Ільїна Тетяна Василівна

profesor Ilyina_fotoІльїна Тетяна Василівна  – доктор фармацевтичних наук, професор кафедри фармакогнозії

Адреса: 61168, вул. Валентинівська, 4. Харків, Україна

Тел.: (0572)670892.

e-mail: ilyinatany86@gmail.com

Науковий профіль:

        

 

 

Народилась 26 червня 1962 р. у с. Чапаєве Кегичівського району Харківської області. У 1979 р. з золотою медаллю закінчила Ленінську середню школу с. Чапаєве. У 1986 р. закінчила з відзнакою Харківський фармацевтичний інститут (спеціальність «Фармація»), кваліфікація – провізор. Працювала у аптеці № 36 м. Києва провізором-аналітиком. У 1986 р. вступила до аспірантури Харківського фармацевтичного інституту при кафедрі фармакогнозії, яку закінчила у 1989 р.. Кандидатську дисертацію на тему «Синтез, биологическая активность производных антрахинонсукцинаминовых кислот и стандартизация сырья и препаратов марены красильной» захистила у 1990 р. за фахом 15.00.02 – “Фармацевтична хімія та фармакогнозія”. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія і фармакогнозія «Фармакогностичне дослідження рослин родини Rubiaceae та перспективи їх використання в медицині» захистила у 2015 р.

В НФаУ працює з 1989 р. асистентом кафедри фармакогнозії, з 1995 р.– доцентом кафедри фармакогнозії, з 01.03.2016 р. –на посаді професора кафедри фармакогнозії.

Нагороджена Золотим знаком і Золотим дипломом за I місце у Національній першості з аналітики по Україні (2012); Срібним знаком і Срібним диплом за II місце у номінації «Фармацевтичні науки» XVI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і шляхи розвитку сучасної охорони здоров’я» (Лондон – Київ, 2011); Бронзовим  знаком і Бронзовим дипломом за III місце у рамках проекту «Чемпіонат світу, континентальні, національні і регіональні першості з наукової аналітики Міжнародної академії наук і вищої освіти» (Лондон, 2012), дипломом II ступеню у номінації «Кращий професор НФаУ» (2016 р.).

Членство у фахових асоціаціях: CONEM (Council for Nutritional and Environmental Medicine).

Наукова школа:

Основні напрямки наукових інтересів: синтез та дослідження біологічної активності антрахінонсукцинамінових кислот і їх похідних; морфолого-таксономічне, хемотаксономічне, фітохімічне дослідження представників родин Rubiaceae, Rosaceae, Fabaceae, Plantaginaceae, Asteraceae флори України та суміжних країн; стандартизація сировини і препаратів марени красильної.

Підготувала 1 кандидата фармацевтичних наук. Керує виконанням кандидатської дисертації.

Автор і співавтор понад 390 наукових та навчально-методичних праць, серед них 28 патентів та авторських свідоцтв, 124 статті, 200 тез, 2 науково-методичні рекомендації, 5 інформаційних листів, 1 підручника, 4 навчальних посібників, 8 навчально-методичних рекомендацій, 6 типових програм, 30 статей до Фармацевтичної енциклопедії.

Підручники:

 1. Фармакогнозія з основами біохімії рослин. / [В. М. Ковальов, О. І. Павлій, Т. І. Ісакова, М. С. Журавльов, Н. М. Солодивніченко, В. В. Бойнік, С. І. Степанова, Т. В. Ільїна, І. О. Журавель, О.В. Криворучко, Н. В. Попова, В. С. Кисличенко, І. Е. Шмараєва] ; за ред. В. М. Ковальова – Х. : вид-во НФаУ, 2000. – 703 с.

Навчальні посібники:

 1. Практикум з ідентифікації лікарської рослинної сировини : навч. посіб. / [В. М. Ковальов, С. М. Марчишин, О. П. Хворост, Т. І. Ісакова, А. М. Ковальова, Н. В. Попова, М. С. Журавльов, Т. В. Ільїна, О. М. Кошовий, С. В. Ковальов, В. В. Бойнік, О. В. Криворучко, Т. О. Краснікова, Н. В. Бородіна, О. О. Стремоухов, М. Ф. Ткаченко, О. В. Демешко, Н. В. Сидора, Т. М. Крючкова, Г. Р. Козир, О. Л. Демидяк, А. М. Рудник, Т. С. Бердей, М. І. Луканюк] ; за ред. В. М. Ковальова, С. М. Марчишин. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – 264 с. 
 2. Фармакогнозія та ресурсознавство лікарських рослин / Збірка тестів для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2» // За редакцією проф. Ковальова В. М. – Харків: Вид-во НФаУ. – 2009. – 270с.
 3. Лекарственные растения мировой и отечественной медицины. Справочное пособие.// Попова Н. В., Ильина Т. В., Ковалев В. Н., Павлий А. И.– Х., 1996. – 96с.
 4. Фармакогнозия. Учебное пособие // Павлий А. И., Ковалев В. Н., Ковалева А. М., Попова Н. В., Журавель И. А., Ильина Т. В. – Х., 1994. – 268с.

Методичні рекомендації:

 1. Відмінні макро- та мікроскопічні ознаки видів родів підмаренник (Galium L.), маренка (Asperula L.) та круціата (Cruciata Mill.) родини маренові (Rubiaceae Juss.) (методичні рекомендації) / Ільїна Т. В., Ковальова А. М., Горяча О. В., Юрченко Н. С. – К., 2014. – 27 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання дипломних та магістерських робіт з фармакогнозії / Сидора Н. В., Ковальова А. М., Ковальов В. М., Кошовий О. М., Ільїна Т. В., Горяча О. В. – Х.: НФаУ, 2014. – 34 с.
 3. Methodical recommendation for the implementation of the Master’s degree work on pharmacognosy for foreing students / Sydora N. V., Коvaleva А. М., Kovalev V. M., Koshovyji M., Ilyina N. V., Goryacha O. V., Jurchenko N. S. – Kh.: NUPh, 2014. – 26 p.
 4. Методические рекомендации по выполнению магистерских работ по фармакогнозии для иностранных студентов / Сидора Н. В., Горячая О. В., Ковалева А. М., Ковалев В. Н., Кошевой О. Н., Ильина Т. В., Юрченко Н. С. – Х.: НФаУ, 2014. – 28 с.
 5. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ по фармакогнозии для иностранных студентов / Сидора Н. В., Горячая О. В., Ковалева А. М., Кошевой О. Н., ИльинаТ. В., Красникова Т. А. – Х.: НФаУ, 2014. – 28 с.
 6. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з фармакогнозії для студентів фармацевтичного факультету денної та заочної форми навчання / Сидора Н. В., Ковальова А. М., Кошовий О. М., Краснікова Т. О., Ільїна Т. В., Криворучко О. В., Горяча О. В. – Х.:НФаУ, 2014. – 30 с.
 7. Methodical recommendations to the cource work ( project) implemention on pharmacognosy for foreing students / Sydora N. V., Kovaleva A. M., Koshovyj O. M., Ilyina T. V., Krasnikova A., Krivoruchko O. V., Goryacha O. V. – Kh. NUPh, 2014. – 18 p.
 8. Фармакогнозия. Методические рекомендации для студентов 3 курса иностранного факультета / проф. Ковалев В.Н., Бойник В.В., Исакова Т.И., Попова Н.В., Ильина Т.В. и др. Под общей ред. В.Н. Ковалева – Х.: Изд-во НФаУ, 2006. – 143с.
 9. Фармакогнозія та ресурсознавство ЛР. Методичні рекомендації для студентів спеціальностей «Фармація», «Технологія фармацевтичних препаратів», «Технологія парфумерно-косметичних засобів» заочної та дистанційної форм навчання. Солодовниченко Н.М., Ковальова А.М., Ільїна Т.В., Упир Л.В. – Х.: Вид. НФаУ, 2006. – 192 с.
 10. Методы обнаружения и выделения кумаринов. Методические рекомендации // Ковалев В.Н., Ковалева А.М., Комиссаренко А.Н., Ильина Т.В. – Х. 1996. – 28 с.

Типові програми:

 • Ковальов В.М., Кисличенко В.С., Ісакова Т.І., Упир Л.В., Ільїна Т.В., Попова Н.В. Фармакогнозія. Програма навчальної дисципліни для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів III – IV рівнів акредитації Спеціальність: ” Фармація”. Київ, 2011.
 • Ковальов В.М., Ільїна Т.В., Краснікова Т.О., Крючкова Т.М. Фармакогнозія з основами біохімії лікарських рослин. Програма навчальної дисципліни для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів III – IV рівнів акредитації Спеціальність: “Технологія фармацевтичних препаратів”. Київ, 2011.
 • Ковальов В.М., Кисличенко В.С., Ільїна Т.В., Упир Л.В., Бойнік В.В., Крючкова Т.М. Програма з навчальної практики з фармакогнозії для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів III – IV рівнів акредитації Спеціальність: ” Фармація”. Київ, 2011.
 • Програма з фармакогнозії з основами біохімії ЛР для студентів спеціальності 7.110204 “Технологія фарм. Препаратів” вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації. Ковальов В.М., Солодовніченко Н.М., Журавльов М.С., Ільїна Т.В. –Київ, 2000. – 20 с.
 • Програма з фармакогностичних методів аналізу для студентів спеціальності 7.110204 “Технологія фарм. Препаратів” вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації. Журавльов М.С., Солодовніченко Н.М., Ільїна Т.В. – Київ, 2000. – 12 с.
 • Солодовниченко Н.М., Ільїна Т.В Програма з фармакогнозії для студентів вищих фарм. закладів освіти та фарм. факультетів вищих мед. закладів освіти III – IV рівнів акредитації; Друк.; Київ, 1998. – 25 с.

Інформаційні листи:

 1. Макро- і мікроскопічні ознаки вероніки довголистої (Veronica longifolia L.) / А.М. Ковальова, А.П. Осьмачко, Т.В. Ільїна, О. М. Кошовий // Інформаційний лист № 276-2016. – Київ, 2017. – 4 с.
 2. Макро- і мікроскопічні ознаки трави вероніки широколистої (Asperula odorata L.). / А.М. Ковальова, Т.В. Ільїна, А.П. Осьмачко // Інформаційний лист № 06-2016. – Київ, 2016. – 5 с.
 3. Макро- та мікроскопічні ознаки трави маренки запашної (Asperula odorata ). / Т.В. Ільїна, А.М. Ковальова, Н.С. Шемчук, А.П. Осьмачко // Інформаційний лист № 05-2016. – Київ, 2016. – 4 с.
 4. Ільїна Т. В. Хроматографічний аналіз марени кореневищ і коренів (Rubiae rhizomata et radices) / Т. В. Ільїна, А. М. Ковальова, О. В. Горяча // Інформаційний лист № 248-2014. – Київ, 2014. – 3 с.
 5. Ільїна Т. В. Макро- та мікроскопічні ознаки трави  підмаренника справжнього (Galium verum L.) / Т. В. Ільїна, А. М. Ковальова, О. В. Горяча // Інформаційний лист № 247-2014. – Київ, 2014. – 3 с.
 6. Ільїна Т. В. Мікроскопічний аналіз марени еореневищ і коренів (Rubiae rhizomata et radices) / Т. В. Ільїна, А. М. Ковальова, О. В. Горяча // Інформаційний лист № 246-2014. – Київ, 2014. – 4 с.

Патенти:

 1. Патент України. Спосіб одержання засобу імуномодулюючої дії з трави підмаренника справжнього A61K 36/74 (2006.01) A61P 37/02 (2006.01)/ І. Л. Шинковенко, Н. В. Кашпур, Т. В. Ільїна, А. М. Ковальова, А.М. Комісаренко / заявник та патентоутримувач НФаУ. – заявка № u 2017 04409, заявл. 03.05.17.; опубл. 10.11.17., Бюл. № 21.
 2. Патент України № 117540 на корисну модель, МПКA61K 36/38, A61K 127/00, A61K 133/00, A61P 37/02 (2006.01). Спосіб одержання комплексу полісахаридів з імуномодулюючою активністю / Осьмачко А. П., Ковальова А. М., Кашпур Н. В., Комісаренко А. М., Ільїна Т. В., Кошовий О. М., Горяча О. В., Очкур О. В., Шемчук Н. С., Гончаров О.В., Сидора Н. В. / заявник та патентоутримувач НФаУ. – № u 2017 01098, заявл. 06.02.17., опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12. 7 с.
 3. Патент України № 105903 на корисну модель, МПК A61K 36/53 (2006.01), A61P 25/20 (2006.01). Лікувально-профілактичний засіб із седативною дією / Гончаров О.В., Ковальова А. М., Кошовий О. М., Штриголь С. Ю., Ільїна Т. В., Очкур О. В., Юрченко Н. С., Осьмачко А. П. / заявник та патентоутримувач НФаУ. – № u 201509399, заявл. 30.09.15., опубл. 11.04.2016, Бюл. № 7.
 4. Патент України № 100292 на корисну модель, МПК A61K 36/74 (2006.01) A61P 37/04 (2006.01) Спосіб комплексної переробки трави маренки восьмилисткової для отримання засобу з імуномодулюючою дією/ Юрченко Н. С., Ільїна Т. В., Кашпур Н.В., Горяча О. В., Ковальова А. М., Кошовий О. М., Очкур О.В., Кірєєв І.В. – № u 201412603, заявл. 24.11.14., опубл. 27.07.2015, Бюл. № 14.
 5. Патент України на корисну модель № 95049, МПК A61K 36/74, A61P 9/10. Спосіб комплексної переробки трави маренки запашної для отримання засобу з антигіпоксичною дією / Юрченко Н. С., Ільїна Т. В., Штриголь С. Ю., Горяча О. В., Ковальова А. М., Кошовий О. М. (Україна). – № u 201406772, заявл. 16.06.14., опубл. 10. 21.2014, Бюл. № 23.
 6. Патент України № 95122 на корисну модель, МПК A61K 36/38 (2006.01) A61P 31/04 (2006.01) Спосіб одержання ліпофільного комплексу з антимікробною активністю з трави вероніки довголистої / Осьмачко А. П., Ковальова А. М., Ільїна Т. В., Кашпур Н. В., Комісаренко А.М., Кошовий О. М., Горяча О. В. – № u 201407325, заявл. 01.07.14., опубл. 10.21.2014, Бюл. № 23.
 7. Патент України  № 104458 на корисну модель МПК A61K 36/185 (2006.01), А61К 135/00, A61P 31/04 (2006.01) Спосіб одержання ліпофільного комплексу антимікробної дії / Грудько І. В., Кашпур Н. В., Ковальова А. М., Комісаренко А. М., Ільїна Т. В., Абдулкафарова Е. Р., Очкур О. В.,Горяча О. В., Волянський А. Ю. – № a 201112448, заявл. 24.10.2011; опубл. 10.02.2014, Бюл. № 3.
 8. Патент України на корисну модель № 86541, МПК A61K 36/74, A61K 135/00, A61P 31/04. Спосіб одержання ліпофільного комплексу з антимікробною активністю / Юрченко Н. С., Ільїна Т. В., Горяча О. В., Кашпур Н. В., Ковальова А. М., Волянський А. Ю., Очкур О. В., Кірєєв І. В. (Україна). – № u 201303976; заявл. 01.04.13., опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1.
 9. Патент України  № 104170. Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з антимікробною дією з трави буркуну / Грудько І. В., Кашпур Н. В., Ковальова А. М., Комісаренко А. М., Ільїна Т. В., Абдулкафарова Е. Р., Очкур О. В.,Горяча О. В., Волянський А. Ю. – № a201112454, заявл. 24.10.2011; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1.
 10. Патент України №  104173. Спосіб одержання засобу з антимікробною активністю з рослинної сировини / Очкур О. В., Кашпур Н. В., Ковальова А. М., Комісаренко А. М., Горяча О. В., Абдулкафарова Е. Р., Грудько І. В., Ільїна Т. В., Волянський А. Ю., Кошовий О. М. – № a 201112754, заявл. 31.10.2011; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1.
 11. Патент України  № 104174. Спосіб одержання ліпофільного комплексу антимікробної дії з рослинної сировини / Очкур О. В., Кашпур Н. В., Ковальова А. М., Комісаренко А. М., Горяча О. В., Абдулкафарова Е. Р., Грудько І. В., Ільїна Т. В., Волянський А. Ю. – № a 201112757, заявл. 31.10.2011; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1.
 12. Патент UA 101859 України на корисну модель, МПК A61K 36/73, A61K 135/00, A61P 31/10. Спосіб одержання ліпофільного комплексу протигрибкової дії / Абдулкафарова Е. Р., Кашпур Н. В., Ільїна Т. В., Комісаренко А. М., Горяча О. В., Грудько І. В., Очкур О. В., Ковальова А. М., Волянський Ю. А. – № а 20107059; заявл. 06.06.2011; опубл. 13.05.2013, Бюл. № 9.
 13. Патент України на корисну модель № 78872, МПК A61K 36/74, A61P 31/04 Спосіб одержання ліпофільного комплексу з протигрибковою дією з трави підмаренника пухнастоногого / Горяча О. В., Кашпур Н. В., Ільїна Т. В., Ковальова А. М., Юрченко Н. С., Волянський А. Ю., Сидора Н. В., Колісник Я. С., Кошовий О. М., Комісаренко А. М. (Україна). – № u 201208049; заявл. 02.07.2012; опубл. 10.04.2013, Бюл. № 7.
 14. Патент UA 71123 України на корисну модель, A61K 36/00. Спосіб одержання засобу з антимікробною активністю з рослинної сировини / Очкур О. В., Кашпур Н. В., Ковальова А. М., Комісаренко А. М., Горяча О. В., Абдулкафарова Е. Р., Грудько І. В. Ільїна Т. В., Волянський Ю. А., Кошовий О. М. – № u 201112750; заявл. 31.10.2011; опубл. 07.2012, Бюл. № 13.
 15. Патент UA 71124 України на корисну модель, A61K 36/00. Спосіб одержання ліпофільного комплексу антимікробної дії з рослинної сировини / Очкур О. В., Кашпур Н. В., Ковальова А. М., Комісаренко А. М., Горяча О. В., Абдулкафарова Е. Р., Грудько І. В., Ільїна Т. В., Волянський Ю. А., Кошовий О. М. – № u 201112753; заявл. 31.10.2011; опубл. 07.2012, Бюл. № 13.
 16. Патент України на винахід № 99042, МПК A61K 36/74, A61K 135/00, A61P 31/04. Спосіб одержання комплексу антимікробної дії / Горяча О. В., Кашпур Н. В., Ільїна Т. В., Комісаренко А. М., Абдулкафарова Е. Р., Грудько І. В., Очкур О. В., Ковальова А. М., Ісакова Т. І. (Україна). – № а 201012084; заявл. 22.02.11.; опубл. 10.07.2012, Бюл. № 13.
 17. Патент UA 70294 України на корисну модель, A61K 36/74 (2006.01), A61K 135/00, A61P 31/04 (2006.01) Спосіб одержання ліпофільного комплексу антимікробної дії / Грудько І. В., Кашпур Н. В., Ковальова А. М., Комісаренко А. М., Ільїна Т. В., Абдулкафарова Е. Р., Очкур О.В. , Горяча О. В., Волянський Ю. А. – № u 201112451; заявл. 24.10.2011; опубл. 06.2012, Бюл. № 11.
 18. Патент UA 70295 України на корисну модель, МПК A61K 36/74 (2006.01), A61K 135/00, A61P 31/04 (2006.01). Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з антимікробною дією / Грудько І. В., Кашпур Н. В., Ковальова А. М., Комісаренко А. М., Ільїна Т. В., Абдулкафарова Е. Р., Очкур О. В., Горяча О. В., Волянський Ю. А.– № u 201112458; заявл. 24.10.2011; опубл.06.2012, Бюл.№ 11.
 19. Патент UA 66528 України на корисну модель, A61K 36/73 (2006.01), A61K 135/00, A61P 31/10 (2006.01) Спосіб одержання ліпофільного комплексу протигрибкової дії / Абдулкафарова Е.Р. , Кашпур Н. В., Ільїна Т. В., Комісаренко А. М., Горяча О. В., Грудько І. В. , Очкур О. В. , Ковальова А. М. , Волянський Ю. А. – № u 201107061; заявл. 06.06.2011; опубл. 10.01.2012, Бюл. № 
 20. Патент України на корисну модель № 65519, МПК A61K 36/00, A61K 135/00, A61P 31/00. Спосіб одержання засобу з антимікробною активністю з трави підмаренника справжнього / Горяча О. В., Кашпур Н. В., Ільїна Т. В., Волянський А. Ю., Комісаренко А. М., Абдулкафарова Е. Р., Грудько І. В., Очкур О. В., Ковальова А. М., Андрусенко О. В. (Україна). – № 201105767; заявл. 10.05.2011; опубл. 12.12.2011, Бюл. № 23.
 21. Патент України на корисну модель № 64792, МПК A61K 36/74, A61K 135/00, A61P 31/04 Спосіб одержання ліпофільного комплексу антимікробної дії / Горяча О. В., Кашпур Н. В., Ільїна Т. В., Волянський А. Ю., Комісаренко А. М., Абдулкафарова Е. Р., Грудько І. В., Очкур О. В., Ковальова А. М., Ісакова Т. І. (Україна). – № u 201102089; заявл. 22.02.2011; опубл. 25.11.2011, Бюл. № 22.
 22. Деклараційний патент України № 69625 А, МПК7 А61К 31/\03, С07С 229/58, С07С 233/88. 4’-броманілід 4,6-дихлор-2-карбоксисукцинанілової кислоти, який виявляє нейролептичну, антигіпоксичну, протизапальну, анальгетичну та діуретичну активність. / Ісаєв С. Г., Яременко В. Д., Павлій О. І., Зупанець І. А., Брунь Л. В., Сокуренко І. А., Боряк Л. І., Алєксєєва Л. М., Ільїна Т. В., Мартинюк Т. В., Карпова С. П., Ковтун Ю. В. (Україна). – № 2003109472; заявл. опубл.15.09.2004., Бюл. № 9.
 23. Перереєстроване авторське свідоцтво СРСР № 48041. Засіб очищення 1,2-дигідроксиантрахінону / Журавльов М. С., Ільїна Т. В., Георгієвський В. П., Ковальов В. М. Заявка 4493082/SU від 20.07.1988. Опубл. 15.08.2002, Бюл. № 8.
 24. Перереєстроване авторське свідоцтво СРСР 48061. Пропіламід 1-антрахінонсукцинамінової кислоти, який проявляє жовчогінну активність / Ільїна Т. В., Журавльов М. С., Ковальов В. М., Дроговоз С. М., Сальникова С.І. Заявка 4687457/SU від 06.03.1989. Опубл. 15.08.2002, Бюл. № 8.
 25. Перереєстроване авторське свідоцтво СРСР 48035. 2-або(4-окси-1-)-антрахінонсукцинамінові кислоти, які проявляють гепатозахисну активність / Ільїна Т. В., Журавльов М. С., Ковальов В. М., Дроговоз С. М., Карамишев А. М., Сальникова С. І. Заявка 4435941/SU від 06.06.1988. Опубл. 15.08.2002, Бюл. № 8/2002.
 26. А.С. № 1601982 СССР. МКИ 4 С 07 С 233/33, А 61 К 31/16. Пропиламид 1-антрахинонсукцинаминовой кислоты, обладающий желчегонной активностью. / Ильина Т. В., Журавлев Н. С., Ковалев В. Н., Дроговоз С. М., Сальникова С. И. Заявл. 06.03.89.
 27. А.С. №1578802 СССР, МКИ4 С 07 С 103/84, А 61 К 31/165. 2-антрахинонсукцинаминовая кислота и 4-окси-1-антрахинонсукцинаминовая кислота, обладающие гепатозащитной активностью / Ильина Т. В., Журавлев Н. С., Ковалев В. Н., Дроговоз С. М., Карамышев А. Н., Сальникова С. И.. Заявл. 06.06.88.
 28. А.С. №1612525 СССР, МКИ4 С 07 С 50/18, С 07 С 46/10. Способ очистки ализарина. / Журавлев Н. С., Ильина Т. В., Георгиевский В. П., Ковалев В. Н. Заявл. 20.07. 88.

Викладання дисциплін “Фармакогнозія”, “Ресурсознавство лікарських рослин”. Керує виконанням дипломних, магістерських робіт.

Хобі: квітництво.

image_pdfimage_print