Кафедри

Хімічні кафедри

Аналітичної хімії

Лікарської та аналітичної токсикології

Медичної хімії

Неорганічної хімії

Органічної хімії

Фармакогнозії

Фармацевтичної хімії

Фізичної та колоїдної хімії

Хімії природних сполук і нутриціології 

 

Технологічні кафедри

Аптечної технології ліків

Біотехнології

Заводської технології ліків

Косметології і аромології

Технології ліків

Технології фармацевтичних препаратів

 

Медико-біологічні кафедри

Біології

Біологічної хімії

Ботаніки

Клінічної лабораторної діагностики

Клінічної фармакології та клінічної фармації

Мікробіології, вірусології та імунології

Патологічної фізіології

Фармакології

Фармакотерапії

Фізіології та анатомії людини

Фізичної реабілітації та здоров’я

 

Економіко-управлінські кафедри

Менеджменту і адміністрування

Організації та економіки фармації

Соціальної фармації

Товарознавства

Управління та економіки підприємства

Управління якістю

Фармакоекономіки

Фармацевтичного маркетингу та менеджменту

Фізико-математична кафедра

 

Біофізики та інформаційних технологій 

 

 

Гуманітарні кафедри

Гуманітарних наук

Іноземних мов

Українознавства та латинської мови

Філософії та соціології

Фундаментальної та мовної підготовки