Інтернатура

Інтернатура є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників фармацевтичних ВНЗ ІІІ–ІV рiвнiв акредитації, після закінчення якої їм присвоюється квалiфiкацiя провізора зi спецiальностi «Загальна  фармація», клiнiчного провізора зi спецiальностi «Клiнiчна фармацiя» та видається вiдповiдний сертифікат. Без наявності такого документа випускник ВНЗ не має права на самостійну провiзорську дiяльнiсть.

Порядок проходження інтернатури визначається Постановою Кабінету Мiнiстрiв України №96 вiд 27.02.1992 р. «Про зміни в органiзацiї спецiалiзацiї (інтернатури) випускників медичних і  фармацевтичних iнститутiв, медичних факультетів університетів», «Положенням про первинну спецiалiзацiю (інтернатуру) випускників медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів України», затверджених Наказом МОЗ України №291 вiд 19.09.1996 р., «Переліком спеціальностей та строками навчання в iнтернатурi випускників медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів, медичних факультетів унiверситетiв», затвердженого Наказом МОЗ України №81 вiд 09.03.2005 р.

Випускники спеціальностей напряму «Фармація» («Фармація», «Клiнiчна фармацiя», «Технологія парфумерно-косметичних засобів») можуть поєднати навчання в iнтернатурi та магiстратурi за різними спеціальностями.

До інтернатури зараховуються випускники фармацевтичних ВНЗ після складання державних iспитiв та отримання диплома за провізорським фахом.

Молоді фахiвцi повинні влаштуватися на посаду провiзора-iнтерна або укласти договір із базовою аптекою для проходження заочної частини інтернатури не пiзнiше 15 березня поточного року. Зарахування молодих спецiалiстiв до інтернатури здійснюється наказом по аптечному закладу з їх зарахуванням на посади провізорів-інтернів та внесенням вiдповiдних записів у трудові книжки або на підставі договору про проходження заочної частини інтернатури. Підставою для зарахування до інтернатури є диплом провізора, посвідчення про направлення на роботу за персональним розподілом або довідка про право самостійного працевлаштування.

Інтерни, які без поважних причин не приступили до навчання в iнтернатурi до 15 березня, до її проходження не допускаються. Вони можуть бути зараховані до інтернатури на початку наступного навчального року.

Після закiнчення терміну підготовки в iнтернатурi провiзори-iнтерни проходять атестацію для визначення рівня знань і практичних навичок із наданням квалiфiкацiї зi спецiальностi «Загальна фармацiя», «Клiнiчна фармацiя».

Інтернатура складається iз заочної форми навчання (впродовж 7 мiсяцiв зі спецiальностi «Загальна фармацiя» та 5 мiсяцiв зi спецiальностi «Клiнiчна фармацiя»), а також очної форми (впродовж 4 мiсяцiв зі спецiальностi «Загальна фармацiя» та 6 мiсяцiв зi спецiальностi «Клiнiчна фармацiя»). Інтернатуру проходять тільки у базових аптеках, перелік яких знаходиться в обласних ВО «Фармація» або в обласних управліннях охорони здоров’я.

Перелік документів, якi необхідно надати до базової аптеки:

 • копія диплома;
 • копія паспорта;
 • копія свідоцтва про шлюб;
 • копія трудової книжки;
 • копія iдентифiкацiйного коду;
 • санітарна книжка.

Очну частину інтернатури проходять в Інституті підвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв фармації НФаУ за адресою: м. Харків, площа Захисників Укаїни, 17, тел.: (057) 732–58–53.

Директор — Олександр Фомич Пiмiнов, доктор фармацевтичних наук, професор.

Декан — Дмитро Львович Великий, кандидат фармацевтичних наук, доцент

тел.: (057) 731–98–06.

Декан — Алла Володимирівна Глущенко, кандидат фармацевтичних наук, доцент

тел.: (057) 732–81–03.

Перелік документів, якi необхідно подати до IПКСФ НФаУ:

 • копія диплома;
 • копія паспорта;
 • копія свідоцтва про шлюб;
 • копія трудової книжки або копія договору

з аптекою про проходження заочної частини інтернатури;

 • направлення для проходження очної частини інтернатури;
 • реферати;
 • щоденник.

Перед початком проходження очної частини інтернатури провізори-інтерни мають укласти угоду з НФаУ на 4 місяці навчання зі спеціальності «Загальна фармація» та на 6 місяців навчання зі спеціальності «Клінічна фармація».

У 2016 році вартість проходження очної частини інтернатури зі спеціальності «Загальна фармація» складає 6686 грн., зі спеціальності «Клінічна фармація» – 10030 за весь термін навчання.