Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (ІПКСФ)

Запрошуємо в ІПКСФ

61001, м. Харків, майдан Захисників України, 17
Тел.: директор Галій Лариса Віталіївна
(057) 731-98-06
Тел./факс: приймальна
(057) 732-58-53
E-maіl: directorate-ipks@nuph.edu.ua

                      

                    

                                                             

 

Інститут підвищення квалфікації спеціалістів фармації

Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації є одним зі структурних підрозділів Національного фармацевтичного університету – одного з найстаріших та елітних ЗВО Європи.

 

Це заклад вищої освіти, що повністю покриває потреби в безперервній післядипломній освіті фахівців-практиків фармацевтичної галузі України, починаючи з їхньої первинної спеціалізації (інтернатури) і закінчуючи підготовкою фармацевтичних кадрів вищої ланки (магістратура, аспірантура, докторантура), а також професорсько-викладацького складу. За час роботи інституту післядипломну підготовку в його стінах пройшли понад 70 тисяч слухачів.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAІПКСФ сьогодні – це 2 факультети (підвищення кваліфікації та післядипломної освіти), у складі яких працюють 6 кафедр, 3 з яких є опорними кафедрами у системі МОЗ України: управління та економіки фармації; загальної фармації та безпеки ліків; якості, стандартизації та сертифікації ліків. В інституті працюють 63 викладача. Серед них 11 професорів, 13 докторів наук, 47 доцентів і кандидатів наук. Крім основного штату, до роботи в інституті залучаються провідні спеціалісти – практики охорони здоров`я, аптечної служби, контролю обороту лікарських засобів, виробництва медикаментів, юристи, економісти та ін.

 

Завдання, що вирішує ІПКСФ:

  • організація і проведення усіх видів післядипломної підготовки, враховуючи потреби практичної фармації;
  • підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників фармацевтичних та медичних закладів вищої освіти;
  • проведення науково-дослідної роботи щодо сучасних проблем практичного фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я;
  • удосконалення видів підвищення кваліфікації з урахуванням сучасних досягнень фармацевтичної науки і практики;
  • вивчення і узагальнення передового досвіду у системі післядипломної освіти, удосконалення діючих навчальних програм та планів;
  • розробка нових програм циклів тематичного удосконалення відповідно до потреб галузі охорони здоров’я;
  • участь у роботі вітчизняних та закордонних освітніх і наукових заходів.

* в заяві треба вказати спеціальність, що відповідає посаді (Наказ МОЗ України № 385 від 28.10.2002). 

 

Вартість навчання для слухачів Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації