Галій Лариса Віталіївна

Галій Лариса Віталіївна, доктор фармацевтичних наук, доцент, декан фармацевтичного факультету № 2

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська 53

Тел.: 057 706 15 92

E-mail: pharm2@nuph.edu.ua

 

Автобіографія

Лариса Віталіївна Галій народилася 4 квітня 1972 року у м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської обл.  у родині військовослужбовця. У 1989 році успішно закінчила загальноосвітню школу № 30 (із срібною медаллю) та почала працювати санітаркою в аптеці № 35 м. Дніпродзержинська.

У 1995 році закінчила Українську фармацевтичну академію та отримала диплом з відзнакою.

Науково-педагогічну діяльність розпочала на кафедрі організації та економіки фармації (1995 р. асистент).

Навчалася в аспірантурі та у 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Наукове обґрунтування та розробка методичних підходів до регулювання цін на лікарські засоби».

З 2005 року доцент кафедри управління та економіки фармації Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації.

Навчалася у докторантурі та у 2011 році захистила докторську дисертацію на тему «Теоретичні та науково-практичні основи визначення компетенцій в управлінні персоналом фармацевтичних закладів».

З 2012 року професор кафедри менеджменту та маркетингу у фармації.

 У 2014-2015 рр. обіймала посаду декана факультету ступеневої фармацевтичної освіти НФаУ.

З 2015 року декан фармацевтичного факультету № 2.

Л.В. Галій є головою вченої ради факультетів спеціальності «Фармація», головою циклової комісії з дистанційного навчання ЦМР НФаУ, членом ректорської та вченої ради НФаУ.

У 2015/2016 н.р. координатор педагогічного експерименту з впровадження дистанційного навчання в університеті.

Напрями наукових досліджень: ціноутворення на лікарські засоби, управління персоналом фармацевтичних організацій, впровадження дистанційної форми навчання у фармацевтичну освіту

Л.В.Галій є автором та співавтором понад 100 наукових і навчально-методичних праць.

Зокрема співавтор монографії «Управління персоналом фармацевтичних організацій на основі компетенцій» (2010),

навчальних посібників «Основи економіки та системи обліку у фармації» (2005), «Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації» (2006), «Основи підприємницької діяльності у фармації» (2009).

Під керівництвом Л.В.Галій виконується кандидатська дисертація здобувача Серопян Т.М. «Науково-методичне обґрунтування впровадження дистанційної форми навчання у фармацевтичну освіту на засадах компетенцій»

Л.В. Галій викладає дисципліни «Маркетингове ціноутворення», «Менеджмент», «Маркетингові дослідження у фармації», проводить навчальні заняття зі слухачами курсів підвищення кваліфікації за спеціальністю «Організація і управління фармацією».

Хобі: вело і водний туризм