Кафедра клінічної фармакології

Адреса: м. Харків, вул. Челюскінців, 3
Тел./факс: (057) 7041554
E-maіl: clinpharmacol_ipksph@nuph.edu.ua
Сайт: cl-ipksf.nuph.edu.ua

 В. о. завідувача кафедри: Міщенко Оксана Яківна,  професор, доктор фармацевтичних наук

 

Викладацький склад кафедри:

 1. Міщенко Оксана Яківна, професор, доктор фармацевтичних наук
 2. Риженко Ірина Михайлівна, професор, доктор медичних наук
 3. Халєєва Олена Леонидівна, доцент, кандидат фармацевтичених наук
 4. Осташко Василь Федорович, доцент, кандидат медичних наук
 5. Файзуллін Олександр Валерійович, доцент, кандидат фармацевтичних наук
 6. Березняков Андрій Володимирович, доцент, кандидиат фармацевтичних наук
 7. Вереітинова Валентина Проковівна, доцент, кандидат медичних наук
 8. Коваленко Євген Миколайович, доцент, кандидат фармацевтичних наук
 9. Пасисніченко Валерія Олександрівна, асистент, кандидат фармацевтичних наук (дикретна відпустка).
 10. Степанова Катерина Олександрівна, асистент, кандидат фармацевтичних наук
 11. Буряк Ірина Володимирівна, старший лаборант
 12. Солдатова Єлизавета Олександрівна, старший лаборант
 13. Синіцина Оксана Сергіївна, старший лаборант
 14. Равшанов Тимур Баходірович, старший лаборант

Навчальний процес

Дисципліни:

 1. Клінічна фармакологія
 2. Клінічна фармація
 3. Фармакологія

Напрямки діяльності:

Підвищення кваліфікації фахівців практичної фармації – клінічних провізорів, провізорів, фармацевтів
Підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ медичного та фармацевтичного профілю
Курси тематичного удосконалення для клінічних провізорів, провізорів, фармацевтів, лікарів, медичних сестер
1. ТУ «Сучасні підходи до ефективного та безпечного використання лікарських засобів. Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних ліків».
2. ТУ «Сучасні організаційні, фармацевтичні та клініко-фармакологічні аспекти відпуску та застосування лікарських засобів».
3. ТУ «Інноваційні підходи до викладання медико-біологічних дисциплін у контексті сучасних тенденцій розвитку медичної та фармацевтичної освіти».
4. ТУ «Ефективне та безпечне використання лікарських засобів з позиції персоніфікованої медицини».

Передатестаційні цикли для клінічних провізорів
1. Передатестаційний цикл за спеціальністю “Клінічна фармація”.

Інтернатура за фахом «Клінічна фармація»
Очна частина спеціалізації (інтернатура) випускників фармацевтичних інститутів (факультетів) за фахом «Клінічна фармація», м. Харьков, 03.01-30.06.2017 р.

Контингент слухачів:

 • провізори
 • клінічні провізори
 • лікарі різних спеціальностей, медичні сестри, фельдшери
 • викладачі медико-біологічних дисциплін ВНЗ
 • фармацевти

Підготовка наукових кадрів
Підготовка магістрантів, аспірантів, здобувачів, докторантів по спеціальності 14.03.05 – фармакологія (фармакологічні та медичні напрямки).

Дистанційне навчання
На кафедрі клінічної фармакології ІПКСФ НФаУ розроблено курс дистанційного навчання для циклу тематичного удосконалення спеціалістів фармації: “Сучасні підходи до ефективного і безпечного використання лікарських засобів. Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних ліків “, який розрахований на 4 тижні (72 години). Контингент слухачів: клінічні провізори, провізори, фармацевти.
Розробляються курси по фармацевтичній опіці при відпуску безрецептурних ліків «Протоколи провізора (фармацевта) при відпуску безрецептурних лікарських засобів при найбільш поширених захворюваннях».

Умови зарахування на навчання:

Навчання слухачів здійснюється на підставі державного замовлення (бюджетне фінансування) і на контрактній основі (за рахунок фізичних та юридичних осіб). Підставою для зарахування на бюджетний цикл є напрямок на курси (путівка), видане регіональним ПО “Фармація” фахівцям аптек державної й комунальної форм власності. Підставою для зарахування на госпрозрахунковий цикл є заява слухача або письмовий обіг підприємства та договір.

Документи, які необхідно надати при оформленні на навчання:

 1. паспорт громадянина України
 2. путівка (заява)
 3. посвідчення про відрядження (для іногородніх)
 4. диплом про закінчення вузу
 5. свідчення про проходження останніх курсів підвищення кваліфікації
 6. свідчення платника ПДВ (для слухачів курсів на госпрозрахунковій основі)
 7. свідчення про проходження інтернатури
 8. свідчення копії о шлюбі ( у разі зміни П.І.П).

Наукова діяльність кафедри:

Основні напрямки наукової діяльності кафедри: підготовка наукових кадрів (магістрантів, аспірантів, докторантів) за фахом (фармакологія – 14.03.05) (Клінічна фармація – 14.01.28); методична підтримка аспірантам, докторантам, здобувачам з виконання експериментальних досліджень

Наукові напрямки кафедри:

 1. Фармакологічне дослідження лікарських засобів, що впливають на функцію репродуктивної системи. Фармакологія простатопротекторів, токолітиків, гравідопротекторів, топікальних лікарських форм для лікування вагінітів, коректорів еректильної дисфункції
 2. Перинатальні аспекти фармакологічної ефективності ліків
 3. Фармакологічне дослідження пробіотиків, пребіотиків, синбіотиків
 4. Фармакогенетичні дослідження. Персоніфікована фармакотерапія лікарськими препаратами окремих груп.
 5. Фармакоекономічні дослідження лікарських препаратів.

Магістратура, аспірантура, докторантура

 1. Аспірант кафедри без відриву від виробництва Равшанов Т. Б.
 2. Аспірант кафедри без відриву від виробництва Тацький Ю. О.
 3. Аспірант кафедри без відриву від виробництва Шаріфов Х. Ш.
 4. Аспірант кафедри без відриву від виробництва Стахорська М. О.
 5. Пошукувач Маркіна А.Ю.

Участь у СНТ та РМВ

Кафедра регулярно приймає участь у заходах та роботі Студентського наукового товариства та Ради молодих вчених. Представники кафедри у СНТ та РМВ:

 1. Магістрант Конющинська І. В.
 2. Аспірант кафедри без відриву від виробництва Равшанов Т. Б.
 3. Аспірант кафедри без відриву від виробництва Тацький Ю. О.
 4. Аспірант кафедри без відриву від виробництва Стахорська М. О.
 5. Пошукувач Маркіна А.Ю.

Членство в міжнародних організаціях

 • Міжнародна асоціація клінічних фармакологів і фармацевтів країн СНД (Зайченко Г.В.)
 • Міжнародна асоціація ендокринологічної гінекології «ISGE» (Зайченко Г.В.).
 • Міжнародний союз фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR» (Зайченко Г.В., Осташко В. Ф., Міщенко О. Я., Риженко І. М.)

Участь у міжнародних заходах, проектах

 1. Італія. Фармакологія прогестинів. 16 світовий конгрес гінеколога, ендокринолога у Флоренції, 8 березня 2014 р.
 2. Казахстан. Науково-практична конференція «Мене звуть жінка! Переваги елегантного віку». Доповідь Зайченко Г.В. «Вся правда про сучасну терапії клімактеричного синдрому з позиції клінічної фармакології». м. Астана, 17 березня 2014.
 3. Казахстан. Науково-практична конференція «Мене звуть жінка! Переваги елегантного віку». Доповідь Зайченко Г.В. «Вся правда про сучасну терапії кліматеріческого синдрому з позиції клінічної фармакології». м. Актобе, 18 березня 2014.
 4. Казахстан.Научно-практична конференція «Мене звуть жінка! Переваги елегантного віку ». Доповідь Зайченко Г.В. «Вся правда про сучасну терапії кліматеріческого синдрому з позиції клінічної фармакології». м. Шимкент, 19 березня 2014.
 5. Південна африканська респубіка. 17 Світовий конгрес з базової та клінічної фармакології (WCP2014), Кейп Таун (CTICC), 13-18 липня 2014.
 6. Казахстан. IV Міжнародний конгрес Казахстанської асоціації репродуктивної медицини «Сучасні підходи клінічного безпліддя. ДРТ: Сьогодення та майбутнє ». Доповідь Зайченко Г.В. «Клінічна фармакологія гестагенів: що нового?». Алмата. 7-8 листопада 2014.
 7. Узбекистан. Ювілейна конференція від представництва компанії «ABBOTT LaboratoriesSA” «Роль гестагенів у збереженні бажаною беремености. 15 річний досвід застосування Дюфастона в Узбекистані та більш ніж 50 років у світі ». Доповідь Зайченко Г.В. «Клінічна фармакологія гестагенів: що нового?». 02.12.2014 р Самарканд.
 8. Узбекистан. Ювілейна конференція від представництва компанії «ABBOTT LaboratoriesSA” «Роль гестагенів у збереженні бажаною беремености. 15 річний опіт застосування Дюфастона в Узбекистані та більш ніж 50 років у світі ». Доповідь Зайченко Г.В. «Клінічна фармакологія гестагенів: що нового?». 03.12.2014 р Андижан.
 9. Узбекистан. Ювілейна конференція від представництва компанії «ABBOTT LaboratoriesSA” «Роль гестагенів у збереженні бажаною беремености. 15 річний опіт застосування Дюфастона в Узбекистані та більш ніж 50 років у світі». Доповідь Зайченко Г.В. «Клінічна фармакологія гестагенів: що нового?». 04.12.2014 р. Ташкент.
 10. Німеччина. 16 Всесвітній конгрес з репродукції людини, Берлін, 18-21 березня 2015р.
 11. Білорусія. Тематичний семінар для акушерів – гінеколога «Сучасні підходи до терапії невиношування вагітності». Семінар за підтримки компанії «Abbott Laboratories». Доповідь Зайченко Г.В. «Фармакологія прогестинів: що нового». м. Мінськ. 14 квітня 2015.
 12. International Scientific Conference “New trend in ecological and biological research». Presov, Slovakia. September 9-11 2015.
 13. 63 годинна науково-практична конференція з міжнародною участю «Вклад медицинской науки в оздоровление семьи», г. Душанбе, 20-21.11.2015 г.
 14. Науково-практична конференція «210 років фармацевтичної освіти: традиції та іновації», м. Харків, 27 листопада 2015 р.
 15. Науково-практична конференція для педіатрів: «Сучасна фармакотерапія в педіатричній практиці», м. Київ, 23 жовтня 2014 р.
 16. «Особливості лікування респіраторних захворювань в педіатрії». Доповідач Зайченко Г.В.
 17. Тhe 17-world congress of Gynecological endocrinology. 2–5 March 2016 Firenze, Italy. Стендова доповідь Зайченко Г.В.
 18. І науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку»
 19. ІV Міжнародна науково- практична Internet-конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики»
 20. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та фармації». 23.04.2014 – 25.04.2014
 21. ІІI науково-практична Internet-конф. з міжнародною участю «Товарознавчий аналіз товарів обмеженого аптечного ассортименту»
 22. XXIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів»
 23. VIII Національний з’їзд фармацевтів України «Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи». Доповідачі Міщенко О.Я., Зайченко Г.В.
 24. XVI міжнародна конференція студентів і молодих вчених і I Форум молодіжних наукових товариств «Студенческая медицинская наука ХХI века. I форум молодежных научных обществ»
 25. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів»
 26. Республиканская научно-практическая конференция “Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации”
 27. 21міжнародний конгрес фармакоекономічних досліджень (ISPOR). ISPOR 21th Annual International Meeting
 28. 19 щорічний европейський конгрес фармакоекономічних досліджень (ISPOR). ISPOR 19th Annual European Congress. Доповідач Міщенко О.Я.
 29. Научно-практическая телеконференция с международным участием «Терапия невынашивания – новые данные» «Клиническая фармакология беременности: мифы и тренды». Доповідач Зайченко Г.В.
 30. V Всеукраинский Форум редких (орфанных) заболеваний “Редкие, но не сиротские… ”.
 31. Доповідач Зайченко Г.В.
 32. 4-а наукова практична конференція з міжнародною участю «Безпека та правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування». Доповідач Зайченко Г.В.
 33. Науковий семінар «Сучасна фармакотерапія. Роль працівника аптеки». Доповідач Зайченко Г.В.

Науково-методичні видання кафедри 2012-2016:

Монографії:

 1. Курята А. В. Боль и проблема безопастности НПВС / А. В. Курята, Т. К. Лисунец, А. В. Зайченко, А. В.Черкасова. – Днепропетровск: Герда, 2014. – 84 с.

Патенти:

 1. Патент № 105257 на винахід МПК (2006.01) А61К 9/02, А61К 36/889, А61К 36/185, А61К 36/42, А61К 13/08 Фармацевтична композиція у формі супозиторіїв для лікування захворювань передміхурової залози/ Гриценко В.І., Рубан О.А., Зайченко Г.В., Тімченко М.М., Солдатова Є.О.- № а 201208125; заявл. 02.07.2012; опубл. 25.04.2014; Бюл.№ 8. – 6 с.
 2. Патент № 92307 на корисну модель МПК (2014.01) А61К 9/06, А61К 33/38, А61К 17/02, А61К 31/02, А61К 31/00 Фармацевтична композиція у формі гелю з наночастками срібла для лікування ран та запальних інфекційних захворювань/ Патон Б.Є., Черних В.П., Мовчан Б.О., Дідікін Г.Г., Коваленко С.М., Губін Ю.І., Штриголь С.Ю., Зайченко Г.В., Рубан О.А., Філімонова Н.І., Бутко Я.О., Булига Л.О. — № u 201402559; заявл. 14.03.2014; опубл. 11.08.2014; Бюл.№ 15. – 7 с.
 3. Пат. № 78457 UA, МПК А61К 9/02, А61К 31/18, А61Р 13/08. Засіб у формі супозиторіів для лікування гіпеплазії передміхурової залози та простатитів / Гріценко В.І., Рубан О.А., Зайченко Г.В., Тімченко М.М., Солдатова Є.О. .; заявник та патентовласник Нац.фармац.ун-т. — № u 201208270; заявл.06.07.12; опубл.25.03.13, Бюл. № 6. – 4 с.
 4. Пат. № 778871 UA, МПК А61К 36/00, А61К 9/02, А61Р 13/08. Фармацевтична композиція у формі супозиторіїв для лікування захворювань передміхурової залози / Гріценко В.І., Рубан О.А., Зайченко Г.В., Тімченко М.М., Солдатова Є.О..; заявник та патентовласник Нац.фармац.ун-т. — № u 201208037; заявл.02.07.12; опубл.10.04.13, Бюл. № 7. – 6 с.
 5. Пат. № 66281 UA, МПК А61К 36/00, А61Р 7/10. Рослинний лікарський збір «Дентафіт» з протизапальною та антимікробною дією/ Пімінов О.Ф., Шульга Л.І., Безценна Т.С., Осолодченко Т.П., Файзуллін О.В.; заявник та патентовласник Нац.фармац.ун-т. – № u 201107929; заявл.23.06.2011; опубл.26.12.2011, Бюл. № 24. – 4 с.
 6. Патент на корисну модель №72478, Україна, А61К 36/00, А61К 31/194, А61К 9/48, А61Р 43/00 (2012). Застосування полентару як засобу фриго-протекторної діЇ / Є.В. Бондарєв, С.Ю. Штриголь, О.Я. Міщенко — Заявлено 13.12.2011; Опубл. 27.08.2012. — Бюл. №16.
 7. Патент на корисну модель № 68093 МПК (2012) А61К 36/31 А61К 127/00 А61Р 29/00 Антимікробний та протизапальний засіб / Тартинська Г.С., Журавель І.О., Кисличенко В.С., Андріяненков О.В., Зайченко Г.В. — № u201111368; заявл. 26.09.2011; опубл. 12.03.2012; Бюл.№ 5. – 4 с.
 8. Патент № 68092 на корисну модель МПК (2012) А61К 36/00 Лікарський засіб антимікробної та протизапальної дії / Бурда Н.Є., Журавель І.О., Кисличенко В.С., Андріяненков О.В., Зайченко Г.В. — № u201111357; заявл. 12.03.2011; опубл. 12.03.2012; Бюл.№ 5. – 4 с.

Інформаційні листи:

 1. Г.В. Зайченко. Інноваційні підходи до фармакологічної корекції гіпоестрогенових станів вагінальним гелем з екстрактом хмелю та молочною кислотою: інформаційний лист Укрмедпатентінформу МОЗ України, Випуск 7 з проблеми «Фармація» №43 – 2016 / Г.В. Зайченко, І. М. Риженко, Л.І. Вишневська, О. С. Сініцина, М. Л. Бавикіна. – К., 2016. – 3 c.
 2. Зайченко Г.В., Колос О.М., Брюханова Т.О., Ковалєнко Є.М., Бородай С.М. Іноваційні підходи до оптимізації превентивного лікування алергічних захворювань. Випуск 8. Рішення ПК «Фармація» протокол №84 від 19.02.2014. – Інформаційний лист. – 2014 – № 81/1.
 3. Бондарєв Є.В., Штриголь С.Ю., Бородай С.М. Перспективи використання глюкозаміну гідрохлориду як засобу фригопротекторної дії. Випуск 10. Рішення ПК «Фармація» протокол №83 від 18.12.2013. – Інформаційний лист. – 2014 – № 95.
 4. Бондарєв Є.В., Штриголь С.Ю., Бородай С.М. Перспективи використання глюкозаміну гідрохлориду як засобу фригопротекторної дії при поєднаній алкогольно-холодовій травмі. Випуск 9 Рішення ПК «Фармація» протокол №83 від 18.12.2013. – Інформаційний лист. – 2014 – № 94.
 5. Інформаційний лист №28-2013. Новітні підходи до моделювання кріотравми передміхурової залози в експерименті/ Зайченко Г.В., Андріяненков О.В., Солдатова Є.О., Гевоян С.Р.; Випуск 4 з проблеми «Фармація» Підстава: рішення ПК «Фармація» Протокол №78 від 19.12.2012 р. – 3с.
 6. Інформаційний лист № 125-2013. Інноваційні підходи до створення нових вагінальних препаратів комбінованого складу для лікування неспецифічних вагінітів. Випуск 1. Рішення ПК»Фармація» протокол №6 від 26.12.2012. Зайченко Г.В., Ляпунов М.О., Грищенко О.В., Дроговоз К.В.
 7. Нові аспекти пробіотикотерапії хворих на дисбактеріоз кишечнику: інформ. Лист / Пасісниченко В.О., Філімонова Н.І. — К., 2011. — №215-2011. – З пробл. «Фармація» — 4 с.

Методичні рекомендації:

 1. Клінічна фармакогенетика: метод. рекомендації / Г.В. Зайченко, Н.М. Кононенко, О.В. Файзуллін, Є.М. Коваленко, В.В. Гнатюк. – Х.: НФаУ, 2015. – 40 с.
 2. Відповідальне самолікування при найбільш поширених захворюваннях. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 2. Симптоматичне лікування захворювань шлунково-кишкового тракту: метод. рекомендації / Г.В. Зайченко, Є.В. Бондарєв, В.Ф. Осташко, О.Л. Халєєва, О.В. Файзуллін, Є.М. Коваленко. – Х.: НФаУ, 2015. – 60 с.
 3. Відповідальне самолікування при найбільш поширених захворюваннях. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 3. Симптоматичне лікування захворювань верхніх дихальних шляхів: метод. рекомендації / Г.В. Зайченко, Є.В. Бондарєв, В.Ф. Осташко, О.Л. Халєєва, О.В. Файзуллін, Є.М. Коваленко. – Х.: НФаУ, 2015. – 56 с.
 4. Современные аспекты выписывания и рационального применения лекарственных средств у больных гипертонической болезнью: метод. рекомендации. В 2 ч. Ч. 1 / А.В. Зайченко, Е.Л. Халеева, В.Ф. Осташко, Е.В. Бондарев, А.В. Файзуллин, А.В. Андрияненков, Е.Н. Коваленко. – Х.: НФаУ, 2015. – 76 с.
 5. Современные аспекты выписывания и рационального применения лекарственных средств у больных гипертонической болезнью: метод. рекомендации В 2 ч. Ч. 2 / А.В. Зайченко, Е.Л. Халеева, В.Ф. Осташко, А.В. Файзуллин, Е.Н. Коваленко, Т.Б. Равшанов. – Х.: НФаУ, 2015. – 44 с.
 6. Відповідальне самолікування при найбільш поширених захворюваннях. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 2 доповнена. Симптоматичне лікування захворювань шлунково-кишкового тракту: метод. рекомендації / О.Я. Міщенко, Г.В. Зайченко, В.Ф. Осташко та ін. – Х.: НФаУ, 2016. – 92 с.
 7. Відповідальне самолікування при найбільш поширених захворюваннях. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 3 доповнена. Симптоматичне лікування захворювань верхніх дихальних шляхів: метод. рекомендації / Г.В. Зайченко, О.Я. Міщенко, В.Ф. Осташко та ін. – Х.: НФаУ, 2016. – 129 с.
 8. Зіменковський А.Б. Навчальний план та уніфікована навчальна програма перед-атестаційного циклу (стажування) за спеціальністю «Клінічна фармація» / А. Б. Зіменковський, І.А. Зупанець, Г.В. Зайченко та ін. // Львів – 2015. – 52 с.

Статті за 2012-2016 роки:

 1. Iakovlieva L. V. Analysis of quality of pharmacotherapy of patients with sciatica / L. V. Iakovlieva, O. Ya. Mishchenko, I .V. Konuschynska // Клінічна фармація. – 2016. – Т. 20, № 2. – C. 17-21.
 2. Bezditko N. V. Pharmacoepidemiological analysis dynamics of the statins availability in Ukraine /  N.V. Bezditko, L.V. Yakovleva, O.Y. Mishchenko, I.V.Chynush  // Клінічна фармація. – 2016. – Т. 20, № 2. – C. 6-11.
 3. Міщенко О. Я. Дослідження асортименту антитромботичних  засобів та економічної доступності антитромботичної терапії / О. Я. Міщенко, А. І. Бондаренко, К. В. Калашникова  // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: збірник наукових статей ІV Міжнародної науково- практичної Internet-конференції (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.) / ред. кол. : В.В. Малий, М.М. Слободянюк, А.Б. Ольховська та ін. – Харків. : НФаУ, 2016. – С. 286-294.
 4. Міщенко О. Я. Оцінка економічної доступності схем антинеопластичної терапії хворих на рак молочної залози / О. Я. Міщенко, А. Г. Литовченко // Сучасні напрямки удосконалення фармацевтичного забезпечення населення на регіональному рівні: мат. науково-практичної регіональної конференції, м. Івано-Франківськ, 10-11 травня 2016 р. / редкол.: М.М. Рожко та ін. –  Івано-Франківськ: ПП Голіней О. М., 2016. – С. 27-34.
 5. Міщенко О. Я. Аналіз асортименту лікарських засобів для лікування ДГПЗ на фармацевтичному ринку України / О. Я. Міщенко, Г. В. Зайченко, Т. Б. Равшанов, В. С. Зайченко,  А. В. Березняков  // V Международная научно-практическая конференция «Современные достижения фармацевтической технологии и биотехнологии». – Харьков. – 18 ноября 2016 г. – С. 232 – 235.
 6. Шаріфов Х. Ш. Характеристика біологічно активних речовин лікарських рослин імунотропної дії / Х.Ш. Шаріфов, Г.В. Зайченко, О.Л. Халєєва, О.Я. Міщенко, О.В. Файзуллін // V Международная научно-практическая конференция «Современные достижения фармацевтической технологии и биотехнологии». – Харьков. – 18 ноября 2016 г. – С. 684 – 687.
 7. Мищенко О. Я. Результаты частотного анализа лекарственных назначений пациентам с ишемической болезнью сердца, как критерий оценки рациональности фармакотерапии / О.Я. Мищенко, Л.В. Яковлева, В.Ф. Осташко,  И.В. Конющинская  // V Международная научно-практическая конференция «Современные достижения фармацевтической технологии и биотехнологии». – Харьков. – 18 ноября 2016 г. – С. 716 – 719.
 8. Мищенко О. Я. Клініко-економічний аналіз фармакотерапії хворих на люмбоішіалгію / О. Я. Мищенко, Л. В. Яковлева // Рациональная фармакотерапия. – 2016. – № 2 (39). – С. 19-24.
 9. Бездетко Н. В. Лекарство в зеркале: рассматриваем дексибупрофен  / Н. В. Бездетко, О. Я. Мищенко // Участковый врач. – 2016. – №7 (48). – С. 36-48.
 10. Мищенко О. Я. Клинико-экономический анализ фармакотерапии больных с ишемической болезнью сердца / О. Я. Мищенко, Л. В. Яковлева, В. Ф. Осташко, К. В. Калашникова // Рациональная фармакотерапия. – 2016. – № 4 (41). – С. 1-8.
 11. Сініцина О. С. Корекція станів, асоційованих з дефіцитом естрогенів, за допомогою комбінованого вагінального гелю з екстрактом хмелю та молочною кислотою / О. С. Сініцина, Г. В. Зайченко, І. М. Риженко, Ю. Б. Лар´яновська // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2016. – № 3 (49). – С. 80-88.
 12. Antonenko P. B. Human pharmacogenetic pecularities affecting the action of anti-tuberculosis medicines / P. B. Antonenko, V. I .Kresyun, G. V. Zaychenko, V. V. Godovan  // Клінічна фармація. – 2016. – № 1. – С. 6 –11.
 13. Zaychenko G.V. The place of meloxicam in the series of modern non-steroidal anti-inflammatory drugs / G.V. Zaychenko, O.M. Lyapunov, O.P. Bezugla // Вісник фармації. – 2016. – № 2 (86). – С. 69 –76.
 14. Sinitsyna O.S. The effect of a new vaginal gel with the hop extract on the cardiovascular system in spayed female rats / O.S. Sinitsyna, G.V. Zaychenko, I.M. Ryzhenko, Yu.B. Laryanovska // Вісник фармації – 2016. – № 2 (86). – С. 64 – 68.
 15. Sinitsyna O.S. The effect of a vaginal gel with hop cones phytoestrogens on the hormonal state and morphostructure of the reproductive organs in spayed rats / O.S. Sinitsyna, G.V. Zaychenko, I.M. Ryzhenko, Yu.B. Laryanovska // Клінічна фармація. – 2016. –  № 1. –  С. 34 – 38.
 16. Зайченко Г. В. Магнікор – ефективний та безпечний препарат вітчизняного виробництва для профілактики серцево-судинних захворювань / Г. В. Зайченко, О. В. Файзуллін // Сімейна медицина. – 2016. – №3 (65). – С. 99 – 104.
 17. Зайченко А.В. Клиническая фармакология кеторолака. Что нового? / А. В. Зайченко, Э. В. Супрун, А. Ф. Пиминов // Газета Аптека. – 2016. №11 – С.8-11.
 18. Зайченко А.В. Использование ибупрофена и парацетамола в педиатрии: фармакоэконо-мический анализ / А.В. Зайченко, О.Я. Мищенко // Новости в медицине и фармации. – 2016. –  № 4 (567). – С. 10 – 13.
 19. Зайченко А.В. Местная эмпирическая терапия острой боли в горле  / А. В. Зайченко, О. Я. Мищенко // Український медичний часопис. – 2016. – № 1 (111). I/II. – С. 84-86.
 20. Зайченко Г.В. Симптоматическое лечение изжоги: что нового? (взгляд клинического фармаколога) / Г.В. Зайченко, Т.Б. Равшанов // Український медичний часопис. – 2016.  – № 1 (111), I/II. – С. 73 – 75.
 21. Синицына О. С. Морфоструктура костной ткани овариэктомированных самок крыс на фоне применения нового вагинального геля с фитоэстрогенами хмеля и молочной кислотой / О. С. Синицына, Н. В. Дедух, А. В. Зайченко, И. М. Рыженко // Вестник фармации. – 2016. – № 2 (72). – С. 72-78.
 22. Яковлева Л. В. Исследование влияния гранул «Гепатропин» на течение хронического экспериментального гепатита»  / Л. В. Яковлева, О.В. Геруш, Ю.Б. Ларьяновская, С. В. Спиридонов, О.Я. Мищенко // UNIVERSUM: медицина и фармакология. – 2016. – №10(32). – С. 16-22.
 23. Sinitsyna O. S. Іnfluence of vaginal administration of glucosamine hydrochloride to psycho-emotional and locomotor activity of spay female rats / O. S. Sinitsyna, G. V. Zaychenko, I. M. Ryzhenko // Eureka: Health sciences. – 2016. – № 2(2). – Р. 43-48.
 24. Мищенко О. Я. Cоциально-экономическая доступность антинеопластических лекарственных средств в Украине / О. Я. Мищенко, В. Ю. Адонкина // Материалы международной дистанционной научно-практической конференции на тему: «Актуальные проблемы социально-экономической модернизации общества» посвященной 85-летию Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова, г. Алматы, Республика Казахстан, 4 мая, 2016 г. – C. 178-183.
 25. Zupanets K. O. Scientific and Practical Substantiation of Ways of Developing and Introducing Electronic Case Report Forms to Ensure the Quality of Bioequivalence Studies / K. O. Zupanets, V. Ye. Dobrova, A. V. Zaychenko, O. V. Dorovskyy // Research & Reviews: Journal of Hospital and Clinical pharmacy. – 2015. – Vol. 1, Issue 3. – Р. 21-25.
 26. Короткова В. А. Простатопротекторная активность суппозиториев с экстрактом маклюры на модели сульпиридовой ДГПЖ у крыс / В.А. Короткова, А.В. Зайченко, Ю.А. Тацкий, А.С. Кухтенко, Андрияненков А.В. // Казахстан. Фармация Казахстана. – 2015. – № 12. – С. 19-22.
 27. Зайченко Г.В. Персоналізований підхід до вибору гестагенів в акушевстві /Г.В. Зайченко // Газета Медична спеціальність. Акушерство та гінекологія. – вересень. -2015. – С.4-5.
 28. Бондарев Е.В. Влияние глюкозамина гидрохлорида и ацетилсалициловой кислоты на показатели углеводного обмена при острой холодовой травме у крыс /Е.В. Бондарев// Республиканский научный журнал «Vestnik» . – Казакстан. – №1 (70). -2015. – С.22-27.
 29. Зайченко А.В. Фармацевтическое обоснование комбинации действующих и вспомогательных веществ в составе препарата миальгамма ампулы / А.В.Зайченко, Д.В. Лыткин, Е.Н. Коваленко // Міжнародний невролгічний журнал. – №1 (71). -2015. – С.138-140.
 30. Зайченко А.В.  Современные подходы к терапии невынашивания беременности / А.В.Зайченко // Медицинские новости. – №4. -2015. – С.43-45.
 31. Зайченко А.В. Препараты прогестерона в клинической практике / А.В.Зайченко // З турботою про жінку. – №4 (52). -2014. – С.9-10.
 32. Зайченко А.В. Роль прогестинов в женском организме / А.В.Зайченко // З турботою про жінку. – №3(51). -2014. – С.39-40.
 33. Зайченко А.В. Клиническая фармакология гестагенов / А.В. Зайченко // Казахстан. – 2015.- Medicine. – №4. – С.111-114.
 34. Зайченко А.В. Исследования безвредности (острой токсичності) экстракта листьев персика / А.В.Зайченко, Х.Ш. Шарифов,  Е.Л. Халеева, Г.Н. Наврузова и др.// Український науково-медичний молодіжний журнал. -2015. – №1(85). – С.239-240.
 35. Зайченко Г.В. Фармакогенетичні аспекти ефективності та безпечності НПЗЗ – терапії / Г.В.Зайченко, О.В. Файзуллін, Є.М. Коваленко// Фармаком. – 2015. -№1. – С.1- 4.
 36. Зайченко А.В. Муколитики в лечении болезней органов дыхания: фокус на безопастность / А.В.Зайченко, О.Я. Мищенко// Фармацевт практик.- 2015. – №2(133). – С.30-31.
 37. Зайченко А.В. Муколитики в лечении болезней органов дыхания: фокус на безопастность / А.В.Зайченко, О.Я. Мищенко// Фармацевт практик.- 2015. – №3(134). – С.34-35.
 38. Бондарев Е.В. Экспериментальный анализ роли адрено- и холинорецепторов во фригопротекторном действии глюкозамина гидрохлорида / Е.В.Бондарев, С.Ю. Штрыголь // Вестник фармации. Витебск. Белорусь. -2015. – № 1 (67). – С.78-82.
 39. Зайченко А.В. Фитохимическое обоснование фармакологических эффектов фенольних соединений персика обыкновенного / А.В. Зайченко, Х.Ш. Шарифов, М.А. Стахорская и др. // Фітотерапія. Часопис. – 2014. – №4. – С. 71-74.
 40. ZaychenkoG.V. Evaluation of therapeutic action of suppositories with phytoextracts regarding the results of morphological study of prostate / G.V. Zaychenko, E.O. Soldatova, V.F. Ostashko, Yu.B. Lariyanovska// Фітотерапія. Часопис. – 2014. – №4. – С. 42-47.
 41. Зайченко Г.В. Сучасні уявлення про неспецифічні інфекційні захворювання піхви / Г.В. Зайченко, К.О. Степанова, О.С. Сініцина // Український біофармацевтичний журнал. – №6 (35).  –2014. – С.11-17.
 42. Бондарев Е.В. Динамика содержания N-ацетилглюкозамина у крыс при острой холодовой травме / Е.В.Бондарев, С.Ю. Штрыголь // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. ООО “Издательство Н-Л” (Санкт-Петербург). – Том.12. -№3  . – 2014. – С.30-32.
 43. Зайченко А.В. Прогестины. Практические вопросы применения / Г.В.Зайченко // З турботою про жінку. – №5(53). -2014. – С.2-6.
 44. Фитохимическое и фармакологическое изучение листьев Persica vulgaris, заготовленных в Таджикистане / Л.В. Ленчик, Г.Ф. Наврузова, В.С. Кисличенко, Х.Ш. Шарифов, А.В. Зайченко // Республиканский научный журнал «Vestnik». – Шимкент: «Серпилис», 2014. – Том IV, №3 (68). – С. 126-132.
 45. Зайченко А.В. Фитохимическое обоснование фармакологических эффектов фенольних соединений персика обыкновенного / А.В. Зайченко, Х.Ш. Шарифов, М.А. Стахорская и др. // Фітотерапія. Часопис. – 2014. – №4. – С. 71-74.
 46. Zaychenko G.V. Evaluation of therapeutic action of suppositories with phytoextracts regarding the results of morphological study of prostate / G.V. Zaychenko, E.O. Soldatova, V.F. Ostashko, Yu.B. Lariyanovska // Фітотерапія. Часопис. – 2014. – №4. – С. 42-47.
 47. Зайченко Г.В. Сучасні уявлення про неспецифічні інфекційні захворювання піхви / Г.В. Зайченко, К.О. Степанова, О.С. Сініцина // Український біофармацевтичний журнал. – №6 (35) . – 2014. – С.11-17.
 48. Зайченко А.В. Прогестины. Практические вопросы применения / Г.В.Зайченко // З турботою про жінку. – №5(53) . –  2014. – С.2-6.
 49. Зайченко А.В. Современный взгляд на гестагены: выбор в пользу безопастности / А.В. Зайченко // Здоровье женщины. –– №8 (94). ––2014. – С.66-67.
 50. Зайченко А.В. Лечение рефрактерной к НПВС боли в спине / А.В. Зайченко, А.Н. Баринов, К.А. Махинов, Т.А. Брюханова // Міжнародний неврологічний журнал. -№3 (65). – 2014. – С.89-96.
 51. Зайченко Г.В. Фармакологічне обгрунтування розробки супозиторіїв, що містять сухі ехстракти Semenis Cucurbitae pero, fructus serenoa repens and radices urticae dioicae, для лікування хронічного простатиту / Г.В. Зайченко, Є.О. Солдатова, В.Ф. Осташко, В.І. Гриценко // Український біофармацевтичний журнал. — №5(34). – 2014. –С.69-73.
 52. Степанова К.О. Вивчення нешкідливості нових пессаріїв «Клімедекс» / К.О. Степанова/ Фармацевтичний Часопис. –2014. — №2(30). – С.88-92.
 53. Зайченко А.В. НПВП: что нового в начале XXI века? / А.В.Зайченко // Здоров’я України. – 2014. — №7 (332). – С.30-31.
 54. Зайченко А.В. Морфологическая оценка простатопротекторного действия свечей с масляннім екстрактом маклюрі в єксперименте / А.В.Зайченко, Ю.О.Тацький, В.А.Коротков, Е.Н.Коваленко, А.В.Андрияненков, А.С.Кухтенко // Экспериментальная и клиническая урология. – 2014. — №2. – С.28-31.
 55. Ryzhenko I.M. The effect of the artichoke leaves extract on the postnatal development of offspring of femal rats with the alcogolic placental dysfunction / I.M. Ryzhenko I.M., N.Ya.Asadullayeva, G.V.Zaychenko // Клінічна фармація. -2014. –Т.18. – №2. – С.10-13.
 56. Levachkova Yu.V. Relevace of development of new pessaries for comprehensive treatment of genital herpes / Yu.V. Levachkova, O. M. Litvinova, G. V. Zaychenko, V. V. Chernykh, K.O. Stepanova // Материалы IV международной научно-практической конференции 21 век: фундаментальная наука и технологии. 16-17 июня 2014 г. North Charleston, USA.-Том 2. – С. 136-137.
 57. Зайченко А.В. Препараты прогестерона в клинической практике / Г.В.Зайченко // З турботою про жінку. — №4(52). -2014. – С.9-10.
 58. Зайченко А.В. Препараты прогестерона в клинической практике/А.В.Зайченко// З турботою про жінку. -№3(51). -2014. – С.39-40.
 59. Зайченко Г.В. Фармакологическая коррекция диспептического синдрома в комплексной терапии гастритов/ Г.В.Зайченко, Т.О.Брюханова// Университет: дистанционное образование он-лайн «Аптека»№940 (19) 12.05.2014.
 60. Зайченко А.В. Острые кишечные инфекции: современные подходы к лечению и профилактике с акцентом на педиатрическую практику/ А. В. Зайченко, С. В. Валюх// Университет: дистанционное образование он-лайн «Аптека» №923 (2) 13.0.2014.
 61. Зайченко Г.В. Ефективність гомеопатичного препарату на основі екстракту цикламену європейського для профілактичного лікування алергічних захворювань / Г.В.Зайченко, О.М.Колос, Т.О.Брюханова/ Фітотерапія Часопис. –2014. –№1. –С.60-63.
 62. Коваленко Є.М. Вивчення впливу ралейкіну на перебіг дитизонового діабету в кролів / Є. М. Коваленко, І. П. Бухтіярова, С. М. Дроговоз / Клінічна фармація. – 2014. – Т.18, №1. –С.18-22.
 63. Бондарев Е. В. Экспериментальное обоснование применения глюкозамина гидрохлорида как средства ноотропного действия / Е. В. Бондарев // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2014. -№1(37). – С.22-25.
 64. Зайченко Г. В. Вивчення фармакологічної дії супозиторіїв з олійним екстрактом маклюри на моделі експериментального скипидарного простатиту у щурів. / Ю. О.Тацький, В. А. Коротков, О. В. Андріяненков, О. О. Іванова // Український біофармацевтичний журнал — № 2 (31). — 2014. — С. 14-19.
 65. Шарифов Х.Ш. Скрининговое фармакологическое изучение густого экстракта из листьев персика обыкновенного / Х.Ш. Шарифов, А.В. Зайченко, Г.Ф. Наврузова, Е.Л. Халеева// Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. Душанбе: «СИНО». –2013. –№1/3 (110). –С.112-114.
 66. Зайченко А.В. Лечение боли в спине, рефрактерной к нестероидным противовоспалительным средствам / Баринов А.Н., Махинов К.А., Брюханова Т.А.// Медицинский совет. (Россия) – 2013. –№12. –С.27-32.
 67. Зайченко А.В. Исследование фармакотерапевтической активности суппозиториев с фитоэкстрактами на модели доброкачественной гиперплазии предстательной железы у крыс / Солдатова Е.А., Гриценко В.И. // Научные ведомости БелГУ. – 2013. — №25 (168).– С. 181-187.
 68. Зайченко А.В. Фармакологическое обоснование создания оригинальной мази комбинированного состава с эфирным маслом иссопа заравшанского /Гулмуродов И.С., Гладух Е.В.// Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. Душанбе: «Сино». – 2013. — №1/2 (106). – С.249-253.
 69. Халєєва О.Л. Застосування інгаляційних бронхолітичних засобів для лікування бронхіальної астми/ Халєєва О.Л., Печенізька Л.О// Український біофармацевтичний журнал. – 2013. – №5. – С. 30-34.
 70. Колос О.М. Динаміка клінічних, біохімічних та імунологічних маркерів гіперчутливості під впливом циклорину / О.М. Колос, Г.В. Зайченко, О.В. Рубашкіна, О.А. Зайченко, Т.О. Брюханова // Фармакологія та лікарська токсикологія. 2013. — №4. – С.28-34.
 71. Зайченко А.В. Морфологическое исследование легких морских свинок после профилактического введения гомеопатических гранул циклорин на фоне бронхообструктивного синдрома/ А.В. Зайченко, Т.А. Брюханова, А.Н. Колос // Научные ведомости БелГУ. – 2013. — №25 (168) – С.200-202.
 72. Зайченко А.В. Боль в горле: рекомендации клинического провизора /Т.А.Брюханова // Фармацевт практик. -№2.- 2013. – с. 38-39.
 73. Зайченко Г.В. Морфологічна оцінка ефективності нового гомеопатичного засобу з цикламену європейського при алергійному риніті / О.М.Колос, Є.М.Коваленко // Південноукраїнський медичний науковий журнал. — №1 (01).- 2013. – С.59-62.
 74. Дроговоз К.В. Фармакологічне обґрунтування створення нового комбінованого крему з тербінафіном для лікування неспецифічного вагініту // Одеський медичний журнал. -№1(21). – 2013. – С.11-15.
 75. Дроговоз К.В. Комбінований крем для лікування неспецифічних бактеріально-грибкових вагінітів / О.С.Бусигін, Г.В. Зайченко // Світ медицини та біології. -№1(36).-2013. – С.34-40.
 76. Зайченко А.В. Актуальность сеннозидов в лечении обстипационного синдрома / Брюханова Т.А./ Щотижневик «Аптека», #898 (27) 08.07.2013.
 77. Зайченко А.В. Головная боль в практике клинического провизора: современные подходы к фармацевтической коррекции / Брюханова Т.А./ Фармацевт практик. — №4.- 2013. – с. 28.
 78. Пиминов А.Ф. Современные подходы к комплексному лечению простудных заболеваний / Пиминов А.Ф., А.В.Зайченко, А.И.Квитчатая// Человек и лекарство-Казахстан. №3 (19).- 2013. – С. 61-70.
 79. Olmessekova A.T. Investigation of specific pharmacological activity of lipargin suppositories / A.V.Zaychenko, S.R.Tikhonov, S.R.Gevoyan // Фармация Казахстана. -№4.-2013. – С.34-36.
 80. Зайченко А.В. Современные антимикотики: выбор основанный на доказательствах / Брюханова Т.А. //Щотижневик «Аптека», #888 (17) 29.04.2013.
 81. Дроговоз Е.В. Морфологическая оценка эффективности нового вагинального крема с тербинафином / А.В. Зайченко // Медицинские новости. Белоруссия. — №4 (223). -2013. –С.71-74.
 82. Зайченко А.В. Эффективность нового гомеопатического препарата циклорин при бронхообструктивных состояниях / А.Н Колос., Т.А. Брюханова, Е.Н. Коваленко// VI Материалы международной конференции: Современные аспекты реабилитации в медицине, г. Ереван (Армения), 10-12.09.2013.- С.99-102.
 83. Зайченко А.В. Рациональные подходы к купированию болевого синдрома в горле / А.В.Зайченко // Щотижневик «Аптека», #911 (40) 14.10.2013.
 84. Зайченко А.В. Рациональная фармакотерапия боли в горле у детей на различных этапах оказания помощи /А.В.Зайченко// Щотижневик «Аптека», #907 (36) 16.09.2013.
 85. Зайченко А.В. Как победить кашель: рекомендации клинического провизора / А.В. Зайченко, Т.А. Брюханова // Щотижневик «Аптека», #907 (36) 16.09.2013.
 86. Осташко В.Ф. Дослідження антигіпоксичної активності 2-метил-3-феніламінометилхінолін-4-ону – перспективного антидепресанта з ноотропними властивостями / С.Ю. Штриголь, Подольський І.М., Н.В. Бездітко // Український біофамацевтичний журнал. -№2 (25). -2013. – С. 46-49.
 87. Файзуллін О.В. Вивчення впливу густого екстракту з листя Винограду культурного на функціонально-біохімічні показники сироватки крові та печінки щурів в умовах хронічного ураження печінки, викликаного тетрахлорметаном / О.В. Файзуллін // Вісник фармації. – 2013. – № 3(75) – С.79-81.
 88. Файзуллін О.В. Гістоморфологічна оцінка лікувальної дії густого екстракту з листя Винограду культурного на функціонально-біохімічні показники сироватки крові та печінки щурів в умовах хронічного ураження печінки, викликаного тетрахлорметаном / О.В. Файзуллін // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2013. –№2(16) – С.148-150.
 89. Файзуллін О.В. Оцінка гепатозахисної дії густого екстракту з листя винограду культурного в умовах тривалого впливу етанолу на організм піддослідних тварин / О.В. Файзуллін // Південноукраїнський медичний науковий журнал. – 2013. – №1. – С.167-170.
 90. Бондарєв Є.В. Вплив глюкозаміну гідрохлориду на наркотичний сон, спричинений алкоголем, та його захисний ефект при гострому загальному охолоджені на тлі алкогольної інтоксикації / Штриголь С.Ю., Бездітко Н.В.// Український біофармацевтичний журнал. -№5 (28). – 2013. – С. 10-15.
 91. Андрияненков О.В. Динаміка маркерів запалення під впливом густого екстракту талабану польового при експериментальному простатиті у щурів / Г.В.Зайченко, М.В. Панков // Український біофармацевтичний журнал. — №1 (24). – 2013. – С. 43-46.
 92. Зайченко А.В. Современные подходы к лечению онихомикозов / Халеева Е.Л., Брюханова Т.А.// Електронний журнал «Аптека on-line». – 2013. –№8. – лекція у програмі — «Університет: дистанційна освіта on-line».–http://education.apteka.ua.
 93. Зайченко Г.В. Фармакогенетичні аспекти застосування антигіпертензивних засобів / Г.В.Зайченко // Науковий журнал МОЗ України, №1(2). -2013. – С.114-119.
 94. Халєєва О.Л. Застосування інгаляційних бронхолітичних засобів для лікування бронхіальної астми / О.Л. Халєєва,  Л.О.Печенізька // Український біофармацевтичний журнал. – 2013. – №5. – С. 30-34.
 95. Зайченко Г.В. Динаміка клінічних, біохімічних та імунологічних маркерів гіперчутливості під впливом циклорину / Г.В. Зайченко, О.М. Колос, О.В. Рубашкіна, О.А. Зайченко, Т.О. Брюханова // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2013. – №4. – С. 60-65.
 96. Степанова К.О.Дослідження біосенсорної реакції клітинних субстанцій на випромінювання імпульсного газорозрядного генератора для інформаційно-хвильової терапії  / К.О.Степанова, В.П.Олійник, С.М.Куліш // Вісник Національного технічного університету України «КПІ». Серія –Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2013. – №53. – С. 104-110.
 97. Колос О.М. Динаміка клінічних, біохімічних та імунологічних маркерів гіперчутливості у мурчаків під впливом циклорину / О.М.Колос, Г.В.Зайченко, О.В.Рубашкіна, О.А. Зайченко, Т.О.Брюханова // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2013. – №4. – 5 (35). – C. 60-65.
 98. Зайченко А.В. Современные подходы к лечению онихомикозов / А.В.Зайченко,  Е.Л.Халеева, Т.А.Брюханова // Електронний журнал «Аптека on-line». – 2013. –№8. – лекція у програмі  – «Університет: дистанційна освіта on-line».–http://education.apteka.ua
 99. Зайченко А.В. Сучасні протиалергічні препарати: клініко-фармакологічні та фармакоекономічні особливості / А.В.Зайченко, Л.В.Яковлева, А.Н.Колос, Т.А.Брюханова // Укр. мед. часопис. – 2012. – №6 (92). – С. 134-136.
 100. Зайченко Г.В. Сучасні протиалергічні препарати: клініко-фармакологічні та фармакоекономічні особливості / Л.В.Яковлева, О.М. Колос, Т.О.Брюханова // Укр. Мед. Часопис. — №6 (92). – 2012.– С.134-136.
 101. Зайченко Г.В. Корекція гіпофункції сім’яників хондроїтинсульфатом / Г. В. Зайченко,  Н. М. Бречка, В. О. Бондаренко, Є. М. Коренєва, Н. Г. Малова, С. С. Ричкова,  О.В.Андріяненков,  М.О.Бойко // Експериментальна та клінічна медицина. – 2012. – №3 (56). – С. 60-66.
 102. Зайченко Г. В. Фармацевтическая опека для профилактики и лечения острых респираторных инфекций / Г. В.Зайченко,  Т. А.Брюханова // Електронний журнал «Аптека on-line» лекція №5 у програмі  – «Університет: дистанційна освіта on-line».– http://education.apteka.ua/obshhaya-i-klinicheskaya-farmaciya/farmacevticheskaya-opeka-dlya-profilaktiki-i-lecheniya-ostryx-respiratornyx-infekcij.html
 103. Зайченко Г.В. Фармацевтическая опека в топической терапии: под прицелом мышечно-суставная боль и грибковые поражения кожи / Г. В. Зайченко, В. А. Пасисниченко, Т. А. Брюханова // Електронний журнал «Аптека on-line» лекція №4 у програмі  – «Університет: дистанційна освіта on-line».–http://education.apteka.ua/obshhaya-i-klinicheskaya-farmaciya/farmacevticheskaya-opeka-v-topicheskoj-terapiipod-pricelom-myshechno-sustavnaya-bol-i-gribkovye-porazheniya-kozhi.html
 104. Зайченко Г.В. Инновационные подходы к фармакологической коррекции гиперсекреторных состояний / Г.В.Зайченко,  Т.А.Брюханова // Електронний журнал «Аптека on-line» лекція №3 у програмі  – «Університет: дистанційна освіта on-line».–http://education.apteka.ua/obshhaya-i-klinicheskaya-farmaciya/innovacionnye-podxody-k-farmakologicheskoj-korrekcii-gipersekretornyx-sostoyanij.html
 105. Пиминов А.Ф.Современные подходы в комплексном лечении простудных заболеваний / А.Ф.Пиминов,  Г.В.Зайченко,  А.В.Квитчатая // Електронний журнал «Аптека on-line» лекція №1 у програмі  – «Університет: дистанційна освіта on-line».–http://education.apteka.ua/obshhaya-i-klinicheskaya-farmaciya/sovremennye-podxody-v-kompleksnom-lechenii-prostudnyx-zabolevanij.html
 106. Бондарєв Є.В. Дослідження глюкоза міну гідро хлориду як засобу фригопротекторної дії при поєднаній алкогольно-холодовій травмі / Є.В.Бондарєв // Фармацевтичний часопис. – 2012. – №3 (23). – С. 140-142.
 107. Бондарев Е.В. Новые перспективы нефропротекции / С.Ю. Штрыголь, О.В.Товчига,  О.О.Койро, Е.Г.Щекина, В.С.Штрыголь, Е.В.Бондарев, Н.А.Домар // Буковинський медичний вісник. – 2012. – №3 (63), Ч.2. – С. 35-37.
 108. Андріяненков О.В. Вивчення фармакологічної дії густого екстракту Талабану польового на моделі скипидарного простатиту у щурів / О.В.Андріяненков,  Г.В.Зайченко // Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – №3 (20). – С. 58-64.
 109. Халєєва О.Л. Перспективи використання солей четвертинних амонієвих основ у м’яких препаратах для лікування дерматомікозів / О.Л.Халєєва, Л.О. Печенізька // Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – №3 (20). – С. 28-31.
 110. Зайченко Г.В. Вивчення фармакологічної дії супозиторіїв з ліпофільним  екстрактом пилка квіткового в умовах  експериментального простатиту у щурів / Г.В.Зайченко,  С.Р.Гевоян, О.В.Файзуллін // Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – № 3 (20). – С. 15-20.
 111. Андріяненков О.В. Фармакологічна ефективність густого екстракту Талабану польового на моделі доброякісної гіперплазії передміхурової залози у щурів / О.В.Андріяненков,  Г.В.Зайченко,  Г.С.Тартинська // Вісник фармації. – 2012. – №3 (71). – С. 79-82.
 112. Солдатова Є.О. Фармакологічне обґрунтування створення супозиторіїв з рослинною сировиною для лікування простатитів / Є.О.Солдатова, В.І.Гриценко,  Г.В.Зайченко // Вісник фармації. – 2012. – №3 (71). – С. 64-67.
 113. Зайченко Г.В. Дослідження впливу супозиторієв з ліпофільним екстрактом пилка квіткового на перебіг експериментального травматичного простатиту / Г. В. Зайченко,  С.Р.Гевоян // Український медичний альманах. – 2012. –Т. 15, №3. – С. 58-62.
 114. Солдатова Є. О. Фармакологічне вивчення простатопротекторної дії супозиторіїв для лікування захворювань передміхурової залози / Є. О. Солдатова, В. І. Гриценко,  Г. В. Зайченко //  Клінічна фармація. – 2012. – Т.16, №3. – С. 28-31.
 115. Зайченко А.В. Дослідження  нового комбінованого вагінального крему для лікування неспецефічних вагінітів / А.В. Зайченко, С.М. Дроговоз,  О.В. Грищенко,  О.С. Бусигін, К.В. Дроговоз // Клінічна фармація. – 2012. – Т. 16, №2. – С.32-35.
 116. Андріяненков О.В. Вивчення простатопротекторної дії Талабану польового на моделі кріотравми передміхурової залози у щурів-самців / О.В.Андріяненков,  Г.В.Зайченко, І.А.Журавель, Г.С.Тартинська // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2012. – №2 (27). – С. 3-7.
 117. Зайченко А.В. Оценка иммунотоксического действия суппозиториев с липофильным экстрактом цветочной пыльцы / А.В.Зайченко, С.Р.Гевоян, А.В.Файзуллин,  А.В.Кудина // Фармаком. – 2012. – №1/2. – С.101-104.
 118. Андріяненков О.В. Доклиническое изучение эффективности густого экстракта ярутки полевой на модели крио-травматического простатита у крыс / О.В.Андріяненков, Г.В.Зайченко // Лекарственные препараты и рациональная фармакотерапия. – 2012. – №1. – С. 16-21.
 119. Андріяненков О.В. Фармакологічний аналіз ефективності фітопрепаратів при лікуванні захворювань репродуктивної системи у чоловіків / О.В.Андріяненков, Г. В.Зайченко, В. С. Кисличенко, Д. В. Литкін, Т. С. Білька .// Фітотерапія часопис. – 2012. – №1. – С. 55-57.

Тези:

 1. Bondarenko A. I. Analysis of rationality of pharmacotherapy of patients with acute coronary syndrome / A. I. Bondarenko, O. Ya. Mischenko // Topical issues of new drugs development: abstracts of XXIII International scientific and practical conference of young scientists and students ( April 21 2016). In 2 vol. Vol. 2. – Kharkiv. NUPH, 2016. – P.164.
 2. Міщенко О. Я. Оцінка економічної доступності антитромботичної терапії гострого коронарного синдрома для українського пацієнта / О. Я. Міщенко, К. В. Калашникова, А. І. Бондаренко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали І наук.-практ. інтернет-конференції з міжнародною участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. / ред. кол. : О. Ф. Пімінов та ін. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 237-238.
 3. Mishchenko O. Ya. Antihypertensive drugs consumption in Ukraine / O. Ya. Mishchenko, Abdullah Halmat Kawa // збірник наукових статей ІV Міжнародної науково- практичної Internet-конференції «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» : м. Харків, 24-25 березня 2016 р. / ред. кол. : В.В. Малий, М.М. Слободянюк, А.Б. Ольховська та ін. – Харків. : НФаУ, 2016. – С. 316.
 4. Mishchenko O. Ya., Pharmacoeconomic assessment of treatment patients with hypertension and dyslipidemia / O. Ya. Mishchenko, Al Mousily Mustafa Riyadh Mohammed // збірник наукових статей ІV Міжнародної науково- практичної Internet-конференції «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» : м. Харків, 24-25 березня 2016 р. / ред. кол. : В.В. Малий, М.М. Слободянюк, А.Б. Ольховська та ін. – Харків. : НФаУ, 2016. – С.317.
 5. Зайченко Г. В. Перспективні напрямки розвитку терапії доброякісної гіперплазії передміхурової залози лікарськими засобами рослинного походження / Г. В. Зайченко, Т. Б. Равшанов, В. С. Зайченко // мат. VIII Національного з’їзду фармацевтів України «Фармація XXI століття: тенденції та перспективи», м. Харків, 13-16 вересня 2016 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 
 6. Зайченко В. С. Актуальність створення ректальних супозиторіїв з екстрактом броколі / В. С. Зайченко, Ю. С. Маслій, Т. Б. Равшанов, О. А. Рубан // Товарознавчий аналіз товарів обмеженого аптечного асортименту : матеріали ІІI наук.-практ. Internet-конф. з міжнар. участю, 15 квітня 2016 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 131–132.
 7. Lytkin D. V. The level of specific prostaglandins in ultraviolet radiation-enduced erythema after using sun-protection cream with nanoparticles of cerium dioxide in terms of photosensitization / D.V. Lytkin, G.V. Zaychenko // мат. VIII Національного з’їзду фармацевтів України «Фармація XXI століття: тенденції та перспективи», м. Харків, 13-16 вересня 2016 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 148.
 8. Міщенко О. Я. Антинеопластична терапія хворих на рак молочної залози : аспекти економічної доступності / О.Я. Міщенко, Н.В. Бездітко, Н.О. Матяшова, А.Г. Литовченко // мат. VIII Національного з’їзду фармацевтів України «Фармація XXI століття: тенденції та перспективи», м. Харків, 13-16 вересня 2016 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 251.
 9. Синицына О. С. Влияние вагинального геля с экстрактом хмеля и молочной кислотой на состояние костной ткани у самок крыс с гипоэстрогенией / О. С. Синицына, И. М. Рыженко, А. В. Зайченко, Н. В. Дедух // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та фармації», м. Одеса, 8-9 квітня 2016 р. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2016. – С. 159-163.
 10. Зайченко Г. В. Біологічна активність флавоноїдів сухого екстракту листя персика звичайного / Г.В. Зайченко, Х.Ш. Шаріфов, О.Л. Халєєва // мат. VIII Національного з’їзду фармацевтів України «Фармація XXI століття: тенденції та перспективи», м. Харків, 13-16 вересня 2016 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 44.
 11. Зайченко Г. В. Застосування супозиторіїв з екстрактом маклюри в лікуванні найбільш розповсюджених урологічних захворювань / Г.В. Зайченко, Ю.О. Тацький // мат. VIII Національного з’їзду фармацевтів України «Фармація XXI століття: тенденції та перспективи», м. Харків, 13-16 вересня 2016 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 42.
 12. Березняков А. В. Ефективність хімопірону при спадковій гіпертензії / А.В. Березняков, Н.Л. Березнякова, І. А. Сич, З. Г. Єрьоміна // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : мат. VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю 10–11 листоп. 2016 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 297-298.
 13. Lytkin D. V. Pharmacological research of new sunscreen with nanoparticles of cerium dioxide / D.V. Lytkin, G.V. Zaychenko, T.B. Ravshanov, O.A. Stepanov, V.A. Timoshenko // Topical issues of new drugs development: abstracts of XXIII International scientific and practical conference of young scientists and students (April 21 2016). In 2 vol. Vol. 2. – Kharkiv. NUPH, 2016. – P. 61.
 14. Ravshanov T. B. Place of distance learning postgraduate education pharmacy specialists / Ravshanov T.B., Lytkin D.V., Zaychenko V.S., Sereda N.V., Sabatovska I.S. // Topical issues of new drugs development: abstracts of XXIII International scientific and practical conference of young scientists and students ( April 21 2016). In 2 vol. Vol. 2. – Kharkiv. NUPH, 2016. – P. 383 – 384.
 15. Ravshanov T. B. Prostate protective activity of broccoli extract / Ravshanov T.B., Zaychenko G.V., Ostashko V.F., Zaychenko V.S., Lytkin D.V.// Topical issues of new drugs development: abstracts of XXIII International scientific and practical conference of young scientists and students ( April 21 2016). In 2 vol. Vol. 2. – Kharkiv. NUPH, 2016. – P. 72.
 16. Зайченко Г. В. Застосування супозиторіїв з екстрактом маклюри в лікуванні найбільш розповсюджених урологічних захворювань /  Г.В. Зайченко, В.Ф. Осташко, Ю.О. Тацький  //  мат. VIII Національного з’їзду фармацевтів України «Фармація XXI століття: тенденції та перспективи», м. Харків,  13-16 вересня 2016 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 42.
 17. Зайченко Г. В. Використання тренінгової методики навчання для підвищення ефективності навчального процесу в системі фармацевтичної післядипломної освіти / Г.В. Зайченко, В.Ф. Осташко // мат. VIII Національного з’їзду фармацевтів України «Фармація XXI століття: тенденції та перспективи», м. Харків, 13-16 вересня 2016 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 345.
 18. Зайченко Г.В. Скринінгове дослідження терапевтичної ефективності тест-зразків ректального крему комбінованого складу на моделі гострої ускладненої анальної тріщини / Г.В. Зайченко, М.О. Стахорська, О.В. Файзуллін, О.О. Степанов // мат. VIII Національного з’їзду фармацевтів України «Фармація XXI століття: тенденції та перспективи», м. Харків,  13-16 вересня 2016 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 43.
 19. Зайченко Г. В. Вдосконалення експериментального методу відтворення гострої анальної тріщини / Г.В. Зайченко, М.О. Стахорська, О.В. Файзуллін, Степанов О.О. // Матеріали І науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. Харків, НФаУ – С. 259.
 20. Зайченко А. В. Досвід проведення занять з елементами тренінгу для викладачів фармакології та клінічної фармакології на циклах тематичного удосконалення / А.В. Зайченко, В.Ф. Осташко, Т.Б. Равшанов // Матеріали науково-практичної конференції «210 років фармацевтичної освіти: традиції та іновації» Харків, 27 листопада 2015 р, – С.46-50.
 21. Шарифов Х. Ш. К фармакодинамике экстракта листьев персика / Х. Ш. Шарифов, Г. В. Зайченко, А. В. Файзуллин, О. Я. Мищенко // Республиканская научно-практическая конференция “Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации”. г.Ташкент, 17-18 ноября 2016 г. – Ташкент, 2016. – С. 464 – 466.
 22. Мищенко О.Я. Оценка рациональности лекарственных назначений больным ишемической болезнью сердца в Украинских реалиях / О.Я. Мищенко, Л.В. Яковлева, В.Ф. Осташко, И.В. Конющинская // Республиканская научно-практическая конференция “Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации”. г.Ташкент, 17-18 ноября  2016 г. – Ташкент, 2016. – С. 449 – 451.
 23. Мищенко О. Я. Анализ ассортимента лекарственных средств для лечения ДГПЖ на фармацевтическом рынке Украины / О.Я. Мищенко, В.С. Зайченко, Т.Б. Равшанов, Е.Л. Халеева // Республиканская научно-практическая конференция “Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации”. г.Ташкент, 17-18 ноября  2016 г. – Ташкент, 2016. – С. 197-199.
 24. Конющинская И. В. VEN/частотный анализ назначений лекарственных препаратов больным с болью в пояснице / Конющинская И. В., Мищенко О. Я. // Студенческая медицинская наука ХХI века. I форум молодежных научных обществ: Материалы XVI-й международной конференции студентов и молодых ученых и I Форума молодежных научных обществ г. Витебск, 2-3 ноября 2016 года. – Витебск, 2016 г. – С.465-467.
 25. Zaychenko G. V. Experimental study of effect of cream, co-formulated with clindamycin and miconazole, jn fertility and fetal phase in female rats with bacterial and fungal vaginitis / G. V. Zaychenko, K.V. Drogovoz, O.S. Sinitsyna // Gynecological endocrinology the 17 world congress, 30 years of ISGE [електр. публікація]
 26. Iakovlieva L. Analysis of Affordability and Consumption of Statins in Ukraine in 2015 / L. Iakovlieva, O. Tkachova, O. Mishchenko, O. Gerasymova, N. Bezditko, O. Kyrychenko, N. Matyashova // Value in Health. – 2016. – Vol. 19. Issue 7. ─ Р. А660.
 27. Iakovlieva L. Assessment of Proton Pump Inhibitors Consumption in Ukraine in Comparison with other Countries of The World / L. Iakovlieva, O. Gerasymova, O. Mishchenko, N. Bezditko, O. Tkachova, O. Kyrychenko, N. Matyashova // Value in Health. – 2016. – Vol. 19. Issue 7. ─ Р. А515.
 28. Iakovlieva L. Pharmacoeconomic assessment of quadrotherapy with original bismuth subcitrate drug versus quadrotherapy with generic drug in patients with peptic ulcer associated with helicobacter pylori in Ukraine / L. Iakovlieva, O. Gerasymova, O. Mishchenko, N. Bezditko, O. Tkachova, O. Kyrychenko, N. Matyashova // Value in Health. – 2016. – Vol. 19. Issue 3. ─ Р. А315.
 29. Зайченко А. В. Влияние вагинального геля комбинированного состава с экстрактом шишек хмеля на гемореологические показатели у крыс после хирургической овариоэктомии / А.В. Зайченко, О.С. Синицина, В.Ф. Осташко, Д.В. Лыткин // Материалы 63-ей годичной научно-практической конференции с международным участием «Вклад медицинской науки в оздоровление семьи». г.Душанбе, 20 ноября 2015г. – Душанбе, 2015. – С. 54-55.
 30. Ganna Zaychenko. Parmelia perlata as a perspective agent for treatment of upper respiratory tract infections / Oleksandra Kyslychenko, Irina Zhuravel, Olga Semenchenko, Viktoria  Kyslychenko // New trends in the ecological andbiological research. International scientific conference. Book of abstracts. Univercity of Presov, 9-11 September 2015. Slovak republic. –P.28. (sertificate).
 31. Ganna Zaychenko. Peculiaritles of clinical pharmacology teaching at post-graduate level for clinical pharmacists in Ukraine / Ganna Zaychenko, I. Zupanets, A.Piminov, S.Ogar // Abstracts. IUPHAR-Educational section satellite meeting. 12/13 July Cape Town, South Africa. -2014. – P.28.
 32. Яковлєва Л.В. Значення дисциплини « Основи медичної стандартизації» в професійній підготовці клінічних провізорів / Л.В. Яковлєва, О.Я. Міщенко, Н.В. Бездітко, О.О. Герасимова, І.Е. Кузнецов // Матеріали 7 наук.-практ. інтернет-конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку», м. Харків, 20 листопада 2014 р. – Х., 2014 – C. 105-107.
 33. Яковлєва Л.В. Студенське наукове товариство як необхідна складова розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців фармації // Л.В. Яковлєва, О.Я. Міщенко // Матеріали 7 наук.-практ. інтернет-конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку», м. Харків, 20 листопада 2014 р. – Х., 2014 – C. 103-105.
 34. Яковлєва Л.В. Досвід проведення інтерактивних лекцій з дисципліни « Фармакоекономіка» / Л.В. Яковлєва, О.О. Герасимова, Н.В. Бездітко, О.Я. Міщенко, О.В.Ткачова та інш. // Матеріали 7 наук.-практ. інтернет-конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку», м. Харків, 20 листопада 2014 р. – Х., 2014 – C. 101- 103.
 35. Бездітко Н.В. Активні форми навчання в практиці викладання фармакоекономіки / Н.В. Бездітко, Л.В. Яковлєва, О.Я. Міщенко, О.О. Герасимова // Матеріали 7 наук.-практ. інтернет-конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку», м. Харків, 20 листопада 2014 р. – Х., 2014 – C. 92-94.
 36. Міщенко О.Я. Блокатори рецепторів ангіотензину II у світі адекватності платоспроможності українських пацієнтів // О.Я. Міщенко, Л.В. Яковлєва, В.Ю. Адонкіна, Ю.І. Дегтярьова // Матеріали 7 наук.-практ. інтернет-конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку», м. Харків, 20 листопада 2014 р. – Х., 2014 – C. 81 – 82.
 37. Міщенко О.Я. Оцінка раціональності витрат на фармакотерапію хворих на ішемічний інсульт / О.Я. Міщенко, В.Ю. Адонкіна, В.М. Хоменко, І.В. Конющинська // Матеріали 7 наук.-практ. інтернет-конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку», м. Харків, 20 листопада 2014 р. – Х., 2014 – C. 46-47.
 38. Степаненко А.В.. Стандартизація медичної допомоги як механізм впровадження медицини, заснованої на доказах / А.В. Степаненко, Т.Д. Думенко, О.Я. Міщенко // Матеріали 7 наук.-практ. інтернет-конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку», м. Харків, 20 листопада 2014 р. – Х., 2014 – C. 24-26.
 39. Зайченко Г.В. Перспективи застосування харчового продукту з м’якоттю персика для лікування та профілактики метаболічного синдрому / Г.В. Зайченко, О.В. Файзуллін, М.О. Стахорська // Матеріали 7 наук.-практ. інтернет-конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку», м. Харків, 20 листопада 2014 р. – Х., 2014 – C. 127-129.
 40. Зайченко Г.В. Значення флавоноїдів і кумаринів, що містяться у листях персика звичайного, для здійснення протипухлинного захисту організму / Г.В. Зайченко, О.Л. Халєєва, Х.Ш. Шаріфов // Матеріали 7 наук.-практ. інтернет-конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку», м. Харків, 20 листопада 2014 р. – Х., 2014 – C. 129-130.
 41. Зайченко Г.В. Значення флавоноїдів і кумаринів, що містяться у листях персика звичайного, для здійснення протипухлинного захисту організму /О.Л. Халєєва, Х.Ш. Шарифов // Фармакоекономіка в Україні: Стан та перспективи розвитку. Матеріали VII науково-практичної конференції., Харків, 20 листопада 2014 р. – С.129-130.
 42. Зайченко Г.В. Перспективи застосування харчового продукту з м’якоттю персика для лікування та профілактики метаболічного синдрому / О.В. Файзуллін, М.О. Стахорська // Фармакоекономіка в Україні: Стан та перспективи розвитку. Матеріали VII науково-практичної конференції., Харків, 20 листопада 2014 р. – С.127-129.
 43. Бондарев Є.В. Порівняльна характеристика фригопротекторної дії глюкозаміну гідрохлориду та глюкозаміну сульфату на моделі гострого загального охолодження у мишей / Є.В. Бондарєв // Фармакоекономіка в Україні: Стан та перспективи розвитку. Матеріали VII науково-практичної конференції., Харків, 20 листопада 2014 р. – С.122-124.
 44. Зайченко А.В. Исследование безвредности острой токсичности (экстракта листьев персика) / А.В. Зайченко, Х.Ш. Шарифов, Е.Л. Халеева, Г.Н. Наврузова // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2014. — №4(83). — С. 82.
 45. Бондарєв Є.В. Нефропротекторні властивості глюкозаміну гідрохлориду на тлі гострого загального охолодження / Є.В. Бондарєв // Науково-практична конференція з міжнародною участю та школою молодих вчених «Фармакологія, фізіологія і патологія нирок, сечовивідних шляхів та водно-сольового обміну., м.Харків, 1-3 жовтня 2014 р.- С.35.
 46. Зайченко Г.В. Фармакологічне дослідження простатопротекторної дії супозиторіїв з масляним екстрактом маклюри /Г.В. Зайченко, Солдатова Є.О., Осташко В.Ф., Гриценко В.І. // Науково-практична конференція з міжнародною участю та школою молодих вчених «Фармакологія, фізіологія і патологія нирок, сечовивідних шляхів та водно-сольового обміну., м.Харків, 1-3 жовтня 2014 р.- С.15.
 47. Зайченко Г.В. Особенности методического обеспечения дистанционного обучения / Осташко В.Ф., Андріяненков О.В. // Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013: тез. Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю конф., м.Запоріжжя, м.Київ, м.Лондон, 10-11 жовтня 2013 р. – З., 2013. – С.17-18.
 48. Бондарев Е.В. Внедрение дистанционного обучения на этапе последипломного образовании специалистов фармации / Файзуллин А. В., Халеева Е. Л. // Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013: тез. Всеукраїнської науково-методичної відео конференції з міжнародною участю конф., м. Запоріжжя, м.Київ, м.Лондон, 10-11 жовтня 2013 р. – З., 2013. – С.30-31.
 49. Зайченко Г.В. Вплив гомеопатичних гранул «Циклорин» на перебіг експериментального алергічного конʹюнктивіту / Г.В. Зайченко, О.М. Колос // Охорона та захист здоровʹя людини в умовах сьогодення : тез.докл. міжнар. науч.-практич. конф. м. Київ, 25-26 жовт. 2013 р. – Київ: «Київський медичний науковий центр», 2013. – с. 78-81.
 50. Шарифов Х.Ш. Перcпективы использования персика обыкновенного в современной медицине / Х.Ш. Шарифов, А.В. Зайченко, А.В., А.В. Файзуллин, А.А. Иванова // Клінічна фармація: 20 років в Україні. Матеріали національного конгресу, г. Харків, 21-22 березня 2013 р. – Х., 2013. –С.172.
 51. Пасісниченко В.О. Питання терапії герпесвірусної інфекції / В.О. Пасісниченко // Клінічна фармація: 20 років в Україні. Матеріали національного конгресу, г. Харків, 21-22 березня 2013 р. – Х., 2013. –С.286.
 52. Пімінов О.Ф. Післядипломна освіта з Клінічної фармації / О.Ф. Пімінов, Г.В. Зайченко, С.В. Огарь // Клінічна фармація: 20 років в Україні : Матеріали національного конгрессу, г. Харків, 21-22 березня 2013 р. – Х., 2013. –С.504.
 53. Бондарєв Є.В. Експериментальне дослідження глюкозаміну гідрохлориду в якості фригопротекторного засобу при гострій холодовій травмі на тлі алкогольної інтоксикації / Є.В. Бондарєв // Клінічна фармація: 20 років в Україні. Матеріали національного конгресу, г. Харків, 21-22 березня 2013 р. – Х., 2013. –С.33-34.
 54. Дроговоз К.В. Доклінічне вивчення специфічної антимікробної активності нового вагінального лікарського засобу клівазол в дослідах in vitro. // Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку» м. Львів 8-9 лютого 2013. – С.88-90.
 55. Шарифов Х.Ш. Изучение острой токсичности и фармакологической активности полисахаридного комплекса листьев персика / Зайченко А.В., Файзуллин А.В., Иванова А.А. // ХХ Российский национальный конгресс «Человек и лекарство» Москва, 15-19 апреля 2013 г., Сборник материалов конгресса (тезисы докладов). – С.471.
 56. Наврузова Г.Ф. Персик обыкновенный – перспективный источник получения биологически-активных субстанций / Шарифов Х.Ш., Ленчик Л.В., Саидов Н.Б., Кисличенко В.С., Зайченко А.В. // Збірник матеріалів I Міжнародної науково-практичної конференції «Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювань», 11-12 квітня 2013 р., Х.: Вид-во «Есен», 2013. С.172-173.
 57. Зайченко Г.В. Эффективность нового гомеопатического препарата циклорин при бронхообструктивных состояниях/ Колос А.Н., Брюханова Т.А., Коваленко Е.Н. // VI Материалы международной конференции: Современные аспекты реабилитации в медицине Ереван. 10-12.09.2013.- С.99-102.
 58. Зайченко Г.В. Особенности методического обеспечения дистанционного обучения / Осташко В.Ф., Андріяненков О.В. // Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013: тез. Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю конф., м.Запоріжжя, м.Київ, м.Лондон, 10-11 жовтня 2013 р. – З., 2013. – С.17-18.
 59. Бондарев Е.В. Внедрение дистанционного обучения на этапе последипломного образовании специалистов фармации / Файзуллин А.В., Халеева Е.Л. // Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013: тез. Всеукраїнської науково-методичної відео конференції з міжнародною участю конф., м.Запоріжжя, м.Київ, м.Лондон, 10-11 жовтня 2013 р. – З., 2013. – С.30-31.
 60. Солдатова Є.О. Дослідження проста­топротекторної дії супозиторіїв з фітоекстрактами на моделі доброякісної гіперплазії перед­міхурової залози / Є.О.Солдатова, Г.В.Зайченко // Медична наука: нові ідеї та концепції: Збірник матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ,  9-10 листопада 2012 р. – Дніпропетровськ: Організація наукових медичних досліджен «Salutem», 2012. – С. 128.
 61. Андріяненков О.В. Експериментальне вивчення ефек­тивності густого екстракту Талабану польового на моделі доброякісної гіпер­плазії передміху­рової залози у самців-щурів / О.В.Андріяненков, Г.В.Зайченко // Медична наука: нові ідеї та концепції: Збірник матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ,  9-10 листопада 2012 р. – Дніпропетровськ: Організація наукових медичних досліджен «Salutem», 2012. – С. 100-101.
 62. Зайченко А.В. Изучение эффективности и безопасности простатопротекто­ров, в состав которых входит экстракт цветочной пыльцы / Медична наука: нові ідеї та концепції: Збірник матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 9-10 листопада 2012 р.  – Дніпропетровськ: Організація наукових медичних досліджен «Salutem», 2012. – С. 50-51.
 63. Зайченко Г.В. Вивчення гострої токсичності нового гомеопатичного препарату гранул «Циклорин» / Г.В.Зайченко, О.М.Колос, Т.О.Брюханова // Медична наука: нові ідеї та концепції: Збірник матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 9-10 листопада 2012 р.). – Дніпропетровськ: Організація наукових медичних досліджен «Salutem», 2012. – С. 47-49.
 64. Колос О.М. Вивчення антиалергічної активності та гострої токсичності гомеопатичних гранул «Циклорин» / О.М.Колос,  Г.В.Зайченко,  Т.О.Брюханова // Сучасні проблеми медичних та фармацевтичних наук: Збірник матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 12-13 жовтня 2012 р.). – Дніпропетровськ: Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2012. – С. 112.
 65. Л.В.Яковлєва //  Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (м. Харків, 19-20 квітня 2012 р.). – Х.: НФаУ, 2012. – Т. ІІ. – С. 694.
 66. Брюханова Т.О. Фармакоепідеміологічна оцінка споживання антиалергічних препаратів з використанням ATC/DDD-методології / Т.О.Брюханова,
 67. Пасісниченко В.О. Відтворення дисбіозу кишечника у мурчаків на основі застосування диклофенака натрію / В.О.Пасісниченко,  Н.І. Філімонова // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (м. Харків, 19-20 квітня 2012 р.). – Х.: НФаУ, 2012. – Т. ІІ. – С. 401.
 68. Осташко В.Ф. Использование препарата корвитин для коррекции гипотрофии внутриутробного плода, вызванной гипобарической гипоксией / В.Ф.Осташко // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (м. Харків, 19-20 квітня 2012 р.). – Х.: НФаУ, 2012. – Т. ІІ. – С. 399.
 69. Зайченко Г.В. Вивчення специфічної фармакологічної активності та гострої токсичності нового гомеопатичного препарату для корекції алергічного риніту / Г.В.Зайченко,  О.М. Колос,  Т.О.Брюханова // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (м. Харків, 19-20 квітня 2012 р.). – Х.: НФаУ, 2012. – Т. ІІ. – С. 384.
 70. Андріяненков О.В. Вплив препарату Трибестан на сперматогенез щурів при опроміненні / О.В.Андріяненков, Н.М.Бречка, В.О.Бондаренко, Н.Г.Малова, С.С.Ричкова, С.В.Іваннікова,  Г.В.Зайченко // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (м. Харків, 19-20 квітня 2012 р.). – Х.: НФаУ, 2012. – Т. ІІ. – С. 363.
 71. Бондарєв Є.В.  Обґрунтування використання глюкозаміну гідрохлориду в якості засобу фрігопротекторної дії при сочетаній алкогольно-холодовій травмі / Є.В.Бондарєв // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (м. Харків, 19-20 квітня 2012 р.). – Х.: НФаУ, 2012. – Т. ІІ. – С. 362.
 72. Андріяненков О.В. Вивчення впливу густого екстракту талабану польового на видільну функцію нирок / О.В.Андріяненков, Г.В.Зайченко, О.В.Файзуллін, Є.В.Бондарєв, Г.С.Тартинська, І.О.Журавель // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (м. Харків, 19-20 квітня 2012 р.). – Х.: НФаУ, 2012. – Т. ІІ. – С. 358.