Конкурси на здобуття премій

Шановні науковці!

Пропонуємо прийняти участь у проведенні щорічного Міжнародного конкурсу інноваційних та інвестиційних проектів «Харківські ініціативи».

Конкурс спрямований на пошук та виявлення перспективних інноваційних та інвестиційних проектів, сприяння підготовці ефективних бізнес-планів, визначення переможців найкращих інноваційних та інвестиційних проектів із метою залучення інвесторів для реалізації на території м. Харкова і Харківської області.

Інформацію щодо умов конкурсу, форми та вимог до оформлення документів можна отримати за електронною адресою: http://initiatives.kharkov.ua/uk/about

За додатковою інформацією звертатися до вченого секретаря наукового відділу Андріяненкова О.В. (тел.: 706-30-71)

 

_________________________________________________________________

Щорічні премії Президента України в галузі науки і техніки присуджуються за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють подальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі.

Присуджується щорічно 25 премій у розмірі 10 тисяч гривень кожна. У конкурсі праць на здобуття премії можуть брати участь наукові працівники, докторанти, аспіранти, стажисти-дослідники та інженерно-технічні працівники наукових установ, організацій, вищих навчальних закладів Ш-ІV рівнів акредитації тощо як індивідуально, так і в складі колективу претендентів.

Вік осіб, які претендують на здобуття премії, не може перевищувати 35 років на час висунення праці. 

_________________________________________________________________

Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених надаються на проведення як нових наукових досліджень, так і тих, що є продовженням попередніх досліджень (в тому числі тих, на проведення яких гранти вже надавались).

До участі в конкурсі допускаються молоді вчені віком (на момент подання запиту): доктори наук – до 35 років, докторанти – до 33 років, кандидати наук – до 30 років. Грошовий розмір гранту складає: для докторів наук – 30 тис. грн.; для докторантів – 25 тис. грн.; для кандидатів наук – 20 тис. грн. Запити подаються щороку до 30 березня включно.

_________________________________________________________________

Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України присуджується молоді, особливі досягнення якої сприяють розвитку суспільно-економічного життя України, її розбудові та утвердженню міжнародного авторитету держави.

Кількість – 60 щорічних премій у 6 номінаціях: за виробничі досягнення; за наукові досягнення; за творчі досягнення; за спортивні досягнення; за особисту мужність; за внесок у розвиток молодіжного руху. Розмір премії – 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Граничний вік (на момент подання запиту) – 35 років. Термін подання – до 1 березня.

_________________________________________________________________

Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених, що призначаються з метою підтримки молодих вчених, які успішно проводять наукові дослідження, здійснюють актуальні науково-технічні розробки і вже досягли визнаних результатів у цій справі.
Кількість – 320 щорічних стипендій. На здобуття стипендій можуть висуватися наукові співробітники, викладачі ВНЗ, інженерно-технічні працівники і аспіранти, які мають опубліковані наукові праці, науковий доробок та можливість проводити наукові дослідження. Граничний вік (на момент подання запиту) – 35 років. Термін подання – до 10 березня.

_________________________________________________________________

Щорічні гранти Президента України для обдарованої молоді, що надаються з метою реалізації соціально значущих творчих проектів у соціальній та гуманітарній сфері.
Щорічно присуджується 60 грантів. Максимальний розмір кожного гранту не може перевищувати 75 тисяч гривень. Грант може одержати громадянин України віком до 35 років.

Більш детальну інформацію щодо отримання цих та інших державних грантів можна знайти на сайті Всеукраїнської молодіжної громадської організації „Союз обдарованої молоді”: http://www.som.org.ua/Grant.html
Гранти пропонуються різними вітчизняними та закордонними державними структурами, приватними фондами, неурядовими організаціями.
Координація діяльності міжнародних програм, які фінансуються різними країнами, здійснюється відділами освіти посольств відповідних країн. Значну кількість міжнародних освітніх програм адмініструють посольства Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Великої Британії тощо.

КОНКУРС ПРЕЗИДІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Правила оформлення робіт та умови конкурсу

Колектив, який подає роботу на здобуття премії, повинен включати лише основних авторів, чий творчий внесок у виконанні роботи був найбільш значним. Загальна кількість авторів роботи не повинна перевищувати п`яти осіб.

На здобуття академічних премій можуть бути представлені:

 • монографії і підручники;
 • наукові праці або серія наукових праць (лише після того, як мине не менше шести місяців але не більше п`яти років після їх опублікування);
 • винаходи і відкриття (після їх впровадження у закладах охорони здоров`я).

 Роботи, які були раніше удостоєні Державних премій, іменних премій, або спеціальних премій інших відомств на конкурс академічних премій України не приймаються.

Не приймаються на конкурс збірники наукових праць більш, ніж п`яти різних авторів.

Установи та окремі особи, що висунули наукову працю на здобуття академічної премії, подають до Президії АМН України з написом “На здобуття академічної премії в галузі теоретичної (або клінічної чи профілактичної) медицини” у двох примірниках такі документи:

 • подання установи або особи, що представляє опубліковану працю (серію праць) або матеріали про наукове відкриття (винахід);
 • анотацію, що включає наукову характеристику праці та її значення для розвитку медичної науки і охорони здоров`я, затверджену організацією, що висуває працю;
 • копії авторських свідоцтв та посвідчень про відкриття;
 • у відповідних випадках документи про впровадження роботи (копії постанов, наказів, актів та довідок про медико-економічні показники впровадження);
 • акти випробувань;
 • відгуки наукової громадськості;
 • детальну довідку про творчий внесок у роботу висунутих авторів;
 • відомості про авторів:
 • прізвище, ім`я, по батькові;
 • рік народження;
 • спеціальність (відповідно до запису у дипломі про спеціальність або вищу освіту);
 • почесне звання, вчений ступінь, вчене звання;
 • посада;
 • службова адреса, де працює автор (без скорочень), службовий телефон;
 • домашня адреса, домашній телефон.

Згадані відомості підписуються авторами, а їх відповідність завіряється керівником і гербовою печаткою установи за місцем роботи.

Особам, які удостоєні академічної премії, на Загальних зборах Академії медичних наук України вручається відповідний диплом Президії АМН України.