Кафедри

Хімічні кафедри

 

Аналітичної хімії

Медичної хімії

Неорганічної хімії

Органічної хімії

Лікарської та аналітичної токсикології

Фармакогнозії

Фармацевтичної хімії

Фізичної та колоїдної хімії

Хімії природних сполук і нутриціології 

 

Технологічні кафедри

Аптечної технології ліків

Біотехнології

Заводської технології ліків

Технології ліків

Косметології і аромології

 

Медико-біологічні кафедри

 

Біології

Біологічної хімії

Ботаніки

Клінічної лабораторної діагностики

Клінічної фармакології та клінічної фармації

Мікробіології, вірусології та імунології

Патологічної фізіології

Фармакології

Фармакотерапії

Фізіології та анатомії людини

 

Економіко-управлінські кафедри

 

Менеджменту і адміністрування

Організації та економіки фармації

Соціальної фармації

Товарознавства

Управління та економіки підприємства

Управління якістю

Фармакоекономіки

Фармацевтичного маркетингу та менеджменту

 

Фізико-математичні та інженерні кафедри

Технології фармацевтичних препаратів

Біофізики та інформаційних технологій 

 

Гуманітарні кафедри

Гуманітарних наук

Іноземних мов

Українознавства та латинської мови

Фізичної реабілітації та здоров’я

Філософії та соціології

Фундаментальної та мовної підготовки