молодший спеціаліст» Фармація – 4 курс (4,5 р.) заочної форми навчання

Прийом студентів здійснюється в к. 201.

 

Кафедри, що забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти, в структурі фармацевтичного факультету:

 1. Аптечної технології ліків;
 2. Ботаніки;
 3. Заводської технології ліків;
 4. Іноземних мов;
 5. Неорганічної хімії;
 6. Нутриціології та фармацевтичної броматології;
 7. Соціальної фармації;
 8. Товарознавства;
 9. Фармакології;
 10. Фармакотерапії;
 11. Філософії та соціології;
 12. Фізіології та анатомії людини;
 13. Хімії природних сполук.
   

Рейтинг успішності здобувачів вищої освіти фармацевтичного факультету (весняний семестр 2018-2019 н.р.)

Рейтинг успішності (за осінній семестр 2018-2019 н.р.) здобувачів вищої освіти 5 курсу (5,0 р.н.) та 4 курсу (4,0 р.н.)

Рейтинг здобувачів вищої освіти фармацевтичного факультету за підсумками осіннього семестру 2018/2019 н.р.

 

Делегати конференції трудового колективу від деканату фармацевтичного факультету НФаУ

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ЗВО ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

1 курс 4.5 р.н. 7а-10б 
1 курс 5.5 р.н.
2 курс 4.5. р.н. 1а-5б
2 курс 4.5. р.н. 6а-9б  
2 курс 5.5 р.н.  
3 курс 4.5 р.н. 1а-6б
3 курс 4.5 р.н. 7а-13а  
3 курс 5.5 р.н. 
4 курс 4.5 р.н. 1а-6б
4 курс 4.5 р.н. 7а-12а
4 курс 5.5. р.н.
5 курс 5.5 р.н.
 

NB! У розкладі можливі зміни! Актуальний розклад занять Ви зможете знайти на сторінці http://sms.nuph.edu.ua/timeTable/group, обравши свій факультет, курс і шифр групи.

 

Навчальний процес

Графіки навчального процесу можна знайти за посиланням

Учена рада факультетів

Події

Профорієнтатаційна робота