Кафедра управління та економіки фармації

Толочко В.М

Адреса: м. Харків, пл. Повстання, 17
Тел.: (057) 7327558
E-mail: uef-ipksf@nuph.edu.ua
Сайт: http://uef-ipksf.nuph.edu.ua

Завідувач кафедри:
Толочко Валентин Михайлович, доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений професор НФаУ, заслужений діяч науки і техніки України

Навчальні дисципліни: управління та економіка фармації.

Наукові напрями досліджень в межах наукової тематики:

 • дослідження проблем соціального захисту спеціалістів фармації в світлі євроінтеграції України,
 • дослідження психологічних аспектів професійної діяльності фахівців фармації;
 • дослідження науково-практичних засад адаптивного управління персоналом фармацевтичних закладів в Україні,
 • удосконалення функціонування системи забезпечення якості лікарських засобів на рівні фармацевтичних закладів з роздрібної реалізації;
 • вивчення правових аспектів організації умов праці спеціалістів, що виконують обов’язки уповноваженої особи із забезпечення якості лікарських засобів.
 • удосконалення фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних установ в ринкових умовах.
 • з’ясування організаційних заходів з кадрового складу фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів.
 • вивчення проблемних аспектів забезпечення населення гомеопатичними лікарськими засобами.

Навчально-методичні видання, що вийшли з друку у 2015 році

Навчальні плани та програми циклу

 1. Навчальний план та програма циклу тематичного удосконалення «Фармацевтичне забезпечення населення і лікувально-профілактичних закладів у сучасних умовах» / укл. : В. М. Толочко, О. Ф. Пімінов, Д. Л. Великий, І. В. Міщенко, М. В. Зарічкова, Т. В. Артюх, М. В. Чешева, О. М. Должнікова, Т. Ф. Музика, Г. Я. Подгайний, Д. В. Вакуленко. – Х. : НФаУ, 2015. – 20 с.
 2. Навчальний план та програма циклу тематичного удосконалення «Організація забезпечення населення лікарськими препаратами в умовах ринку» (ТУ-17) / укл. : В. М. Толочко, О. Ф. Пімінов, Д. Л. Великий, І. В. Міщенко, М. В. Зарічкова, Т. В. Артюх, М. В. Чешева, О. М. Должнікова, Т. Ф. Музика, Г. Я. Подгайний, Д. В. Вакуленко. – Х. : НФаУ, 2015. – 20 с.

Методичні рекомендації

 1. Толочко В. М. Кадрове забезпечення діяльності з соціального захисту в аптечних закладах / В. М. Толочко, М. В. Зарічкова : метод. рек. – Х. : НФаУ. – 2015. – 20 с.
 2. Зарічкова М. В. Методичні рекомендації по визначенню потреб спеціалістів фармації у соціальних послугах та механізму їх надання / М. В. Зарічкова, О. С. Соловйов, Ю. М. Григорук : метод. рек. – Х. – К. : НФаУ – НМАПО ім. П. Л. Шупика, 2015. – 30 с.
 3. Толочко В. М. Кредитно-фінансова система в Україні // В. М. Толочко, Т. Ф. Музика // метод. рек. – Х. : НФаУ. – 2015. – 28 с.
 4. Толочко В. М. Основні функції і завдання спеціалізованих гомеопатичних аптек (відділів) на сучасному етапі розвитку фармацевтичної галузі : методичні рекомендації / В. М. Толочко, Д. В. Вакуленко. – Х. : НФаУ. –2015. – 25 с.
 5. Толочко В. М. Організаційно-психологічні аспекти управлінської діяльності : метод. рек. до підг. та провед. практ. і сем. занять з курсу «Управління та економіки фармації» в сист. післядип. освіти спец. фармац. / В. М. Толочко, І. В. Міщенко. – Х. : НФаУ. – 2015. – 34 с.
 6. Толочко В. М. Організаційно-психологічні особливості роботи провізора з проблемними відвідувачами аптеки : метод. рек. до підг. та провед. практ. і сем. занять з курсу «Управління та економіки фармації» в сист. післядип. освіти спец. фармац. / В. М. Толочко, І. В. Міщенко. – Х.: НФаУ. – 2015. – 41 с.
 7. Толочко В. М. Організаційно-психологічні аспекти управління робочою групою : метод. рек. до підг. та провед. практ. і сем. занять з курсу «Управління та економіки фармації» в сист. післядип. освіти спец. фармац. / В. М. Толочко, І. В. Міщенко, Т. О. Артюх. – Х. : НФаУ. – 2015. – 28 с.

Інформаційні листи

 1. Зарічкова М. В. Типова посадова інструкція уповноваженої особи аптеки (аптек) з соціальних питань / М. В. Зарічкова, О. С. Соловйов, Ю. М. Григорук / за ред. д. фарм. н., проф. В. М.Толочко, д. фарм. н., проф. М. С. Пономаренко // Інформ. лист. – Х. – К. : НФаУ – НМАПО ім. П. Л. Шупика, 2015. – 11 с.
 2. Зарічкова М. В. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (зміни та доповнення). Випуск 78. Охорона здоров’я / М. В. Зарічкова, О. С. Соловйов, Ю. М. Григорук / за ред. д. фарм. н., проф. В. М. Толочко, д. фарм. н., проф. М. С. Пономаренко // Інформ. лист. – Х. – К. : НФаУ – НМАПО ім. П. Л. Шупика, 2015. – 7 с.
 3. Зарічкова М. В. Класифікатор професій ДК 003:2010 (зміни та доповнення). Кваліфікаційні характеристики та посадова інструкція «Уповноважена особа аптеки (аптек) з соціальних питань». Вип. ДКХП – 78. Охорона здоров’я / М. В. Зарічкова, О. С. Соловйов, Ю. М. Григорук / за ред. д. фарм. н., проф. В. М. Толочко, д. фарм. н., проф. М. С. Пономаренко // Інформ. Лист. – Х. – К. : НФаУ – НМАПО ім. П. Л. Шупика, 2015. – 8 с.
 4. Положення про сертифікацію і ліцензування професійного рівня персоналу підприємства з виробництва лікарських засобів / Ю. В. Вороненко, М. С. Понамаренко, О. С. Соловйов, В. П. Черних, В. М. Толочко, Д. В. Вакуленко, Ю. М. Григорук // Інформ. лист. – К. – 2015. – 15 с.

Наукові статті (2015 р.)

 1. Tolochko V. M. The study of Extemporaneous compounding of homeopathic medicinal products / V. M. Tolochko, D. V. Vakulenko, I. V. Shyshkina // Вісник фармації. – 2015. – № 1 (81). – C. 60–
 2. Zarichkova M. Аnalysis of the attitude of pharmacy specialists towards the current social protection system and directions for its reformation / M. V. Zarichkova // Вісник фармації. – 2015. – № 1 (81). – С. 55–59.
 3. Зарічкова М. В. Аналіз ставлення спеціалістів фармації до існуючої системи соціального захисту та напрямки її реформування / М. В. Зарічкова // Вісник фармації. – 2015. – № 1 (81). – С. 55–59.
 4. Толочко В. М. Дослідження організаційних заходів з кадрового складу фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів / В. М. Толочко, Т. Ф. Музика // Фармаком. – 2014. – № 4 – С. 74–77.

 Тези (2015 р.)

 1. Артюх Т. О. Актуальні питання системи підвищення кваліфікації і атестації спеціалістів фармації / Т. О. Артюх // Формування національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-освітньої internet-конф., Харків, 12 березня 2015 р. / ред. кол. : А. С. Немченко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 124–
 2. Вакуленко Д. В. Альтернативні методи лікування і медичне страхування / Д. В. Вакуленко, М. В. Чешева, О. М. Должнікова // Формування національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування : питання освіти, та практики : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-освіт. internet-конф., / ред. кол. : А. С. Немченко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 128–
 3. Зарічкова М. В. Шляхи вдосконалення соціального партнерства в аптечному закладі / М. В. Зарічкова // Формування національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування : питання освіти, теорії та практики : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-освітньої internet-конф., Харків, 12 березня 2015 р. / ред. кол. : А. С. Немченко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 258–
 4. Толочко В. М. Сучасні вимоги до виконавців фармацевтичного забезпечення в лікувально-профілактичних закладах / В. М. Толочко, Т. Ф. Музика, І. В. Міщенко / Формування національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики : матеріали III Всеукр. наук.-освіт. інтернет-конф., Харків, 12 березня. 2015р. / ред. кол. : А. С. Немченко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 235–
 5. Артюх Т. О. Аналіз сучасних підходів до термінологічного значення організаційної культури фармацевтичних закладів / Т. О. Артюх // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. internet-конф., Харків, 26-27 березня 2015 р. / ред. кол. : В. В. Малий та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 75–
 6. Зарічкова М. В. Дослідження системи соціальних послуг як одного з елементів соціального захисту спеціалістів фармації / М. В. Зарічкова // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: матерыали ІІІ Міжнар. наук.-практ. internet-конф., Харків, 26-27 березня 2015 р. / ред. кол. : В. В. Малий та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 115–
 7. Толочко В. М. Аналіз управління раціональним використанням лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах / В. М. Толочко, Т. Ф. Музика / Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали III Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 26-27 березня 2015 р. / ред. кол. : В. В.Малий та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 228–
 8. Толочко В. М. Вдосконалення діяльності гомеопатичної аптеки шляхом перегляду основних її функцій і завдань / В. М. Толочко, Д. В. Вакуленко // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 26-27 березня / ред. кол. : В. В. Малий та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 132–134.
 9. Артюх Т. О. Мотивація спеціалістів фармації до підвищення кваліфікації: отримання (підтвердження) кваліфікаційної категорії / Т. О. Артюх, О. М. Должнікова // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 2-3 квітня 2015 р. / ред. кол. : О. В. Посилкіна, О.В. Літвінова, Я. Г. Оніщенко. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 200–
 10. Зарічкова М. В. Необхідність розвитку недержавних соціальних послуг в системі соціального захисту спеціалістів фармації / М. В. Зарічкова, М. В. Чешева // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 2-3 квітня 2015 р. / ред. кол. : О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова, Я. Г. Оніщенко. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 84–
 11. Толочко В. М. Дослідження напрямків покращення забезпечення населення гомеопатичними лікарськими засобами / В. М. Толочко, Д. В. Вакуленко, Р. Г. Литовченко // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 2-3 квітня 2015. / ред. кол. : О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова, Я. Г. Оніщенко. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 276–
 12. Толочко В. М. Управління постачальницькими функціями фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів / В. М. Толочко, Т. Ф. Музика // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 2-3 квітня 2015 р. / ред. кол. : О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова, Я. Г. Оніщенко. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. С. 257–
 13. Зарічкова М. В. Соціальний пакет, як елемент додаткових соціальних гарантій для спеціалістів фармації в умовах економічної кризи [Електронний ресурс] / М. В. Зарічкова // Соціальна фармація : стан, проблеми та перспективи: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 27-30 квітня 2015 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 257-260. – [Режим доступу]: http://socpharm.nuph.edu.ua/files/2015/06/Conference-materials-2015.pdf.
 14. Vakulenko D. V. The improvement of the homeopathic medicines production in the homeopathic pharmacy (depatment) / Д. В. Вакуленко // Topical issues of new drugs development, 23, april 2015. – Kharkiv. – 2015. – С. 510–

Авторське свідоцтво на твір 2015 р.

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір на Брошуру Соціальні аспекти охорони праці і техніки безпеки в аптечних закладах / В. М. Толочко, Т. Ф. Музика, М. В. Зарічкова. – № 58092; опубл. 15.01.2015. (Метод. реком. з курсу “Управління та економіка фармації” в сист. післядип. освіти спец. фармації. – Х.: НФаУ, 2014. – с. 30)
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір на Брошуру Інформаційний лист № 2 «Комп’ютерна програма статистичної обробки анкетних даних ADPQ_(SPPhS) для визначення потреб у соціальному захисті спеціалістів фармації та алгоритм її використання» / М. В. Зарічкова, В. М. Толочко. – № 58157; опубл. 20.01.2015. (Зарічкова М. В. Комп’ютерна програма статистичної обробки анкетних даних ADPQ_(SPPhS) для визначення потреб у соціальному захисті спеціалістів фармації та алгоритм її використання / М. В. Зарічкова, В. М. Толочко // Інформ. лист. – Х. : НФаУ, 2014. – 12 с.)
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір на Інформаційний лист «Комп’ютерна програма статистичної обробки даних забезпечення населення гомеопатичними лікарськими засобами PSPPD (program for statistical of the personal data) та алгоритм її використання» / В. М. Толочко, Д. В. Вакуленко. – № 58091 опубл. 15.01.2015 р. (Толочко В. М. Комп’ютерна програма статистичної обробки даних забезпечення населення гомеопатичними лікарськими засобами PSPPD (program for statistical of the personal data) та алгоритм її використання / В. М. Толочко, Д. В. Вакуленко // Інформ. лист. – Х. : НФаУ, 2014. – 8 с.)

 Включення до наукового реєстру галузевих нововведень (2015)

 1. «Комп’ютерна програма статистичної обробки даних забезпечення населення гомеопатичними лікарськими засобами PSPPD (program for statistical of the personal data) та алгоритм її використання» / В. М. Толочко, Д. В. Вакуленко. – реєстр № 182/1/14.
 2. «Термінологічне визначення соціального захисту спеціалістів фармації» / В. М. Толочко, М. В. Зарічкова. – реєстр № 182/1/14.

 Заходи (2015 рік):

 • участь в проведенні науково-методичних семінарів, конференцій, нарад відповідно до планів МОЗ України та навчальних закладів та ін;
 • засідання однопрофільних кафедр з питань удосконалення навчального процесу викладання організаційних дисциплін в системі післядипломного навчання;
 • поточні засідання опорної кафедри разом з однопрофільними кафедрами медичних університетів;
 • підготовка ППС кафедри УЕФ ІПКСФ НФаУ до впровадження дистанційних форм навчання і створення програм дистанційних курсів.
 • проходження співробітниками кафедри закордонного стажування для викладачів “Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок”
 • участь делегації кафедри УЕФ ІПКСФ НФаУ у тренінгу “Інструменти підтримки мобільності науковців в рамках пріоритетів ЄС на 2014-2020 р.”

Прийнято участь

з/п

Назва Місце та дата
1. ІІІ Всеукраїнська науково-освітня internet-конференція «Формування національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики» м. Харків, 12 березня 2015 р.
2. ІІІ Міжнародна науково-практична internet-конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» м. Харків, 26-27 березня 2015 р.
3. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики» м. Харків, 2-3 квітня 2015 р.
4. ІІ Міжнародна науково-практична internet-конференція «Соціальна фармація : стан, проблеми та перспективи» м. Харків, 27-30 квітня 2015 р.
5. XXІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Topical issues of new drugs development» Kharkiv, 23, april 2015

Інформація про виконання магістерських, кандидатських та докторських робіт:

На кафедрі виконуються:

 • 2 докторські дисертації (доц. Зарічкова М. В., ст.викл. Артюх Т. О.)
 • 1 кандидатська дисертація (здоб. Вакуленко Д. В.)