Гриценко Віта Іванівна

PharmD Grytsenko_fotoГриценко Віта Іванівна – доктор фармацевтичних наук (2015 р.), професор кафедри заводської технології ліків (з 2017 р.)
Адреса: вул. Валентинівська, 4
Тел.: 67-88-52
Е-mail: ztl@nuph.edu.ua

 

Народилася 20 червня 1977 р. в с. Велика Писарівка Сумської області. У 1999 р. закінчила Українську фармацевтичну академію за спеціальністю «Фармація». У 2000 р. проходила інтернатуру на базі Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Української фармацевтичної академії за фахом «Провізор загального профілю». У 2000 р. закінчила навчання у магістратурі і захистила магістерську роботу на тему: “Вивчення структурно-механічних властивостей гелей” (керівник – професор Чуєшов В.І.).

Після закінчення магістратури у 2000 р. вступила до аспірантури з відривом від виробництва на кафедру заводської технології ліків Національної фармацевтичної академії України, яку закінчила у 2003 р. та захистила кандидатську дисертаційну роботу на тему: “Розробка складу та технології м’якої лікарської форми з гепарином і метилурацилом” (науковий керівник – професор Чуєшов В.І.).

Після закінчення аспірантури працює асистентом кафедри заводської технології ліків (2003-2006). У 2008 р. Гриценко В.І. присвоєно вчене звання доцента кафедри заводської технології ліків.

У 2015 р. Гриценко В.І. захистила докторську дисертацію на тему: «Наукове обґрунтування складу та технології лікарських препаратів для лікування захворювань передміхурової залози» (науковий консультант – професор Рубан О.А.). За результатами роботи створено й запропоновано для практичної медицини нові лікарські препарати – ректальні супозиторії «Тамсулопрост» і «Фітопрост» з простатопротекторною дією для лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози і хронічного простатиту, які впроваджено у промислове виробництво АТ «Лекхім-Харків». У 2017 р. Гриценко В.І. присвоєно вчене звання професора кафедри заводської технології ліків.

Громадська діяльність: на кафедрі заводської технології ліків Гриценко В.І. відповідає за профорієнтаційну роботу, 2006-2009 р. – методист кафедри заводської технології ліків.

Напрями наукових досліджень Гриценко В.І. охоплюють розроблення складу і технології м’яких лікарських форм для терапії варикозної хвороби; розроблення складу і технології препаратів у формі супозиторіїв для лікування захворювань передміхурової залози.

Гриценко В.І. є співавтором оригінальних лікарських засобів: мазі «Трофепарин», супозиторіїв «Тамсулопрост» і «Фітопрост».

За плідну науково-практичну діяльність, розробку та впровадження лікарських засобів від ідеї до аптечної полиці нагороджена грамотою Національного фармацевтичного університету (2016).

Нагороджена грамотою Національного фармацевтичного університету за участь у підготовці та організації VIII Національного з’їзду фармацевтів України (2016 р.).

Нагороджена почесною відзнакою Національного фармацевтичного університету “Золота книга пошани” (2017 р.)

Навчальні посібники:

 1. Системи доставки лікарських засобів: навчальний посібник для студентів спеціальності «Фармація» / О.А. Рубан, В.І. Гриценко, С.М. Запорожська // – Х.: НФаУ. – 2017. – 69 с.
 2. Сучасний стан наукових знань спеціальності «Фармація»: навчальний посібник / Д.І. Дмитрієвський, О.А. Рубан, Л.М. Хохлова, В.І. Гриценко та ін. // – Х.: НФаУ. – 2017. – 99 с.
 3. Лекційний журнал з промислової технології лікарських засобів: навчальний посібник. Частина 1. / О.А. Рубан, Д.І. Дмитрієвський, Л.М. Хохлова, В.І. Гриценко та ін. // – Х.: НФаУ, 2017. – 108 с.
 4. Сучасні фармацевтичні технології (видання п’яте, доп. та виправ.): навчальний посібник до лабораторних занять магістрантів денної, вечірньої та заочної форми навчання  спеціальності 7.110201 «Фармація» / О.А. Рубан, Д.І. Дмитрієвський, Л.М. Хохлова, Л.О. Бобрицька, В.І. Гриценко та ін. // Х.: Вид-во НФаУ. – 2015. – 249 с.
 5. Практикум з промислової технології лікарських засобів. Навчальний посібник для студентів фармацевтичного факультету та факультету з підготовки іноземних студентів спеціальності «Фармація» / О.А. Рубан, Д.І. Дмитрієвський, Л.М. Хохлова, В.І. Гриценко та ін. // За ред. проф. Рубан О.А. – Х.: Вид-во НФаУ,  Оригінал. – 2015. – 320 с.(рекомендовано МОН України – лист № 1/11-7209 від 02.08.2010 р.)
 6. Малосерийное производство готовых лекарственных средств. Учеб. пособ. к лабор. занятиям по специализации для отеч. и иностр. студ. 5 курса спец. 7.110201 «Фармация»/ Под ред. Д.И. Дмитриевского. – Харьков: Кортес – 2001, 2009. – 144 с.
 7. Промислова технологія лікарських засобів. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів./ Сост. О.А. Рубан, Д.І. Дмитрієвський, В.Д. Рибачук, Д.В. Рибачук та ін. –Х.: НФаУ, 2009. – 72 с

Методичні рекомендації:

 1. Дмитрієвський Д.І., Сліпченко Г.Д., Бобрицька Л.О. та ін. Методичні рекомендаціі до виконання магістерських робіт. Методика підготовки і порядок захисту. – Харків.: Вид-во НФаУ, 2009. – 28 с.
 2. Дмитрієвський Д.І., Сліпченко Г.Д., Бобрицька Л.О. та ін. Методичні рекомендаціі до виконання дипломних робіт. Методика підготовки і порядок захисту. – Харків.: Вид-во НФаУ, 2009. – 24 с.
 3. Гриценко В.И., Дмитриевский Д.И. Мягкие лекарственные средства. Методические рекомендации для аудиторной и самостоятельной работы студентов специальности «Фармация» дневной и заочной форм обучения. –2007.- 26с.
 4. Методические указания к выполнению курсовых работ по заводской технологии лекарств для студентов IV курса // Дмитриевский Д.И., Хохлова Л.Н., Бобрицкая Л.А. и др. – Харьков: НФаУ, 2007. – 120 с.

Статті у фахових іноземних наукових журналах:

 1. Aslanyan, M. Technological aspects of development of a new drug in tablets called «Lavaflam» and its pharmacoeconomic evaluation / M. Aslanyan, L. Bobrytska, V. Hrytsenko, O. Shpychak, N. Popova, T. Germanyuk, O. Kryvoviaz, T. Ivko // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (RJPBCS). – 2017. – Vol. 8, Issue 4 (July–August). – Р. 808-814. Видання включено до наукометричної бази Scopus
 2. Fares R. Research of the pharmacological activity of capsules Diaplant / R. Fares, L.A. Bobrytska, S.M. Drogovoz, N.V. Popova, V.I. Hrytsenko, T.I. Ivko // Врачебное дело. – 2017. – № 8. – С. 114-118. Видання включено до наукометричної бази Scopus
 3. Aslanyan, M. Technological aspects of development of a new drug in tablets called «Lavaflam» and its pharmacoeconomic evaluation / M. Aslanyan, L. Bobrytska, V. Hrytsenko, O. Shpychak, N. Popova, T. Germanyuk, O. Kryvoviaz, T. Ivko // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (RJPBCS). – 2017. – Vol. 8, Issue 4 (July–August). – Р. 808-814. Видання включено до наукометричної бази Scopus
 4. Grytsenko V. Research on the choice of an emulsifier in the development of the composition of Tamsulosin hydrochloride suppositories / V. Grytsenko, O. Ruban, D. Pulyaev // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (RJPBCS). – 2014. – Vol. 5, issue 2. – P. 811–816.
 5. Biopharmaceutical and Physicochemical Study of Substance and Suppositories with Tamsulosin Hydrochloride / V. Grytsenko, Ruban, I. Kovalevska, D. Pulyaev // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (RJPBCS). – 2013. – № 4. – P. 683–689.
 6. Гриценко В. И. Обоснование технологии и термогравиметрический анализ суппозиториев с растительным сырьем для лечения заболеваний предстательной железы / В. И. Гриценко, Е. А. Рубан, Д. С. Пуляев // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 3. – С. 128–132.
 7. Гриценко В. И. Исследование влияния эмульгаторов на фармако–технологические свойства суппозиториев с тамсулозина гидрохлоридом / В. И. Гриценко // Вестник фармации. Белоруссия. – 2014. – № 2 (64). – С. 45–50.
 8. Гриценко В. И. Исследование распределения тамсулозина гидрохлорида в суппозиториях / В. И. Гриценко, Е. А. Рубан, В. А. Жук // Фармация Казахстана. – 2014. – № 8. – С. 35–38.
 9. Зайченко А. В. Исследование фармакотерапевтической активности суппозиториев с фитоэкстрактами на модели доброкачественной гиперплазии предстательной железы у крыс /
  А. В. Зайченко, Е. А. Солдатова, В. И. Гриценко // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер. Медицина. Фармация. – 2013. – № 25 (168), Вып. 24/1. – С. 181–187.
 10. Гриценко В. И. Разработка технологии и термогравиметрический анализ суппозиториев с тамсулозином для лечения гиперплазии предстательной железы / В. И. Гриценко // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер. Медицина. Фармация. – 2012. –Вып. 20/2, № 22 (141). – С. 184–188.

Статті у фахових наукових журналах України:

 1. Гриценко, В.І. Маркетинговий аналіз асортименту лікарських засобів із софорою японською, представлений на фармацевтичному ринку України / В.І. Гриценко, Л.С. Кієнко, С.А. Куценко // Фармацевтичний часопис. – 2017. – № 1 (41). – С. 32-37.
 2. Гриценко, В.І. Дослідження стабільності супозиторіїв «Фітопрост» / В.І. Гриценко, О.А. Рубан, С.М. Губарь // Фармацевтичний часопис. – 2017. – № 1 (41). – С. 17-21
 3. Фарес Р. Изучение антимикробного действия комбинированной лекарственной композиции для лечения кишечных инфекций / Р. Фарес,  Л. А. Бобрицкая, Т. П. Осолодченко, В. И. Гриценко // Annals of Mechnikov Institute. – 2016. – № 4. – С. 112-115.
 4. Гриценко В.І. Аналіз доступності лікарських засобів для лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози / В.І. Гриценко, Л.В. Яковлева, Д.В. Бондаренко // Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. – 2015. – № 1-2 (26-27). – С. 118-123.
 5. Development of the method for quantitive determination of an active substance in «Tamsuloprost» suppositories / V. I. Grytsenko, O. A. Ruban, M. Gubar, V. I. Gusarov // Вісник фармації. – 2014. – №3 (79). – С. 46–50.
 6. Гриценко В. І. Дослідження на мікробіологічну чистоту супозиторіїв «Фітопрост» і «Тамсулопрост» / В. І. Гриценко, О. А. Рубан, Т. П. Осолодченко //Annals of Mechnikov Institute. – 2014. – № – С. 48–52.
 7. Валідація методики кількісного визначення діючої речовини тамсулозину гідрохлориду в супозиторіях для лікування гіперплазії передміхурової залози / В. І. Гриценко, О. А. Рубан, В. І. Гусаров, С. М. Губарь // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – № 3 (35). – С. 17–23.
 8. Гриценко В. І. Методологія створення ректальних лікарських засобів для лікування захворювань передміхурової залози / В. І. Гриценко // Клінічна фармація. – 2014. – Т. 18, № 3. – С. 47–51.
 9. Фармакологічне обґрунтування розробки супозиторіїв, що містять сухі екстракти Semenis Cucurbitae Pepo, Fructus Serenoa Repens та Radices Urticae Dioicae, для лікування хронічного простатиту / Г. В. Зайченко,
  Є. О. Солдатова, В. Ф. Осташко, В. І. Гриценко // Український біофармац. журн. – 2014. – № 5 (34). – С. 69–73.
 10. Гриценко В. І. Дослідження стабільності супозиторіїв «Тамсулопрост» в процесі зберігання / В. І. Гриценко, О. А. Рубан // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2014. – Вип. 23 (4). – С. 456–461.
 11. Гриценко В. І. Маркетингові дослідження лікарських препаратів для лікування захворювань передміхурової залози, представлених на фармацевтичному ринку України / В. І. Гриценко // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 2 (26). – С. 80–85.
 12. Гриценко В. І. Дослідження фармакокінетики вивільнення тамсулозину гідрохлориду методом радіоактивних індикаторів / В. І. Гриценко, О. А. Рубан, А. П. Краснопьорова // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2013. – Вип. 22 (4). – С. 261–265.
 13. Гриценко В. І. Дослідження порошків рослинних екстрактів з метою створення супозиторіїв для лікування захворювань передміхурової залози / В. І. Гриценко, О. А. Рубан // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 4. – С. 92–95.
 14. Гриценко В. І. Визначення фармакокінетики вивільнення тамсулозину гідрохлориду в передміхурову залозу методом радіоактивних індикаторів / В. І. Гриценко, О. А. Рубан, А. П. Краснопьорова // Запорожский мед. журн. – 2013. – № 5 (80). – С. 73–75.
 15. Солдатова Є. О. Фармакологічне вивчення простатопротекторної дії супозиторіїв для лікування захворювань передміхурової залози / Є. О. Солдатова, В. І. Гриценко, Г. В. Зайченко // Клінічна фармація. – 2012. – № 3. – С. 28–31.
 16. Солдатова Є. О. Фармакологічне обґрунтування створення супозиторіїв з рослинною сировиною для лікування простатитів / Є. О. Солдатова, В. І. Гриценко, Г. В. Зайченко // Вісник фармації. – 2012. – №3 (71). – С. 64–67.
 17. Гриценко В. І. Біофармацевтичні дослідження вивільнення α– адреноблокаторів з супозиторіїв для лікування гіперплазії передміхурової залози / В. І. Гриценко, О. А. Рубан, В. О. Грудько // Український біофармац. журн. – 2012. – № 4 (21). – С. 20–24.
 18. Гриценко В. І. Дослідження макро – і мікроелементного складу рослинних екстрактів та супозиторіїв простатопротекторної дії /
  В. І. Гриценко, О. А. Рубан // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2012. – Вип. 21 (4). – С. 244–250.
 19. Гриценко В. І. Актуальність створення лікарських препаратів для лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози / В. І. Гриценко, О. А. Рубан // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2010. – Вип. XXIII, № 2. – С. 17–19.

Патенти

 1. Пат. № 78457, Україна, А61К9/02, А61К31/18, А61Р13/08. Засіб у формі супозиторіїв для лікування гіперплазії передміхурової залози та простатитів / Гриценко В. І., Рубан О. А., Зайченко Г. В., Тімченко М. М., Солдатова Є. О. – № U201208270; заявл. 06.07.2012; опубл. 25.03.2013. – Бюл. №6.
 2. Пат. 105257 Україна, МПК А61К9/02, А61К36/889, А61К36/185, А61К36/42, А61Р13/08. Фармацевтична композиція у формі супозиторіїв для лікування захворювань передміхурової залози / Гриценко В. І., Рубан О. А., Зайченко Г. В., Тімченко М. М., Солдатова Є. О. – № а201208125; заявл. 02.07.2012; опубл. 25.04.2014. – Бюл. № 8.
 3. Пат. № 78871, Україна, МПК А61К36/00, А61К 9/02, А61Р13/08. Фармацевтична композиція у формі супозиторіїв для лікування захворювань передміхурової залози / Гриценко В. І., Рубан О. А.,
  Зайченко Г. В., Тімченко М. М., Солдатова Є. О. – № U201208037; заявл. 02.07.2012; опубл. 10.04.2013. – Бюл. №7.
 4. Пат. 64483 А, Україна, А61К31/725, А61К31/505, А61К9/06 Фармацевтична композиція «Трофепарин» для лікування трофічних виразок / В.І.Чуєшов, В.І.Гриценко, О.А.Рубан, В.М.Кузнєцова, В.А.Рибак // заявлено 10.06.03; опубл. 16.02.04. Бюл. № 2.
 5. Пат. 33401. Україна. “Спосіб одержання біологічно активної субстанції рослинного походження з анаболічною дією”. Карпюк У.В., Єрьоменко Р.Ф., Гриценко В.І., Кисличенко В.С., Малоштан Л.М., Шаталова О.М., Гладух Є.В. Опубл. 25.06.08. Бюл. № 12.

Інформаційні листи

 1. Гриценко В. І. Розробка технології супозиторіїв простатопротекторної дії з рослинними екстрактами : інформ. лист /
  В. І. Гриценко, О. А. Рубан; МОЗ України. – К., 2014 – Вип. 11. – з проблеми «Фармація». – 4 с.
 2. Гриценко В. І. Розробка технології супозиторіїв простатопротекторної дії з тамсулозина гідрохлоридом : інформ. лист /
  В. І. Гриценко, О. А. Рубан; МОЗ України. – К., 2014 – Вип. 12. – З проблеми «Фармація». – 4 с.

Дисципліни, які викладає: “Промислова технологія лікарських засобів”, “Сучасні фармацевтичні технології”. Проводить лабораторні та семінарські заняття з промислової технології лікарських засобів для вітчизняних та іноземних студентів денної форми навчання факультету “Фармація”, для студентів заочної форми навчання факультету ступеневої фармацевтичної освіти, є керівником магістерських та дипломних робіт студентів, приймає участь у підготовці дистанційного курсу навчання, викладає англійською мовою.

Хобі: гра на фортепіано.