Гранти

Вітчизняні гранти

 1. Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених.

Підпорядкованість гранту: Державний фонд фундаментальних досліджень України.

Контингент: молоді вчені віком (на момент подачі заявки): доктори наук – до 35 років;

докторанти – до 33 років;

кандидати наук – до 30 років.

Строк подачі заявки: до 20 лютого 2018 р.

Напрямок гранту: грант може надаватися на проведення запланованих наукових досліджень і таких, що вже проводяться (в тому числі й тих, на які гранти вже надавалися).

Додаткова інформація

 1. Грант Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень

Підпорядкованість гранту: Державний фонд фундаментальних досліджень України.

Контингент: науковці, що мають науковий ступінь доктора наук віком до 45 років (на час подання запиту).

Строк подачі заявки: 20 вересня 2018 р.

Напрямок гранту: грант може надаватися на проведення запланованих наукових досліджень і таких, що вже проводяться (в тому числі й тих, на які гранти вже надавалися).

Додаткова інформація

 1. Конкурс проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України.

Підпорядкованість гранту: Національна академія наук України.

Контингент:

 • Молоді науковці у віці до 35 років, що мають вищу освіту не нижче другого рівня (магістр).
 • Науковці у віці до 40 років, що мають науковий ступінь доктора наук або навчаються у докторантурі

Строк подачі заявки: 1 липня 2019 р.

Напрямок гранту:

 • Відділення хімії;
 • Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології;
 • Відділення загальної біології;
 • Відділення економіки.

Додаткова інформація

 

Міжнародні гранти

1.Стипендія ім.Фурблайта для молодих викладачів та дослідників

Підпорядкованість гранту: Уряд США.

Контингент: Особи, віком до 40 років з дворічним професійним досвідом: викладачі, аспіранти та дослідники, які ще не мають наукового ступеня; кандидати наук (не пізніше 5-ти років після захисту); адміністратори ВНЗ; співробітники науково-дослідних установ

Строк подачі заявки: до 1 листопада 2018 р.

Напрямок гранту: Ознайомлення з актуальними здобутками американських університетів у плануванні навчальних програм, розробці навчальних курсів та їх викладання. Участь у наукових конференціях та семінарах.

В конкурсі можуть приймати участь лише індивідуальні проекти, направлені на розробку та впровадження нових навчальних курсів, оновлення навчальних матеріалів, вивчення та оволодіння передовими методами навчання та викладання. Тривалість гранту – 3-6 місяці.

Додаткова інформація

 1. Стипендія ім. Фулбрайта для проведення наукових досліджень у США (Fuibright Scolar Program)

Підпорядкованість гранту: Уряд США.

Контингент: представники гуманітарних, суспільних, точних, технічних і природничих дисциплін – кандидати та доктори наук; дослідники без наукового ступеня з досвідом роботи не менше 5 років; аспіранти на передодні захисту, які отримають науковий ступінь до початку гранту.

Строк подачі заявки: до 15 жовтня 2018 р.

Напрямок гранту: Проведення досліджень в університетах США тривалістю від 6 до 9 місяців.

Додаткова інформація

 1. Наукові стипендії Феодора Лінена (Фонд Олександра фон Гумбольдта)

Підпорядкованість гранту: Фонд Олександра фон Гумбольдта (Німеччина).

Контингент: науковці, що мають науковий ступінь доктора наук, та закінчили докторантуру не менше 12 років тому та мають визначену незалежну дослідницьку роботу на протязі певної кількості років.

Строк подачі заявки: Заявки на участь у конкурсі необхідно подавати за 4-7 місяців до засідання приймальної комісії (лютий, червень, жовтень щорічно).

Напрямок гранту: надання можливості проведення досліджень на протязі 6-18 місяців разом із німецькими науковцями на базі ВНЗ Німеччини.

Додаткова інформація

 1. Премія Джорджа Форстера (Фонд Олександра фон Гумбольдта)

Підпорядкованість гранту: Фонд Олександра фон Гумбольдта (Німеччина).

Контингент: молоді науковці, докторанти, наукова кваліфікація яких визнана на міжнародному рівні (наприклад, позитивна відповідь на наукову публікацію у міжнародних журналах або нагороди).

Строк подачі заявки: з 1 липня по 31 жовтня 2018 р.

Напрямок гранту: створення стійких міцних наукових зв’язків у нових досліджень, направлених на покращення умов життя.

Тривалість гранту: від 6 місяців до 1 року з можливістю подовження до 2 років.

Додаткова інформація

 1. Дослідницька стипендія ім. Гумбольта.

Підпорядкованість гранту: Фонд Олександра фон Гумбольдта (Німеччина).

Контингент: науковці, доктори наук, що закінчили докторантуру не більше 4 років тому.

Строк подачі заявки: Протягом року. Виборча комісія розглядає заявки 3 рази на рік: березень, липень та листопад.

Напрямок гранту: надання можливості проведення досліджень у ВНЗ Німеччини в якості відмітки наукових досягнень, що визнані на міжнародному рівні.

Тривалість гранту:6-24 місяці.

Додаткова інформація

 1. IMI – Innovation medicines initiative

Підпорядкованість гранту: ВОЗ, Horizon 2020

Контингент: університети та науково-дослідницькі інститути, що проводять дослідження в області пріоритетних хвороб, де відсутні безпечні та ефективні методи лікування (інфекційні захворювання, порушення головного мозку, діабет та рак).

Основні напрямки досліджень:

 • Цільові перевірки та дослідження біомаркерів (ефективність та безпека);
 • Прийняття інноваційних парадигм клінічних досліджень;
 • Інноваційні ліки;
 • Індивідуальні програми прихильності пацієнта

Додаткова інформація

 1. Гранти на участь у науково-практичних семінарах. Відкритий медичний інститут (ОМІ)

Підпорядкованість гранту: Американсько-Австрійський фонд.

Контингент: Науковці переважно медичної галузі, віком від 30 до 45 років (для учасників, що реєструються вперше) та до 50 років для учасників, що реєструються повторно.

Напрямок гранту: Участь у міжнародних науково-практичних семінарах

Додаткова інформація

 1. Програма ЄС «Horizon 2020»

Підпорядкованість гранту: Європейська комісія.

Контингент: Співробітники університетів та науково-дослідницьких інститутів, що мають проекти з фундаментальних та прикладних наукових досліджень (як колективних, так і індивідуальних).

Напрямок гранту: Підтримка найталановитіших та креативних науковців та наукових колективів щодо проведення передових досліджень. Наукова співпраця з метою пошуку нових та перспективних областей досліджень. Надання дослідникам можливостей для навчання та розвитку кар’єри. Забезпечення доступу всіх європейських дослідників до висококласних дослідницьких інфраструктур. 

Більшість проектів у програмі Горизонт 2020 є проектами по співпраці, де головною умовою є мінімум три партнери з трьох різних країн-членів ЄС або асоційованих країн. Також можна подати проектну пропозицію від індивідуального дослідника, групи науковців або організації. Такі гранти фінансуються у рамках Європейської дослідницької ради (European Research Council (ERC) та заходів Марі Склодовської-Кюрі (Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA)

Додаткова інформація

9.Стипендії уряду Excellence.

Підпорядкованість гранту: Федеральна комісія стипендій для іноземних студентів.

Контингент: Дослідницька стипендія доступна для аспірантів та дослідників у будь-якій дисципліні (які мають що найменше ступінь магістра), які планують приїхати до Швейцарії для проведення досліджень (для надбання наукового ступеня).

Напрямок гранту: Проведення наукових досліджень для отримання наукового ступеня.

Тривалість гранту: 1 рік.

Строк подачі заявки: 05 грудня 2017 р.

Додаткова інформація

Звертаємо увагу! У разі прийняття участі у будь-якому конкурсі на отримання гранту необхідно подати відповідну інформацію до науково-дослідного відділу та копії документів, що будуть відправлені на конкурс.


Практичні рекомендації по отриманню грантів

 

Архів 2016