Ільїна Тетяна Василівна

profesor Ilyina_fotoІльїна Тетяна Василівна  – доктор фармацевтичних наук, професор

Кафедра фармакогнозії

Адреса: 61168, вул. Валентинівська, 4. Харків, Україна

Тел.: (0572)670892.

e-mail: ilyinatany86@gmail.com

 

Автобіографія

Народилась 26 червня 1962 року у с. Чапаєве Кегичівського району Харківської області. У 1979 році з золотою медаллю закінчила Ленінську середню школу с. Чапаєве. У 1986 році закінчила з відзнакою Харківський фармацевтичний інститут (спеціальність «Фармація»), кваліфікація – провізор. Працювала у аптеці № 36 м. Києва провізором-аналітиком. У 1986 році вступила до аспірантури Харківського фармацевтичного інституту при кафедрі фармакогнозії, яку закінчила у 1989 році. Кандидатську дисертацію на тему «Синтез, биологическая активность производных антрахинонсукцинаминовых кислот и стандартизация сырья и препаратов марены красильной» захистила у 1990 році за фахом 15.00.02 – “Фармацевтична хімія та фармакогнозія”. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія і фармакогнозія «Фармакогностичне дослідження рослин родини Rubiaceae та перспективи їх використання в медицині» захистила у 2015 році.

В НФаУ працює з 1989 р. асистентом кафедри фармакогнозії, з 1995 – доцентом кафедри фармакогнозії, з 01.03.2016 р. –на посаді професора кафедри фармакогнозії.

Нагороджена Золотим знаком і Золотим дипломом за I місце у Національній першості з аналітики по Україні (2012); Срібним знаком і Срібним диплом за II місце у номінації «Фармацевтичні науки» XVI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і шляхи розвитку сучасної охорони здоров’я» (Лондон – Київ, 2011); Бронзовим  знаком і Бронзовим дипломом за III місце у рамках проекту «Чемпіонат світу, континентальні, національні і регіональні першості з наукової аналітики Міжнародної академії наук і вищої освіти» (Лондон, 2012).

Наукова школа:

Основні напрямки наукових інтересів: синтез та дослідження біологічної активності антрахінонсукцинамінових кислот і їх похідних; морфолого-таксономічне, хемотаксономічне, фітохімічне дослідження представників родин Rubiaceae, Rosaceae, Fabaceae, Plantaginaceae, Asteraceae флори України та суміжних країн; стандартизація сировини і препаратів марени красильної.

Підготувала 1 кандидата фармацевтичних наук. Керує виконанням кандидатської дисертації.

Автор і співавтор понад 330 наукових та навчально-методичних праць, серед них 25 патентів, 105 статей, 120 тез, 1 науково-методичних рекомендацій, 4 інформаційних листів, 1 підручника, 4 навчальних посібників, 9 навчально-методичних рекомендацій, 6 типових програм, 30 статей до Фармацевтичної енциклопедії.

Підручники:

 1. Фармакогнозія з основами біохімії рослин. / [В. М. Ковальов, О. І. Павлій, Т. І. Ісакова, М. С. Журавльов, Н. М. Солодивніченко, В. В. Бойнік, С. І. Степанова, Т. В. Ільїна, І. О. Журавель, О.В. Криворучко, Н. В. Попова, В. С. Кисличенко, І. Е. Шмараєва] ; за ред. В. М. Ковальова – Х. : вид-во НФаУ, 2000. – 703 с.

Навчальні посібники:

 1. Фармакогнозия. Учебное пособие // Павлий А. И., Ковалев В. Н., Ковалева А. М., Попова Н. В., Журавель И. А., Ильина Т. В. – Х., 1994. – 268с.
 2. Лекарственные растения мировой и отечественной медицины. Справочное пособие.// Попова Н. В., Ильина Т. В., Ковалев В. Н., Павлий А. И.– Х., 1996. – 96с.
 3. Фармакогнозія та ресурсознавство лікарських рослин / Збірка тестів для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2» // За редакцією проф. Ковальова В. М. – Харків: Вид-во НФаУ. – 2009. – 270с.
 4. Практикум з ідентифікації лікарської рослинної сировини : навч. посіб. / [В. М. Ковальов, С. М. Марчишин, О. П. Хворост, Т. І. Ісакова, А. М. Ковальова, Н. В. Попова, М. С. Журавльов, Т. В. Ільїна, О. М. Кошовий, С. В. Ковальов, В. В. Бойнік, О. В. Криворучко, Т. О. Краснікова, Н. В. Бородіна, О. О. Стремоухов, М. Ф. Ткаченко, О. В. Демешко, Н. В. Сидора, Т. М. Крючкова, Г. Р. Козир, О. Л. Демидяк, А. М. Рудник, Т. С. Бердей, М. І. Луканюк] ; за ред. В. М. Ковальова, С. М. Марчишин. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – 264 с.

Методичні рекомендації:

 1. Методы обнаружения и выделения кумаринов. Методические рекомендации // Ковалев В.Н., Ковалева А.М., Комиссаренко А.Н., Ильина Т.В. – Х. 1996. – 28 с.
 2. Фармакогнозия. Методические рекомендации для студентов 3 курса иностранного факультета / проф. Ковалев В.Н., Бойник В.В., Исакова Т.И., Попова Н.В., Ильина Т.В. и др. Под общей ред. В.Н. Ковалева – Х.: Изд-во НФаУ, 2006. – 143с.
 3. Фармакогнозія та ресурсознавство ЛР. Методичні рекомендації для студентів спеціальностей «Фармація», «Технологія фармацевтичних препаратів», «Технологія парфумерно-косметичних засобів» заочної та дистанційної форм навчання. Солодовниченко Н.М., Ковальова А.М., Ільїна Т.В., Упир Л.В. – Х.: Вид. НФаУ, 2006. – 192 с.
 4. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з фармакогнозії для студентів фармацевтичного факультету денної та заочної форми навчання / Сидора Н. В., Ковальова А. М., Кошовий О. М., Краснікова Т. О., Ільїна Т. В., Криворучко О. В., Горяча О. В. – Х.:НФаУ, 2014. – 30 с.
 5. Methodical recommendations to the cource work ( project) implemention on pharmacognosy for foreing students / Sydora N. V., Kovaleva A. M., Koshovyj O. M., Ilyina T. V., Krasnikova A., Krivoruchko O. V., Goryacha O. V. – Kh. NUPh, 2014. – 18 p.
 6. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ по фармакогнозии для иностранных студентов / Сидора Н. В., Горячая О. В., Ковалева А. М., Кошевой О. Н., ИльинаТ. В., Красникова Т. А. – Х.: НФаУ, 2014. – 28 с.
 7. Методичні рекомендації до виконання дипломних та магістерських робіт з фармакогнозії / Сидора Н. В., Ковальова А. М., Ковальов В. М., Кошовий О. М., Ільїна Т. В., Горяча О. В. – Х.: НФаУ, 2014. – 34 с.
 8. Методические рекомендации по выполнению