Ісаєв Сергій Григорович

ІСАЄВ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ – доктор фарм. наук, професор (13.01.1957-3.12.2014)

 Адреса: м. Харків, вул. Блюхера, 4, УЛК;

Тел.(факс) 0572673141

Е-mail: medchem@ukrfa.kharkov.ua

Народився у місті Харків 13 січня 1957р. У 1974 році закінчив середню школу №19.

1980 р. – закінчив Харківський фармацевтичний інститут.

З серпня 1980 р – працював старшим лаборантом кафедри фармхімії ХФІ.

1980-1982 рр. – служба в армії в САВО (нагороджений знаком “Будівельник Байконура”).

1982-1990 рр. – асистент кафедри фармацевтичної хімії.

1988 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канд. фарм. наук на тему “Синтез, будова та біологічна активність похідних о-хлорбензойної, дифеніламін-2-карбонової кислот та акридину”.

1988-1992 рр. – заступник декану фармацевтичного факультету.

З 1990 р. – доцент кафедри фармацевтичної хімії.

1992-1996 рр. – декан факультету підготовки іноземних студентів.

З 2004 р. – доцент кафедри медичної хімії НФаУ.

2009 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фарм. наук на тему “Синтез, реакційна здатність і біологічна активність похідних орто-галогенбензойних, ароматичних амінокислот та акридину”.

Нагороди: робота Ісаєва С.Г. відзначена дипломами та грамотами Всесоюзного товариста фармацевтів СРСР (за 2 місто серед молодих винахідників), Харківської облдержадміністрації та вузу за педагогічну, винахідницьку та громадську діяльність.

 Наукова школа: цілеспрямований синтез нових БАР – похідних орто-галогенбензойних, ароматичних амінокислот, акридину та глюкозаміну:

  •  підготував 5 кандидатів наук;
  • автор більш 500 наукових та науково-методичних робіт:
  • 48 патентів України;
  • 22 авторських свідоцтва;
  • 400 наукових статей та тез;
  • 10 інформаційних листів.
  • .лікарські препарати та субстанції: таблетки оксаглюкаміну (хондропротектор), бензодіокс (НПЗЗ), брометакрин, хлоретакрин (протимікробна, протизапальна, хондропротекторна та ін.)

Видавнича діяльність: співавтор посібника “Фармацевтична хімія”, брошюри на французькій мові “Протималярійні препарати” та “Фармацевтична енциклопедія”