Євтіфєєва Ольга Анатоліївна

Фото Євтіфєєва О.А.Євтіфєєва Ольга Анатоліївна – доктор фармацевтичних наук, професор.

Адреса: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 4

Науковий профіль : 

     

 

Ольга Анатоліївна народилася 23 жовтня 1968 р. у м. Канєвській, Краснодарського краю. У 1993 р. закінчила Українську фармацевтичну академію з відзнакою, де і продовжила свою професійну кар’єру. До захисту кандидатської дисертації з 1993 р. працювала старшим лаборантом, асистентом кафедри фармацевтичної хімії. У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 3-заміщених 4-гідрокси-2-оксо-хінолінів». З 1998 по 2011 рр. працювала доцентом, з 2011 по 2012 рр. професором кафедри, з 2012 по 2016 рік – завідувала кафедрою аналітичної хімії. З 2016 р. – по теперішній час професор кафедри фармацевтичної хімії.

У 2011 р. захистила докторську дисертацію за темою «Стандартизація підходів до оцінки якості екстемпоральних лікарських засобів». У 2011 році присвоєно звання професора кафедри аналітичної хімії.

О.А. Євтіфєєва є експертом центральної комісії з дистанційного навчання НФаУ; членом Апробаційної комісії зі спеціальності «Фармацевтична хімія та фармакогнозія» (15.00.02), Апробаційної комісії зі спеціальності «Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів» (15.00.03), Вченої Ради університету, об’єднаної Ради факультетів НФаУ, Центральної методичної комісії НФаУ.

Під її керівництвом підготовлено три кандидати наук: К.І. Проскуріна на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за темою: «Оптимізація та валідація методів аналізу екстемпоральних лікарських засобів, що містять нітрофурал, пілокарпіну гідрохлорид та папаверину гідрохлорид», 2011 р.; А.Ю. Бочкарьова на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за темою : «Оптимізація та валідація методів аналізу екстемпоральних лікарських засобів, що містять хлорамфенікол, стрептоцид розчинний та етакридину лактат», 2011 р.; М.О. Хмельова на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за темою ««Стандартизація методів контролю якості мазей та розчинів аптечного виготовлення, що містять саліцилову кислоту та борну кислоту»», 2015 р.; 2 дипломні роботи, 2015 р., 2016 р.; 2 магістерські роботи, 2015 р.

Під керівництвом Ольги Анатоліївни виконується докторська, дві кандидатських дисертації.

Нагороджена грамотою Харківської обласної ради за значні наукові здобутки, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм (2012).

Є автором та співавтором понад 260 наукових праць, серед них — 10  патентів, 19 навчальних посібників, 6 методичних рекомендацій, 11 навчальних програм та 18 інформаційних листів про нововведення в системі охорони здоров’я, які упроваджено в практику лабораторій з аналізу якості лікарських засобів та виробів медичного призначення територіальних Державних інспекцій з контролю якості лікарських засобів у 13 областях України..

Навчальні посібники

 1. Литвиненко М.М. Словник-довідник українських, латинських та російських назв лікарських рослин, які зустрічаються в Україні / М.М. Литвиненко, І.П. Банний, О.А. Євтіфєєва // Х.: Вид-во 000 „Нова ньюс”.-2000. – 31с.
 2. Банний І.П. Аналіз очних крапель в умовах аптеки / І.П. Банний, О.А. Євтіфєєва, М.В. Рахімова // Х.: Вид-во НФАУ, 2000. – 68с.
 3. Фармакогностический анализ лекарственного растительного сырья / И.П. Банный, М.М. Литвиненко, О.А. Евтифеева, А.Г. Сербін // Х.: Изд-во НФАУ „Золотые страницы”, – 88с.
 4. Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації: навч. посіб. для слухачів системи післядиплом. підготов. та фахівців практ. фармації / В.М. Толочко, та інш. // Х.: Вид-во НФАУ „Золоті сторінки”, 2002. – 480с.
 5. Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації: навч. посіб. для слухачів системи післядиплом. підготов. та фахівців практ. фармації / за ред. В.М. Толочка. – 2-ге вид. // Х.: Вид-во Тимченко, 2006. – 528с.
 6. Нормативне забезпечення контролю якості лікарських засобів в Україні: збірка нормативно-правових актів / За ред. В.А. Георгіянц та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2007. – 203с.
 7. Нормативна документація з питань якості лікарських засобів у закладах охорони здоров’я України: Збірка нормативно-правових актів / За ред. В.А. Георгіянц – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – 204 с.
 8. Законодавче забезпечення системи контролю якості лікарських засобів в Україні: Збірка нормативно-правових актів / За ред. С. В. Гарної. – Х.: Вид-во НФаУ, 2010. – 210 с.
 9. Analytical chemistry. Test collection [Text] : the manual for students of higher schools / Nat. univ. of pharmacy ; V.V. Bolotov, O.A. Ievtifieieva, T.A. Kostina [at al.] ; ed. by prof. V.V. Bolotov // Kharkiv: NUPh. Original, 2012. – 176 p. – Бібліогр. с. 174. –ISBN 978-966-615-404-3. – ISBN 978-966-649-082-0.
 10. Analytical chemistry[Text] : handbook : the manual for students of higher schools / Nat. univ. of pharmacy ; V. V. Bolotov, O.A. Ievtifieieva, L.Yu. Klimenko [et al.] ; ed. by prof. V. V. Bolotov. – Kharkiv : NUPh : Original, 2012. – 320 p. : fig., tab., schemes. – Бібліогр.: с. 316. – 500 экз. – ISBN 978-966-615-418-0. – ISBN 978-966-649-084-4. 
 11. Кількісний аналіз. Інструментальні (фізичні та фізико-хімічні) методи аналізу. Навч. посіб. для студ. ВНЗ / О.А. Євтіфєєва, Т.В. Жукова, В.П. Мороз та інш. // Х.: Вид-во НФаУ, 2012, – 44 с.
 12. Аналітична хімія. Якісний аналіз, кількісний аналіз, інструментальні методи аналізу. Навч. посіб. для студ. ступ. фарм. освіти / О.А. Євтіфєєва, Т.В. Жукова, І.Ю. Пєтухова та інш. // Х.: Вид-во НФаУ, 2012, – 42 с.
 13. Количественный анализ. Инструментальные (физические и физико-химические) методы анализа. Учеб. пособ. для студ. ВУЗов / О.А. Евтифеева, Т.В. Жукова, В.П. Мороз и др. – Х.: Изд-во НФаУ, 2012 – 40 с.
 14. Аналитическая химия. Качественный анализ. Учеб. пособ. для студ. ВУЗов / О.А. Евтифеева, С.В. Колесник, Н.Ю. Голик и др. // Х.: Изд-во НФаУ, 2012 – 36 с.
 15. Аналітична хімія. Якісний аналіз. Навч. посіб. для студ. ВНЗ / О.А. Євтіфєєва, С.В. Колісник, М.Ю. Голік та інш. // Х.: Вид-во НФаУ, 2012, – 36 с.
 16. Конспект лекцій по аналітичній хімії. Модуль 1: Якісний аналіз. Гравіметрія. Кислотно-основне титрування. Навч. посіб. для студ. ВНЗ / За ред. Євтіфєєвої О.А. // Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 104с.
 17. Аналітична хімія. Навч.-довідк. посіб. / Нац. фармац. универ. В. В. Болотов, О. А. Євтіфєєва, Т. В. Жукова, Л. Ю. [та інш.]; під заг. ред. проф. В. В. Болотова. // Х.: НФаУ, Оригінал, 2012. – 320с. : рис., табл., схеми. – Бібліогр. : с. 316. – 500 єкз. –ISBN 978-966-615-423-4. – ISBN 978-966-649-090-5. 
 18. Analytical (Qualitative analysis). Part I / Nat. univ. of pharmacy ; O.A. Ievtifieieva, V.V. Bolotov, T.A. Kostina [at al.] ; ed. by prof. O.A. Ievtifieieva. // Kharkiv : Publishing house the CLL «Generous farmstead plus», 2014. – 169 p. : fig., tab., schemes. – Бібліогр.: с. 168. – 500 экз. –ISBN 978-617-7188-. 
 19. Аналітична хімія: питання та відповіді. Навч. посіб. / О.А. Євтіфєєва, К.В. Динник, І.Ю. Пєтухова та інш. // Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 59 с

Методичні рекомендації

 1. Методичні рекомендації з фармакогнозії для провізорів-інтернів очної частини спеціалізації зі спеціальності «Загальна фармація» / В.А. Георгіянц, О.Ф. Пімінов, О.О. Дроздова та ін. // Х.: Вид-во НФаУ, 2007. – 20с.
 2. Методичні рекомендації з фармакогнозії для провізорів-інтернів очної частини спеціалізації зі спеціальності «Клінічна фармація» // В.А. Георгіянц, О.Ф. Пімінов, О.О. Дроздова та ін. // Х.: Вид-во НФаУ, 2007. – 23с.
 3. Методичні рекомендації з медичної хімії: для провізорів-інтернів очної частини спеціалізації зі спеціальності «Клінічна фармація» / За ред. В.А. Георгіянц // Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – 36 с.
 4. Методичні рекомендації з фармацевтичного аналізу лікарських засобів: для провізорів-інтернів очної частини спеціалізації зі спеціальності «Загальна фармація» / За ред. В.А. Георгіянц // Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – 33 с.
 5. Методичні рекомендації по виявленню та вилученню з обігу фальсифікованих та субстандартних лікарських засобів. / Л.В. Бондарєва, С.В. Гарна, В.А. Геогіянц та ін. // Х.: Вид-во НФаУ, 2010. – 25с.
 6. Програма, методичні вказівки та завдання до самостійної позааудиторної роботи з аналітичної хімії (для студентів ступеневої, заочної форм освіти) / О.А. Євтіфєєва, О.М. Свєчнікова, І.Ю. Петухова та ін. // Х.: НФаУ, 2013. – 58 с.

О.А. Євтіфєєва є дійсним членом Європейської федерації фармацевтичних наук (EUFEPS) з 2013 р., у термін з 2013 по 2014 рр. була прийнята до складу медичного комітету Люблінського відділення Польської академії наук ( PAS Branch in Lublin).

Статті у фахових іноземних наукових журналах:

 1. 4-Оксихинолоны-2. 15. Синтез N-(пиридил-2)-амидов 1-R-4-гидрокси-2-хинолон-3-карбоновых кислот как возможных новых нестероидных противовоспалительных средств / И.В. Украинец, С.Г. Таран, О.А. Евтифеева, А.В. Туров // Химия гетероцикл. соединений. — 1993. — № 8. — С. 1101-1104.
 2. 4-Оксихинолоны-2. 17. Конденсация Дікмана как термически активированный процесс / И.В. Украинец, С.Г. Таран, П.А. Безуглый, О.А. Евтифеева // Химия гетероцикл. соединений. — 1993. — № 9. — С. 1219-1222.
 3. 4-Оксихинолоны-2. 19. Новый синтез 3-алкил-2-оксо-4-гидроксихинолинов / И.В. Украинец, С.Г. Таран, О.А. Евтифеева, О.В. Горохова, А.В. Туров, Л.Н. Воронина, Н.И.Филимонова // Химия гетероцикл. соединений. — 1994. — № 5. — С. 673-678. 
 4. 4-Оксихинолоны-2. 22. Синтез и биологические свойства 1-алкил(арил)-2-оксо-3-карбэтокси-4-гидроксихинолинов и их производных / И.В. Украинец, О.В. Горохова, С.Г. Таран, П.А. Безуглый, А.В. Туров, Н.А. Марусенко, О.А. Евтифеева // Химия гетероцикл. соединений. — 1994. — № 7. — С. 958-966.
 5. 4-Оксихинолоны-2. 26. Бромирование 3-замещенных 2-оксо-4-гидроксихинолинов / И.В. Украинец, С.Г. Таран, О.А. Евтифеева, О.В. Горохова, Н.И. Филимонова, А.В. Туров // Химия гетероцикл. соединений. — 1995. — № 2. — С. 204-207. 
 6. Евтифеева О.А. Валидация методики количественного определения кислоты салициловой в лекарственной форме методом спектрофотометрии / О.А. Евтифеева, К.И. Проскурина, М.А. Хмелёва, И.Ю. Петухова // «Научные ведомости Белгородского государственного университета» серия «Медицина. Фармация.» – 2013. – №25(168), Вып.24. – С. 244-248.
 7. Евтифеева О.А. Разработка и исследование канамицин-селективного электрода // О.А. Евтифеева, Е.Г. Кизим, И.Ю. Петухова // «Научные ведомости Белгородского государственного университета» серия «Медицина. Фармация». – 2014. – №24 (195). – Вып.28. – С. 187–190.
 8. Оценка метрологических характеристик методики спектрофотометрического определения инулина / О.А. Евтифеева, Н.Н. Смелова, У.М. Датхаев, К.И. Проскурина // Вестник КазНМУ. – 2014. – №5. – С. 54–58.
 9. Разработка методики йодхлориметрического определения глюкозы в БАД с инулином / Н.Н. Смелова, О.А. Евтифеева, Е.Г. Кизим, И.Ю. Петухова / Мир науки и инноваций. – 2015. – Вып.№2(2), Том13. – С. 58-63.
 10. Оценка метрологических характеристик методики спектрофотометрического количественного определения преднизолона в варианте метода показателя поглощения / О.А. Євтіфєєва, К.І. Проскурина, Е.В. Ганэва, Т.В. Жукова // Химико-фармацевтический журнал. – 2015. – Том.49, №12. – С. 51-56.
 11. Yevtifieieva Оlga А. Development and validation of UV-spectrophotometric method for quantitative determination of inulin by specific absorbance / Оlga А. Yevtifieieva, Kseniya I. Proskurina, Nataliya N. Smelova, Irina Yu. Petukhova // Der Pharma Chemica. – 2016. – Vol.8, Issue1 (January 2016). – P. 213-222.
 12. Evaluation of Metrological Characteristics for Quantitative Spectrophotometric Determination of Prednisolone by an Optical Absorbance Method / A. Evtifeeva, K.I. Proskurina, E.V. Ganeva, T.V. Zhukova // Pharmaceutical Chemistry Journal. – 2016. – Vol. 49, Is.12. – P. 847-853.

Статті у фахових наукових журналах України:

 1. Синтез и противомикробная активность 5-R-1,3,4-тиадиазолил-2-амидов 1-алкил-2-оксо-4-гидроксихинолин-3-карбоновых кислот / И.В. Украинец, С.Г. Таран, О.А. Евтифеева, И.Л. Дикий, Н.И. Филимонова // Украинская фармац. академия, Харьков, 1994. — 10 с. – Библиог.: 7 назв. — Рус. — Деп. в ГНТБ Украины 10.05.95. — № 1061-Ук-95
 2. Биологические свойства 3-алкил-2-оксо-4-гидроксихинолинов / С.Г. Таран, О.А. Евтифеева, О.В. Горохова, И.В. Украинец, Л.Н. Воронина, В.Н. Кравченко, Н.И. Филимонова // Украинская фармац. академия, Харьков, 1995. — 9 с. – Библиог. : 11 назв. — Рус. — Деп. в ГНТБ Украины 12.07.95. — № 1806 – Ук-95
 3. Євтіфєєва О.А. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 3-заміщених 4-гідрокси-2-оксохінолінів [Текст] : дис… канд. фармац. наук: 15.00.02 / Євтіфєєва Ольга Анатоліївна ; Українська фармацевтична академія. – Х., 1999. – 131 л. – л. 114-131.
 4. Євтіфєєва О.А. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 3-заміщених 4-гідрокси-2-оксохінолінів [Текст] : автореф. дис… канд. фармац. наук: 15.00.02 / Євтіфєєва Ольга Анатоліївна ; Українська фармацевтична академія. – Х., 1999. – 19 с.
 5. Депримирующая активность амидных производных оксаминовой и оксаниловой кислот / И.П. Банный, В.А. Самура, О.А. Евтифеева, С.П. Лисняк // Лекарства-человеку, Харьков, 2000.- Т.12, №1. – С.17-18.
 6. Противосудорожная активность амидных производных щавелевой кислоты / И.П.Банный, В.А. Самура, А.А. Сытник, О.А. Евтифеева и др. // Лекарства-человеку, Харьков, 2000.- Т.12, №2. – С.28-29.
 7. Диуретическая активность аренсульфамидных производных оксаминовой кислоты / И.П. Банный, В.А. Самура, А.А. Сытник, О.А. Евтифеева и др.// Лекарства-человеку, Харьков, 2000.- Т.12, №2. – С.29-31.
 8. Синтез и биологическая активность R-бензоилгидразидов 4-сульфамилбензоилоксаминовой кислоты / И.П. Банный, Б.А. Самура, В.Ф. Черных, О.А. Евтифеева и др. // Лекарства-человеку, Харьков, 2000.- Т.13, №1. – С.9-10.
 9. Синтез и биологическая активность R-бензолсульфогидразидов 4-сульфамилбензилоксаминовой кислоты / И.П. Банный, Б.А. Самура, О.А. Евтифеева и др. // Лекарства-человеку, Харьков, 2000.- Т.13, №1. – С.10-11.
 10. Синтез, свойства и биологическая активность Е-карбоксиамиламидов замещенных бензолсульфонилоксаминовых кислот / И.П. Банный, В.А. Самура, А.А. Бойко, А.Г. Сытник, О.А. Евтифеева, В.Б. Бондарь // Лекарства-человеку, Харьков, 2001.- Т.14, №1. – С.8-9.
 11. Синтез і біологічна активність гідразиду та ацилгідразидів 4-сульфамілбензилоксаміновой кислоти / І.П. Банний, В.П. Черних, Б.А. Самура, О.А. Евтифеева и др. // Вісник фармації. – 2001. – №4(28). – С. 9-12.
 12. Наукове обґрунтування використання спектрофотометричного методу кількісного визначення розчину рибофлавіну аптечного виготовлення / О.А. Євтіфєєва, В.А. Георгіянц, О.А. Здорик, Л.В. Бондарева // Медична хімія. – 2006. – Т.8, №4. – С. 12–18.
 13. Критичний аналіз фотометричного визначення нітрофуралу в водних розчинах / О.А. Євтіфєєва, В.А. Георгіянц, К.І. Проскуріна, С.М. Губарь // Український вісник психоневрології. – 2006. – Вип.2(47). – С. 77–83.
 14. Евтифеева О.А. Стандартизованная процедура валидации методик количественного определения экстемпоральных лекарственных средств в условиях аптек и лабораторий по контролю качества / О.А. Евтифеева, В.А. Георгиянц // Фармаком. – 2007. – №1. – С.69.
 15. Георгиянц В.А. Применение метода спектрофотометрии для количественного определения прокаина гидрохлорида в лекарственных формах аптечного изготовления / В.А. Георгиянц, О.А. Евтифеева, Л.П. Савченко // Запорожский медицинский журнал. – 2007. – №2(41) – С. 129
 16. Георгіянц В.А. Валідація аналітичних методик у фармації: теорія, нормативні аспекти, проблеми практики / В.А. Георгіянц, О.А. Євтіфєєва // Фармацевтичний часопис. – 2007. – № 2. – С. 13–18.
 17. Георгіянц В.А. Застосування методу фотоколориметрії для кількісного визначення водного розчину фурациліну в аптечних лікарських формах / В.А. Георгіянц, О.А. Євтіфєєва, К.І. Проскуріна // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2008. – Т.6, вип.1(21). – С. 62–70.
 18. Евтифеева О.А. Титриметрический метод анализа в условиях аптек и лабораторий по контролю качества лекарственных средств: проблемы и подходы /О.А. Евтифеева, В.А. Георгиянц //Фармаком. – 2008. – №2. – С.65
 19. Георгіянц В.А. Валідація фотоколориметричної методики кількісного визначення рибофлавіну в розчинах аптечного виготовлення / В.А. Георгіянц, О.А. Євтіфєєва, О.А. Здорик // Фармац. журн. – 2008. – № 2. – С. 87–93. – Бібліогр.: 12 назв. – укp.
 20. Валідація титриметричної методики кількісного визначення натрію саліцилату в лікарській формі аптечного виготовлення / В.А. Георгіянц, Є.І. Бисага, О.А. Євтіфєєва , Н.В. Гарна, Н.Б. Бурд // Медична хімія. – 2008. – Т.10, №2. –С. 100–105.
 21. Георгіянц В.А. Валідація методики спектрофотометричного визначення хлорамфеніколу методом стандарту / В.А. Георгіянц, О.А. Євтіфєєва, А.Ю. Бочкарьова // Фармац. журн. – 2008. – № 3. – С. 87–94. – Бібліогр.: 18 назв. – укp.
 22. Георгіянц В.А. Валідація меркуриметричної методики кількісного визначення прокаїну гідрохлориду в лікарській формі аптечного виготовлення / В.А. Георгіянц, Є.І. Бисага, О.А. Євтіфєєва // Медична хімія. – 2008. – Т.10, №3. – С. 36–41. 
 23. Кількісний аналіз двокомпонентної лікарської форми аптечного виготовлення на основі хлорамфеніколу / О.А. Євтіфєєва, А.Ю. Бочкарьова, В.А. Георгіянц, Н.Б. Бурд // Запорожский медицинский журнал – 2008.– № 4(49) – С. 108–113.  
 24. Розробка та валідація спектрофотометричної методики кількісного визначення етакридину лактату в 0,02% водному розчині аптечного виготовлення / О.А. Євтіфєєва, А.Ю. Бочкарьова, О.А. Здорик, В.А. Георгіянц, Є.І. Бисага // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2008. – Т.1, №2 . – С. 14–19. 
 25. Георгіянц В.А. Валідація аргентометричної методики кількісного визначення прокаїна гідрохлориду в аптечних лікарських формах / В.А. Георгіянц, Є.І. Бисага, О.А. Євтіфєєва // Вісник фармації. – 2009. – № 2(58). – С. 16–19. 
 26. Євтіфєєва О.А. Валідація йодометричної методики кількісного визначення нітрофуралу в розчинах аптечного виготовлення / О.А. Євтіфєєва, К.І. Проскуріна, В.А. Георгіянц // Фармац. журн. – 2009. – № 2. – С. 105–110. – Бібліогр.: 13 назв. – укp. 
 27. Євтіфєєва О.А. Розробка та валідація спектрофотометричної методики кількісного визначення для розчинів пілокарпіну гідрохлориду аптечного виготовлення / О.А. Євтіфєєва, К.І. Проскуріна, В.А. Георгіянц // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2009. – T.4, №2. – С. 87–92.
 28. Євтіфєєва О.А. Спектрофотометричне визначення кількісного вмісту левоміцетину 0,02% в ізотонічному розчині аптечного виготовлення / О.А. Євтіфєєва, А.Ю. Бочкарьова, В.А. Георгіянц // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2009. – Т.4, №2. – С. 127–131.  
 29. Євтіфєєва О.А. Вивчення однорідності маси простих порошків, виготовлених в умовах аптеки, на відповідність вимогам Державної Фармакопеї України / О.А. Євтіфєєва, В.А. Георгіянц, Л.П. Савченко // Фармаком. – 2009. – №2 . – С. 64–78.  
 30. Євтіфєєва О.А. Спектрофотометричне визначення піридоксину гідрохлориду в 0,2% розчині аптечного виготовлення / О.А. Євтіфєєва, О.А. Здорик, В.А. Георгіянц // Медична хімія. – 2009. – Т.11, №2. – С. 86–91.  
 31. Євтіфєєва О.А. Валідація титриметричної методики кількісного визначення розчинів пілокарпіну гідрохлориду аптечного виготовлення / О.А. Євтіфєєва, К.І. Проскуріна, В.А. Георгіянц // Медична хімія. – 2009. – Т.11, №4. – С. 24–28.
 32. Євтіфєєва О.А. Кількісне визначення водних розчинів стрептоциду розчинного екстемпорального виготовлення методом спектрофотометрії / О.А. Євтіфєєва, А.Ю. Бочкарьова, В.А. Георгіянц // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2009. – Вип.18, кн.3. – С. 573–583.  
 33. Савченко Л.П. Дослідження якості простих дозованих порошків, виготовлених в умовах аптеки, відповідно до вимог ДФУ / Л.П. Савченко, В.А. Георгіянц, О.А. Євтіфєєва / Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. . – 2009. – Вип.18, кн.3. – С. 384– 
 34. Євтіфєєва О.А. Коректний підбір та валідація титриметричної методики кількісного визначення папаверину гідрохлориду в 2% розчині аптечного виготовлення / О.А. Євтіфєєва, К.І. Проскуріна, В.А. Георгіянц // Запорожский медицинский журнал. – 2009. – Т.11, №6. – С. 102–105. 
 35. Євтіфєєва О.А. Теоретично-експериментальне обґрунтування вибору способу дозування порошків при їх виготовленні в умовах аптеки / О.А. Євтіфєєва, Л.П. Савченко, В.А. Георгіянц // Медична хімія. – 2010. –Т.12, №2(43) – С. 92–97. 
 36. Євтіфєєва О.А. Застосування методу фотоколориметрії в аналізі лікарських засобів аптечного виготовлення: проблеми та перспективи / О.А. Євтіфєєва, В.А. Георгіянц // Фармацевтичний часопис. – 2010. – № 2(14) – С. 76–81. 
 37. Стандартизація методу кількісного визначення етакридину лактату в аптечній лікарській формі / А.Ю. Бочкарьова, О.А. Євтіфєєва, А.В. Глущенко, В.А. Георгіянц // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2009. – Вип.4(6). – С. 4–7.  
 38. Контроль якості порошків аптечного виготовлення, які містять аскорбінову кислоту / О.А. Євтіфєєва, О.А. Здорик, В.А. Георгіянц, К.Л. Косяченко // Вісник фармації – 2010. – №2(62). – С. 34–37.  
 39. Євтіфєєва О.А. Стандартизація підходів до оцінки хімічних методів ідентифікації речовин, які входять до складу екстемпоральних лікарських препаратів / О.А. Євтіфєєва //Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2010. – № 1(7). – С. 19– 
 40. Євтіфєєва О.А. Вибір оптимального методу кількісного визначення димедролу у порошках аптечного виготовлення / О.А. Євтіфєєва, Л.П. Савченко, В.А. Георгіянц // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2010. – Т.5, №2. – С. 83–87. 
 41. Проскуріна К.І. Стандартизація методик ідентифікації нітрофуралу в лікарських формах аптечного виготовлення / К.І. Проскуріна, О.А. Євтіфєєва, В.А. Георгіянц // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2010. – Т.5, №3. – С. 38–43. 
 42. Бисага Є.І. Вибір реакцій для якісного контролю прокаїну гідрохлориду в лікарських формах аптечного виготовлення / Є.І. Бисага, О.А. Євтіфєєва, В.А. Георгіянц // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки і практики. – 2010. – Вип.ХХІІІ, №1 – С. 14– – Бібліогр. : 12 назв. – укp.
 43. Оцінка якості виготовлення дозованих складних порошків в аптечних умовах / О.А. Євтіфєєва, Л.П. Савченко, В.А. Георгіянц, К.Л. Косяченко// Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки і практики. – 2010. – Вип.ХХІІІ, №1 – С. 36–39. – Бібліогр. : 8 назв. – укp.  
 44. Ідентифікація рибофлавіну у розчинах аптечного виготовлення згідно з вимогами Державної Фармакопеї України / О.А. Здорик, О.А. Євтіфєєва, В.В. Прокопець, В.А. Георгіянц // Український біофармацевтичний журнал. – 2010. – № 3(8). – С. 64–68.
 45. Євтіфєєва О.А. Теоретично-експериментальне обгрунтування вибору способу дозування порошків при їх виготовленні в умовах аптеки / О.А. Євтіфєєва, Л.П. Савченко, В.А. Георгіянц // Медична хімія. – 2010. – Т.12, №2(43). – С. 92–97.
 46. Валідація хімічних методів ідентифікації етакридину лактату в лікарській формі аптечного виготовлення / А.Ю. Бочкарьова, О.А. Євтіфєєва, О.А. Здорик, В.А. Георгіянц // Медична хімія. – 2010. – Т.12, №3(44). – С. 87–91.
 47. Євтіфєєва О.А. Використання рефрактометричного методу для оцінки якості рідких лікарських форм аптечного виготовлення / О.А. Євтіфєєва, О.В. Ганєва // Фармац. журн. – 2010. – №6. – С. 72–77. 
 48. Євтіфєєва О.А. Стандартизація підходів до оцінки якості екстемпоральних лікарських засобів [Текст] : aвтореф. дис… д-рa фармац. наук : 15.00.02 / Євтіфєєва Ольга Анатоліївна ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2011. – 40с.  
 49. Валідація методики ідентифікації хлорамфеніколу у складі екстемпоральних лікарських форм/ А.Ю. Мординсон, О.А. Євтіфєєва, К.І. Проскуріна, В.А. Георгіянц // Фармацевтичний часопис. – 2012. – №1(21). – С. 47-50.
 50. Валідація методик якісного аналізу стрептоциду розчинного на основі хімічних методів / О.А. Євтіфєєва, А.Ю. Мордінсон, Л.П. Савченко, В.А. Георгіянц // Український медичний альманах – 2012. – Т.15, №1. – С. 42-44.
 51. Розробка та валідація методик якісного аналізу компонентів в екстемпоральній лікарській формі/ О.А. Євтіфєєва, К.І. Проскуріна, М.О. Хмельова, Л.В. Вепрецька // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2012. – Т.7 , №1 . – С.28-32.  
 52. Валідація методик ідентифікації та кількісного визначення кислоти нікотинової в ЕЛЗ / В.В. Прокопець, О.А. Здорик, О.А. Євтіфєєва, К.І. Проскуріна, В.А. Георгіянц. // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки і практики. – 2012. – №2(9) – С. 62-65. – Бібліогр.: 12 назв. – укp. 
 53. Мордінсон А.Ю. Оптимізація та валідація хімічних методів ідентифікації інгредієнтів мазі Бороментол аптечного виготовлення / А.Ю. Мордінсон, М.О. Хмельова, О.А. Євтіфєєва // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2012. – № 2. – С. 91-93.
 54. Євтіфєєва О.А. Стандартизація підходів до оцінки випробування на ідентифікацію компонентів екстемпоральних лікарських засобів методом спектрофотометрії/ О.А. Євтіфєєва // Фармацевтичний часопис. – 2012. – №4 – С. 87-92. 
 55. Хімічний контроль лікарських засобів аптечного виготовлення, що містять піридоксину гідрохлорид / / В.В. Прокопець, О.А. Здорик, О.А. Євтіфєєва, Л.П. Савченко, В.А. Георгіянц // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012. – № 3(23). – С. 15–20. 
 56. Євтіфєєва О.А. Аналіз складних порошків аптечного виготовлення на відповідність вимогам ДФУ / О.А. Євтіфєєва // Фармацевтичний часопис. – 2012. – №4. – С. 79-83. 
 57. Аналіз прокаїну гідрохлориду та бензокаїну в розчині аптечного виготовлення/ Л.П. Савченко, О.А. Євтiфєєва, В.А. Георгiянц, О.А. Здорик, Є.I. Бисага // Укр. журн. клін. та лаб. мед. – 2012. – Т.7, №1. – С. 66-70. 
 58. Мордінсон А.Ю. Стандартизація методу кількісного визначення інгредієнту ментолу в екстемпоральній мазі «Бороментол» / А.Ю. Мордінсон, М.О. Хмельова, О.А. Євтіфєєва // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2012. – Вип.21, кн.4. – С.450 
 59. Теоретична оцінка повної невизначеності методик рефрактометричного кількісного визначення та аналіз факторів, що на неї впливають / О.А. Євтіфєєва, К.І. Проскуріна, О.А. Здорик, О.Г. Присіч // Фармаком. – 2012. – №1-2. – С. 63-71.
 60. Особенности фармакопейных подходов к количественному определению лекарственного растительного сырья и суммарных фитопрепаратов / А.И. Гризодуб, О.А. Евтифеева, К.И. Проскурина // Фармаком. – 2012. – №3. – С. 7-30.
 61. Євтіфєєва О.А. Валідація методик рефрактометричного кількісного визначення для серії концентрованих розчинів аптечного виготовлення/ О.А. Євтіфєєва // Фармаком. – 2012. – № 4. – С.61-68.
 62. Євтіфєєва О.А. Аналітичний огляд системи забезпечення якості екстемпоральних лікарських засобів у розвинутих країнах світу/ О.А. Євтіфєєва // Вісник фармації – 2013. – № 1(73). – С. 9-18.
 63. Євтіфєєва О.А. Методологічні аспекти оцінки хімічних методів ідентифікації речовин, які входять до складу ЕЛЗ/О.А. Євтіфєєва // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. – 2012. – Вип.6(114). – С.351-364.
 64. Євтіфєєва О.А. Теоретична оцінка повної невизначеності пробопідготовки при спектрофотометричному визначенні/ О.А. Євтіфєєва // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2012. – Том. 7, № 3. – С. 229-235. 
 65. Євтіфєєва О.А. Розробка методики кількісного визначення кислоти саліциливої методом спектрофотометрії у спільній присутності із резорцином / О.А. Євтіфєєва, К.І. Проскуріна, М.О. Хмельова // Вісник фармації – 2013. – №2(74). – С.41-44. – Бібліогр.: 16 назв. – укp.
 66. Хмельова М.О. Дослідження екстемпоральних мазей / М.О. Хмельова, О.А. Євтіфєєва, В.М. Хоменко // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки і практики. – 2013. – №2(12) – С. 39-40. – Бібліогр.: 8 назв. – укp.
 67. Валiдацiя методик кiлькiсного визначення компонентiв салiцилово-резорцинового спиртового розчину / О.А. Євтiфєєва, К.I. Проскурiна, А.Ю. Мордiнсон, М.О. Хмельова, Л.П. Савченко // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2013. – Т.8, №2. – С. 44-48.
 68. Євтіфєєва О.А. Валідація методик рефрактометричного кількісного визначення для серії концентрованих розчинів аптечного виготовлення/ О.А. Євтіфєєва // Фармацевтичний Кур’єр. – 2013. – №10. (жовтень) – С.24-31.
 69. Шумова Г.С. Розробка методики кількісного визначення флавоноїдів різних видів лікарської рослинної сировини спектрофотометричним методом та визначення її валідаційних характеристик / Г.С. Шумова, В.А. Георгіянц, О.А. Євтіфєєва // Фітотерапія. – 2013. – №2. – С. 48-52.
 70. Евтифеева О.А. Валидация методики количественного определения кислоты салициловой в лекарственной форме методом спектрофотометрии / О.А. Евтифеева, К.И. Проскурина, М.А. Хмелёва, И.Ю. Петухова // «Научные ведомости Белгородского государственного университета» серия «Медицина. Фармация». – №25(168), вып.24. – С. 244–248. – 
 71. Yevtifieieva O. Research of validation parameters of the method of quantitative determination of riboflavin by specific absorbance // O. Yevtifieieva, K. Proskurina, K. Dynnyk / Вісник фармації. – 2014. – №1(77 ). – С. 44–48. 
 72. Yevtifieieva O.A. Evaluation of metrological characteristics of spectrophotometric quantitative determination of paracetamol in tablets by specific absorbance / O.A. Yevtifieieva, K.I. Proskurina / Вісник фармації. – 2014. – №4(80). – С.25–31.
 73. Савченко Л.П. Аналіз стабільності вазеліну в процесі зберігання в умовах аптеки / Л.П. Савченко, М.О. Хмельова, О.А. Євтіфєєва, В.А. Георгіянц // Фармацевтичний часопис. – 2014. – №4(32). – С. 64-67.
 74. Стандартизована процедура валідації спектрофотометричних методик кількісного визначення лікарських засобів у варіанті методу показника поглинання. Повідомлення 1. / О.І. Гризодуб, О.А. Євтіфєєва, К.І. Проскурина, Е.В. Безумова // Фармаком. – 2014. – №1. – С. 29-39.
 75. Стандартизована процедура валідації спектрофотометричних методик кількісного визначення лікарських засобів у варіанті методу показника поглинання. Повідомлення 2. / О.І. Гризодуб, О.А. Євтіфєєва, К.І. Проскурина, Е.В. Безумова // Фармаком. – 2014. – №2. – С. 45-54. 
 76. The assessment of the method for quantitative determination of prednisolone in the ointment by the reaction with phenylhydrazine / O.A. Ievtifieieva, I. Proskurina,O.V. Ganeva, V.T. Kirdan / Вісник фармації. – 2015. – №1(81). – С.30–33. 
 77. Stability Estimation Of The Wool Fat Substance When Storing In The Pharmacy / L.P. Savchenko, M.O. Khmelyova, O.A. Ievtifieieva, V.A. Georgiyants // Вісник фармації. – 2015. – №2(82). – С. 17-20.
 78. Євтіфєєва О.А.Аналітичний огляд методів контролю якості інуліну/ О.А. Євтіфєєва, К.В. Динник, Н.М. Смєлова // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика Київ. ‒ 2015. – Вип.24. – С. 311-318. 
 79. Гармонізація вимог до якості трави золототисячника з вимогами монографії “Сentaury” Європейської фармакопеї / Я.О. Проскурова, С.М. Губарь, О.А. Євтіфєєва, Е.Е. Котова, А.Г. Котов // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. – № 1. – С. 26-30

Євтіфєєва О.А. викладає дисципліни «Аналітична хімія», «Фармацевтичний аналіз», «Основи валідації аналітичних методик» «Стандартизація та сертифікація ліків», , «Сучасна аналітична лабораторна практика»

 Хобі: кімнатні рослини, малювання.