Форма ліцензійних іспитів

Іспит проводиться у формі письмового тестування за буклетом, що містить 200 тестових завдань.  Буклет для ліцензійного іспиту включає тестові завдання, які складаються з ситуаційної задачі, запитання або твердження і чотирьох або п`яти відповідей, які позначені латинськими літерами (А, В, С, D , Е). Правильна відповідь на тестове завдання – це одна найкраща відповідь на запитання або твердження.

Наприклад:

Міцелярні розчини поверхнево-активних речовин (ПАР) застосовують у фармацевтичному виробництві як стабілізатори і солюбілізатори. Для якого з розчинів колоїдних ПАР можна очікувати найбільшого значення критичної концентрації міцелоутворення?

A. C16H33SO3Na

B. C12H25SO3Na

C. C14H29SO3Na

D. C9H19SO3Na

E. C10H21SO3Na

Наприклад:

Під час затвердження внутрішнього трудового розпорядку на початковому етапі створення аптечного   підприємства стоїть питання про тривалість перерви, що надається робітникам протягом робочого дня. Якою має бути тривалість перерви згідно КЗпП України?     

A.        Не менше 3 годин   

B.        Не більше 2 годин   

C.        2,5 години    

D.        Не більше 1 години

E.        –

Тривалість тестування для українських студентів становить – 1 хвилина на 1 тестове завдання (всього 200 хв.). Студентам – громадянам іноземних держав за потребою надається додатковий час на тестування (40 хвилин). Кількість варіантів екзаменаційних буклетів – 99.