Кафедра клінічної фармакології

 

Адреса: м. Харків, вул. Челюскінців, 3
Тел./факс: (057) 7041554
E-maіl: clinpharmacol_ipksph@nuph.edu.ua
Сайт: cl-ipksf.nuph.edu.ua

В. о. завідувача кафедри:
Міщенко Оксана Яківна, професор, доктор фармацевтичних наук

Викладацький склад кафедри:

 1. Міщенко Оксана Яківна, професор, доктор фармацевтичних наук
 2. Халєєва Олена Леонидівна, доцент, кандидат фармацевтичених наук
 3. Бондарєв Євген Вікторович,  доцент, кандидат фармацевтичених наук
 4. Осташко Василь Федорович, доцент, кандидат медичних наук
 5. Файзуллін Олександр Валерійович, доцент, кандидат фармацевтичних наук
 6. Зупанець Катерина Олександрівна, доцент, кандидат фармацевтичних наук
 7. Пасисніченко Валерія Олександрівна, асистент, кандидат фармацевтичних наук (дикретка відпустка).
 8. Коваленко Євген Миколайович, доцент, кандидат фармацевтичних наук
 9. Степанова Катерина Олександрівна, асистент, кандидат фармацевтичних наук
 10. Буряк Ірина Володимирівна, старший лаборант
 11. Солдатова Єлизавета Олександрівна, старший лаборант
 12. Равшанов Тимур Баходірович, старший лаборант (фото и автобиография прилагается)
 13. Литкін Дмитро Віталійович, старший лаборант

Навчальний процес

Дисципліни:

 1. Клінічна фармакологія
 2. Клінічна фармація
 3. Фармакологія

Напрямки діяльності

Підвищення кваліфікації фахівців практичної фармації – клінічних провізорів, провізорів, фармацевтів
Колектив кафедри клінічної фармакології з вересня 2011 року активно зайнявся підвищенням кваліфікації клінічних провізорів. Так у грудні 2011 року відбулася перша їх атестація. Більше десяти фахівців отримали першу і другу кваліфікаційну категорію.
Протягом 2012 – 2014 р.р. щорічно проводились передатестаційні цикли за спеціальністю «Клінічна фармація» в м. Харків, були організовані виїзні передатестаційні курси клінічних провізорів у м Вінницю та м Тернопіль.

Підвищення кваліфікації фахівців лікарів (різних спеціальностей) з клінічної фармакології
З 2012 проводяться цикли тематичного удосконалення для лікарів та медичних сестер. Були організовані виїзні цикли для працівників охорони здоров’я в м.Южноукраїнськ (2012 р), у м.Умань (2013 г.). У червні 2014 відбулися курси підвищення кваліфікації лікарів на базі Харківського міського перинатального центру. У 2013 р проведено ліцензування нової освітньої послуги «Підвищення кваліфікації лікарів з клінічної фармакології».

У вересні 2015 року розпочаті цикли тематичного удосконалення для лікарів та медичних сестер: ТУ «Ефективне та безпечне використання лікарських засобів з позиції персоніфікованої медицини» смт Великий Бурлук та м. Харків.

Підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ медичного та фармацевтичного профілю
З 2014 року проводяться цикли тематичного удосконалення за новим напрямком: підвищення кваліфікації викладачів біомедичних дисциплін вищих навчальних закладів.

У жовтні 2015 року почались курси ТУ «Особливості викладання фармакології та клінічної фармакології у вищих медичних та фармацевтичних закладах освіти: фокус на інтеграцію до Європейської зони вищої освіти»

Курси тематичного удосконалення для клінічних провізорів, провізорів, фармацевтів, лікарів, медичних сестер
1. ТУ «Сучасні підходи до ефективного та безпечного використання лікарських засобів. Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних ліків».
2. ТУ «Сучасні організаційні, фармацевтичні та клініко-фармакологічні аспекти відпуску та застосування лікарських засобів».
3. ТУ «Інноваційні підходи до викладання медико-біологічних дисциплін у контексті сучасних тенденцій розвитку медичної та фармацевтичної освіти».
4. ТУ «Ефективне та безпечне використання лікарських засобів з позиції персоніфікованої медицини».

Передатестаційні цикли для клінічних провізорів
1. Передатестаційний цикл за спеціальністю “Клінічна фармація”.

Інтернатура за фахом «Клінічна фармація»
Очна частина спеціалізації (інтернатура) випускників фармацевтичних інститутів (факультетів) за фахом «Клінічна фармація», г. Харьков, 01.01-30.06.2016 р.

Контингент слухачів:

 • провізори
 • клінічні провізори
 • лікарі різних спеціальностей, медичні сестри, фельдшери
 • викладачі медико-біологічних дисциплін ВНЗ
 • фармацевти

Підготовка наукових кадрів
Підготовка магістрантів, аспірантів, здобувачів, докторантів по спеціальності 14.03.05 – фармакологія (фармакологічні та медичні напрямки).

Дистанційне навчання
На кафедрі клінічної фармакології ІПКСФ НФаУ розроблено курс дистанційного навчання для циклу тематичного удосконалення спеціалістів фармації: “Сучасні підходи до ефективного і безпечного використання лікарських засобів. Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних ліків “, який розрахований на 4 тижні (72 години). Контингент слухачів: клінічні провізори, провізори, фармацевти.
Розробляється курси по «Протоколи провізора (фармацевта) при відпуску безрецептурних лекаственних засобів при найбільш поширених захворюваннях».

Наукова діяльність кафедри:

Основні напрямки наукової діяльності кафедри: підготовка наукових кадрів (магістрантів, аспірантів, докторантів) за фахом (фармакологія – 14.03.05) (Клінічна фармація – 14.01.28); методична підтримка аспірантам, докторантам, здобувачам з виконання експериментальних досліджень

Наукові напрямки кафедри:

 1. Фармакологічне дослідження лікарських засобів, що впливають на функцію репродуктивної системи. Фармакологія простатопротекторів, токолітиків, гравідопротекторів, топікальних лікарських форм для лікування вагінітів, коректорів еректильної дисфункції
 2. Перинатальні аспекти фармакологічної ефективності ліків
 3. Фармакологічне дослідження субстанцій, що містять наночастинки металів (срібло, золото, діоксид церію)
 4. Фармакологічне дослідження фрігопротекторов
 5. Фармакологічне дослідження пробіотиків, пребіотиків, синбіотиків
 6. Фармакогенетичні дослідження. Персоніфікована фармакотерапія лікарськими препаратами окремих груп.

Студентське наукове товариство (СНТ)
На кафедрі клінічної фармакології проводиться робота зі студентами НФаУ в рамках Студентського наукового товариства. У студентському науковому товаристві складаються: Тимошенко Владислав Артурович (студент 4 курсу, спеціальність «Фармація»), Литкін Дмитро Віталійович (аспірант), Стахорська Марина Александрова (аспірант без відриву від виробництва), Шаріфов Хуршед Шераліевіч (аспірант без відриву від виробництва).

Магістратура, аспірантура, докторантура

 1. Аспірант Литкін Д. В.
 2. Здобувач кафедри Солдатова Е.А.
 3. Аспірант кафедри без відриву від виробництва Шаріпов Х.Ш.
 4. Аспірант кафедри без відриву від виробництва Стахорська М.О.
 5. Докторант Бондарєв Є.В.

Членство в міжнародних організаціях

 • Міжнародна асоціація клінічних фармакологів і фармацевтів країн СНД (Зайченко Г.В.)
 • Міжнародна асоціація ендокринологічної гінекології «ISGE» (Зайченко Г.В.).
 • Міжнародний союз фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR» (Зайченко Г.В., Бондарєв Є.В., Осташко В.Ф., Міщенко О.Я., Риженко І.М.)
 • International Pharmaceutical Federation (FIP), Young pharmacists ‘group (Литкін Д.В.)

Участь у міжнародних заходах, проектах

 1. Італія. Фармакологія прогестинів. 16 світовий конгрес гінеколога, ендокринолога у Флоренції, 8 березня 2014р.
 2. Казахстан. Науково-практична конференція «Мене звуть жінка! Переваги елегантного віку». Доповідь Зайченко Г.В. «Вся правда про сучасну терапії клімактеричного синдрому з позиції клінічної фармакології». м. Астана, 17 березня 2014.
 3. Казахстан. Науково-практична конференція «Мене звуть жінка! Переваги елегантного віку». Доповідь Зайченко Г.В. «Вся правда про сучасну терапії кліматеріческого синдрому з позиції клінічної фармакології». м. Актобе, 18 березня 2014.
 4. Казахстан.Научно-практична конференція «Мене звуть жінка! Переваги елегантного віку ». Доповідь Зайченко Г.В. «Вся правда про сучасну терапії кліматеріческого синдрому з позиції клінічної фармакології». м. Шимкент, 19 березня 2014.
 5. Південна африканська респубіка. 17 Світовий конгрес з базової та клінічної фармакології (WCP2014), Кейп Таун (CTICC), 13-18 липня 2014.
 6. Казахстан. IV Міжнародний конгрес Казахстанської асоціації репродуктивної медицини «Сучасні підходи клінічного безпліддя. ДРТ: Сьогодення та майбутнє ». Доповідь Зайченко Г.В. «Клінічна фармакологія гестагенів: що нового?». Алмата. 7-8 листопада 2014.
 7. Узбекистан. Ювілейна конференція від представництва компанії «ABBOTT LaboratoriesSA” «Роль гестагенів у збереженні бажаною беремености. 15 річний досвід застосування Дюфастона в Узбекистані та більш ніж 50 років у світі ». Доповідь Зайченко Г.В. «Клінічна фармакологія гестагенів: що нового?». 02.12.2014 р Самарканд.
 8. Узбекистан. Ювілейна конференція від представництва компанії «ABBOTT LaboratoriesSA” «Роль гестагенів у збереженні бажаною беремености. 15 річний опіт застосування Дюфастона в Узбекистані та більш ніж 50 років у світі ». Доповідь Зайченко Г.В. «Клінічна фармакологія гестагенів: що нового?». 03.12.2014 р Андижан.
 9. Узбекистан. Ювілейна конференція від представництва компанії «ABBOTT LaboratoriesSA” «Роль гестагенів у збереженні бажаною беремености. 15 річний опіт застосування Дюфастона в Узбекистані та більш ніж 50 років у світі». Доповідь Зайченко Г.В. «Клінічна фармакологія гестагенів: що нового?». 04.12.2014 р. Ташкент.
 10. Німеччина. 16 Всесвітній конгрес з репродукції людини, Берлін, 18-21 березня 2015р.
 11. Білорусія. Тематичний семінар для акушерів – гінеколога «Сучасні підходи до терапії невиношування вагітності». Семінар за підтримки компанії «Abbott Laboratories». Доповідь Зайченко Г.В. «Фармакологія прогестинів: що нового». м. Мінськ. 14 квітня 2015.
 12. Presov, Slovakia. International Scientific Conference “New trend in ecological and biological research». September 9-11 2015.

Умови зарахування на навчання

Навчання слухачів здійснюється на підставі державного замовлення (бюджетне фінансування) і на контрактній основі (за рахунок фізичних та юридичних осіб). Підставою для зарахування на бюджетний цикл є напрямок на курси (путівка), видане регіональним ПО “Фармація” фахівцям аптек державної й комунальної форм власності. Підставою для зарахування на госпрозрахунковий цикл є заява слухача або письмовий обіг підприємства та договір.

Документи, які необхідно надати при оформленні на навчання:

 1. паспорт громадянина України
 2. путівка (заява)
 3. посвідчення про відрядження (для іногородніх)
 4. диплом про закінчення вузу
 5. свідчення про проходження останніх курсів підвищення кваліфікації
 6. свідчення платника ПДВ (для слухачів курсів на госпрозрахунковій основі)
 7. свідчення про проходження інтернатури
 8. свідчення копії о шлюбі ( у разі зміни П.І.П).

Наукові  роботи 2011-2015:

Статті

 1. Зайченко Г.В. Експериментальне обґрунтування корекції гіпофункції сім`яників препаратом трибестан / Н.М.Бречка, В.О.Бондаренко., Малова Є.М., Бречка Н.М., Коренєва Є.М., Таранова К.С., Іваннікова С. В., Андріяненков О.В. // Експериментальна і клінічна медицина № 1 (50). –2011. –С.52-56.
 2. Риженко І.М. Дослідження гравідопротекторної активності екстракту артишоку польового польового в умовах серотонінової плацентарної дисфункції / І.М.Риженко, Н.Я.Асадуллаєва, Г.В.Зайченко, Т.С.Сахарова // Клінічна фармація. – 2011. – №1, Т.15. – С.22-25
 3. Риженко І.М. Експериментальне обґрунтування гравідопротекторної дії екстракту артишоку на фоні гестозу у щурів /Малова, Є.М.Коренєва, К.С.Таранова., С.В.Іваннікова, О.В.Андріяненков // Експериментальна і клінічна медицина– 2011. – №1 (50). 2, Т.15. – С.41-46
 4. Зайченко Г.В. Гравідопротекторні властивості хофітолу на моделі плацентарної дисфункції, що виникає в умовах гострої алкогольної інтоксикації / Н.Я.Асадуллаєва, І.М.Риженко, // Вісник фармації № 2 (66). – 2011. – с. 78 – 81.
 5. Зайченко А.В.Криоконсервированная сыворотка кордовой крови в восстановлении репродуктивной функции при антифосфолипидном синдроме / В.Ю.Трифонов, В.Ю.Прокопюк, // Проблемы криобиологии. – 2011. – Т. 21, № 1. – С. 75–85.
 6. Зайченко Г.В. Морфологічний стан матки та плаценти при експериментальному моделюванні гестаційного антифосфоліпідного синдрому на мишах / Г.В Зайченко, Ю.Б.Лар’яновська, Т.В.Деєва, О.І.Шевченко, В.Ю.Старокожко, О.В.Кудіна, І.Ю.Сак //Український медичний альманах, – 2011. – Т.14, №4. – с.136-141
 7. Файзуллін В.О. Наукове обґрунтування складу протиалергійного збору / Л.І. Шульга, І.О. Журавель, О.Ф. Пімінов, В.С. Кисличенко, О.В. // Український медичний альманах. – 2011. – Т.14,№6. – С.229-231.
 8. Зайченко, О.В. Оцінка загально токсичної дії і місцевої переносимості ректальних супозиторіїв з ліпофільним екстрактом пилка квиткового / О.В. Зайченко, С.Р. Гевоян, Г.В. Файзуллин, О.В. Кудіна // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2011. – Т.6,№4. – С.229-231.
 9. Збірка тестів для самостійної підготовки слухачів з дисципліни «Клінічна фармакологія» (передатестаційний цикл підвищення кваліфікації зі спеціальності «Клінічна фармація»). Навчальний посібник / О.Ф. Пімінов, Г.В. Зайченко та ін. – Х.: Видавництво НФаУ, 2011. – 92с.
 10. Місюрьова С.В.Експериментальне моделювання дисбіозу кишечника диклофенаком натрію у морських свинок та вивчення впливу біфідумбактерину на функціональні характеристики кишечника у відтворених умовах / Філімонова Н.І.
 11. Пасісниченко В.О., Мухамед М. Е., Місюрьова С.В.// Клінічна фармація. – 2012. – Т. 16, №1. – С. 52-55.
 12. Андріяненков О.В. Фармакологічний аналіз ефективності фітопрепаратів при лікуванні захворювань репродуктивної системи у чоловіків / О.В.Андріяненков,
 13. Г.В.Зайченко, В.С. Кисличенко, Д.В.Литкін, Т.С Білька .// Фітотерапія часопис. – 2012. – №1. – С. 55-57.
 14. Андріяненков О.В. Доклиническое изучение эффективности густого экстракта ярутки полевой на модели крио-травматического простатита у крыс / О.В.Андріяненков, Г.В.Зайченко // Лекарственные препараты и рациональная фармакотерапия. – 2012. – №1. – С. 16-21.
 15. Зайченко А.В. Оценка иммунотоксического действия суппозиториев с липофильным экстрактом цветочной пыльцы / А.В.Зайченко, С.Р.Гевоян, А.В.Файзуллин,  А.В.Кудина // Фармаком. – 2012. – №1/2. – С.101-104.
 16. Андріяненков О.В. Вивчення простатопротекторної дії Талабану польового на моделі кріотравми передміхурової залози у щурів-самців / О.В.Андріяненков,  Г.В.Зайченко, І.А.Журавель, Г.С.Тартинська // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2012. – №2 (27). – С. 3-7.
 17. Зайченко А.В. Дослідження  нового комбінованого вагінального крему для лікування неспецефічних вагінітів / А.В.Зайченко, С.М.Дроговоз,  О.В.Грищенко,  О.С.Бусигін, К.В. Дроговоз // Клінічна фармація. – 2012. – Т. 16, №2. – С.32-35.
 18. Солдатова Є.О. Фармакологічне вивчення простатопротекторної дії супозиторіїв для лікування захворювань передміхурової залози / Є.О.Солдатова, В.І.Гриценко,  Г.В.Зайченко //  Клінічна фармація. – 2012. – Т.16, №3. – С. 28-31.
 19. Зайченко Г.В. Дослідження впливу супозиторієв з ліпофільним екстрактом пилка квіткового на перебіг експериментального травматичного простатиту / Г.В.Зайченко,  С.Р.Гевоян // Український медичний альманах. – 2012. –Т. 15, №3. – С. 58-62.
 20. Солдатова Є.О. Фармакологічне обґрунтування створення супозиторієв з рослиною сировиною для лікування простатитів / Є.О.Солдатова, В.І.Гриценко,  Г.В.Зайченко // Вісник фармації. – 2012. – №3 (71). – С. 64-67.
 21. Андріяненков О.В. Фармакологічна ефективність густого екстракту Талабану польового на моделі доброякісної гіперплазії передміхурової залози у щурів / О.В.Андріяненков,  Г.В.Зайченко,  Г.С.Тартинська // Вісник фармації. – 2012. – №3 (71). – С. 79-82.
 22. Зайченко Г.В. Вивчення фармакологічної дії супозиторіїв з ліпофільним  екстрактом пилка квіткового в умовах  експериментального простатиту у щурів / Г.В.Зайченко,  С.Р.Гевоян, О.В.Файзуллін // Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – № 3 (20). – С. 15-20.
 23. Халєєва О.Л. Перспективи використання солей четвертинних амонієвих основ у м’яких препаратах для лікування дерматомікозів / О.Л.Халєєва, Л.О. Печенізька // Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – №3 (20). – С. 28-31.
 24. Андріяненков О.В. Вивчення фармакологічної дії густого екстракту Талабану польового на моделі скипидарного простатиту у щурів / О.В.Андріяненков,  Г.В.Зайченко // Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – №3 (20). – С. 58-64.
 25. Бондарев Е.В. Новые перспективы нефропротекции / С.Ю. Штрыголь, О.В.Товчига,  О.О.Койро, Е.Г.Щекина, В.С.Штрыголь, Е.В.Бондарев, Н.А.Домар // Буковинський медичний вісник. – 2012. – №3 (63), Ч.2. – С. 35-37.
 26. Бондарєв Є.В. Дослідження глюкоза міну гідро хлориду як засобу фригопротекторної дії при поєднаній алкогольно-холодовій травмі / Є.В.Бондарєв // Фармацевтичний часопис. – 2012. – №3 (23). – С. 140-142.
 27. Пиминов А.Ф.Современные подходы в комплексном лечении простудных заболеваний / А.Ф.Пиминов,  Г.В.Зайченко,  А.В.Квитчатая // Електронний журнал «Аптека on-line» лекція №1 у програмі  – «Університет: дистанційна освіта on-line».–http://education.apteka.ua/obshhaya-i-klinicheskaya-farmaciya/sovremennye-podxody-v-kompleksnom-lechenii-prostudnyx-zabolevanij.html
 28. Зайченко Г.В. Инновационные подходы к фармакологической коррекции гиперсекреторных состояний / Г.В.Зайченко,  Т.А.Брюханова // Електронний журнал «Аптека on-line» лекція №3 у програмі  – «Університет: дистанційна освіта on-line».–http://education.apteka.ua/obshhaya-i-klinicheskaya-farmaciya/innovacionnye-podxody-k-farmakologicheskoj-korrekcii-gipersekretornyx-sostoyanij.html
 29. Зайченко Г.В. Фармацевтическая опека в топической терапии: под прицелом мышечно-суставная боль и грибковые поражения кожи / Г.В.Зайченко, В.А.Пасисниченко, Т.А.Брюханова // Електронний журнал «Аптека on-line» лекція №4 у програмі  – «Університет: дистанційна освіта on-line».–http://education.apteka.ua/obshhaya-i-klinicheskaya-farmaciya/farmacevticheskaya-opeka-v-topicheskoj-terapiipod-pricelom-myshechno-sustavnaya-bol-i-gribkovye-porazheniya-kozhi.html
 30. Зайченко Г.В. Фармацевтическая опека для профилактики и лечения острых респираторных инфекций / Г.В.Зайченко,  Т.А.Брюханова // Електронний журнал «Аптека on-line» лекція №5 у програмі  – «Університет: дистанційна освіта on-line».– http://education.apteka.ua/obshhaya-i-klinicheskaya-farmaciya/farmacevticheskaya-opeka-dlya-profilaktiki-i-lecheniya-ostryx-respiratornyx-infekcij.html
 31. Зайченко Г.В. Корекція гіпофункції сім’яників хондроїтинсульфатом / Г.В.Зайченко,  Н.М.Бречка, В.О.Бондаренко, Є.М.Коренєва, Н.Г.Малова, С.С.Ричкова,  О.В.Андріяненков,  М.О.Бойко // Експериментальна та клінічна медицина. – 2012. – №3 (56). – С. 60-66.
 32. Зайченко Г.В. Сучасні протиалергічні препарати: клініко-фармакологічні та фармакоекономічні особливості / Л.В.Яковлева, О.М. Колос, Т.О.Брюханова // Укр. Мед. Часопис. — №6 (92). – 2012.– С.134-136.
 33. Зайченко А.В. Сучасні протиалергічні препарати: клініко-фармакологічні та фармакоекономічні особливості / А.В.Зайченко, Л.В.Яковлева, А.Н.Колос, Т.А.Брюханова // Укр. мед. часопис. – 2012. – №6 (92). – С. 134-136.
 34. Зайченко А.В. Современные подходы к лечению онихомикозов / А.В.Зайченко,  Е.Л.Халеева, Т.А.Брюханова // Електронний журнал «Аптека on-line». – 2013. –№8. – лекція у програмі  – «Університет: дистанційна освіта on-line».–http://education.apteka.ua
 35. Колос О.М. Динаміка клінічних, біохімічних та імунологічних маркерів гіперчутливості у мурчаків під впливом циклорину / О.М.Колос, Г.В.Зайченко, О.В.Рубашкіна, О.А. Зайченко, Т.О.Брюханова // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2013. – №4. – 5 (35). – C. 60-65.
 36. Степанова К.О.Дослідження біосенсорної реакції клітинних субстанцій на випромінювання імпульсного газорозрядного генератора для інформаційно-хвильової терапії  / К.О.Степанова, В.П.Олійник, С.М.Куліш // Вісник Національного технічного університету України «КПІ». Серія –Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2013. – №53. – С. 104-110.
 37. Зайченко Г.В. Динаміка клінічних, біохімічних та імунологічних маркерів гіперчутливості під впливом циклорину / Г.В. Зайченко, О.М. Колос, О.В. Рубашкіна, О.А. Зайченко, Т.О. Брюханова // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2013. – №4. – С. 60-65.
 38. Халєєва О.Л. Застосування інгаляційних бронхолітичних засобів для лікування бронхіальної астми / О.Л. Халєєва,  Л.О.Печенізька // Український біофармацевтичний журнал. – 2013. – №5. – С. 30-34.
 39. Зайченко Г.В. Фармакогенетичні аспекти застосування антигіпертензивних засобів / Г.В.Зайченко // Науковий журнал МОЗ України, №1(2). -2013. – С.114-119.
 40. Зайченко А.В. Современные подходы к лечению онихомикозов / Халеева Е.Л., Брюханова Т.А.// Електронний журнал «Аптека on-line». – 2013. –№8. – лекція у програмі — «Університет: дистанційна освіта on-line».–http://education.apteka.ua.
 41. Андрияненков О.В. Динаміка маркерів запалення під впливом густого екстракту талабану польового при експериментальному простатиті у щурів / Г.В.Зайченко, М.В. Панков // Український біофармацевтичний журнал. — №1 (24). – 2013. – С. 43-46.
 42. Бондарєв Є.В. Вплив глюкозаміну гідрохлориду на наркотичний сон, спричинений алкоголем, та його захисний ефект при гострому загальному охолоджені на тлі алкогольної інтоксикації / Штриголь С.Ю., Бездітко Н.В.// Український біофармацевтичний журнал. -№5 (28). – 2013. – С. 10-15.
 43. Файзуллін О.В. Оцінка гепатозахисної дії густого екстракту з листя винограду культурного в умовах тривалого впливу етанолу на організм піддослідних тварин / О.В. Файзуллін // Південноукраїнський медичний науковий журнал. – 2013. – №1. – С.167-170.
 44. Файзуллін О.В. Гістоморфологічна оцінка лікувальної дії густого екстракту з листя Винограду культурного на функціонально-біохімічні показники сироватки крові та печінки щурів в умовах хронічного ураження печінки, викликаного тетрахлорметаном / О.В. Файзуллін // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2013. –№2(16) – С.148-150.
 45. Файзуллін О.В. Вивчення впливу густого екстракту з листя Винограду культурного на функціонально-біохімічні показники сироватки крові та печінки щурів в умовах хронічного ураження печінки, викликаного тетрахлорметаном / О.В. Файзуллін // Вісник фармації. – 2013. – № 3(75) – С.79-81.
 46. Осташко В.Ф. Дослідження антигіпоксичної активності 2-метил-3-феніламінометилхінолін-4-ону – перспективного антидепресанта з ноотропними властивостями / С.Ю. Штриголь, Подольський І.М., Н.В. Бездітко // Український біофамацевтичний журнал. -№2 (25). -2013. – С. 46-49.
 47. Зайченко А.В. Как победить кашель: рекомендации клинического провизора / А.В. Зайченко, Т.А. Брюханова // Щотижневик «Аптека», #907 (36) 16.09.2013.
 48. Зайченко А.В. Рациональная фармакотерапия боли в горле у детей на различных этапах оказания помощи /А.В.Зайченко// Щотижневик «Аптека», #907 (36) 16.09.2013.
 49. Зайченко А.В. Рациональные подходы к купированию болевого синдрома в горле / А.В.Зайченко // Щотижневик «Аптека», #911 (40) 14.10.2013.
 50. Зайченко А.В. Эффективность нового гомеопатического препарата циклорин при бронхообструктивных состояниях / А.Н Колос., Т.А. Брюханова, Е.Н. Коваленко// VI Материалы международной конференции: Современные аспекты реабилитации в медицине, г. Ереван (Армения), 10-12.09.2013.- С.99-102.
 51. Дроговоз Е.В. Морфологическая оценка эффективности нового вагинального крема с тербинафином / А.В. Зайченко // Медицинские новости. Белоруссия. — №4 (223). -2013. –С.71-74.
 52. Зайченко А.В. Современные антимикотики: выбор основанный на доказательствах / Брюханова Т.А. //Щотижневик «Аптека», #888 (17) 29.04.2013.
 53. Olmessekova A.T. Investigation of specific pharmacological activity of lipargin suppositories / A.V.Zaychenko, S.R.Tikhonov, S.R.Gevoyan // Фармация Казахстана. -№4.-2013. – С.34-36.
 54. Пиминов А.Ф. Современные подходы к комплексному лечению простудных заболеваний / Пиминов А.Ф., А.В.Зайченко, А.И.Квитчатая// Человек и лекарство-Казахстан. №3 (19).- 2013. – С. 61-70.
 55. Зайченко А.В. Головная боль в практике клинического провизора: современные подходы к фармацевтической коррекции / Брюханова Т.А./ Фармацевт практик. — №4.- 2013. – с. 28.
 56. Зайченко А.В. Актуальность сеннозидов в лечении обстипационного синдрома / Брюханова Т.А./ Щотижневик «Аптека», #898 (27) 08.07.2013.
 57. Дроговоз К.В. Комбінований крем для лікування неспецифічних бактеріально-грибкових вагінітів / О.С.Бусигін, Г.В. Зайченко // Світ медицини та біології. -№1(36).-2013. – С.34-40.
 58. Дроговоз К.В. Фармакологічне обґрунтування створення нового комбінованого крему з тербінафіном для лікування неспецифічного вагініту // Одеський медичний журнал. -№1(21). – 2013. – С.11-15.
 59. Зайченко Г.В. Морфологічна оцінка ефективності нового гомеопатичного засобу з цикламену європейського при алергійному риніті / О.М.Колос, Є.М.Коваленко // Південноукраїнський медичний науковий журнал. — №1 (01).- 2013. – С.59-62.
 60. Зайченко А.В. Боль в горле: рекомендации клинического провизора /Т.А.Брюханова // Фармацевт практик. -№2.- 2013. – с. 38-39.
 61. Зайченко А.В. Морфологическое исследование легких морских свинок после профилактического введения гомеопатических гранул циклорин на фоне бронхообструктивного синдрома/ А.В. Зайченко, Т.А. Брюханова, А.Н. Колос // Научные ведомости БелГУ. – 2013. — №25 (168) – С.200-202.
 62. Колос О.М. Динаміка клінічних, біохімічних та імунологічних маркерів гіперчутливості під впливом циклорину / О.М. Колос, Г.В. Зайченко, О.В. Рубашкіна, О.А. Зайченко, Т.О. Брюханова // Фармакологія та лікарська токсикологія. 2013. — №4. – С.28-34.
 63. Халєєва О.Л. Застосування інгаляційних бронхолітичних засобів для лікування бронхіальної астми/ Халєєва О.Л., Печенізька Л.О// Український біофармацевтичний журнал. – 2013. – №5. – С. 30-34.
 64. Зайченко А.В. Фармакологическое обоснование создания оригинальной мази комбинированного состава с эфирным маслом иссопа заравшанского /Гулмуродов И.С., Гладух Е.В.// Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. Душанбе: «Сино». – 2013. — №1/2 (106). – С.249-253.
 65. Зайченко А.В. Исследование фармакотерапевтической активности суппозиториев с фитоэкстрактами на модели доброкачественной гиперплазии предстательной железы у крыс / Солдатова Е.А., Гриценко В.И. // Научные ведомости БелГУ. – 2013. — №25 (168).– С. 181-187.
 66. Зайченко А.В. Лечение боли в спине, рефрактерной к нестероидным противовоспалительным средствам / Баринов А.Н., Махинов К.А., Брюханова Т.А.// Медицинский совет. (Россия) – 2013. –№12. –С.27-32.
 67. Шарифов Х.Ш. Скрининговое фармакологическое изучение густого экстракта из листьев персика обыкновенного / Х.Ш. Шарифов, А.В. Зайченко, Г.Ф. Наврузова, Е.Л. Халеева// Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. Душанбе: «СИНО». –2013. –№1/3 (110). –С.112-114.
 68. Зайченко Г. В. Вивчення фармакологічної дії супозиторіїв з олійним екстрактом маклюри на моделі експериментального скипидарного простатиту у щурів. / Ю. О.Тацький, В. А. Коротков, О. В. Андріяненков, О. О. Іванова // Український біофармацевтичний журнал — № 2 (31). — 2014. — С. 14-19.
 69. Бондарев Е. В. Экспериментальное обоснование применения глюкозамина гидрохлорида как средства ноотропного действия /Е.В.Бондарев/ Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2014. -№1(37). – С.22-25.
 70. Коваленко Є.М. Вивчення впливу ралейкіну на перебіг дитизонового діабету в кролів / Є.М. Коваленко І.П.Бухтіярова, С.М.Дроговоз, / Клінічна фармація. –2014. –Т.18, №1. –С.18-22.
 71. Зайченко Г.В. Ефективність гомеопатичного препарату на основі екстракту цикламену європейського для профілактичного лікування алергічних захворювань / Г.В.Зайченко, О.М.Колос, Т.О.Брюханова/ Фітотерапія Часопис. –2014. –№1. –С.60-63.
 72. Зайченко А.В. Острые кишечные инфекции: современные подходы к лечению и профилактике с акцентом на педиатрическую практику/ А.В.Зайченко, С.В.Валюх// Университет: дистанционное образование он-лайн «Аптека» №923 (2) 13.0.2014.
 73. Зайченко Г.В. Фармакологическая коррекция диспептического синдрома в комплексной терапии гастритов/ Г.В.Зайченко, Т.О.Брюханова// Университет: дистанционное образование он-лайн «Аптека»№940 (19) 12.05.2014.
 74. Зайченко А.В. Препараты прогестерона в клинической практике/А.В.Зайченко// З турботою про жінку. -№3(51). -2014. – С.39-40.
 75. Зайченко А.В. Препараты прогестерона в клинической практике / Г.В.Зайченко // З турботою про жінку. — №4(52). -2014. – С.9-10.
 76. Levachkova Yu.V. Relevace of development of new pessaries for comprehensive treatment of genital herpes / Yu.V. Levachkova, O.M.Litvinova, G.V.Zaychenko, V.V.Chernykh, K.O.Stepanova // Материалы IV международной научно-практической конференции 21 век: фундаментальная наука и технологии. 16-17 июня 2014 г. North Charleston, USA.-Том 2. – С. 136-137.
 77. Ryzhenko I.M. The effect of the artichoke leaves extract on the postnatal development of offspring of femal rats with the alcogolic placental dysfunction / I.M. Ryzhenko I.M., N.Ya.Asadullayeva, G.V.Zaychenko // Клінічна фармація. -2014. –Т.18. -№2. – С.10-13.
 78. Зайченко А.В. Морфологическая оценка простатопротекторного действия свечей с масляннім екстрактом маклюрі в єксперименте / А.В.Зайченко, Ю.О.Тацький, В.А.Коротков, Е.Н.Коваленко, А.В.Андрияненков, А.С.Кухтенко // Экспериментальная и клиническая урология. – 2014. — №2. – С.28-31.
 79. Зайченко А.В. НПВП: что нового в начале XXI века? / А.В.Зайченко // Здоров’я України. – 2014. — №7 (332). – С.30-31.
 80. Степанова К.О. Вивчення нешкідливості нових пессаріїв «Клімедекс» / К.О. Степанова/ Фармацевтичний Часопис. –2014. — №2(30). – С.88-92.
 81. Зайченко Г.В. Фармакологічне обгрунтування розробки супозиторіїв, що містять сухі ехстракти Semenis Cucurbitae pero, fructus serenoa repens and radices urticae dioicae, для лікування хронічного простатиту / Г.В. Зайченко, Є.О. Солдатова, В.Ф. Осташко, В.І. Гриценко // Український біофармацевтичний журнал. — №5(34). – 2014. –С.69-73.
 82. Зайченко А.В. Лечение рефрактерной к НПВС боли в спине / А.В. Зайченко, А.Н. Баринов, К.А. Махинов, Т.А. Брюханова // Міжнародний неврологічний журнал. -№3 (65). – 2014. – С.89-96.
 83. Зайченко А.В. Современный взгляд на гестагены: выбор в пользу безопастности / А.В. Зайченко // Здоровье женщины. –– №8 (94). ––2014. – С.66-67.
 84. Зайченко А.В. Прогестины. Практические вопросы применения / Г.В.Зайченко // З турботою про жінку. — №5(53). -2014. – С.2-6.
 85. Зайченко Г.В. Сучасні уявлення про неспецифічні інфекційні захворювання піхви / Г.В. Зайченко, К.О. Степанова, О.С. Сініцина // Український біофармацевтичний журнал. – №6 (35). –2014. – С.11-17.
 86. Zaychenko G.V. Evaluation of therapeutic action of suppositories with phytoextracts regarding the results of morphological study of prostate / G.V. Zaychenko, E.O. Soldatova, V.F. Ostashko, Yu.B. Lariyanovska // Фітотерапія. Часопис. – 2014. – №4. – С. 42-47.
 87. Зайченко А.В. Фитохимическое обоснование фармакологических эффектов фенольних соединений персика обыкновенного / А.В. Зайченко, Х.Ш. Шарифов, М.А. Стахорская и др. // Фітотерапія. Часопис. – 2014. – №4. – С. 71-74.
 88. Фитохимическое и фармакологическое изучение листьев Persica vulgaris, заготовленных в Таджикистане / Л.В. Ленчик, Г.Ф. Наврузова, В.С. Кисличенко, Х.Ш. Шарифов, А.В. Зайченко // Республиканский научный журнал «Vestnik». – Шимкент: «Серпилис», 2014. – Том IV, №3 (68). – С. 126-132.
 89. Зайченко А.В. Прогестины. Практические вопросы применения / Г.В.Зайченко // З турботою про жінку. – №5(53). -2014. – С.2-6.
 90. Бондарев Е.В. Динамика содержания N-ацетилглюкозамина у крыс при острой холодовой травме / Е.В.Бондарев, С.Ю. Штрыголь // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. ООО “Издательство Н-Л” (Санкт-Петербург). – Том.12. -№3  . – 2014. – С.30-32.
 91. Зайченко Г.В. Сучасні уявлення про неспецифічні інфекційні захворювання піхви / Г.В. Зайченко, К.О. Степанова, О.С. Сініцина // Український біофармацевтичний журнал. – №6 (35).  –2014. – С.11-17.
 92. ZaychenkoG.V. Evaluationoftherapeuticactionofsuppositorieswithphytoextractsregardingtheresultsofmorphologicalstudyofprostate / G.V. Zaychenko, E.O. Soldatova, V.F. Ostashko, Yu.B. Lariyanovska// Фітотерапія. Часопис. – 2014. – №4. – С. 42-47.
 93. Зайченко А.В. Фитохимическое обоснование фармакологических эффектов фенольних соединений персика обыкновенного / А.В. Зайченко, Х.Ш. Шарифов, М.А. Стахорская и др. // Фітотерапія. Часопис. – 2014. – №4. – С. 71-74.
 94. Бондарев Е.В. Экспериментальный анализ роли адрено- и холинорецепторов во фригопротекторном действии глюкозамина гидрохлорида / Е.В.Бондарев, С.Ю. Штрыголь // Вестник фармации. Витебск. Белорусь. -2015. – № 1 (67). – С.78-82.
 95. Зайченко А.В. Муколитики в лечении болезней органов дыхания: фокус на безопастность / А.В.Зайченко, О.Я. Мищенко// Фармацевт практик.- 2015. – №3(134). – С.34-35.
 96. Зайченко А.В. Муколитики в лечении болезней органов дыхания: фокус на безопастность / А.В.Зайченко, О.Я. Мищенко// Фармацевт практик.- 2015. – №2(133). – С.30-31.
 97. Зайченко Г.В. Фармакогенетичні аспекти ефективності та безпечності НПЗЗ – терапії / Г.В.Зайченко, О.В. Файзуллін, Є.М. Коваленко// Фармаком. – 2015. -№1. – С.1- 4.
 98. Зайченко А.В. Исследования безвредности (острой токсичності) экстракта листьев персика / А.В.Зайченко, Х.Ш. Шарифов,  Е.Л. Халеева, Г.Н. Наврузова и др.// Український науково-медичний молодіжний журнал. -2015. – №1(85). – С.239-240.
 99. Зайченко А.В. Клиническая фармакология гестагенов / А.В. Зайченко // Казахстан. – 2015.- Medicine. – №4. – С.111-114.
 100. Зайченко А.В. Роль прогестинов в женском организме / А.В.Зайченко // З турботою про жінку. – №3(51). -2014. – С.39-40.
 101. Зайченко А.В. Препараты прогестерона в клинической практике / А.В.Зайченко // З турботою про жінку. – №4 (52). -2014. – С.9-10.
 102.  Зайченко А.В.  Современные подходы к терапии невынашивания беременности / А.В.Зайченко // Медицинские новости. – №4. -2015. – С.43-45.
 103. Зайченко А.В. Фармацевтическое обоснование комбинации действующих и вспомогательных веществ в составе препарата миальгамма ампулы / А.В.Зайченко, Д.В. Лыткин, Е.Н. Коваленко // Міжнародний невролгічний журнал. – №1 (71). -2015. – С.138-140.
 104. Бондарев Е.В. Влияние глюкозамина гидрохлорида и ацетилсалициловой кислоты на показатели углеводного обмена при острой холодовой травме у крыс /Е.В. Бондарев// Республиканский научный журнал «Vestnik» . – Казакстан. – №1 (70). -2015. – С.22-27.
 105. Зайченко Г.В. Персоналізований підхід до вибору гестагенів в акушевстві /Г.В. Зайченко // Газета Медична спеціальність. Акушерство та гінекологія. – вересень. -2015. – С.4-5.

Тези:

 1. Андріяненков О.В. Вивчення впливу густого екстракту талабану польового на видільну функцію нирок / О.В.Андріяненков, Г.В.Зайченко, О.В.Файзуллін,
 2. Є.В.Бондарєв, Г.С.Тартинська, І.О.Журавель // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (м. Харків, 19-20 квітня 2012 р.). – Х.: НФаУ, 2012. – Т. ІІ. – С. 358.
 3. Бондарєв Є.В.  Обґрунтування використання глюкозаміну гідрохлориду в якості засобу фрігопротекторної дії при сочетаній алкогольно-холодовій травмі / Є.В.Бондарєв // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (м. Харків, 19-20 квітня 2012 р.). – Х.: НФаУ, 2012. – Т. ІІ. – С. 362.
 4. Андріяненков О.В. Вплив препарату Трибестан на сперматогенез щурів при опроміненні / О.В.Андріяненков, Н.М.Бречка, В.О.Бондаренко, Н.Г.Малова, С.С.Ричкова, С.В.Іваннікова,  Г.В.Зайченко // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (м. Харків, 19-20 квітня 2012 р.). – Х.: НФаУ, 2012. – Т. ІІ. – С. 363.
 5. Зайченко Г.В. Вивчення специфічної фармакологічної активності та гострої токсичності нового гомеопатичного препарату для корекції алергічного риніту / Г.В.Зайченко,  О.М. Колос,  Т.О.Брюханова // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (м. Харків, 19-20 квітня 2012 р.). – Х.: НФаУ, 2012. – Т. ІІ. – С. 384.
 6. Осташко В.Ф. Использование препарата корвитин для коррекции гипотрофии внутриутробного плода, вызванной гипобарической гипоксией / В.Ф.Осташко // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (м. Харків, 19-20 квітня 2012 р.). – Х.: НФаУ, 2012. – Т. ІІ. – С. 399.
 7. Пасісниченко В.О. Відтворення дисбіозу кишечника у мурчаків на основі застосування диклофенака натрію / В.О.Пасісниченко,  Н.І. Філімонова // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (м. Харків, 19-20 квітня 2012 р.). – Х.: НФаУ, 2012. – Т. ІІ. – С. 401.
 8. Брюханова Т.О. Фармакоепідеміологічна оцінка споживання антиалергічних препаратів з використанням ATC/DDD-методології / Т.О.Брюханова,
 9. Л.В.Яковлєва //  Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (м. Харків, 19-20 квітня 2012 р.). – Х.: НФаУ, 2012. – Т. ІІ. – С. 694.
 10. Колос О.М. Вивчення антиалергічної активності та гострої токсичності гомеопатичних гранул «Циклорин» / О.М.Колос,  Г.В.Зайченко,  Т.О.Брюханова // Сучасні проблеми медичних та фармацевтичних наук: Збірник матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 12-13 жовтня 2012 р.). – Дніпропетровськ: Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2012. – С. 112.
 11. Зайченко Г.В. Вивчення гострої токсичності нового гомеопатичного препарату гранул «Циклорин» / Г.В.Зайченко, О.М.Колос, Т.О.Брюханова // Медична наука: нові ідеї та концепції: Збірник матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 9-10 листопада 2012 р.). – Дніпропетровськ: Організація наукових медичних досліджен «Salutem», 2012. – С. 47-49.
 12. Зайченко А.В. Изучение эффективности и безопасности простатопротекто­ров, в состав которых входит экстракт цветочной пыльцы / Медична наука: нові ідеї та концепції: Збірник матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 9-10 листопада 2012 р.  – Дніпропетровськ: Організація наукових медичних досліджен «Salutem», 2012. – С. 50-51.
 13. Андріяненков О.В. Експериментальне вивчення ефек­тивності густого екстракту Талабану польового на моделі доброякісної гіпер­плазії передміху­рової залози у самців-щурів / О.В.Андріяненков, Г.В.Зайченко // Медична наука: нові ідеї та концепції: Збірник матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ,  9-10 листопада 2012 р. – Дніпропетровськ: Організація наукових медичних досліджен «Salutem», 2012. – С. 100-101.
 14. Солдатова Є.О. Дослідження проста­топротекторної дії супозиторіїв з фітоекстрактами на моделі доброякісної гіперплазії перед­міхурової залози / Є.О.Солдатова, Г.В.Зайченко // Медична наука: нові ідеї та концепції: Збірник матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ,  9-10 листопада 2012 р. – Дніпропетровськ: Організація наукових медичних досліджен «Salutem», 2012. – С. 128.
 15. Бондарев Е.В. Внедрение дистанционного обучения на этапе последипломного образовании специалистов фармации / Файзуллин А.В., Халеева Е.Л. // Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013: тез. Всеукраїнської науково-методичної відео конференції з міжнародною участю конф., м.Запоріжжя, м.Київ, м.Лондон, 10-11 жовтня 2013 р. – З., 2013. – С.30-31.
 16. Зайченко Г.В. Особенности методического обеспечения дистанционного обучения / Осташко В.Ф., Андріяненков О.В. // Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013: тез. Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю конф., м.Запоріжжя, м.Київ, м.Лондон, 10-11 жовтня 2013 р. – З., 2013. – С.17-18.
 17. Зайченко Г.В. Эффективность нового гомеопатического препарата циклорин при бронхообструктивных состояниях/ Колос А.Н., Брюханова Т.А., Коваленко Е.Н. // VI Материалы международной конференции: Современные аспекты реабилитации в медицине Ереван. 10-12.09.2013.- С.99-102.
 18. Наврузова Г.Ф. Персик обыкновенный – перспективный источник получения биологически-активных субстанций / Шарифов Х.Ш., Ленчик Л.В., Саидов Н.Б., Кисличенко В.С., Зайченко А.В. // Збірник матеріалів I Міжнародної науково-практичної конференції «Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювань», 11-12 квітня 2013 р., Х.: Вид-во «Есен», 2013. С.172-173.
 19. Шарифов Х.Ш. Изучение острой токсичности и фармакологической активности полисахаридного комплекса листьев персика / Зайченко А.В., Файзуллин А.В., Иванова А.А. // ХХ Российский национальный конгресс «Человек и лекарство» Москва, 15-19 апреля 2013 г., Сборник материалов конгресса (тезисы докладов). – С.471.
 20. Дроговоз К.В. Доклінічне вивчення специфічної антимікробної активності нового вагінального лікарського засобу клівазол в дослідах in vitro. // Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку» м. Львів 8-9 лютого 2013. – С.88-90.
 21. Бондарєв Є.В. Експериментальне дослідження глюкозаміну гідрохлориду в якості фригопротекторного засобу при гострій холодовій травмі на тлі алкогольної інтоксикації / Є.В. Бондарєв // Клінічна фармація: 20 років в Україні. Матеріали національного конгресу, г. Харків, 21-22 березня 2013 р. – Х., 2013. –С.33-34.
 22. Пімінов О.Ф. Післядипломна освіта з Клінічної фармації / О.Ф. Пімінов, Г.В. Зайченко, С.В. Огарь // Клінічна фармація: 20 років в Україні : Матеріали національного конгрессу, г. Харків, 21-22 березня 2013 р. – Х., 2013. –С.504.
 23. Пасісниченко В.О. Питання терапії герпесвірусної інфекції / В.О. Пасісниченко // Клінічна фармація: 20 років в Україні. Матеріали національного конгресу, г. Харків, 21-22 березня 2013 р. – Х., 2013. –С.286.
 24. Шарифов Х.Ш. Перcпективы использования персика обыкновенного в современной медицине / Х.Ш. Шарифов, А.В. Зайченко, А.В., А.В. Файзуллин, А.А. Иванова // Клінічна фармація: 20 років в Україні. Матеріали національного конгресу, г. Харків, 21-22 березня 2013 р. – Х., 2013. –С.172.
 25. Зайченко Г.В.Вплив гомеопатичних гранул «Циклорин» на перебіг експериментального алергічного конʹюнктивіту / Г.В. Зайченко, О.М. Колос. // Охорона та захист здоровʹя людини в умовах сьогодення : тез.докл. міжнар. науч.-практич. конф. м. Київ, 25-26 жовт. 2013 р. – Київ: «Київський медичний науковий центр», 2013. – с. 78-81.
 26. Бондарев Е.В. Внедрение дистанционного обучения на этапе последипломного образовании специалистов фармации / Файзуллин А.В., Халеева Е.Л. // Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013: тез. Всеукраїнської науково-методичної відео конференції з міжнародною участю конф., м.Запоріжжя, м.Київ, м.Лондон, 10-11 жовтня 2013 р. – З., 2013. – С.30-31.
 27. Зайченко Г.В. Особенности методического обеспечения дистанционного обучения / Осташко В.Ф., Андріяненков О.В. // Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013: тез. Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю конф., м.Запоріжжя, м.Київ, м.Лондон, 10-11 жовтня 2013 р. – З., 2013. – С.17-18.
 28. Зайченко Г.В. Фармакологічне дослідження простатопротекторної дії супозиторіїв з масляним екстрактом маклюри /Г.В. Зайченко, Солдатова Є.О., Осташко В.Ф., Гриценко В.І. // Науково-практична конференція з міжнародною участю та школою молодих вчених «Фармакологія, фізіологія і патологія нирок, сечовивідних шляхів та водно-сольового обміну., м.Харків, 1-3 жовтня 2014 р.- С.15.
 29. Бондарєв Є.В. Нефропротекторні властивості глюкозаміну гідрохлориду на тлі гострого загального охолодження / Є.В. Бондарєв // Науково-практична конференція з міжнародною участю та школою молодих вчених «Фармакологія, фізіологія і патологія нирок, сечовивідних шляхів та водно-сольового обміну., м.Харків, 1-3 жовтня 2014 р.- С.35.
 30. Зайченко А.В. Исследование безвредности острой токсичности (экстракта листьев персика) / А.В. Зайченко, Х.Ш. Шарифов, Е.Л. Халеева, Г.Н. Наврузова // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2014. — №4(83). — С. 82.
 31. Бондарев Є.В. Порівняльна характеристика фригопротекторної дії глюкозаміну гідрохлориду та глюкозаміну сульфату на моделі гострого загального охолодження у мишей / Є.В. Бондарєв // Фармакоекономіка в Україні: Стан та перспективи розвитку. Матеріали VII науково-практичної конференції., Харків, 20 листопада 2014 р. – С.122-124.
 32. Зайченко Г.В. Перспективи застосування харчового продукту з м’якоттю персика для лікування та профілактики метаболічного синдрому / О.В. Файзуллін, М.О. Стахорська // Фармакоекономіка в Україні: Стан та перспективи розвитку. Матеріали VII науково-практичної конференції., Харків, 20 листопада 2014 р. – С.127-129.
 33. Зайченко Г.В. Значення флавоноїдів і кумаринів, що містяться у листях персика звичайного, для здійснення протипухлинного захисту організму /О.Л. Халєєва, Х.Ш. Шарифов // Фармакоекономіка в Україні: Стан та перспективи розвитку. Матеріали VII науково-практичної конференції., Харків, 20 листопада 2014 р. – С.129-130.
 34. Зайченко Г.В. Значення флавоноїдів і кумаринів, що містяться у листях персика звичайного, для здійснення протипухлинного захисту організму / Г.В. Зайченко, О.Л. Халєєва, Х.Ш. Шаріфов // Матеріали 7 наук.-практ. інтернет-конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку», м. Харків, 20 листопада 2014 р. – Х., 2014 – C. 129-130.
 35. Зайченко Г.В. Перспективи застосування харчового продукту з м’якоттю персика для лікування та профілактики метаболічного синдрому / Г.В. Зайченко, О.В. Файзуллін, М.О. Стахорська // Матеріали 7 наук.-практ. інтернет-конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку», м. Харків, 20 листопада 2014 р. – Х., 2014 – C. 127-129.
 36. Степаненко А.В.. Стандартизація медичної допомоги як механізм впровадження медицини, заснованої на доказах / А.В. Степаненко, Т.Д. Думенко, О.Я. Міщенко // Матеріали 7 наук.-практ. інтернет-конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку», м. Харків, 20 листопада 2014 р. – Х., 2014 – C. 24-26.
 37. Міщенко О.Я. Оцінка раціональності витрат на фармакотерапію хворих на ішемічний інсульт / О.Я. Міщенко, В.Ю. Адонкіна, В.М. Хоменко, І.В. Конющинська // Матеріали 7 наук.-практ. інтернет-конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку», м. Харків, 20 листопада 2014 р. – Х., 2014 – C. 46-47.
 38. Міщенко О.Я. Блокатори рецепторів ангіотензину II у світі адекватності платоспроможності українських пацієнтів // О.Я. Міщенко, Л.В. Яковлєва, В.Ю. Адонкіна, Ю.І. Дегтярьова // Матеріали 7 наук.-практ. інтернет-конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку», м. Харків, 20 листопада 2014 р. – Х., 2014 – C. 81 – 82.
 39. Бездітко Н.В. Активні форми навчання в практиці викладання фармакоекономіки / Н.В. Бездітко, Л.В. Яковлєва, О.Я. Міщенко, О.О. Герасимова // Матеріали 7 наук.-практ. інтернет-конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку», м. Харків, 20 листопада 2014 р. – Х., 2014 – C. 92-94.
 40. Яковлєва Л.В. Досвід проведення інтерактивних лекцій з дисципліни « Фармакоекономіка» / Л.В. Яковлєва, О.О. Герасимова, Н.В. Бездітко, О.Я. Міщенко, О.В.Ткачова та інш. // Матеріали 7 наук.-практ. інтернет-конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку», м. Харків, 20 листопада 2014 р. – Х., 2014 – C. 101- 103.
 41. Яковлєва Л.В. Студенське наукове товариство як необхідна складова розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців фармації // Л.В. Яковлєва, О.Я. Міщенко // Матеріали 7 наук.-практ. інтернет-конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку», м. Харків, 20 листопада 2014 р. – Х., 2014 – C. 103-105.
 42. Яковлєва Л.В. Значення дисциплини « Основи медичної стандартизації» в професійній підготовці клінічних провізорів / Л.В. Яковлєва, О.Я. Міщенко, Н.В. Бездітко, О.О. Герасимова, І.Е. Кузнецов // Матеріали 7 наук.-практ. інтернет-конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку», м. Харків, 20 листопада 2014 р. – Х., 2014 – C. 105-107.
 43. Ganna Zaychenko. Peculiaritles of clinical pharmacology teaching at post-graduate level for clinical pharmacists in Ukraine / Ganna Zaychenko, I. Zupanets, A.Piminov, S.Ogar // Abstracts. IUPHAR-Educational section satellite meeting. 12/13 July Cape Town, South Africa. -2014. – P.28.
 44. Ganna Zaychenko. Parmelia perlata as a perspective agent for treatment of upper respiratory tract infections / Oleksandra Kyslychenko, Irina Zhuravel, Olga Semenchenko, Viktoria  Kyslychenko // New trends in the ecological andbiological research. International scientific conference. Book of abstracts. Univercity of Presov, 9-11 September 2015. Slovak republic. –P.28. (sertificate).

Патенти та інформаційни листи:

 1. 1. Патент № 68092 на корисну модель МПК (2012) А61К 36/00 Лікарський засіб антимікробної та протизапальної дії / Бурда Н.Є., Журавель І.О., Кисличенко В.С., Андріяненков О.В., Зайченко Г.В. — № u201111357; заявл. 12.03.2011; опубл. 12.03.2012; Бюл.№ 5. – 4 с.
 2. Патент на корисну модель № 68093 МПК (2012) А61К 36/31 А61К 127/00 А61Р 29/00 Антимікробний та протизапальний засіб / Тартинська Г.С., Журавель І.О., Кисличенко В.С., Андріяненков О.В., Зайченко Г.В. — № u201111368; заявл. 26.09.2011; опубл. 12.03.2012; Бюл.№ 5. – 4 с.
 3. Патент на корисну модель №72478, Україна, А61К 36/00, А61К 31/194, А61К 9/48, А61Р 43/00 (2012). Застосування полентару як засобу фриго-протекторної діЇ / Є.В. Бондарєв, С.Ю. Штриголь, О.Я. Міщенко — Заявлено 13.12.2011; Опубл. 27.08.2012. — Бюл. №16.
 4. Пат. № 66281 UA, МПК А61К 36/00, А61Р 7/10. Рослинний лікарський збір «Дентафіт» з протизапальною та антимікробною дією/ Пімінов О.Ф., Шульга Л.І., Безценна Т.С., Осолодченко Т.П., Файзуллін О.В.; заявник та патентовласник Нац.фармац.ун-т. – № u 201107929; заявл.23.06.2011; опубл.26.12.2011, Бюл. № 24. – 4 с.
 5. Пат. № 778871 UA, МПК А61К 36/00, А61К 9/02, А61Р 13/08. Фармацевтична композиція у формі супозиторіїв для лікування захворювань передміхурової залози / Гріценко В.І., Рубан О.А., Зайченко Г.В., Тімченко М.М., Солдатова Є.О..; заявник та патентовласник Нац.фармац.ун-т. — № u 201208037; заявл.02.07.12; опубл.10.04.13, Бюл. № 7. – 6 с.
 6. Пат. № 78457 UA, МПК А61К 9/02, А61К 31/18, А61Р 13/08. Засіб у формі супозиторіів для лікування гіпеплазії передміхурової залози та простатитів / Гріценко В.І., Рубан О.А., Зайченко Г.В., Тімченко М.М., Солдатова Є.О. .; заявник та патентовласник Нац.фармац.ун-т. — № u 201208270; заявл.06.07.12; опубл.25.03.13, Бюл. № 6. – 4 с.
 7. Патент № 92307 на корисну модель МПК (2014.01) А61К 9/06, А61К 33/38, А61К 17/02, А61К 31/02, А61К 31/00 Фармацевтична композиція у формі гелю з наночастками срібла для лікування ран та запальних інфекційних захворювань/ Патон Б.Є., Черних В.П., Мовчан Б.О., Дідікін Г.Г., Коваленко С.М., Губін Ю.І., Штриголь С.Ю., Зайченко Г.В., Рубан О.А., Філімонова Н.І., Бутко Я.О., Булига Л.О. — № u 201402559; заявл. 14.03.2014; опубл. 11.08.2014; Бюл.№ 15. – 7 с.
 8. Патент № 105257 на винахід МПК (2006.01) А61К 9/02, А61К 36/889, А61К 36/185, А61К 36/42, А61К 13/08 Фармацевтична композиція у формі супозиторіїв для лікування захворювань передміхурової залози/ Гриценко В.І., Рубан О.А., Зайченко Г.В., Тімченко М.М., Солдатова Є.О.- № а 201208125; заявл. 02.07.2012; опубл. 25.04.2014; Бюл.№ 8. – 6 с.

Інформаційні листи

 1. Нові аспекти пробіотикотерапії хворих на дисбактеріоз кишечнику: інформ. Лист / Пасісниченко В.О., Філімонова Н.І. — К., 2011. — №215-2011. – З пробл. «Фармація» — 4 с.
 2. Інформаційний лист № 125-2013. Інноваційні підходи до створення нових вагінальних препаратів комбінованого складу для лікування неспецифічних вагінітів. Випуск 1. Рішення ПК»Фармація» протокол №6 від 26.12.2012. Зайченко Г.В., Ляпунов М.О., Грищенко О.В., Дроговоз К.В.
 3. Інформаційний лист №28-2013. Новітні підходи до моделювання кріотравми передміхурової залози в експерименті/ Зайченко Г.В., Андріяненков О.В., Солдатова Є.О., Гевоян С.Р.; Випуск 4 з проблеми «Фармація» Підстава: рішення ПК «Фармація» Протокол №78 від 19.12.2012 р. – 3с.
 4. Бондарєв Є.В., Штриголь С.Ю., Бородай С.М. Перспективи використання глюкозаміну гідрохлориду як засобу фригопротекторної дії при поєднаній алкогольно-холодовій травмі. Випуск 9 Рішення ПК «Фармація» протокол №83 від 18.12.2013. – Інформаційний лист. – 2014 – № 94.
 5. Бондарєв Є.В., Штриголь С.Ю., Бородай С.М. Перспективи використання глюкозаміну гідрохлориду як засобу фригопротекторної дії. Випуск 10. Рішення ПК «Фармація» протокол №83 від 18.12.2013. – Інформаційний лист. – 2014 – № 95.
 6. Зайченко Г.В., Колос О.М., Брюханова Т.О., Ковалєнко Є.М., Бородай С.М. Іноваційні підходи до оптимізації превентивного лікування алергічних захворювань. Випуск 8. Рішення ПК «Фармація» протокол №84 від 19.02.2014. – Інформаційний лист. – 2014 – № 81/1.

Монографії

 1. Курята А.В. Боль и проблема безопастности НПВС / А.В.Курята, Т.К.Лисунец, А.В.Зайченко, А.В.Черкасова. – Днепропетровск: Герда, 2014. – 84 с.