Інститут ПКСФ

 

Інститут підвищення квалфікації спеціалістів фармації

Інститут підвищення кваліфікації фахівців фармації є одним зі структурних підрозділів Національного фармацевтичного університету – одного з найстаріших та елітних вузів Європи.

 

Це вищий навчальний заклад, що повністю покриває потреби в безперервній післядипломній освіті фахівців-практиків фармацевтичної галузі України, починаючи з їхньої первинної спеціалізації (інтернатури) і закінчуючи підготовкою фармацевтичних кадрів вищої ланки (магістратура, аспірантура, докторантура), а також професорсько-викладацького складу. За час роботи інституту післядипломну підготовку в його стінах пройшли понад 30 тисяч слухачів.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAІнститут має у своєму розпорядженні сучасну навчально-методичну та матеріальну базу, висококваліфікованим професорсько-викладацьким колективом, що забезпечує проведення навчального процесу на високому рівні.

ІПКСФ сьогодні – це 2 факультети (підвищення кваліфікації та післядипломної освіти), у складі яких працюють 6 кафедр, 3 з яких є опорними. В інституті працюють 80 викладачів. Серед них 12 професорів, 65 доцентів і кандидатів наук. Крім основного штату, до роботи в інституті залучаються провідні спеціалісти – практики охорони здоров`я, аптечної служби, контролю обороту лікарських засобів, виробництва медикаментів, юристи, економісти та ін.

 
 

ДИРЕКЦІЯ ІНСТИТУТУ

Пиминов Александр Фомич

Директор ІПКСФ

ПІМІНОВ Олександр Фомич, доктор фармацевтичних наук, професор.
тел. (057)732-58-53

  

Великий Дмитрий Львович

Декан факультету підвищення кваліфікації

ВЕЛИКИЙ Дмитро Львович, кандидат фармацевтичних наук, доцент.
тел. 8(057)731-98-06

  

Глущенко Алла Владимировна

Декан факультету післядипломної освіти

ГЛУЩЕНКО Алла Володимирівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент.
тел. (057)731-92-76

 

Підрозділи ІПКСФ:

Завдання:

 • організація та проведення всіх видів післядипломної підготовки фахівців з урахуванням потреби практичної фармації;
 • підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, працівників медичних і фармацевтичних навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації;
 • психолого-діагностичне, науково-методичне консультування викладачів і працівників фармацевтичних (медичних) навчальних закладів;
 • проведення науково-дослідних робіт з метою рішення проблем фармації та післядипломної системи підготовки фахівців;
 • удосконалення форм і методів підвищення кваліфікації фахівців фармації з урахуванням сучасного стану фармацевтичної науки та практики, а також перспектив їхнього розвитку;
 • узагальнення досвіду в системі післядипломної підготовки фахівців фармації, удосконалення діючих навчальних програм та навчально-виробничих планів, створення навчальних планів і програм для нових спеціальностей на етапі післядипломної підготовки;
 • участь у роботі вітчизняних і міжнародних симпозіумів, конференцій, з`їздів і нарад по фармацевтичній тематиці й ін.

Форми вдосконалення:

 • тематичне вдосконалення (тривалість навчання 72 й 156 годин);
 • передатестаційна підготовка по всіх фармацевтичних спеціальностях (тривалість навчання 156 годин);
 • спеціалізація (інтернатура) для випускників фармацевтичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації (тривалість навчання 624 години по спеціальностях “Загальна фармація” та 936 годин за фахом “Клінічна фармація”);
 • спеціалізація, первинне й повторне підвищення кваліфікації викладачів;
 • докторантура, аспірантура, магістратура.

Інститут пропонує більше 70 напрямків підвищення кваліфікації (72 та 156 годин):

 • організаційно-економічних;
 • технологічних;
 • клініко-фармакологічних;
 • фармакогностичних;
 • фітотерапевтичних;
 • гомеопатичних;
 • хімічних;
 • дослідницьких;
 • психолого-педагогічних;
 • інформаційно-технологічних;
 • аналітичних.

а також по всіх видах належних практик, біоеквівалентності та ін.

 
 
 

Географія діяльності

Інститут приймає на навчання на очну частину інтернатури, предатестаційнні та тематичні цикли фахівців фармації із Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Полтавської, Одеської, Ровенської, Чернігівської, Сумської, Волинської, Чернігівської, Житомирської, Вінницької, Херсонської, Харківської областей України, Республіки Крим і м. Севастополя.

В ІПКСФ навчаються викладачі та співробітники з фармацевтичних (медичних) навчальних закладів всіх регіонів України.

Інститут проводить навчання не тільки на своїй базі, але й організує виїзні цикли.

Контингент слухачів:

 • керівники аптечних закладів і фармацевтичних підприємств;
 • провізори;
 • аналітики;
 • клінічні провізори;
 • провізори-косметологи;
 • провізори-інтерни;
 • фармацевти;
 • викладачі й співробітники навчальних закладів;
 • методисти;
 • сімейні психологи;
 • магістранти;
 • програмісти;
 • юристи;
 • бухгалтери;
 • економісти;
 • технологи;
 • лаборанти;
 • фахівці фармацевтичної галузі.

Запрошуємо в ІПКСФ

Наша адреса: 61001, м. Харків, пл. Захісників України, 17
Тел.: (057) 732-05-41
Тел./факс: 057) 732-58-53
E-maіl: directorate-ipks@nuph.edu.ua

Умови зарахування на навчання

Навчання слухачів здійснюється на підставі державного замовлення (бюджетне фінансування) і на контрактній основі. Підставою для зарахування на бюджетний цикл є напрямок на курси (путівка), видане регіональним ПО “Фармація” фахівцям аптек державної й комунальної форм власності. Підставою для зарахування на госпрозрахунковий цикл є заява слухача або письмовий обіг підприємства та договір.
Документи, необхідні при оформленні на навчання:

 1. паспорт;
 2. путівка (заява);
 3. посвідчення про відрядження (для іногородніх);
 4. диплом про закінчення вузу;
 5. свідчення про проходження останніх курсів підвищення кваліфікації;
 6. свідчення платника ПДВ (для слухачів курсів на госпрозрахунковій основі).

Вартість навчання для слухачів Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації