Інститут ПКСФ

Запрошуємо в ІПКСФ

61001, м. Харків, пл. Захісників України, 17
Тел.: (057) 732-05-41
Тел./факс: (057) 732-58-53
E-maіl: directorate-ipks@nuph.edu.ua

 

Інститут підвищення квалфікації спеціалістів фармації

Інститут підвищення кваліфікації фахівців фармації є одним зі структурних підрозділів Національного фармацевтичного університету – одного з найстаріших та елітних ЗВО Європи.

 

Це заклад вищої освіти, що повністю покриває потреби в безперервній післядипломній освіті фахівців-практиків фармацевтичної галузі України, починаючи з їхньої первинної спеціалізації (інтернатури) і закінчуючи підготовкою фармацевтичних кадрів вищої ланки (магістратура, аспірантура, докторантура), а також професорсько-викладацького складу. За час роботи інституту післядипломну підготовку в його стінах пройшли понад 70 тисяч слухачів.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAІПКСФ сьогодні – це 2 факультети (підвищення кваліфікації та післядипломної освіти), у складі яких працюють 6 кафедр, 3 з яких є опорними кафедрами у системі МОЗ України: управління та економіки фармації; загальної фармації та безпеки ліків; якості, стандартизації та сертифікації ліків. В інституті працюють 80 викладачів. Серед них 13 професорів, 65 доцентів і кандидатів наук. Крім основного штату, до роботи в інституті залучаються провідні спеціалісти – практики охорони здоров`я, аптечної служби, контролю обороту лікарських засобів, виробництва медикаментів, юристи, економісти та ін.

 
 

Завдання, що вирішує ІПКСФ:

 • організація і проведення усіх видів післядипломної підготовки, враховуючи потреби практичної фармації;
 • підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників фармацевтичних та медичних закладів вищої освіти;
 • проведення науково-дослідної роботи щодо сучасних проблем практичного фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я;
 • удосконалення видів підвищення кваліфікації з урахуванням сучасних досягнень фармацевтичної науки і практики;
 • вивчення і узагальнення передового досвіду у системі післядипломної освіти, удосконалення діючих навчальних програм та планів;
 • розробка нових програм циклів тематичного удосконалення відповідно до потреб галузі охорони здоров’я;
 • участь у роботі вітчизняних та закордонних освітніх і наукових заходів.

 Умови зарахування на навчання

Навчання слухачів здійснюється на підставі державного замовлення (бюджетне фінансування) і на контрактній основі.

Підставою для зарахування на бюджетний цикл є направлення на курси (путівка) для фахівців аптек державної форми власності.

Підставою для зарахування на контрактне навчання є договір та заява слухача або письмове звернення  підприємства.

Перелік необхідних документів

 • онлайн-заявка для попередньої реєстрації на курс (ПАЦ, ТУ, інтернатуру);
 • заява на проходження курсів (ПАЦ або ТУ) або інтернатури*; 
 • «Особиста карточка курсанта» або «Особиста карточка інтерна»;
 • паспорт;
 • диплом про закінчення ЗВО;
 • сертифікат про проходження інтернатури (для випускників після 1992 р.);
 • посвідчення про проходження останніх курсів підвищення кваліфікації;
 • свідоцтво платника ПДВ (для слухачів курсів на госпрозрахунковій основі, за яких оплату здійснює підприємство);
 • посвідчення про відрядження (для іногородніх).

* в заяві треба вказати спеціальність, що відповідає посаді (Наказ МОЗ України № 385 від 28.10.2002). 

 

Вартість навчання для слухачів Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації