Ільїна Тетяна Василівна

profesor Ilyina_fotoІльїна Тетяна Василівна  – доктор фармацевтичних наук, професор кафедри фармакогнозії

Адреса: 61168, вул. Валентинівська, 4. Харків, Україна

Тел.: (0572)670892.

e-mail: ilyinatany86@gmail.com

Науковий профіль:

 

 

Народилась 26 червня 1962 р. у с. Чапаєве Кегичівського району Харківської області. У 1979 р. з золотою медаллю закінчила Ленінську середню школу с. Чапаєве. У 1986 р. закінчила з відзнакою Харківський фармацевтичний інститут (спеціальність «Фармація»), кваліфікація – провізор. Працювала у аптеці № 36 м. Києва провізором-аналітиком. У 1986 р. вступила до аспірантури Харківського фармацевтичного інституту при кафедрі фармакогнозії, яку закінчила у 1989 р.. Кандидатську дисертацію на тему «Синтез, биологическая активность производных антрахинонсукцинаминовых кислот и стандартизация сырья и препаратов марены красильной» захистила у 1990 р. за фахом 15.00.02 – “Фармацевтична хімія та фармакогнозія”. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія і фармакогнозія «Фармакогностичне дослідження рослин родини Rubiaceae та перспективи їх використання в медицині» захистила у 2015 р.

В НФаУ працює з 1989 р. асистентом кафедри фармакогнозії, з 1995 р.– доцентом кафедри фармакогнозії, з 01.03.2016 р. –на посаді професора кафедри фармакогнозії.

Нагороджена Золотим знаком і Золотим дипломом за I місце у Національній першості з аналітики по Україні (2012); Срібним знаком і Срібним диплом за II місце у номінації «Фармацевтичні науки» XVI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і шляхи розвитку сучасної охорони здоров’я» (Лондон – Київ, 2011); Бронзовим  знаком і Бронзовим дипломом за III місце у рамках проекту «Чемпіонат світу, континентальні, національні і регіональні першості з наукової аналітики Міжнародної академії наук і вищої освіти» (Лондон, 2012), дипломом II ступеню у номінації «Кращий професор НФаУ» (2016 р.).

Наукова школа:

Основні напрямки наукових інтересів: синтез та дослідження біологічної активності антрахінонсукцинамінових кислот і їх похідних; морфолого-таксономічне, хемотаксономічне, фітохімічне дослідження представників родин Rubiaceae, Rosaceae, Fabaceae, Plantaginaceae, Asteraceae флори України та суміжних країн; стандартизація сировини і препаратів марени красильної.

Підготувала 1 кандидата фармацевтичних наук. Керує виконанням кандидатської дисертації.

Автор і співавтор понад 390 наукових та навчально-методичних праць, серед них 28 патентів та авторських свідоцтв, 124 статті, 200 тез, 2 науково-методичні рекомендації, 5 інформаційних листів, 1 підручника, 4 навчальних посібників, 8 навчально-методичних рекомендацій, 6 типових програм, 30 статей до Фармацевтичної енциклопедії.

Підручники:

 1. Фармакогнозія з основами біохімії рослин. / [В. М. Ковальов, О. І. Павлій, Т. І. Ісакова, М. С. Журавльов, Н. М. Солодивніченко, В. В. Бойнік, С. І. Степанова, Т. В. Ільїна, І. О. Журавель, О.В. Криворучко, Н. В. Попова, В. С. Кисличенко, І. Е. Шмараєва] ; за ред. В. М. Ковальова – Х. : вид-во НФаУ, 2000. – 703 с.

Навчальні посібники:

 1. Практикум з ідентифікації лікарської рослинної сировини : навч. посіб. / [В. М. Ковальов, С. М. Марчишин, О. П. Хворост, Т. І. Ісакова, А. М. Ковальова, Н. В. Попова, М. С. Журавльов, Т. В. Ільїна, О. М. Кошовий, С. В. Ковальов, В. В. Бойнік, О. В. Криворучко, Т. О. Краснікова, Н. В. Бородіна, О. О. Стремоухов, М. Ф. Ткаченко, О. В. Демешко, Н. В. Сидора, Т. М. Крючкова, Г. Р. Козир, О. Л. Демидяк, А. М. Рудник, Т. С. Бердей, М. І. Луканюк] ; за ред. В. М. Ковальова, С. М. Марчишин. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – 264 с. 
 2. Фармакогнозія та ресурсознавство лікарських рослин / Збірка тестів для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2» // За редакцією проф. Ковальова В. М. – Харків: Вид-во НФаУ. – 2009. – 270с.
 3. Лекарственные растения мировой и отечественной медицины. Справочное пособие.// Попова Н. В., Ильина Т. В., Ковалев В. Н., Павлий А. И.– Х., 1996. – 96с.
 4. Фармакогнозия. Учебное пособие // Павлий А. И., Ковалев В. Н., Ковалева А. М., Попова Н. В., Журавель И. А., Ильина Т. В. – Х., 1994. – 268с.

Методичні рекомендації:

 1. Відмінні макро- та мікроскопічні ознаки видів родів підмаренник (Galium L.), маренка (Asperula L.) та круціата (Cruciata Mill.) родини маренові (Rubiaceae Juss.) (методичні рекомендації) / Ільїна Т. В., Ковальова А. М., Горяча О. В., Юрченко Н. С. – К., 2014. – 27 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання дипломних та магістерських робіт з фармакогнозії / Сидора Н. В., Ковальова А. М., Ковальов В. М., Кошовий О. М., Ільїна Т. В., Горяча О. В. – Х.: НФаУ, 2014. – 34 с.
 3. Methodical recommendation for the implementation of the Master’s degree work on pharmacognosy for foreing students / Sydora N. V., Коvaleva А. М., Kovalev V. M., Koshovyji M., Ilyina N. V., Goryacha O. V., Jurchenko N. S. – Kh.: NUPh, 2014. – 26 p.
 4. Методические рекомендации по выполнению магистерских работ по фармакогнозии для иностранных студентов / Сидора Н. В., Горячая О. В., Ковалева А. М., Ковалев В. Н., Кошевой О. Н., Ильина Т. В., Юрченко Н. С. – Х.: НФаУ, 2014. – 28 с.
 5. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ по фармакогнозии для иностранных студентов / Сидора Н. В., Горячая О. В., Ковалева А. М., Кошевой О. Н., ИльинаТ. В., Красникова Т. А. – Х.: НФаУ, 2014. – 28 с.
 6. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з фармакогнозії для студентів фармацевтичного факультету денної та заочної форми навчання / Сидора Н. В., Ковальова А. М., Кошовий О. М., Краснікова Т. О., Ільїна Т. В., Криворучко О. В., Горяча О. В. – Х.:НФаУ, 2014. – 30 с.
 7. Methodical recommendations to the cource work ( project) implemention on pharmacognosy for foreing students / Sydora N. V., Kovaleva A. M., Koshovyj O. M., Ilyina T. V., Krasnikova A., Krivoruchko O. V., Goryacha O. V. – Kh. NUPh, 2014. – 18 p.
 8. Фармакогнозия. Методические рекомендации для студентов 3 курса иностранного факультета / проф. Ковалев В.Н., Бойник В.В., Исакова Т.И., Попова Н.В., Ильина Т.В. и др. Под общей ред. В.Н. Ковалева – Х.: Изд-во НФаУ, 2006. – 143с.
 9. Фармакогнозія та ресурсознавство ЛР. Методичні рекомендації для студентів спеціальностей «Фармація», «Технологія фармацевтичних препаратів», «Технологія парфумерно-косметичних засобів» заочної та дистанційної форм навчання. Солодовниченко Н.М., Ковальова А.М., Ільїна Т.В., Упир Л.В. – Х.: Вид. НФаУ, 2006. – 192 с.
 10. Методы обнаружения и выделения кумаринов. Методические рекомендации // Ковалев В.Н., Ковалева А.М., Комиссаренко А.Н., Ильина Т.В. – Х. 1996. – 28 с.

Типові програми:

 • Ковальов В.М., Кисличенко В.С., Ісакова Т.І., Упир Л.В., Ільїна Т.В., Попова Н.В. Фармакогнозія. Програма навчальної дисципліни для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів III – IV рівнів акредитації Спеціальність: ” Фармація”. Київ, 2011.
 • Ковальов В.М., Ільїна Т.В., Краснікова Т.О., Крючкова Т.М. Фармакогнозія з основами біохімії лікарських рослин. Програма навчальної дисципліни для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів III – IV рівнів акредитації Спеціальність: “Технологія фармацевтичних препаратів”. Київ, 2011.
 • Ковальов В.М., Кисличенко В.С., Ільїна Т.В., Упир Л.В., Бойнік В.В., Крючкова Т.М. Програма з навчальної практики з фармакогнозії для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів III – IV рівнів акредитації Спеціальність: ” Фармація”. Київ, 2011.
 • Програма з фармакогнозії з основами біохімії ЛР для студентів спеціальності 7.110204 “Технологія фарм. Препаратів” вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації. Ковальов В.М., Солодовніченко Н.М., Журавльов М.С., Ільїна Т.В. –Київ, 2000. – 20 с.
 • Програма з фармакогностичних методів аналізу для студентів спеціальності 7.110204 “Технологія фарм. Препаратів” вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації. Журавльов М.С., Солодовніченко Н.М., Ільїна Т.В. – Київ, 2000. – 12 с.
 • Солодовниченко Н.М., Ільїна Т.В Програма з фармакогнозії для студентів вищих фарм. закладів освіти та фарм. факультетів вищих мед. закладів освіти III – IV рівнів акредитації; Друк.; Київ, 1998. – 25 с.

Інформаційні листи:

 1. Макро- і мікроскопічні ознаки вероніки довголистої (Veronica longifolia L.) / А.М. Ковальова, А.П. Осьмачко, Т.В. Ільїна, О. М. Кошовий // Інформаційний лист № 276-2016. – Київ, 2017. – 4 с.
 2. Макро- і мікроскопічні ознаки трави вероніки широколистої (Asperula odorata L.). / А.М. Ковальова, Т.В. Ільїна, А.П. Осьмачко // Інформаційний лист № 06-2016. – Київ, 2016. – 5 с.
 3. Макро- та мікроскопічні ознаки трави маренки запашної (Asperula odorata ). / Т.В. Ільїна, А.М. Ковальова, Н.С. Шемчук, А.П. Осьмачко // Інформаційний лист № 05-2016. – Київ, 2016. – 4 с.
 4. Ільїна Т. В. Хроматографічний аналіз марени кореневищ і коренів (Rubiae rhizomata et radices) / Т. В. Ільїна, А. М. Ковальова, О. В. Горяча // Інформаційний лист № 248-2014. – Київ, 2014. – 3 с.
 5. Ільїна Т. В. Макро- та мікроскопічні ознаки трави  підмаренника справжнього (Galium verum L.) / Т. В. Ільїна, А. М. Ковальова, О. В. Горяча // Інформаційний лист № 247-2014. – Київ, 2014. – 3 с.
 6. Ільїна Т. В. Мікроскопічний аналіз марени еореневищ і коренів (Rubiae rhizomata et radices) / Т. В. Ільїна, А. М. Ковальова, О. В. Горяча // Інформаційний лист № 246-2014. – Київ, 2014. – 4 с.

Патенти:

 1. Патент України. Спосіб одержання засобу імуномодулюючої дії з трави підмаренника справжнього A61K 36/74 (2006.01) A61P 37/02 (2006.01)/ І. Л. Шинковенко, Н. В. Кашпур, Т. В. Ільїна, А. М. Ковальова, А.М. Комісаренко / заявник та патентоутримувач НФаУ. – заявка № u 2017 04409, заявл. 03.05.17.; опубл. 10.11.17., Бюл. № 21.
 2. Патент України № 117540 на корисну модель, МПКA61K 36/38, A61K 127/00, A61K 133/00, A61P 37/02 (2006.01). Спосіб одержання комплексу полісахаридів з імуномодулюючою активністю / Осьмачко А. П., Ковальова А. М., Кашпур Н. В., Комісаренко А. М., Ільїна Т. В., Кошовий О. М., Горяча О. В., Очкур О. В., Шемчук Н. С., Гончаров О.В., Сидора Н. В. / заявник та патентоутримувач НФаУ. – № u 2017 01098, заявл. 06.02.17., опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12. 7 с.
 3. Патент України № 105903 на корисну модель, МПК A61K 36/53 (2006.01), A61P 25/20 (2006.01). Лікувально-профілактичний засіб із седативною дією / Гончаров О.В., Ковальова А. М., Кошовий О. М., Штриголь С. Ю., Ільїна Т. В., Очкур О. В., Юрченко Н. С., Осьмачко А. П. / заявник та патентоутримувач НФаУ. – № u 201509399, заявл. 30.09.15., опубл. 11.04.2016, Бюл. № 7.
 4. Патент України № 100292 на корисну модель, МПК A61K 36/74 (2006.01) A61P 37/04 (2006.01) Спосіб комплексної переробки трави маренки восьмилисткової для отримання засобу з імуномодулюючою дією/ Юрченко Н. С., Ільїна Т. В., Кашпур Н.В., Горяча О. В., Ковальова А. М., Кошовий О. М., Очкур О.В., Кірєєв І.В. – № u 201412603, заявл. 24.11.14., опубл. 27.07.2015, Бюл. № 14.
 5. Патент України на корисну модель № 95049, МПК A61K 36/74, A61P 9/10. Спосіб комплексної переробки трави маренки запашної для отримання засобу з антигіпоксичною дією / Юрченко Н. С., Ільїна Т. В., Штриголь С. Ю., Горяча О. В., Ковальова А. М., Кошовий О. М. (Україна). – № u 201406772, заявл. 16.06.14., опубл. 10. 21.2014, Бюл. № 23.
 6. Патент України № 95122 на корисну модель, МПК A61K 36/38 (2006.01) A61P 31/04 (2006.01) Спосіб одержання ліпофільного комплексу з антимікробною активністю з трави вероніки довголистої / Осьмачко А. П., Ковальова А. М., Ільїна Т. В., Кашпур Н. В., Комісаренко А.М., Кошовий О. М., Горяча О. В. – № u 201407325, заявл. 01.07.14., опубл. 10.21.2014, Бюл. № 23.
 7. Патент України  № 104458 на корисну модель МПК A61K 36/185 (2006.01), А61К 135/00, A61P 31/04 (2006.01) Спосіб одержання ліпофільного комплексу антимікробної дії / Грудько І. В., Кашпур Н. В., Ковальова А. М., Комісаренко А. М., Ільїна Т. В., Абдулкафарова Е. Р., Очкур О. В.,Горяча О. В., Волянський А. Ю. – № a 201112448, заявл. 24.10.2011; опубл. 10.02.2014, Бюл. № 3.
 8. Патент України на корисну модель № 86541, МПК A61K 36/74, A61K 135/00, A61P 31/04. Спосіб одержання ліпофільного комплексу з антимікробною активністю / Юрченко Н. С., Ільїна Т. В., Горяча О. В., Кашпур Н. В., Ковальова А. М., Волянський А. Ю., Очкур О. В., Кірєєв І. В. (Україна). – № u 201303976; заявл. 01.04.13., опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1.
 9. Патент України  № 104170. Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з антимікробною дією з трави буркуну / Грудько І. В., Кашпур Н. В., Ковальова А. М., Комісаренко А. М., Ільїна Т. В., Абдулкафарова Е. Р., Очкур О. В.,Горяча О. В., Волянський А. Ю. – № a201112454, заявл. 24.10.2011; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1.
 10. Патент України №  104173. Спосіб одержання засобу з антимікробною активністю з рослинної сировини / Очкур О. В., Кашпур Н. В., Ковальова А. М., Комісаренко А. М., Горяча О. В., Абдулкафарова Е. Р., Грудько І. В., Ільїна Т. В., Волянський А. Ю., Кошовий О. М. – № a 201112754, заявл. 31.10.2011; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1.
 11. Патент України  № 104174. Спосіб одержання ліпофільного комплексу антимікробної дії з рослинної сировини / Очкур О. В., Кашпур Н. В., Ковальова А. М., Комісаренко А. М., Горяча О. В., Абдулкафарова Е. Р., Грудько І. В., Ільїна Т. В., Волянський А. Ю. – № a 201112757, заявл. 31.10.2011; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1.
 12. Патент UA 101859 України на корисну модель, МПК A61K 36/73, A61K 135/00, A61P 31/10. Спосіб одержання ліпофільного комплексу протигрибкової дії / Абдулкафарова Е. Р., Кашпур Н. В., Ільїна Т. В., Комісаренко А. М., Горяча О. В., Грудько І. В., Очкур О. В., Ковальова А. М., Волянський Ю. А. – № а 20107059; заявл. 06.06.2011; опубл. 13.05.2013, Бюл. № 9.
 13. Патент України на корисну модель № 78872, МПК A61K 36/74, A61P 31/04 Спосіб одержання ліпофільного комплексу з протигрибковою дією з трави підмаренника пухнастоногого / Горяча О. В., Кашпур Н. В., Ільїна Т. В., Ковальова А. М., Юрченко Н. С., Волянський А. Ю., Сидора Н. В., Колісник Я. С., Кошовий О. М., Комісаренко А. М. (Україна). – № u 201208049; заявл. 02.07.2012; опубл. 10.04.2013, Бюл. № 7.
 14. Патент UA 71123 України на корисну модель, A61K 36/00. Спосіб одержання засобу з антимікробною активністю з рослинної сировини / Очкур О. В., Кашпур Н. В., Ковальова А. М., Комісаренко А. М., Горяча О. В., Абдулкафарова Е. Р., Грудько І. В. Ільїна Т. В., Волянський Ю. А., Кошовий О. М. – № u 201112750; заявл. 31.10.2011; опубл. 07.2012, Бюл. № 13.
 15. Патент UA 71124 України на корисну модель, A61K 36/00. Спосіб одержання ліпофільного комплексу антимікробної дії з рослинної сировини / Очкур О. В., Кашпур Н. В., Ковальова А. М., Комісаренко А. М., Горяча О. В., Абдулкафарова Е. Р., Грудько І. В., Ільїна Т. В., Волянський Ю. А., Кошовий О. М. – № u 201112753; заявл. 31.10.2011; опубл. 07.2012, Бюл. № 13.
 16. Патент України на винахід № 99042, МПК A61K 36/74, A61K 135/00, A61P 31/04. Спосіб одержання комплексу антимікробної дії / Горяча О. В., Кашпур Н. В., Ільїна Т. В., Комісаренко А. М., Абдулкафарова Е. Р., Грудько І. В., Очкур О. В., Ковальова А. М., Ісакова Т. І. (Україна). – № а 201012084; заявл. 22.02.11.; опубл. 10.07.2012, Бюл. № 13.
 17. Патент UA 70294 України на корисну модель, A61K 36/74 (2006.01), A61K 135/00, A61P 31/04 (2006.01) Спосіб одержання ліпофільного комплексу антимікробної дії / Грудько І. В., Кашпур Н. В., Ковальова А. М., Комісаренко А. М., Ільїна Т. В., Абдулкафарова Е. Р., Очкур О.В. , Горяча О. В., Волянський Ю. А. – № u 201112451; заявл. 24.10.2011; опубл. 06.2012, Бюл. № 11.
 18. Патент UA 70295 України на корисну модель, МПК A61K 36/74 (2006.01), A61K 135/00, A61P 31/04 (2006.01). Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з антимікробною дією / Грудько І. В., Кашпур Н. В., Ковальова А. М., Комісаренко А. М., Ільїна Т. В., Абдулкафарова Е. Р., Очкур О. В., Горяча О. В., Волянський Ю. А.– № u 201112458; заявл. 24.10.2011; опубл.06.2012, Бюл.№ 11.
 19. Патент UA 66528 України на корисну модель, A61K 36/73 (2006.01), A61K 135/00, A61P 31/10 (2006.01) Спосіб одержання ліпофільного комплексу протигрибкової дії / Абдулкафарова Е.Р. , Кашпур Н. В., Ільїна Т. В., Комісаренко А. М., Горяча О. В., Грудько І. В. , Очкур О. В. , Ковальова А. М. , Волянський Ю. А. – № u 201107061; заявл. 06.06.2011; опубл. 10.01.2012, Бюл. № 
 20. Патент України на корисну модель № 65519, МПК A61K 36/00, A61K 135/00, A61P 31/00. Спосіб одержання засобу з антимікробною активністю з трави підмаренника справжнього / Горяча О. В., Кашпур Н. В., Ільїна Т. В., Волянський А. Ю., Комісаренко А. М., Абдулкафарова Е. Р., Грудько І. В., Очкур О. В., Ковальова А. М., Андрусенко О. В. (Україна). – № 201105767; заявл. 10.05.2011; опубл. 12.12.2011, Бюл. № 23.
 21. Патент України на корисну модель № 64792, МПК A61K 36/74, A61K 135/00, A61P 31/04 Спосіб одержання ліпофільного комплексу антимікробної дії / Горяча О. В., Кашпур Н. В., Ільїна Т. В., Волянський А. Ю., Комісаренко А. М., Абдулкафарова Е. Р., Грудько І. В., Очкур О. В., Ковальова А. М., Ісакова Т. І. (Україна). – № u 201102089; заявл. 22.02.2011; опубл. 25.11.2011, Бюл. № 22.
 22. Деклараційний патент України № 69625 А, МПК7 А61К 31/\03, С07С 229/58, С07С 233/88. 4’-броманілід 4,6-дихлор-2-карбоксисукцинанілової кислоти, який виявляє нейролептичну, антигіпоксичну, протизапальну, анальгетичну та діуретичну активність. / Ісаєв С. Г., Яременко В. Д., Павлій О. І., Зупанець І. А., Брунь Л. В., Сокуренко І. А., Боряк Л. І., Алєксєєва Л. М., Ільїна Т. В., Мартинюк Т. В., Карпова С. П., Ковтун Ю. В. (Україна). – № 2003109472; заявл. опубл.15.09.2004., Бюл. № 9.
 23. Перереєстроване авторське свідоцтво СРСР № 48041. Засіб очищення 1,2-дигідроксиантрахінону / Журавльов М. С., Ільїна Т. В., Георгієвський В. П., Ковальов В. М. Заявка 4493082/SU від 20.07.1988. Опубл. 15.08.2002, Бюл. № 8.
 24. Перереєстроване авторське свідоцтво СРСР 48061. Пропіламід 1-антрахінонсукцинамінової кислоти, який проявляє жовчогінну активність / Ільїна Т. В., Журавльов М. С., Ковальов В. М., Дроговоз С. М., Сальникова С.І. Заявка 4687457/SU від 06.03.1989. Опубл. 15.08.2002, Бюл. № 8.
 25. Перереєстроване авторське свідоцтво СРСР 48035. 2-або(4-окси-1-)-антрахінонсукцинамінові кислоти, які проявляють гепатозахисну активність / Ільїна Т. В., Журавльов М. С., Ковальов В. М., Дроговоз С. М., Карамишев А. М., Сальникова С. І. Заявка 4435941/SU від 06.06.1988. Опубл. 15.08.2002, Бюл. № 8/2002.
 26. А.С. № 1601982 СССР. МКИ 4 С 07 С 233/33, А 61 К 31/16. Пропиламид 1-антрахинонсукцинаминовой кислоты, обладающий желчегонной активностью. / Ильина Т. В., Журавлев Н. С., Ковалев В. Н., Дроговоз С. М., Сальникова С. И. Заявл. 06.03.89.
 27. А.С. №1578802 СССР, МКИ4 С 07 С 103/84, А 61 К 31/165. 2-антрахинонсукцинаминовая кислота и 4-окси-1-антрахинонсукцинаминовая кислота, обладающие гепатозащитной активностью / Ильина Т. В., Журавлев Н. С., Ковалев В. Н., Дроговоз С. М., Карамышев А. Н., Сальникова С. И.. Заявл. 06.06.88.
 28. А.С. №1612525 СССР, МКИ4 С 07 С 50/18, С 07 С 46/10. Способ очистки ализарина. / Журавлев Н. С., Ильина Т. В., Георгиевский В. П., Ковалев В. Н. Заявл. 20.07. 88.

Статті у фахових іноземних наукових журналах:

 1. Kryvoruchko E. Carboxylic acids from brown algae Fucus vesiculosis and Padina pavonica / E.Kryvoruchko, H. Kanaan, V. Samoilova, Ilyina, O. Koshovyi// Česka a Slovenska Farmacie. – 2017. – № 66. – P. 287–289.
 2. Аминокислотный состав травы подмаренника иволистного Galium salicifolium Klokov / Т. В. Ильина, А. М. Ковалева, О. В. Горячая, А. Н. Комиссаренко // Химия природных соединений. – 2017. – № 1. – С. 136-137 (511 – 512).
 3. Amino-Acid Composition of Galium salicifolium Herb / T. V. Il’ina, A. Kovaleva, O. V. Goryachaya, A. N. Komissarenko // Chemistry of Natural Compounds. – Vol. 53, No. 3 / May, 2017. – P. 605-606. Translated from Khimiya Prirodnykh Soedinenii, No. 1, January-February, 2017, pp. 136-137.
 4. A hepatoprotective activity of galium verum extracts against carbon tetrachlorideinduced injury in rats/ O. V. Goryacha, T. V. Ilyina, A. M. Kovalyova, O. M. Koshovyi, O. V. Krivoruchko, I. M. Vladimirova, A. M. Komisarenko // Der Pharma Chemica. –  –  Vol. 9 (7). – Р. 80-83.
 5. Carboxylic Acids and Amino Acids of Galium pseudomollugo Herb / V. Ilina, O. V. Goryacha, A. M. Kovalyova, O. M. Koshovyi // Der Pharma Chemica. – 2017. – Vol. 9 (11). – Р. 91-94. 
 6. Study of Dry Extract of Tansy (Tanacetum vulgare) Using the Method of High-performance Liquid Chromatography / M. Yu. Zolotaikina, T. M. Hontova, A. H. Kotov, T.V. Ilyina, O.V. Kryvoruchko // Der Pharma Chemica. – 2017. – Vol. 9 (11). – Р. 1-4.
 7. Study of Macro- and Microelements Composition of Veronica longifolia Herb and Veronica teucriumL. Herb and Rhizomes, and Extracts Obtained from These Species / А. P. Osmachko, А. М. Kovaleva, T. V. Ili’ina, O. N. Koshovyi, A. M. Komіsarenko, E. Yu. Akhmedov // Азербайджанский фармацевтический и фармакотерапевтический журнал. – 2017. – № 1. – С. 24 – 28.
 8. Аntimicrobial Activity of the Genus Galium L. / T. V. Ilyina, O. V. Goryacha, E. L. Toryanik, I. A. Kulish, A. M. Kovaleva // Pharmacognosy Communications. – 2016. – Vol. 6, № – P. 42 – 47. 
 9. Ильина Т. В. Исследование аминокислотного состава травы Galium aparine / Т. В. Ильина // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2016. – Vol.4, № – P. 28 – 31.
 10. Ilyina T. The Sedative Activity of the Dry Extract from Galium verum / T. Ilyina // The XVII International Academic Congress “History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization”, Tokyo, Japan, 25-27 Jan. 2016. – Tokyo University Press, 2016. – P. 406 – 411.
 11. Prospects of creating a new medicine with the hypoglycemic action from Cowberry leaves / O.Koshovyi, M. Komissarenko, A. Zagayko, T. Ilina // London Review of Education and Science. – 2016. – 1, № 19. – P. 1016 – 1021.
 12. The study of the volatile fraction of Bilberry leaves / O. Koshovyi, Kolychev, T. Ilina // Science and Education Studies. – 2016. – № Vol. 1, № 17. – P. 775 – 778.
 13. Prospects of new drugs creation based on the extracts from Salvia officinalis leaves / O. Koshovyi, M. Myha, Yu. Verkhovodova, I. Kireev, T. Ilina // Oxford Review of Education and Science, “Oxford University Press”, 2016, № 1(11). – P. 474 – 478. (ISSN 0305-4985).
 14. Research into chemical composition and anti-inflammatory activity of the sage leaves alcoholic extract / Koshovyi, M. Myha, Yu. Verkhovodova, I. Kireev, T. Ilina // Proceedings of the 6th International Academic Congress “Science, Education and Culture in Eurasia and Africa” (France, Paris, 23-25 March 2016). “Paris University Press”, 2016. – P. 578-582. (ISSN 978-2-547-75395-7).
 15. A Comparative Study of Morphological Features and Flavonoid Composition of Galium L. Genus Species / Tetyana V. Ilyina, Olga V. Goryacha, Alla M. Kovaleva, Oleh M. Koshovyi and Igor L. Shinkovenko // Der Pharmacia Lettre. – 2016. – Vol. 8, № 13. – P. 316-321. 
 16. Phytochemical research of Crategus submolis Sarg. leaves lipophilic complex and study of its antibacterial activity / Natalia V. Sydora, Alla M. Kovaleva, Vladimir K. Iakovenko, Tetyana. V. Ilyina, Elena. V. Krivoruchko // Der Pharmacia Lettre. – 2016. – Vol. 8, № 21. – P. 19-23.
 17. The Antihypoxic and Sedative Activity of the Dry extract from Asperula odorata L / N. Iurchenko, T. V. Ilyina, A. M. Kovaleva, E. L. Toryanik, I. A. Kulish // Pharmacognosy Communications. – 2015. – Vol. 5, № 4. – P. 233 – 236.
 18. Горячая О. В. Фенилпропаноиды сухого экстракта травы подмаренника настоящего / О. В. Горячая, Т. В. Ильина, А. М. Ковалева // Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации : мат. республ. науч.-практ. конф. (с междунар. участием), г. Ташкент, 19-20 нояб. 2015. – Ташкент, 2015. – С. 26 –
 19. Юрченко Н. С. Фенольные соединеия сухого экстракта травы Asperula humifusa (M. Bieb.) Besser / Н. С. Юрченко, Т. В. Ильина // Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации : мат. республ. науч.-практ. конф. (с междунар. участием), г. Ташкент, 19-20 нояб. 2015. – Ташкент, 2015. – С. 97 –
 20. Сomponents of essential oil of Veronica longifolia L. leaves and flovers / A. Osmachko, A.Kovaleva, O. Goryacha, T. Ili’ina // The Pharma Innovation – Journal. – 2014. – Vol. 3, № – P. 1 – 6.
 21. Phytochemical research of Galium aparine L. Lipophilic complex and study of its antibacterial activity / O. V. Goryacha, T. V. Ilyina, A. M. Kovalyova, N. V. Kashpur // ThePharmaInnovation– Journal.– 2014. – Vol. 3, № – P. 7 – 10.
 22. Изучение аминокислотного состава травы ясменника распростертого Asperula humifusa (M.Bieb.) Besser / Н. С. Юрченко, Т. В. Ильина, А. М. Ковалева, К. К. Орынбасарова // Хабаршысы. – 2014. – №1 (66). – C. 27 –
 23. Сравнительное исследование биологически активных соединений липофильных фракций Cruciata glabra (L.) Ehrend. и Cruciata laevipes Opiz / О. В. Горячая, Т. В. Ильина, А. М. Ковалева // Хабаршысы. – 2014. – №. 1 (66).– C. 6 – 
 24. Горячая О.В. Ароматические и терпеноидные соединения липофильных фракций травы круциаты голой и круциаты гладкой / О. В. Горячая, Т. В. Ильина, А. М. Ковалева // Хабаршысы. – 2014. – Т. 4, № 3 (68).– C. 56 –
 25. Ильина Т. В. Фенольные соединения сухого экстракта травы Asperula odorata L. / Т. В. Ильина, Н. С. Юрченко, А. М. Ковалева // Хабаршысы. Вестник. – 2014. – Т. 4, № 3 (68). – C. 59 – 62.
 26. Юрченко Н. С. Аминокислотный состав травы ясменника душистого Asperula odorata / Н. С. Юрченко, Т. В. Ильина, А. М. Ковалева // Химия природных соединений. – 2013. – № 2. – С. 337 – 338.
 27. Terpenoids and aromatic compounds from essential oils of Cruciata laevipes and C. glabra / T. V. Il’ina, A. M. Kovaleva, O. V. Goryachaya, B. A. Vinogradov // Chemistry of Natural Compounds. – – Vol. 48, № 6. – Р. 1106 – 1108. 
 28. The research of antimicrobial activity of Asperula humifusa M. Besser. phenolic complex / N. Jurchenko, T. Ilyina, N. Kashpur, A. Kovalyova // The Pharma Innovation – Journal. – 2013. – Vol. 2, № 4. – P. 89 – 91.
 29. Yurchenko S. Amino-Acid Composition ofAsperula odorata Herb / N. S. Yurchenko, T. V. Il′ina, A. M. Kovaleva // Chemistry of Natural Compounds. – 2013. – Vol. 49, № 2. – P. 401 – 402. 
 30. Юрченко Н. С. Исследование карбоновых кислот ясменника восьмилистного / Н. С. Юрченко, Т. В. Ильина, А. М. Ковалева // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер. Медицина. Фармация. – 2013. – Вып. 24, № 25 (168). – С. 258 – 261. 
 31. Горячая О. В. Исследование эфирного масла травы подмаренника цепкого / О. В. Горячая, Т. В. Ильина, А. М. Ковалева // Вестник Пермской государственной фармацевтической академии. Современные тенденции и перспективы развития фармацевтического образования и науки в России и за рубежом : мат. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 21 – 23 нояб. 2013 г. – 2013.– № 11. – С. 43 – 45.
 32. Ковалева А. М. Современные информационные технологии в поиске перспективных растительных источников биологически активних соединений / А. М. Ковалева, О. В. Горячая, Т. В. Ильина, А. Б. Седова // Вестник Пермской государственной фармацевтической академии. Современные тенденции и перспективы развития фармацевтического образования и науки в России и за рубежом : мат. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 21 – 23 нояб. 2013 г. – 2013.– № 11. – С. 74 – 76. 
 33. Юрченко Н. С. Исследование антибактериальной активности густых экстрактов травы Asperula odorata L. и Asperula octonaria Klokov / Н. С. Юрченко, Н. В. Кашпур, Т. В. Ильина, А. М. Ковалева // Вестник Пермской государственной фармацевтической академии. Современные тенденции и перспективы развития фармацевтического образования и науки в России и за рубежом : мат. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 21 – 23 нояб. 2013 г. – 2013.– № 11. – С. 181 – 183.
 34. Ільїна Т. В. Дослідження фенілпропаноїдів трави G. dasypodum Klokov/ Т. В. Ільїна, А. М. Ковальова, О. В. Горяча // Problems and ways of modern public health development : мaterials digest of the XVI International Scientific and Practical Conference (Kiev, London, December 21- December 26, 2011) . – Odessa : InPress., 2012. 178 – 179.
 35. Абдулкафарова Е. Р. Хромато-мас-спектрометричне визначення компонентів ефірної олії перстачу сріблястого / Е. Р. Абдулкафарова, А. М. Ковальова, Т. В. Ільїна // Problems and ways of modern public health development : мaterials digest of the XVI International Scientific and Practical Conference (Kiev, London, December 21- December 26, 2011) . – Odessa : InPress., 2012. P. 175
 36. Essential oil of Galium salicifolium flowers and herb / T. V. Ilґina, A. M. Kovaleva, O. V. Gorachaya and B. A. Vinogradov // Chemistry of Natural Compounds. – 2012. – Vol. 48, № 1. – P. 151 – 152. Translated from Khimiya Prirodnykh Soedinenii, № 1, January-February, 2012, pp. 136-137. 
 37. Терпеноиды и ароматические соединения эфирного масла цветков и травы Galium salicifolium / Т. В. Ильина, А. М. Ковалева, О. В. Горячая, Б. А. Виноградов // Химия природных соединений. – 2012. – № 1. – С. 136 – 137.
 38. Терпеноиды и ароматические соединения эфирных масел травы Cruciata laevipes и Cruciata glabra (L.) Ehrend. / Т. В. Ильина, А. М. Ковалева, О. В. Горячая, Б. А. Виноградов // Химия природных соединений. – 2012. – № 6. – С. 976 – 977.
 39. Абдулкафарова Э.Р., Ковалева А.М., Ильина Т.В. Исследование жирных кислот травы лапчатки белой (Potentilla alba L.). / Modern medicine and pharmaceutics: actual problems and prospects of development :materials digest of the XXX Internat. Research and Practice Conf. and the II Stage of the Championship in medic. and pharmac. Science, Aug. 16 –23, 2012. – London : Published by Lashe, 2012. – P. 108 
 40. Грудько И.В., Ковалева А.М., Ильина Т.В. Карбоновые кислоты листьев, цветков и плодов донника белого / Modern medicine and pharmaceutics: actual problems and prospects of development :materials digest of the XXX Internat. Research and Practice Conf. and the II Stage of the Championship in medic. and pharmac. Science, Aug. 16 –23, 2012. – London : Published by Lashe, 2012. – P. 111.
 41. Колісник Я.С., Ковальова А.М., Ільїна Т.В. Дослідження компонентного складу ефірної олії листя Lamium album / Modern medicine and pharmaceutics: actual problems and prospects of development :materials digest of the XXX Internat. Research and Practice Conf. and the II Stage of the Championship in medic. and pharmac. Science, Aug. 16 –23, 2012. – London : Published by Lashe, 2012. – P. 113 – 115. 
 42. Юрченко Н. С. Исследование жирных кислот травы ясменника распростертого Asperula humifusa (M.B.) Bess) / Н. С. Юрченко, Т. В. Ільїна, А. М. Ковальова // Modern medicine and pharmaceutics: actual problems and prospects of development :materials digest of the XXX Internat. Research and Practice Conf. and the II Stage of the Championship in medic. and pharmac. Science, Aug. 16 –23, 2012. – London : Published by Lashe, 2012. – P. 118 – 119. 
 43. Терпеноиды и ароматические соединения эфирных масел травы Galium hercynicum Weigel. и травы Galium humifusum Bieb. / Т. В. Ильина, А. М. Ковалева, О. В. Горячая, А. Н. Комиссаренко // Химия природных соединений. –2011. – № 1. – С. 115 – 116.
 44. Terpenoids and aromatic compounds in essential oils of the herbs Galium hercinicum and G. humifusum / T. V. Il’ina, A. M. Kovaleva, O. V. Gorachaya, A.N. Komissarenko // Chemistry of  Natural Compounds. – 2011. – Vol. 47, № 1. – P. 130 – 131. 
 45. Сравнительное изучение компонентного состава эфирных масел подмаренников и их биологической активности / Т. В. Ильина, О. В. Горячая, А. М. Ковалева, Н. В. Кашпур, А.Ю. Волянский // Актуальные проблемы науки фармацевтических и медицинских вузов : от разработки до коммерциализации : мат. науч.-практ. конф. с междунар. уч., посвящ. 75-летию Пермской государственной фармацевтической академии, г. Пермь, 7 – 9 дек., 2011 г. – 2011. – С. 83 – 85. 
 46. Изучение липофильных соединений травы Asperula odorata L. и их биологической активности / Т. В. Ильина, А. М. Ковалева, Н. С. Юрченко, Н. В. Кашпур, А. Ю. Волянский // Актуальные проблемы науки фармацевтических и медицинских вузов : от разработки до коммерциализации : мат. науч.-практ. конф. с междунар. уч., посвящ. 75-летию Пермской государственной фармацевтической академии, г. Пермь, 7 – 9 дек., 2011 г. – 2011. – С. 85 – 87.
 47. Биологически активные вещества видов рода полынь и их антимикробная активность / А. М. Ковалева, А. В. Очкур, Т. В. Ильина, А. Н. Комиссаренко // Актуальные проблемы науки фармацевтических и медицинских вузов : от разработки до коммерциализации : мат. науч.-практ. конф. с междунар. уч., посвящ. 75-летию Пермской государственной фармацевтической академии, г. Пермь, 7 – 9 дек., 2011 г. – 2011. – С. 219 – 221. 
 48. Биологически активные вещества донника лекарственного и их антимикробная активность / А. М. Ковалева, И. В. Грудько, Т. В. Ильина, А. Н. Комиссаренко // Актуальные проблемы науки фармацевтических и медицинских вузов : от разработки до коммерциализации : мат. науч.-практ. конф. с междунар. уч., посвящ. 75-летию Пермской государственной фармацевтической академии, г. Пермь, 7 – 9 дек., 2011 г. – 2011. – С. 217 – 218.
 49. Терпеноиды эфирного масла Cruciata laevipes Opiz / Н. С. Юрченко, О. В. Горячая, Т. В. Ильина, А. М. Ковалева // «Вопросы современной медицины» (Часть II) : мат. междунар. заочн. науч.-практ. конф., г. Новосибирск, 28 нояб. 2011 г. – Новосибирск : Изд. «Сибирская ассоциация консультантов», 2011. – С. 82 – 86.
 50. Фенольные соединения нефармакопейных растений и перспективы их применения в медицине / А. М. Ковалева, Н. В. Сидора, Т. В. Ильина, А. Н. Комисаренко / Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты // Кол-в авторов. – Отв. ред. Н. В. Загоскина, Е. Б. Бурлакова; Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН. – Москва: Научный мир, 2010. – С. 329 –
 51. Ильина Т. В. Изучение петролейной фракции из травы подмаренника настоящего / Т.В. Ильина, А. М. Ковалева, О. В. Горячая // Материалы международной научно-практической конференции «Фармация Казахстана: интеграция науки, образования и производства». – Шимкент, 2009. – Т. 1. – С. 228 – 231.
 52. Исследование эфирного масла цветков Galium verum L. / Т. В. Ильина, А. М. Ковалева, О.В. Горячая, А. Н. Александров // Химия природных соединений. – 2009. – № 4.– С. 493.
 53. Essential oil from Galium verum flowers / T. V. Il’ina, A. M. Kovaleva, O. V. Goryachaya and A. N. Aleksandrov // Chemistry of Natural Compounds. – 2009. – Vol. 45, №. 4. – P. 587 – 588. 
 54. Ильина Т. В. Элементный состав травы и корневища с корнями подмаренника настоящего / Т. В. Ильина, О. В. Горячая, А. М. Ковалева, Ю. А. Понарина // Университетская наука: Теория, практика, инновации. Сборник трудов 73-й научной конференции КГМУ и сессии Центрально-Черноземного научного центра РАМН. В 3-х томах. – Курск: ГОУ ВПО КГМУ Росздрава, 2008. – Т. 3. – С. 70 – 74.
 55. Синтез и изучение фармакологической активности замещенных амидов 2-антрахинонсукцинаминовой кислоты / С. И. Сальникова, Т. В.Ильина, Н. С.Журавлев, А.И.Вердян // Химико-фармацевтический журнал. – 1990. – Т. 24, № 5. – С. 25 – 27.
 56. Журавлев Н. С. Антрахиноны Galium fagetorum / Н. С. Журавлев, Л. М. Штефан, Т.В. Лучкина // Химия природных соединений. – 1987. – № 6. – С. 908.

Статті у фахових наукових журналах України:

 1. The Phytochemical Profile and Antibacterial Activity of the Fluid Extracts of Galium verum L. herb / I. L. Shinkovenko, T. V. Ilyina, O. V. Goryacha, A. M. Kovalyova, T. P. Osolodchenko, A. M. Komisarenko // Вісник фармації. – 2017. – № 4 (92) . – С. 25 – 28.
 2. Дослідження полісахаридів трави підмаренника спражнього / І. Л. Шинковенко, Т. В. Ільїна, А. М. Ковальова, А. М. Комісаренко // Зб. наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – Вип. 28. – 2017. – С. 152 – 159.
 3. Carboxylic acids of phenolic complex from Veronica teucrium L. / А. P. Osmachko, А. М. Kovaleva, Т. V. Ilyina, О. M. Коshovyi // Вісник фармації. – 2017. – № 3 (91). – С. 21 – 27.
 4. The study of the chemical composition and the immunomodulatory activity of polysaccharide complexes from Veronica teucrium L. / А. P. Osmachko, А. М. Kovaleva, Т. V. Ilyina, N. V. Кashpur, О. M. Коshovyi, A. M. Komisarenko // Вісник фармації. – 2017. – № 2 (90). – С. 37– 42
 5. Хромато-мас-спектрометричне дослідження низькомолекулярних аліфатичних та ароматичних кислот кореневища Veronica teucrium L. / А. П. Осьмачко, А. М. Ковальова, Т. В. Ільїна, О. М. Кошовий, Н. В. Сидора // Science Rise: Pharmaceutical Sciense. – 2017. – № 2 (6). – С. 22 – 25.
 6. Ільїна Т. В. Дослідження кореляційних зв’язків між морфологічними та хімічними ознаками видів роду Asperula L. / Т. В. Ільїна // Science Rise. – 2016. № 2 (19). – С. 28 – 32.
 7. The immunomodulatore effect of Asperula odorata and Asperula humifusa M, Bieb. Besser dry extracts / N. V. Kashpur, N. S. Yurchenko, Т. V. Іlyinа, А. М. Коvаlyоvа, O. V. Goryacha // Клінічна фармація. – 2015. – Т. 19, № 1. – С. 56 – 58.
 8. Дослідження фенольних речовин трави Veronica teucrium L. / А. М. Ковальова, А.П. Осьмачко, Т. В. Ільїна, О. М. Кошовий // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2015. – Вип. 24., кн. 5.– С. 118 – 123.
 9. The antibacterial activity of lipophilic complexes from Bedstrows against microorganisms of Enterobacteriaceae family / O. V. Goryacha, N. V. Kashpur, Т. V. Іlyinа, А. М. Коvаlyоvа // Клінічна фармація. – 2014. – Т. 18, № 4. – С. 49 – 51.
 10. Research of the Hepatoprotective Activity of Sweet Woodruff Dry Extract / N. S. Iurchenkо, Т. V. Іlyinа, А. М. Коvаlyоvа, A. O. Кlymenko, V. M. Ivanochko // Clinical Pharmacy. – – Vol. 18, № 3. – P. 57 – 60.
 11. Стандартизація марени красильної кореневищ і коренів за вмістом антраценпохідних / Т.В. Ільїна, О. В. Горяча, А. Г. Котов, А. М. Ковальова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – № 3 (35). – С. 8 – 11.
 12. Ільїна Т. В. До хемотаксономії видів роду Galium (секції Depauperata Pobed., Hyalea(Griseb.) Ehrend., Cymogalia Pobed., Brachyantha (Boiss.) Pobed.). Повідомлення I. / Т. В. Ільїна // Вісник фармації. – 2013. – 1 (73). – С. 47 – 50.
 13. Ільїна Т. В. До хемотаксономії видів роду Galium (секції Platygalia DC., Kolgyda Dum., Pseudoaparine Lange.)» / Т. В. Ільїна // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 3 (27).– С. 14 – 19. 
 14. Ільїна Т. В. До хемотаксономії видів роду Galium (секції Aparinoides (Jord.) Gren., Asperuloides Pobed. Leptogalium Lange.). Повідомлення III. / Т. В. Ільїна // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2013. – Вип. 22, кн. 4. – С. 266 – 274. 
 15. Іlyina T. V. Madder Rhizomes and Roots, Substantiation of Choice and Approaches to Standartization / T. V. Іlyina, А. M. Kоvalyova, А. G. Коtov // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 4 (30). – С.4 – 9.
 16. Питання введення до Державної Фармакопеї України монографії «Марени кореневища і корені» / Т. В. Ільїна, А. М. Ковальова, А. Г. Котов, О. В. Гамуля // Фармаком. – 2013. – № 4. – С. 16 – 21. 
 17. Дослідження антибактеріальної та антифунгальної активності хлороформних фракцій трави Galium dasypodum Klok. і Galium salicifolium Klok. / Н. В. Кашпур, О. В. Горяча, Т. В. Ільїна, А. М. Ковальова, А. Ю. Волянський, Т. П. Осолодченко // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – – №1 (8). – С. 7 – 9. 
 18. Протигрибкова активність ліпофільних фракцій рослин роду Galium. Повідомлення 2. / Н. В. Кашпур, О. В. Горяча, Т. В. Ільїна та ін. // Клінічна фармація. – 2012. – Т. 16, № 1. – С. 48 – 51. 
 19. Дослідження складу хлороформної фракції трави підмаренника несправжньомґякого / О.Ю. Лещенко, О. В. Горяча, Т. В. Ільїна, А. М. Ковальова // Запорожский мед. жур. – 2012. – № 3 (72). – С. 92 – 95. 
 20. Дослідження компонентного складу ефірної олії квіток Lamium album / А. М. Ковальова, Я.С. Колісник, О. В. Гончаров, Т. В. Ільїна // Запорожский мед. жур. – 2012. – № 3 (72). – С. 74 – 75. 
 21. Юрченко Н. С. Изучение состава хлороформной фракции травы ясменника распростертого / Н. С. Юрченко, Т. В. Ильина, А. М. Ковалева // Запорожский мед. жур. – 2012. – № 3 (72). – С. 135 – 138. 
 22. Протигрибкова активність ліпофільних фракцій рослин роду Galium. Повідомлення 3. / Н. В. Кашпур, О. В. Горяча, Т. В. Ільїна та ін. // Клінічна фармація. – 2012. – Т. 16, № 2. – С. 55 – 58. 
 23. Юрченко Н. С. Дослідження летких сполук етилацетатно-спиртової фракції трави маренки запашної / Н. С. Юрченко, Т. В. Ільїна, А. М. Ковальова // Український журнал клiнiчної та лабораторної медицини. – 2012. – Т. 7, № 2. – С. 21 – 23.
 24. Дослідження етилацетатно-спиртових фракцій трави підмаренника пухнастоногого та підмаренника верболистого і встановлення їх протимікробної активності / О. В. Горяча, А. М. Ковальова, Т. В. Ільїна та ін. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – Вип. 21, кн. 4. – 2012. – С. 238 – 244. 
 25. Абдулкафарова Е. Р. Порівняльна характеристика видів підроду Dynamidium роду Potentilla L. за компонентним складом ефірних олій та морфологічною будовою / Е. Р. Абдулкафарова, А. М. Ковальова, Т. В. Ільїна // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – Вип. 21, кн. 4. – 2012. – С. 284 – 289. 
 26. Ковальова А. М. Порівняльна характеристика видів підродів Micromelilotus та Macromelilotus роду Melilotus Mill. за компонентним складом ефірних олій та морфологічною будовою / А. М. Ковальова, І. В. Грудько, Т. В. Ільїна / Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – Вип. 21, кн. 4. – 2012. – С. 289 – 296.
 27. Юрченко Н. С. Хромато-мас-спектрометричне дослідження етилацетатно-спиртової фракції трави Asperula humifusa (M.B.) Bess. (Galium humifusum) / Н. С. Юрченко, Т. В. Ільїна, А. М. Ковальова // Український медичний альманах. – 2012. – Т. 15, № 3. – С. 245 – 246. 
 28. Юрченко Н. С. Дослідження складу хлороформної фракції трави маренки запашної / Н. С. Юрченко, Т.В. Ільїна, А.М. Ковальова. // Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – № 3 (20). – С. 72 – 76.
 29. Абдулкафарова Е. Р. Дослідження жирних кислот ліпофільно-поліфенольного комплексу з кореневищ перстачу білого / Е. Р. Абдулкафарова, А. М. Коваьова, Т. В. Ільїна // Український медичний альманах. Мат. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», м. Луганськ, 25-26 жовт. 2012 р. – 2012. – Т. 15. – № 5 (додаток). – С. 4 – 5.
 30. Хромато-мас-спектрометричне дослідження ліпофільних сполук екстрактів полину звичайного / А. М. Ковальова, О. В. Очкур, Я. С. Колісник, Т. В. Ільїна // Український медичний альманах. Мат. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», м. Луганськ, 25-26 жовт. 2012 р. – 2012. – Т. 15. – № 5 (додаток). – С. 126 – 128.
 31. Юрченко Н. С. Дослідження жирних кислот трави Asperula odorata L. / Н. С. Юрченко, Т. В. Ільїна, А. М. Ковальова // Український медичний альманах. Мат. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», м. Луганськ, 25-26 жовт. 2012 р. – 2012. – Т. 15. – № 5 (додаток). – С. 292 – 294.
 32. Грудько И. В. Исследование карбоновых кислот листьев, цветков и плодов донника лекарственного (Melilotus officinalis L.) / И. В. Грудько, А. М. Ковалева, Т. В. Ильина // Український медичний альманах. – 2012. – Т. 15, № 5. – С. 69 – 71.
 33. Юрченко Н. С. Дослідження карбонових кислот трави маренки запашної (Asperula odorata L.) / Н. С. Юрченко, Т. В. Ільїна, А. М. Ковальова // Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – № 5 – 6 (22 – 23). – С. 104 – 107.
 34. Дослідження впливу ліпофільних фракцій підмаренника справжнього на протилізоцимні властивості мікроорганізмів / Н. В. Кашпур, О. В. Горяча, А. Ю. Волянський, Т. В. Ільїна, А.М. Ковальова, Т. П. Осолодченко // Клінічна фармація. – 2011. – № 1. – С. 43 – 45.
 35. Дослiдження впливу лiпофiльних фракцiй трави пiдмаренника справжнього на адгезивнi властивостi мiкроорганiзмiв / О. В. Горяча, Н. В. Кашпур, А. Ю. Волянський, Т. В. Iльїна, А. М. Ковальова, Т. П. Осолодченко // Український журнал клiнiчної та лабораторної медицини. – 2011. – Т. 6, № 1. – С. 78 – 82.
 36. Порівняльне вивчення компонентного складу ефірних олій Potentilla anserina L., Potentilla alba L. /А. М. Ковальова, Е. Р.Абдулкафарова, Т. В. Ільїна, Н. В. Сидора // Український біофармацевтичний журнал. – 2011. – № 3 (14). – С. 39 – 43.
 37. Вплив ліпофільних фракцій деяких видів роду Artemisia L. на протилізоцимні властивості мікроорганізмів / О. В. Очкур, Н. В. Кашпур, А. М. Ковальова, Т. В. Ільїна, А. Ю. Волянський, Т. П. Осолодченко // Клінічна фармація. – 2011. – Т.15, № 3. – С. 44 – 47.
 38. Вплив ліпофільних фракцій видів роду Artemisia L. на адгезивні властивості мікроорганізмів / О. В. Очкур, Н. В. Кашпур, А. М. Ковальова, Т. В. Ільїна, А. Ю. Волянський, Т. П. Осолодченко // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2011. – Вип. XXIV, № 2. – С. 33 – 36.
 39. Дослідження формування резистентності мікроорганізмів та грибів до ліпофільних фракцій представників роду Galium L. / Н. В. Кашпур, А. Ю. Волянський, О. В. Горяча, В. В. Казмірчук, А. М. Ковальова, Т. В. Ільїна, Т. П. Осолодченко, А. В. Парусов // Annals of Mechnikov Institute. – 2011. – № 3. – P. 27 – 34.
 40. Протигрибкова активність ліпофільних фракцій рослин роду Galium. Повідомлення 1. / Н. В. Кашпур, О. В. Горяча, Т. В. Ільїна, А. Ю. Волянський, А. М. Ковальова, Т. П. Осолодченко // Клінічна фармація. – 2011. – Т. 15, № 4. – С. 50 – 53. 
 41. Дослідження формування резистентності патогенних мікроорганізмів та грибів роду Candida до ліпофільних фракцій Artemisia vulgaris L. та Artemisia austriaca Jacq. / Н. В. Кашпур,, Т. В. Ільїна, А. Ю. Волянський, А. М. Ковальова, О. В. Очкур, В. В. Казмірчук.// Український журнал клiнiчної та лабораторної медицини. – 2011. – Т. 6, № 3. – С. 146 – 151. 
 42. Дослідження формування резистентності патогенних мікроорганізмів та грибів роду Candida до ліпофільних фракцій Artemisia absinthium L. / Н. В. Кашпур, А. Ю. Волянський, А. М. Ковальова, Т. В. Ільїна, В. В. Казмірчук, О. В. Очкур / Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2011. – № 3. – С. 27 – 31. 
 43. Дослідження токсичності та алергізуючої дії ліпофільних фракцій представників роду підмаренник / Н. В. Кашпур, О. В. Горяча, Т. В. Ільїна, А. М. Ковальова, А. Ю. Волянський // Український журнал клiнiчної та лабораторної медицини. – 2011. – Т. 6, № 4. – С. 200 – 204.
 44. Ковальова А.М. Компоненти ефірної олії Galium humifusum / А. М. Ковальова, Т.В. Ільїна, О. В. Горяча // Український біофармацевтичний журнал. – 2010. – № 1 (6).– С. 49 – 52.
 45. Хроматографічне дослідження фенілпропаноїдів трави Galium humifusum/ Т. В. Ільїна, А. М. Ковальова, О. В. Горяча, О. М. Гриценко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – Вип. 19, кн. 3. – 2010. – С. 624 – 631.
 46. Ільїна Т. В. Хроматографічне дослідження фенілпропаноїдів трави Galium carpaticum / Т. В. Ільїна, А. М. Ковальова, О. В. Горяча // Фармаком. – 2010. – № 3. – С. 36 – 40.
 47. Ароматичні сполуки коренів буркуну лікарського / А. М. Ковальова, І. В. Грудько, Т. В. Ільїна, С. В. Русанова // Вісник фармації. – 2010. – № 4 (64). – С. 59 – 61.
 48. Дослідження ефірної олії Galium carpaticum / Т. В. Ільїна, А. М. Ковальова, О. В. Горяча, А. М. Комісаренко // Український біофармацевтичний журнал. – 2010. – № 5 (10). – С. 26 – 30.
 49. Компоненти ефірної олії Asperula odorata L. / Т. В. Ільїна, А. М. Ковальова, О. В. Горяча, А. М. Комісаренко // Український біофармацевтичний журнал, – 2010. – № 6 (11).– С.58 – 61.
 50. Амінокислотний склад кореневищ з коренями і трави Galium verum L. / Т. В. Ільїна, О.В. Горяча, А. М. Ковальова та ін. // Фармаком. – 2009. – № 1. – С. 41 – 44.
 51. Хромато-мас-спектрометричне визначення компонентного складу ефірної олії Potentilla alba / А. М. Ковальова, Е. Р. Абдулкафарова, А. Р. Грицик, Т. В. Ільїна, О. М. Гриценко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2009. – Вип.11, кн. 1 – С. 432 – 437.
 52. Хромато-мас-спектрометричне дослідження сполук етанольного екстракту з трави підмаренника справжнього / Т. В. Ільїна, А. М. Ковальова, О. М. Гриценко, О. В. Горяча // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2009. – Вип.11, кн. 1 – 2009.  – С. 427 – 432.
 53. Хромато-мас-спектрометричне визначення компонентного складу ефірної олії перстачу гусячого / А. М. Ковальова, Е. Р.Абдулкафарова, Т. В. Ільїна, А. М. Комісаренко // Вісник фармації. – 2009. – № 4. – С. 23 – 25. 
 54. Ільїна Т. В. Компонентний склад петролейної, хлороформної та етилацетатної фракцій трави Galium verum / Т. В. Ільїна, А. М. Ковальова, О. В. Горяча // Український біофармацевтичний журнал. – 2009. – № 5 (5). – С. 31 – 36.
 55. Ільїна Т. В. Дослідження елементного складу підмаренників / Т. В. Ільїна, А.М. Ковальова, О. В. Горяча // Запорожский мед. жур. – 2008. – Т. 1, № 2 (47). – С. 142 – 146.
 56. Хімічне дослідження ліпофільної фракції трави підмареннику справжнього / Т. В. Ільїна, О. М. Гриценко, О. В. Горяча, А. М. Ковальова // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2008. – Вип. 17, кн. 1. – С. 748 – 752.
 57. Терпеноїди квіток Galium verum L. / Т. В. Ільїна, О. В. Горяча, А. М. Ковальова, А.М. Комісаренко // Вісник фармації. – 2008. – № 4. – С. 25 – 28.
 58. Ільїна Т. В. Дослідження елементного складу коренів та надземної частини підмаренника несправжньом’якого./ Т. В. Ільїна // IV Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес «Ліки та життя». Зб. наук. стат. – Київ, 2007. – С. 96 –97.
 59. Досягнення та перспективи досліджень біологічно активних речовин рослинного походження / В. М. Ковальов, А. М. Ковальова, Т. В. Ільїна та ін. // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики : Зб. наук. стат. – 2006. – Вип. ХV, Т. 1. – С. 155 – 160.
 60. Сучасний стан вивчення флавоноїдів видів роду Сrataegus l. / Н. В. Сидора, А.М. Ковальова, С. В. Ковальов, А. М. Комісаренко, Т. В. Жукова, Т. В. Ільїна. // Вісник фармації. – 2004. – № 3. – С. 22 – 27.
 61. Фенольні сполуки видів роду Crategus L. / С. В. Ковальов, А. М. Ковальова, Н. В. Сидора, Т.В. Ільїна, А. М. Комісаренко // Перспективи створення в Україні лікарських препаратів різної спрямованості дії : матер. наук.-практ. семінару, 26 листоп. 2004 р., м. Харків / за ред. проф. О. І.Тихонова. – Х.: вид-во НФаУ. 2004. – С. 259 – 263.
 62. Інгібування ліпази амінопохідними ізоалантолактону / А. Г. Котов, Т. В. Ільїна, А.М. Ковальова, А. М. Комiсаренко, С. М. Комісаренко // Вісник фармації. – 2000. – № 3 (23). – С. 11 – 23.
 63. Ковальова А. М. Хемотаксономічне вивчення роду Аstragalus l. Підроди Рhaca (l.) Bunge і Caprinus Bunge / А. М. Ковальова, Т. В. Ільїна, А. М. Комісаренко // Фізіологічно активні речовини. – 2000. – № 1 (29). – С.82 – 86.
 64. Ковальова А. М. Хемотаксономічне вивчення роду Аstragalus l. Підроди Hypoglottis Bunge, Trimeniaeus Bunge, Calycophysa Bunge, Cercidotrix Bunge, Epiglottis Boiss. / А. М. Ковальова, Т.В. Ільїна А. М. Комісаренко // Фізіологічно активні речовини. – 2000. – № 2 (30). – С. 88 – 91.
 65. Дослідження ліпотропної активності ефірів антрахінонсукцинамінових кислот / А.М. Ковальова, А. М. Комісаренко, Т. В. Ільїна, В. В. Чаусов // Фізіологічно активні речовини. – 1999. – № 2 (28) – С. 111 – 115.
 66. Ільїна Т. В. Синтез, фізико-хімічні аластивості та біологічна активність ефірів 1-,2-антрахінонсукцинамінових кислот / Т. В. Ільїна, М. С. Журавльов, С. І. Сальнікова // Вісник фармації. – 1997. – № 1. – С. 40 – 43.
 67. Удосконалення методів кількісної оцінки природних речовин в рослинній сировині та препаратах / В. М. Ковальов, М. С. Журавльов, Н. П. Хованська, А. Б. Сєдова, Т. В. Ільїна // Фармацевтичний журнал. – 1991. – № 4. – С. 11 – 15.

Викладання дисциплін “Фармакогнозія”, “Ресурсознавство лікарських рослин”.

Керує виконанням дипломних, магістерських робіт.

Хобі: Квітництво.