Гомеопатична фармація

Гомеопатична фармація визначається як індивідуалізований терапевтичний метод, заснований на двох основних підходах: принципі подібності та використання потенційованих препаратів.

Під потенційованими препаратами слід розуміти високі розведення діючих речовин, виготовлених відповідно до гомеопатичної фармакопеї.

Гомеопатичні препарати, згідно Закону України «Про лікарські засоби» мають статус лікарських і внесені до Реєстру як окрема фармакотерапевтична група. На світовому ринку фармацевтичної продукції гомеопатичні препарати займають цілком певний, стабільний сегмент, що має тенденцію до зростання. Наприклад, у 2015 р. світовий обіг гомеопатичних засобів склав 3,8 млрд. доларів США.

Тому сьогодні, в період відродження гомеопатичних принципів лікування в Україні, є необхідність в певних знаннях в області гомеопатичної фармакології та гомеопатичної терапії. Підготовка за освітньою програмою «Гомеопатична фармація» передбачає: вивчення гомеопатичної фармакології та гомеопатичної терапії; поглиблене вивчення з фармакотерапії та фітотерапії, гомеопатичної фармакопії та класичної фармакотерапії для розуміння різниці точок прикладання різних методів застосування лікарських засобів; вивчення техніки виготовлення гомеопатичних препаратів, підвищення рівня професійного консультування щодо застосування гомеопатичних препаратів.

image_pdfimage_print