Гриценко Віта Іванівна

PharmD Grytsenko_fotoГриценко Віта Іванівна – доктор фармацевтичних наук (2015), доцент кафедри заводської технології ліків (з 2006).
Адреса: вул. Валентинівська, 4
Тел.: 67-88-52
Е-mail: ztl@nuph.edu.ua
Web-cайт: ztl.nuph.edu.ua

Автобіографія

Народилася 20 червня 1977 р. в с. Велика Писарівка
Сумської області. У 1999 р. закінчила Українську фармацевтичну академію за спеціальністю «Фармація». У 2000 р. проходила інтернатуру на базі Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації
Української фармацевтичної академії за фахом «Провізор загального профілю». У 2000 р. закінчила навчання у магістратурі і захистила магістерську роботу на тему: “Вивчення структурно-механічних властивостей гелей” (керівник – професор Чуєшов В.І.).

Після закінчення магістратури у 2000 р. вступила до аспірантури
з відривом від виробництва на кафедру заводської технології ліків Національної фармацевтичної академії України, яку закінчила у 2003 р. та захистила кандидатську дисертаційну роботу на тему: “Розробка складу та технології м’якої лікарської форми з гепарином і метилурацилом” (науковий керівник – професор Чуєшов В.І.).

Після закінчення аспірантури працює асистентом кафедри заводської технології ліків (2003-2006). У 2008 р. Гриценко В.І. присвоєно вчене звання доцента кафедри заводської технології ліків.

У 2015 р. Гриценко В.І. захистила докторську дисертацію на тему:
«Наукове обґрунтування складу та технології лікарських препаратів для лікування захворювань передміхурової залози» (науковий консультант – професор Рубан О.А.). За результатами роботи створено й запропоновано для практичної медицини нові лікарські препарати – ректальні супозиторії «Тамсулопрост» і «Фітопрост» з простатопротекторною дією для лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози і хронічного простатиту, які впроваджено у промислове виробництво АТ «Лекхім-Харків».

Громадська діяльність: на кафедрі заводської технології ліків Гриценко В.І. відповідає за профорієнтаційну роботу, 2006-2009 р. – методист кафедри заводської технології ліків.

Напрями наукових досліджень Гриценко В.І. охоплюють розроблення складу і технології м’яких лікарських форм для терапії варикозної хвороби; розроблення складу і технології препаратів у формі супозиторіїв для лікування захворювань передміхурової залози.

Гриценко В.І. є співавтором оригінальних лікарських засобів:
мазі «Трофепарин», супозиторіїв «Тамсулопрост» і «Фітопрост».

За плідну науково-практичну діяльність, розробку та впровадження лікарських засобів від ідеї до аптечної полиці нагороджена грамотою Національного фармацевтичного університету (2016).

Навчальні посібники:

1) навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів “Практикум з промислової технології лікарських засобів” (затверджений МОН України); 2) навчальний посібник для самостійної роботи студентів “Промислова технологія лікарських засобів”; 3) навчальний посібник до лабораторних занять магістрантів денної, вечірньої та заочної форми навчання зі спеціальності 7.110201 “Фармація” “Сучасні фармацевтичні технології”; 4) лекційний журнал з промислової технології лікарських засобів у двох частинах.

Методичні рекомендації:

 1. Гриценко В.И., Дмитриевский Д.И. Мягкие лекарственные средства. Методические рекомендации для аудиторной и самостоятельной работы студентов специальности «Фармация» дневной и заочной форм обучения. –2007.- 26с.
 2. Методические указания к выполнению курсовых работ по заводской технологии лекарств для студентов IV курса // Дмитриевский Д.И., Хохлова Л.Н., Бобрицкая Л.А. и др. – Харьков: НФаУ, 2007. – 120 с.
 3. Дмитрієвський Д.І., Сліпченко Г.Д., Бобрицька Л.О. та ін. Методичні рекомендаціі до виконання магістерських робіт. Методика підготовки і порядок захисту. – Харків.: Вид-во НФаУ, 2009. – 28 с.
 4. Дмитрієвський Д.І., Сліпченко Г.Д., Бобрицька Л.О. та ін. Методичні рекомендаціі до виконання дипломних робіт. Методика підготовки і порядок захисту. – Харків.: Вид-во НФаУ, 2009. – 24 с.

Статті у фахових іноземних наукових журналах:

 1. Grytsenko V. Research on the choice of an emulsifier in the development of the composition of Tamsulosin hydrochloride suppositories / V. Grytsenko, O. Ruban, D. Pulyaev // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (RJPBCS). – 2014. – Vol. 5, issue 2. – P. 811–816.
 2. Biopharmaceutical and Physicochemical Study of Substance and Suppositories with Tamsulosin Hydrochloride / V. Grytsenko,
  Ruban, I. Kovalevska, D. Pulyaev // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (RJPBCS). – 2013. – № 4. – P. 683–689.
 3. Гриценко В. И. Обоснование технологии и термогравиметрический анализ суппозиториев с растительным сырьем для лечения заболеваний предстательной железы / В. И. Гриценко, Е. А. Рубан, Д. С. Пуляев // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 3. – С. 128–132.
 4. Гриценко В. И. Исследование влияния эмульгаторов на фармако–технологические свойства суппозиториев с тамсулозина гидрохлоридом / В. И. Гриценко // Вестник фармации. Белоруссия. – 2014. – № 2 (64). –
  С. 45–50.
 5. Гриценко В. И. Исследование распределения тамсулозина гидрохлорида в суппозиториях / В. И. Гриценко, Е. А. Рубан, В. А. Жук // Фармация Казахстана. – 2014. – № 8. – С. 35–38.
 6. Зайченко А. В. Исследование фармакотерапевтической активности суппозиториев с фитоэкстрактами на модели доброкачественной гиперплазии предстательной железы у крыс /
  А. В. Зайченко, Е. А. Солдатова, В. И. Гриценко // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер. Медицина. Фармация. – 2013. – № 25 (168), Вып. 24/1. – С. 181–187.
 7. Гриценко В. И. Разработка технологии и термогравиметрический анализ суппозиториев с тамсулозином для лечения гиперплазии предстательной железы / В. И. Гриценко // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер. Медицина. Фармация. – 2012. –Вып. 20/2, № 22 (141). – С. 184–188.

Статті у фахових наукових журналах України:</