Фармація

Шифр спеціальності: провізор  (7.12020101 – спеціаліст)

                                        магістр фармації   (8.12020101 – магістр)

Фармація — одна з найдавніших сфер людської діяльності, яка зародилася на зорі цивілізації для забезпечення найважливішої потреби людини – бути здоровою. На статуї давньоєгипетського бога мудрості, який, за легендою, описав усі відомі знання, включаючи медичні, було написано слово «фармакі», що означає «зцілюю». Від цього кореня й виникла назва науки про приготування ліків — фармації. Можна без перебільшення сказати, що фармація — це одна з фундаментальних і давніх галузей медицини. Протягом розвитку усієї історії цивілізації пошуку, вивченню і виготовлення лікарських засобів присвячували все життя видатні вчені світу. Фармація — це галузь надзвичайно динамічного розвитку, яка тісно зв’язана з найновішими світовими досягненнями науки, а провізор — це спеціаліст соціально орієнтований та надзвичайно необхідний для суспільства.

На сьогоднішній день в арсеналі медиків тисячі найменувань ліків, перед якими відступає більшість хвороб. Сьогодні ліки можуть радикально змінити життя людини: створити «профілактичний бар’єр» від захворювань, забезпечити психологічну, емоційну гармонію з навколишнім світом, подарувати людині радісне відчуття повноти буття, працездатність, енергію, радість і натхнення. Провізор виступає менеджером  фармакотерапії.

Українська фармація має міцні історичні традиції. Ще за радянських часів Україна була однією з «найфармацевтичніших» республік і посідала провідні позиції у всіх сферах фармацевтичної діяльності: в освіті, науці, виробництві лікарських засобів, аптечній мережі, системі контролю якості, а місто Харків вважається «фармацевтичною» столицею країни. Адже саме тут розташовані мережа крупних заводів-виробників лікарських засобів, провідних науково-дослідних інститутів, передових аптечних установ, перша в Україні Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів та, головне, —флагман вітчизняної фармацевтичної освіти — Національний фармацевтичний університет. Демократичною традицією НФаУ є студентське самоврядування на рівні факультетів, академічних груп, активно працює студентський Парламент. Індивідуальний підхід до кожного студента, визнання його як особистості давно стало у вузі демократичною нормою взаємостосунків.

Підготовка студентів за спеціальністю „Фармація” виконується на високому навчально-методичному рівні з використанням учбових класів, обладнаних сучасною комп’ютерною технікою. Після закінчення НФаУ провізор володіє системними та змістовними знаннями з фармакології та фармакотерапії, хімії, аптечної технології ліків, організації та економіки фармації, менеджменту та маркетингу, фармакоекономіки та ін. Це дає можливість широкого вибору місця роботи:

 • аптеки та їх структурні підрозділи;
 • фармацевтичні компанії;
 • фармацевтичні фірми;
 • аптечні бази, склади;
 • контрольно-аналітичні лабораторії;
 • фармацевтичні фабрики, заводи;
 • науково-дослідні інститути;
 • клініко-діагностичні лабораторії;
 • хіміко-фармацевтичні підприємства, підприємства біо-технологічної, мікробіологічної та парфумерно-косметичної галузей;
 • служби санітарно-епідеміологічного контролю;
 • митна служба;
 •  економіко-маркетингові структури підприємств.

Саме провізор володіє найбільшим спектром професійних можливостей і не має проблем із працевлаштуванням у будь-якій країні світу. Провізор — одна з найпотрібніших у світі професій, і її заслужена престиж­ність, шляхетність підтверджуються усім світовим досвідом, стрімким розвитком фармації у світі та зокрема в Україні, високою концентрацією капіталовкладень у галузь, мільярдними прибутками фармацевтичних компаній. Значна кількість адміністративних керівних посад у фармацевтичній галузі дозволяє реалізувати найсміливіші плани та задовільнити будь-які творчі амбіції, надає широкі можливості для професійного росту провізорів. Отже, провізор — спеціаліст, фах якого, в силу своєї «багатовекторності» і різноплановості може піддатися великій кількості перетворень та завжди відповідати вимогам часу.

Випускники вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації фармацевтичного та медичного напряму при отриманні освіти за спеціальніс­тю «Фармація» мають можливість продовжувати навчання за скороченим терміном підготовки.

Провізор — це гідна європейська заробітна плата, високий рівень життя, приналежність до інтелектуаль­ної еліти.

Бути провізором — це значить бути лідером, справжнім господарем своєї долі!