Гладченко Олег Михайлович

Гладченко Олег Михайлович, доктор біологічних наук, професор кафедри фізіології та анатомії людини.

Адреса: м. Харків, вул. Куликівська, 12,

Тел./факс.(057)706-30-73,(057)706-23-42

e-mail: physio@ukrfa.kharkov.ua

Науковий профіль:

 

Гладченко Олег Михайлович народився 01 грудня 1955 р. в м. Куп’янськ Харківської області в сім’ї службовців. Закінчив у 1981 р. Харківський медичний інститут по спеціальності лікувальна справа і обув кваліфікацію лікаря. Трудову діяльність почав в обласній клінічній лікарні м. Харкова спочатку лікарем-інтерном в анестезіолого-реанімаційному відділенні. Після інтернатури подовжував роботу на цій посаді, а з 1985 р. працював за сумісництвом у Харківському державному університеті ім..М.Горького на кафедрі цивільної оборони викладачем медичної підготовки.

Із 1986 р. О.М.Гладченко – здобувач кафедри фармакотерапії Харківського державного фармацевтичного інституту. У 1986 р. він захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Фармакологічна активність похідних 4-R-тіазоліл-2-амідів малонової кислоти». Із 1982 по 1990 р. був викладачем курсів підвищення кваліфікації середніх медичних працівників Харківського відділу охорони здоров’я.

У 1990 р. Олег Михайлович почав працювати старшим викладачем кафедри фармакотерапії Харківського фармацевтичного інституту, де в 1991 р . обіймав посаду доцента, ще через два роки йому було присвоєно вчене звання доцента кафедри фармакотерапії з фармакокінетикою.

Протягом цих років О.М.Гладченко працював над докторською дисертацією на тему: «Перспективи пошуку діуретичних і протизапальних засобів у ряду похідних малонової та оксамінової кислот», яку захистив у 1997 р.

Працюючи на клінічній кафедрі фармакотерапії він проводив лікувально-консультативну роботу серед хворих в обласній студентській лікарні на базі відділення екстракорпоральної детоксикації організму.

У 2004 р. на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти пройшов курси підвищення кваліфікації та здобув вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Терапія», яку постійно підтверджує, проходячи регулярно курси підвищення кваліфікації на базі ХМАПО та ін.

Із 2004 р. він – професор кафедри біології, фізіології та анатомії людини.

Поряд з науковою та педагогічною діяльністю Олег Михайлович проводить організаційну та профорієнтаційну роботу на посаді заступника відповідального секретаря приймальної комісії НФаУ.

Наукова школа:

Поряд з навчально-педагогічною діяльністю Олег Михайлович займається науковою роботою. Пріоритетним напрямком наукового пошуку є доклінічні дослідження перпективних нових лікарських засобів рослинного або синтетичного походження які впливають на шлунково-кишковий тракт, мають протизапальну,діуретичну, гепатопротекторну, простатопротекторну дію та ін.

За час роботи на кафедрі фармакотерапії з фармакокінетикою під керівництвом Олега Михайловича було захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних (Дончак Д.Ю.) та фармацевтичних наук (Вахніна Н.Г.).

Працюючи на кафедрі біології, фізіології та анатомії людини, під керівництвом Олега Михайловича захищено 2 кандидатські дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних (Ефременко Е.А.) та фармацевтичних наук (Уланова В.А.)та виконується 2.

 Наукові роботи:

Має 188 друкованих праці, 6 патентів України , є співавтором навчальних посібників та довідників «Фармакотерапія» – російською та українською мовами, «Лекарственные препараты Украины», «Фармацевтичної енциклопедії» та ін.

 Викладання дисциплин:

  •  Анатомія людини з основами гістології
  • Анатомія людини
  • Гістологія
  • Анатомія і фізіологія людини

Хобі: музика, туризм.