Інститут ПКСФ

Запрошуємо в ІПКСФ

61001, м. Харків, пл. Захісників України, 17
Тел.: (057) 732-05-41
Тел./факс: (057) 732-58-53
E-maіl: directorate-ipks@nuph.edu.ua

 

Інститут підвищення квалфікації спеціалістів фармації

Інститут підвищення кваліфікації фахівців фармації є одним зі структурних підрозділів Національного фармацевтичного університету – одного з найстаріших та елітних ЗВО Європи.

 

Це вищий навчальний заклад, що повністю покриває потреби в безперервній післядипломній освіті фахівців-практиків фармацевтичної галузі України, починаючи з їхньої первинної спеціалізації (інтернатури) і закінчуючи підготовкою фармацевтичних кадрів вищої ланки (магістратура, аспірантура, докторантура), а також професорсько-викладацького складу. За час роботи інституту післядипломну підготовку в його стінах пройшли понад 70 тисяч слухачів.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAІнститут має у своєму розпорядженні сучасну навчально-методичну та матеріальну базу, висококваліфікованим професорсько-викладацьким колективом, що забезпечує проведення навчального процесу на високому рівні.

ІПКСФ сьогодні – це 2 факультети (підвищення кваліфікації та післядипломної освіти), у складі яких працюють 6 кафедр, 3 з яких є опорними кафедрами у системі МОЗ України: управління та економіки фармації; загальної фармації та безпеки ліків; якості, стандартизації та сертифікації ліків. В інституті працюють 80 викладачів. Серед них 13 професорів, 65 доцентів і кандидатів наук. Крім основного штату, до роботи в інституті залучаються провідні спеціалісти – практики охорони здоров`я, аптечної служби, контролю обороту лікарських засобів, виробництва медикаментів, юристи, економісти та ін.

 
 

ДИРЕКЦІЯ ІНСТИТУТУ

Пиминов Александр Фомич

Директор ІПКСФ

ПІМІНОВ Олександр Фомич, доктор фармацевтичних наук, професор.
тел. (057)732-05-41

  

Великий Дмитрий Львович

Декан факультету підвищення кваліфікації

ВЕЛИКИЙ Дмитро Львович, кандидат фармацевтичних наук, доцент.
тел. 8(057)731-98-06

  

Глущенко Алла Владимировна

Декан факультету післядипломної освіти

ГЛУЩЕНКО Алла Володимирівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент.
тел. (057)731-81-03

 

Підрозділи ІПКСФ:

Завдання, що вирішує ІПКСФ:

 • організація і проведення усіх видів післядипломної підготовки, враховуючи потреби практичної фармації;
 • підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників фармацевтичних та медичних закладів вищої освіти;
 • проведення науково-дослідної роботи щодо сучасних проблем практичного фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я;
 • удосконалення видів підвищення кваліфікації з урахуванням сучасних досягнень фармацевтичної науки і практики;
 • вивчення і узагальнення передового досвіду у системі післядипломної освіти, удосконалення діючих навчальних програм та планів;
 • розробка нових програм циклів тематичного удосконалення відповідно до потреб галузі охорони здоров’я;
 • участь у роботі вітчизняних та закордонних освітніх і наукових заходів.

Види підвищення кваліфікації:

 • цикли тематичного удосконалення (тривалість навчання 72- 234 години)
 • цикли передатестаційної підготовки (тривалість навчання 156 годин)
 • спеціалізація (інтернатура):
  – «Загальна фармація» (тривалість навчання 624 години)
  – «Клінічна фармація» (тривалість навчання 936 години)
 • вторинна спеціалізація фахівців фармації (тривалість навчання 312 годин)
 • первинне підвищення кваліфікації викладачів та безперервний професійний розвиток.

Інститут пропонує більше 70 напрямків підвищення кваліфікації (72 та 156 годин):

 • організаційно-економічних;
 • технологічних;
 • клініко-фармакологічних;
 • фармакогностичних;
 • фітотерапевтичних;
 • гомеопатичних;
 • хімічних;
 • дослідницьких;
 • психолого-педагогічних;
 • інформаційно-технологічних;
 • аналітичних.

а також по всіх видах належних практик, біоеквівалентності та ін.

 

Географія діяльності

Інститут приймає на навчання на очну частину інтернатури, предатестаційнні та тематичні цикли фахівців фармації із Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Полтавської, Одеської, Ровенської, Чернігівської, Сумської, Волинської, Чернігівської, Житомирської, Вінницької, Херсонської, Харківської областей України, Республіки Крим і м. Севастополя.

В ІПКСФ навчаються викладачі та співробітники з фармацевтичних (медичних) навчальних закладів всіх регіонів України.

Інститут проводить навчання не тільки на своїй базі, але й організує виїзні цикли.

Контингент слухачів:

 • керівники аптечних закладів і фармацевтичних підприємств;
 • провізори;
 • аналітики;
 • клінічні провізори;
 • провізори-косметологи;
 • провізори-інтерни;
 • фармацевти;
 • викладачі й співробітники навчальних закладів;
 • методисти;
 • сімейні психологи;
 • магістранти;
 • програмісти;
 • юристи;
 • бухгалтери;
 • економісти;
 • технологи;
 • лаборанти;
 • фахівці фармацевтичної галузі.

Умови зарахування на навчання

Навчання слухачів здійснюється на підставі державного замовлення (бюджетне фінансування) і на контрактній основі. Підставою для зарахування на бюджетний цикл є напрямок на курси (путівка), видане регіональним ПО “Фармація” фахівцям аптек державної й комунальної форм власності. Підставою для зарахування на госпрозрахунковий цикл є заява слухача або письмовий обіг підприємства та договір.
Документи, необхідні при оформленні на навчання:

 1. паспорт;
 2. путівка (заява);
 3. посвідчення про відрядження (для іногородніх);
 4. диплом про закінчення вузу;
 5. свідчення про проходження останніх курсів підвищення кваліфікації;
 6. свідчення платника ПДВ (для слухачів курсів на госпрозрахунковій основі).

Онлайн реєстрація:

 

Вартість навчання для слухачів Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації