Фармакогнозія. Лабораторний практикум : навч. посібник для здобувачів вищої освіти / В. С. Кисличенко, І. О. Журавель, О. М. Новосел та ін. ; за ред. В. С. Кисличенко, І. О. Журавель. – Х. : НФаУ, 2017. – 224 с.

Рекомендовано Вченою радою Національного фармацевтичного університету (протокол № 1  від 30.09.2017 р.)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11–10360 від 10.10.2017 р.)

Фармакогнозія. Лабораторний практикум : навч. посібник для здобувачів вищої освіти / В. С. Кисличенко, І. О. Журавель, О. М. Новосел та ін. ; за ред. В. С. Кисличенко, І. О. Журавель. – Х. : НФаУ, 2017. – 224 с.(завантажити_pdf)

ISBN 978-966-615-519-4

У виданні викладено методики морфолого-анатомічного та хімічного аналізу лікарської рослинної сировини, які дозволяють успішно засвоїти теоретичний і практичний курс фармакогнозії відповідно до «Програми з фармакогнозії».

Для здобувачів вищої освіти, які вивчають фармакогнозію у вищих фармацевтичних та медичних навчальних закладах.