Кайдалова Лідія Григорівна

 

Кайдалова Л.Г. Зав. кафедрою педагогіки та психологіїКайдалова Лідія Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології

Тел./факс 704-15-40

Науковий профіль: 

 

Автобіографія.

Кайдалова Лідія Григорівна народилась 20 лютого 1961 р. с. Селище, Київська область

Закінчила Харківський ордена В.І. Леніна політехнічний інститут (1985 р., інженер-механік); Національний фармацевтичний університет( 2008 р., провізор).

Кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні технології у формуванні професійних умінь і навичок студентів вищого фармацевтичного закладу».захистила у 2003 р. у Харківському державному педагогічному університету ім. Г.С. Сковороди 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Дисертацію на здобуття доктора педагогічних наук на тему «Теоретичні та методичні засади неперервної професійної підготовки майбутніх фахівців фармацевтичного профілю» захистила у 2011 р. у Класичному приватному університеті за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Працювала: викладачем Харківського заочного машинобудівного технікуму (1985-1995), методистом Української фармацевтичної академії (1996-1999), науковим співробітником НМЛ з питань фармацевтичної освіти (1999-2003), завідувачем НМЛ з питань фармацевтичної освіти (2003-2007), з 2004 завідувач кафедри педагогіки і психології.

Нагороди, почесні звання.

Кайдалова Л.Г.. нагороджена:

  • почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України (2004 р, 2006 р..)
  • почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2005 р.)
  • почесною грамотою Національного фармацевтичного фармацевтичного університету (2007р, 2011р.)

 

  • Наукова школа: керує 2 здобувачами.

Наукові праці опублікувала понад 150 праць, у т. ч. 1 монографія, 51 статтю, 49 тез та ін.

Видавнича діяльність.

Кайдалова Л.Г. автор монографії та співавтор 19 посібників, 21 методичної рекомендації, посібників з психолого-педагогічних дисциплін, 11 довідників. Співавтор блоку навчально-методичної літератури, галузевих стандартів вищої освіти, навчальних планів зі спеціальності «Педагогіка вищої школи».

Монографії

1. Кайдалова Л. Г. Професійна підготовка фахівців фармацевтичного профілю у вищих навчальних закладах / Л. Г. Кайдалова. – Х. : 2010. НФаУ. – 364 с.

Посібники

1. Кайдалова Л.Г., Щокіна Н.Б., Вахрушева Т. Ю. Педагогічна майстерність викладача / Л.Г. Кайдалова, Н.Б. Щокіна, Т.Ю.Вахрушева : Навчальний посібник. –Х. : Вид-во НФаУ, 2009. – 140 с.

2. Кайдалова Л. Г. Психологія спілкування  / Л. Г. Кайдалова, Л.В. Пляка: навч. посібник. – Х. : НФаУ. – 2011. – 132 с.

3. Кайдалова Л. Г ., Педагогічна культура викладача / Л.Г. Кайдалова, Т.В. Лутаєва : навч. посібник .– Х. : Вид-во НФаУ, 2011. – 181 с.

4. Фармацевтична освіта України. Роль та завдання самостійної роботи / В. П. Черних, І. А. Зупанець, В. А. Георгіянц, Л. Г. Кайдалова. – Х. : Вид-во НфаУ : Золоті сторінки, 2003. – 96 с..

5. Фармацевтическое образование в мире : учеб.-метод. пособ. / В. П. Черных, В. М. Толочко, А. В. Зайченко, Л. Г. Кайдалова, Л. Г. Буданова. – Х. : Изд-во НфаУ, 2004. – 92 с. 6. Кредитно-модульна система організації навчання у контексті Болонського процесу в НФаУ : навч.-метод. посіб. / В. П. Черних, В. М. Толочко, Л. Г. Кайдалова. – Х. : Вид-во НФаУ, 2004. – 68 с.

7. Фармацевтична освіта в Україні. Дистанційне навчання : навч.-метод. посіб. / В. П. Черних, В. М. Толочко, Л. Г. Кайдалова. – Х. : Вид-во НФаУ, 2004. – 72 с.

8. Освітні інновації в Національному фармацевтичному університеті / В. П. Черних, Л. Г. Кайдалова. – Х. : Вид-во НфаУ : Золоті сторінки, 2005. – 248 с.

8. Кайдалова Л. Г. Педагогічна діагностика у вищому навчальному закладі /

Л. Г. Кайдалова, О. О. Тєлєжкина. – Х. : Вид-во НаУ, 2006. – 104 с.

Методичні рекомендації

1.Кайдалова Л. Г. Стажування / Л. Г. Кайдалова, Н.Б. Щокіна, Н.В.Шварп // Методичні рекомендації для магістрантів спеціальності 8.000005«Педагогіка вищої школи». – Х. : Вид-во НФаУ, 2011. – 18 с.

2. Кайдалова Л. Г. Педагогіка вищої школи / Л. Г. Кайдалова, Н.Б. Щокіна // Методичні рекомендації для магістрантів спеціальності 8.000005«Педагогіка вищої школи». – Х. : Вид-во НФаУ, 2011. – 24 с.

3. Кайдалова Л. Г., Педагогіка вищої школи: тестові завдання для магістрантів спеціальності 8.000005«Педагогіка вищої школи» / Л. Г. Кайдалова, Н.Б. Щокіна //– Х. : Вид-во НФаУ, 2012. – 32 с.

4. Кайдалова Л.Г. Психологія / Л. Г. Кайдалова, Н. В.Альохіна // Методичні рекомендації для студ. заоч. форми навч. за спец. «Фармація». – Х. : Вид-во НФаУ, 2012. – 36 с.

5. Кайдалова Л.Г., Пляка Л.В. Педагогічна та професійна психологія Методичні рекомендації для магістрантів спеціальності Педагогіка вищої школи./ Л. Г. Кайдалова, Л.В.Пляка //– Х. : Вид-во НФаУ, 2012. – 39 с.

6. Кайдалова Л.Г. Педагогічна майстерність викладача вищої школи Методичні рекомендації для магістрантів спеціальності Педагогіка вищої школи./ Л. Г. Кайдалова, Шварп Н.В., Щокіна Н.Б //– Х. : Вид-во НФаУ, 2012. – 32 с.

Викладання дисциплін. Навчальні дисципліни, які викладає Кайдалова Л.Г.

1. Педагогіка вищої школи.

2. Педагогічна майстерність викладача.

3. Педагогічний контроль.