Кабачний Володимир Іванович

profesor Kabachnyy_fotoКабачний Володимир Іванович – вчений, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії, заслужений винахідник України, дійсний член EUROPÄISCHE AKADEMIE der NATURWISSENSCHAFTEN, дійсний член International Academy of Science and Innovation Technologies (Німеччина), почесний член CESKOSLOVENSKA OBEC LEGIONARSSKA

Адреса: 61168, вул. Валентинівська, 4, Харків, Україна

Тел.: (0572) 67-91-91, 67-98-38

E-mail: kabachny@nuph.edu.ua, vikpharm@gmail.com

Науковий профіль: 

 

Біографія. Народився 20 січня 1955 р. у м. Харкові. У 1977 р. закінчив з відзнакою Харківський фармацевтичний інститут (спеціальність ‑ провізор). За роки навчання в інституті очолював студентське наукове товариство, неодноразово займав призові місця на студентських наукових конференціях, був співавтором наукових публікацій та авторських свідоцтв на винаходи. По закінченню інституту працював у лабораторії ін’єкційних лікарських засобів Всесоюзного науково-дослідного інститута хімії та технології лікарських засобів. Після проходження строкової армійської служби в 1978-1979 рр. повернувся у ХФІ та працював з 1978 по 1985 рр. на кафедрі органічної хімії (1977-1978 рр. – лаборант, 1978-1981 рр. – аспірант, 1981-1983 рр. – асистент, 1983-1985 рр. – старший науковий співробітник). У 1981 р. достроково захистив  дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата фармацевтичних наук на тему «Синтез та біологічна активність гетерилсукцинамінових кислот та їх похідних». В 1985 р. захистив докторську дисертацію на тему «Синтез та дослідження похідних етан-(етилен)дикарбонових кислот». 1985-1987 – завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії Харківського державного фармацевтичного інституту (ХДФІ); 1987–1989 – доцент та завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії ХДФІ; 1989–1992 – професор, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії ХДФІ; 1992–2000 – професор, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії Української фармацевтичної академії; 2000–2002 – професор, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії Національної фармацевтичної академії України; вересень 2002–жовтень 2002 – професор, завідувач кафедри фізичної, колоїдної та неорганічної хімії Національної фармацевтичної академії України; жовтень 2002 по теперішній час – професор, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії Національного фармацевтичного університету.

Наукові здобутки: сформульована теорія надмолекулярних механізмів керування біохімічними процесами, започаткований науковий напрямок — «Молекулярно-інформаційні технології в біології, фармації та медицині»; запропонована оригінальна система створення персоніфікованих ліків «Helioplantum». Це дозволило вперше вивести із списку «невиліковних» такі хвороби  як (мігрень, розсіяний склероз, енцефаломієліт, епілепсію, бронхіальну астму, гепатити В, С, деякі різновиди полікістозів, доброякісного нейрофіброматозу та Шванівських нейрофібром; кількох злоякісних онкологічних захворювань у фазі тотальних метастатичних уражень кістяка). Кабачним В.І. суттєво переглянуті уявлення про етіологію, профілактику та терапію аутоімунних, нервово-психічних, серцево-судинних (інсульти, інфаркти, атеросклероз, гіпертонія) та інших хвороб. Розроблені теорії  підтверджені практикою та  успішно зарекомендували себе у біотехнологічному виробництві ліків, медичній практиці, знайшли підтвердження в експериментах з підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Автор близько 300 наукових статей, 180 авторських свідоцтв та 60 патентів на винаходи, трьох блоків навчально-методичної літератури з фізичної та колоїдної хімії, виданих у 1999–2016 рр. українською, російською та англійською мовами (курс лекцій, підручник, збірник задач, збірник тестових завдань, лабораторний практикум); 15 методичних рекомендацій.

Громадська діяльність

Член редколегії науково-методичного журналу «Клінічна інформатика і Телемедицина». Член редакційної ради журналу «Сучасна фармація».

Науковий експерт-консультант мiжнародної академiї наук i iнновацiйних технологiй з питань фармацевтичних та медико-бiологiчних технологiй.

Наукова школа:

Підготував 1 доктора наук:

Левітін Євген Якович «Синтез и биологическая активность производных галогенбензойных кислот и акридинов, созданных на их основе» (2004)

Підготував 2 кандидатів наук:

-Томаровська Тетяна Олександрівна «Изучение закономерностей стереоселективного синтеза БАВ с участием цитраконаминовой кислоты» (1991);

Лабузова Яна Анатоліївна «Синтез, реакційна здатність та біологічна активність похідних фталамінової кислоти» (1999)

Нагороди, премії та почесні звання (частковий список):

1975 – Ленінський стипендіат; 1981 – Почесна грамота та премія Міністерства охорони здоров’я України в конкурсі на найкращий винахід створений молодими вченими; 1981, 1982, 1983, 1984 – Почесні грамоти та перші премії Всесоюзного товариства раціоналізаторів та винахідників по Харківській області; 1987 – Почесний винахідник України; 1996 – чл.-кор. АН Технологічної кібернетики; 1997–2008 – неодноразово нагороджувався почесними грамотами МОЗ України, облдержадміністрації та міськвиконкому м. Харкова, Адміністрацією Національного фармацевтичного університету; 2008 – вибраний дійсним членом EUROPAISCHE AKADEMIE der NATURWISSENSCHAFTEN (Німеччина); 2009 – за успіхи у галузі фундаментальних досліджень, розробки оригінальних лікарських препаратів та методів лікування невиліковних хвороб нагороджений медаллю ім. Рудольфа Вірхова (Німеччина); 2012 р – Харківською обласною асоціацією фармацевтичних працівників – нагороджений пам’ятним знаком “АПТЕКАР” в номінації “ОСВІТА та НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ”.

Видавнича діяльність

підручники:

 • “Фізична та колоїдна хімія” (укр.) – 1999. – 368с.
 • “Физическая и коллоидная химия” (рос.) – 2001. – 368с.
 • “Физическая и коллоидная химия” (рос.) – 2005. – 344с.
 • “Физическая и коллоидная химия” (рус.) – 2007. – 344с.
 • Физическая и коллоидная химия. 2-е изд., перераб. и доп.(рус.) – 2010. – 432с.
 • “Physical and Colloid Chemistry” (Textbook) (англ.) – 2011. – 376р.
 • “Фізична та колоїдна хімія”. Національний підручник (укр.) – 2015. – 432с.

навчальні посібники:

 • “Фізична та колоїдна хімія” (збірник задач) (укр.) – 2001. – 208с.
 • “Физическая и коллоидная химия” (сборник задач) (рос.) – 2000. – 224с.
 • “Фізична та колоїдна хімія” (лабораторний практикум) (укр.) – 2000. – 336с.
 • “Физическая и коллоидная химия” (руководство к лабораторным работам) (рос.) – 2001. – 192с.
 • Сборник задач по физической и коллоидной химии (рос.) – 2004. – 200с.
 • Руководство к лабораторным работам по физической и коллоидной химии (рос.) – 2005. – 192с.
 • Лекции по физической химии (рос.) – 2006. – 216с.
 • Лекции по коллоидной химии (рос.) – 2006. – 136с.
 • Сборник тестовых заданий по физической и коллоидной химии (рус.) – 2007. – 224с.
 • Фізична та колоїдна хімія: Збірник завдань для самостійної роботи (укр.) – 2008. – 140с.
 • Collected test problems on Physical and Colloid Chemistry (англ.) – 2010. – 204р.
 • Physical and Colloid chemistry. Guide to Laboratory Works (англ.) – 2012. – 208р.
 • Лекції з фізичної хімії (укр.) – 2012. – 280с.
 • Лекції з колоїдної хімії (укр.) – 2013. – 176с.
 • Сборник тестовых заданий по физической и коллоидной химии. — 3-е изд., (рус.) – 2014. — 224 с.

Список наукових праць в іноземних журналах, журналах ВАК:

 1. Bozhkov А.I. Hormesis effect and the influence of ultra-low glycosides doses on the bone marrow cells proliferative activity in culture / А.I. Bozhkov, V.I. Kabachnyy, N.V. Kolot, А.Yu. Bondar’, I.V. Chumak // Jour. Harmo. Res. Pharm. – 2014. – №3(4). – Р. 154-166
 2. Блажеевский Н. Е. Количественное определение пенициллинов методом йодометрии с использованием гидрогенпероксомоносульфата калия / Н. Е. Блажеевский, С. П. Карпова, В. И. Кабачный // Антибиотики и химиотерапия. – 2013. – Т. 58, № 11/12. – С.3-7. (Scopus).
 3. Blazheyevskіу M.Y. Quantitative determination of some penicillin by iodometric method using potassium peroxomonosulphate M. Blazheyevskіу, S.P. Karpova, V.I. Kabachny // J. Chem. Pharm. Research. – 2013. – V. 5, № 11. – P. 637-643. (Scopus).
 4. Грицан Л.Д. Фахова спрямованість викладання розділу «Фазові рівноваги» в курсі фізичної та колоїдної хімії у вищому фармацевтичному навчальному закладі / Л.Д. Грицан, В.І. Кабачний, Т.О. Томаровська// Медична хімія. – №4. – 2010.
 5. Мищенко Т. С. Мигрень (эпидемиология, диагностика, лечение, профилактика) / Т.С. Мищенко, В.И. Кабачный, И.В. Кабачная // Украинский вестник психоневрологии. – 2010. – Т. 18, Вып. 2 (63). – С. 26-33.
 6. Мищенко Т.С. Мигрень: эпидемиология, диагностика, лечение и профилактика/ Т.С. Мищенко, В.И. Кабачный, И.В. Кабачная // Здоров’я України. – 2010. – № 2(13) – С. 7-9.
 7. Kabatschnij V.I. „HELIOPLANTUM“ BEI DER BEHANDLUNG DER NEUROLOGISCHEN UND PSYCHISCHEN STЦRUNGEN / V.I.,Kabatschnij, A.P. Tschuprikov, O.J. Majorow // Programm Abstracts of INTERNATIONALER MEDIZINISCHER KONGRESS Eromedica (3-4 JUNI 2010, Hannover). – P.44-45.
 8. Kabachny V.I. Erhöhung der schtz- und resistenzmöglichkeiten des organismus mit hilfe des Helioplantums / V.I. Kabachny // Internationaler Medizinzscher Kongress ‘Moderne Aspekte der Prophylaxe, Behandlung und Rehabilitation’ (Hannover, Juni 27-29, 2008). – P. 185-190.
 9. Кабачный В.И. Производные гетерозидов – эффективные добавки к криозащитным средам / В.И. Кабачный, Н.И. Горбунова // Проблемы криобиологии. – 2004. – №2. – С. 28–35.
 10. Кабачный В.И. Роль про– и антиоксидантных свойств биологически активных веществ в повышении устойчивости клеток к гипотермии и криоконсервированию / В.И. Кабачный, Н.И. Горбунова // Проблемы криобиологии. – 2004. – №3. – С. 9–17.
 11. Кабачный В.И. Применение производных метилксантина в репродуктивной биотехнологии млекопитающих / В.И. Кабачный, Н.И.Горбунова, Т.В. Горбач, Л.Д. Грицан // Биологический вестник. – 2004 – Т.8, №1. – С. 113–117.
 12. Kabachny V. «Helioplantum»® – system designed for increase of defence reparation of body abilities and some aspects of its practical application // 2nd European congress achievements in Space medicine into Health care practice and industry / Berlin, March 27-29, 2003. – P. 185-190.
 13. Блажеєвський, М. Є. Потенціометричне визначення адреналіну в лікарських формах / М. Є. Блажеєвський, Т. О. Томаровська, В. І. Кабачний // Вісник фармації. – 1998. – № 1. – С. 56-59.
 14. Лабузова, Я. А.Синтез та вивчення репаративної активності похідних гетерилфталамінових кислот / Я.АЛабузова, Т.О.Томаровська, В.І.Кабачний// Вісник фармації.-1996.-№3-4.-С.51-53.
 15. Іонометричне визначення папаверину / В. І. Кабачний, Л. П. Капустіна, Л. Д. Грицан, Л. К. Осипенко, В. О. Рєпін, В. В. Єгоров, Л. В. Друшлякова // Вісник фармаціїї. – 1996. – № 1-2. – С. 66-68.
 16. Цілеспрямований пошук протизапальних речовин з аналгетичним компонентом в ряду гетероциклічних похідних бензойної кислоти / Л. В. Яковлєва, В. І. Кабачний, Є. Я. Левітін, О. М. Шаповал, Н. А. Божкова // Вісник фармації. – 1995. – № 1-2. – С.77-80
 17. Синтез, реакційна здатність та біологічна активність похідних дикарбонових кислот з алкільними, арильними і гетероциклічними замісниками / В. П. Черних, І. С. Гриценко, В. І. Гридасов, С. М. Коваленко, Л. А. Шемчук, В. І. Макуріна, Т. О. Колесникова, О. М. Сопельник, Є. Л. Снітковський, О. В. Чувурін, В. І. Кабачний, І. П. Банний, 3. І. Коваленко, Л. М.Шемчук, І. О. Журавель, Т. В. Вошко. В. Д. Горячий, І. І. Губін, А. І. Березнякова, В. Ф. Черних, Л. М. Вороніна // Фарм. журнал. – 1991. – № 4. – С. 48-63.
 18. Кабачный В.І. Пошук гепатозахисних зacoбiв в ряду похідних гетерил­амідів янтарної кислоти / В.І.Кабачний, В.П. Черных, О.Ф Кочинова, Л.А.Порохняк, А.М.Бризицька // Фармац. журн. – 1991. – № 1. – С. 42–46.
 19. Vasil’ev S. A. Synthesis of modified isoflavones and their anabolic properties / S. A. Vasil’ev, G. M. Golubushina, V. I. Kabachnyi, M. S. Luk’yanchikov, G. I. Molchanov, T. I. Sokolovskaya, V. P. Khilya // Pharmaceutical Chemistry Journal. – September 1990, Volume 24, Issue 9, pp 641-645
 20. Кабачный В.И. Синтез и анаболическое действие модифицированных изофлавонов / В.И. Кабачный, С.А. Васильев, Г.М. Голубушина, М.С. Лукьянчиков, Г.И. Молчанов, Т.И. Соколовская, В.П. Хиля // Химико-фармацевтический журнал. – Москва, 1990. – С. 38-41.
 21. Черных В.П. Биологически активные вещества в ряду гидразидопроизводных гетериламидов янтарной кислоты / В.П.Черных, В.И.Кабачный, В.А.Шаповалова, Л.А.Порохняк, О.В.Белецкая, В.Н.Савченко // Хим.–фармац. журн. – 1989. – Т. 23, № 7. – С. 825–828.
 22. Кабачный В.И. Поиск противовоспалительных препаратов в ряду производных гетериламидов янтарной кислоты / В.И.Кабачный, В.П.Черных, СМ.Дроговоз, Ю.А.Голубенко, Е.Е.Богуцкая, Л.В.Яковлева, О.В.Белецкая, Л.А.Порохняк, Л.В.Ткалич // Фармакология и токсикология. – 1987. Т. 50, № 1. – С. 94-97.
 23. Шаповалов В.А. Электрохимическая активность гетериламидов бутендиовой кислоты в диметилформамиде / В.А. Шаповалов, В.П. Черных, В.И. Кабачный, Е.М. Сопельник // Укр. хим. журн. – 1986. – Т. 52, № 1. – С. 41–43.
 24. Шаповалов В.А. Электрохимическая активность гетериламидов бутендиовой кислоты в диметилформамиде / В.А. Шаповалов, В.П. Черных, В.И. Кабачный, Е.М. Сопельник // Укр. хим. журн. – 1986. – Т. 52, № 1. – С. 41–43.
 25. Кабачний В.И. Создание поверхностно–активных веществ с выраженной фармакологической активностью / В.И. Кабачный, В.П. Черных, Г.И. Кабачный, Е.М. Сопельник // Хим.–фармац. журн. – 1985. – Т. 19, № 1. – С. 43–46.
 26. Кабачний В.И. Поиск желчегонных препаратов в ряду производных гетериламидов этилен(этан)–дикарбоновых кислот / В.И.Кабачный, Л.И.Филиппова, С.М.Дроговоз, В.П.Черных, Л.Г.Савченко, Е.М.Сопельник // Фармакол. и токсикол. –1984. –Т. 47, №4. –С. 91–94.
 27. Березнякова А.И. Изменение противовоспалительной активности нестероидных антифлогистиков в условиях острой гипоксической гипоксии / А.И.Березнякова, В.П.Черных, Е.М.Сопельник, В.И.Кабачный // Фармакол. и токсикол. – 1983. – Т. 46, № 5. – С. 59–61.
 28. Шаповалов В.А. Электрохимический подход к поиску биологически активных соединений в ряду производных 1,3,4–тиадиазолина/ В.А.Шаповалов, В.И.Кабачный, В. П.Черных, П.А.Безуглый // II Фармация. – 1983. – Т. 32, № 6. – С. 42–44.

Патенти:

1.     Пат. 49208 Україна

2.     Патент № 11277 Україна

3.     Патент № 6417 Україна

4.     Патент № 73444 Україна

5.     Патент № 73446 Україна

6.     Патент № 73450 Україна

7.     Патент № 66133 А Україна

8.     Патент № 72374 А Україна

9.     Патент № 57886 Україна

10.           Патент № 57887 Україна

11.           Патент № 57888 Україна

12.           Патент № 57889 Україна

13.           Патент № 57895 Україна

14.           Патент № 57896 Україна

15.           Патент № 57897 Україна

16.           Патент № 57898 Україна

17.           Патент № 57904 Україна

18.           Патент № 57906 Україна

19.           Патент № 57913 Україна

20.           Патент № 57915 Україна

21.           Патент № 57916 Україна

22.           Патент № 57918 Україна

23.           Патент № 60161 А Україна

24.           Патент № 47158 А Україна

25.           Патент № 48044 Україна

26.           Патент № 48047 Україна

27.           Патент № 48048 Україна

28.           Патент № 48050 Україна

29.           Патент № 48051 Україна

30.           Патент № 48052 Україна

31.           Патент № 48054 Україна

32.           Патент № 48055 Україна

33.           Патент № 48056 Україна

34.           Патент № 48057 Україна

35.           Патент № 48058 Україна

36.           Патент № 48060 Україна

37.           Патент № 48062 Україна

38.           Патент № 48065 Україна

39.           Патент № 48067 Україна

40.           Патент № 75789 Україна

41.           Патент № 79341 Україна

42.           Патент № 2101011, Россия

Викладання дисциплін.

1981-1985 – читання лекцій, проведення практичних занять по курсу органічної хімії;  1985 – по теперішній час ‑ читання лекцій, проведення практичних занять, семінарів, консультацій, заліків та екзаменів з фізичної та колоїдної хімії по спеціальностям: «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Технологія фармацевтичних препаратів», «Біотехнологія», «Лабораторна діагностика»

Хобі: експериментальні наукові дослідження біологічних механізмів та процесів, гірські лижи та мандрівки.