Кіреєв Ігор Володимирович

Киреев И. В.Кіреєв Ігор Володимирович – доктор медичних наук, професор Національного фармацевтичного університету.

Адреса: м. Харків, вул. Дарвіна, 8/10 Харківська міська студентська лікарня.

Тел. (057) 725-52-15

Е-mail: farmacoter@nuph.edu.ua

 

Автобіографія.

Кіреєв Ігор Володимирович — український науковець у галузі медицини, напрямок –  сучасна фармакотерапія. Народився 26 жовтня 1962 року в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області у родині службовців.

Перші роки життя (до 1964) проживав у м. Таллінн, а з 1964 р. проживає в м. Харків. Батьки працювали у фізико-технічному інституті низьких температур Національної академії наук України .

У 1969 р. вступив до СШ № 117. У 1971 році був переведений в СШ № 89, яку закінчив у 1979 році. З 1978 року, закінчуючи 10 клас СШ № 89 поступив на роботу на посаду санітара операційного відділення в міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги ім. проф. А.І.Мещанінова .

У 1979 році вступив до Харківського медичного інституту, який закінчив в 1985 році за спеціальністю лікувальна справа. Під час навчання продовжував працювати в лікарні. Брав участь у роботі студентських наукових гуртків з хірургії , неврології та анестезіології – реаніматології .

Після закінчення інституту пройшов інтернатуру з анестезіології-реаніматології, і з 1986 р. працював анестезіологом у міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги ім. проф. А.І.Мещанінова . У 1987 році пройшов курси з рефлексотерапії, після яких став вивчати ефективність акупунктури у пацієнтів хірургічного та камбустіологічного профілю в післяопераційному періоді з метою знеболення .

З 1989 року навчався у клінічній ординатурі з рефлексотерапії . У 1991 році працює на посаді асистента кафедри рефлексотерапії. У 1992 році вступає до аспірантури по кафедрі фармакотерапії, яку закінчує в 1994 захистивши кандидатську дисертацію на тему: «Фармакологічна активність 7,8 дизаміщених 3- метилксантина »

З 1994 по 1997 рік працює на кафедрі фармакотерапії Національного фармацевтичного університету. 1998 вступає на навчання до докторантури. У 2001 році при Московському державному медико-стоматологічному університеті захищає докторську дисертацію на тему: «Оптимізація створення діуретичних і протизапальних засобів в ряду заміщених і анельованих похідних ксантину». У 2001 році закінчив Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Фармація» та отримав кваліфікацію провізор. Продовжує роботу на кафедрі фармакотерапії. З 2004-2008 рік працював на кафедрі клінічної лабораторної діагностики Національного фармацевтичного університету. З 2008 року продовжує роботу на кафедрі фармакотерапії. В 2010 році проходить нострифікацію докторської дисертації в Одеському державному медичному університеті МОЗ України.

З вересня 2011 року завідує кафедрою фармакотерапії Національного фармацевтичного університету.

У 2015 році закінчив Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», та отримав кваліфікацію магістр з педагогіки.

У 2016 році закінчив Національний фармацевтичний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Адміністративний менеджмент», здобув кваліфікацію «менеджер з адміністративної діяльності».

Регулярно бере участь у науково – практичних семінарах та конференціях України та світу, у тому числі: США, Нідерланди, Бельгія, Франція, Сербія, Іспанія, Португалія, Монголія, Турція, Фінляндія, Польща Хорватія та ін.

Є членом Міжнародної фармацевтичної федерації.

Регулярно робить доповіді на конференціях у країнах СНД: Білорусь, Туркменістан, Киргизстан, Азербайджан, Арменія, Грузiя, Казахстан, Таджикистан, та ін.

Напрямки наукових досліджень: доклінічне вивчення фармацевтичної активності вперш синтезованих сполук та екстрактів з рослинних субстратів; ефективність сучасних схем фармакотерапії у лікуванні хворих.

Має вищу кваліфікаційну категорію з «Терапії».

Є організатором Міжнародної науково-практичної конференції «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів».

Гранти

– Грант-візит на 1-й національний з’їзд анестезіологів Киргизстану, 13-18 вересня 2012 р., м. Бішкек, Киргизстан.

– Грант-візит на Ювілейний конгрес Міжнародної фармацевтичної федерації (FIP), 4-8 жовтня 2012 р., м. Амстердам, Голландія.

– Грант-візит на 20-й з’їзд Спілки європейських гастроентерологів (UEG), 20-24 жовтня 2012 р., м. Амстердам, Голландія.

– Грант-візит з метою міжнародного співробітництва до Варшавського медичного університету, 12-19 грудня 2012 р., Варшава, Польща.

– Грант-візит на науково-практичну конференцію «Современные аспекты терапии в педиатрической практике с позиции доказательной медицины» 23-24 лютого 2013 р., м. Ахалцихе, Грузія.

– Грант-візит на республіканську конференцію гастроентерологів та педіатрів Монголії «Новые подходы в проведении терапии пробиотиками в Монголии», 15-22 квітня 2013 р., м. Улан-Батор, Монголія

– Грант-візит до Варшавського медичного університету, Польща, 23-25 жовтня 2013 року. Досягнуто домовленості щодо проходження студентами навчально-ознайомчої медичної практики в лікарнях Варшави (Польща).

– Грант-візит на Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні аспекти фармакотерапії больового синдрому», 15 – 23 листопада 2013 р., Іспанія.

– Грант-візит на міжнародну науково-практичну конференцію «Современная фармакотерапия внутренней медицины», 14–20 грудня 2014  року, м. Брюсель

– Грант-візит на міжнародну науково-практичну конференцію «Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics», 16-21 березня 2015 року, м.Тулуза.

– Грант-візит до Гейдельбергського університету, 30 червня-05 липня 2015 року, м. Ха́йдельберг

– Грант-візит до Варшавського медичного університету та університетської клініки, 14-18 вересня 2015 року, м. Варшава

– Грант-візит  на міжнародну науково-практичну конференцію «Investigator meeting for protocol 2843 DNI 3001 «CREDENCE»» та участь у клінічних випробуваннях «CREDENCE», 24-25 вересня 2015 року, м. Бєлград

– Грант-візит на міжнародний науково-практичний семінар «Формування сучасної особистості: вплив освітніх, філософсько-культурних та економічних процесів», 08-11 лютого 2016 року, м. Кошице, Словаччина

– Грант-візит на міжнародну науково-практичну конференцію «Современные стратегии в диагностике и лечении гастроэнтерологических заболеваний», 20-23 квітня 2016 року, Азербайджан, м. Баку

– Грант-візит до Варшавського медичного університету та університетської клініки, 14-21 травня 2016 року, м. Варшава

– Грант-візит до Барселонського університету, 20–24 липня 2016 року, м. Барселона

– Грант-візит на міжнародну науково-практичну конференцію «PRO2TECT», 08–09 вересня 2016 року, м. Рим

– Грант-візит на міжнародну науково-практичну конференцію «PIONEER», 06-09 грудня 2016 року, м. Краков

Учні (кандидатські, докторські роботи, захищені під керівництвом).

Підготував 2-х кандидатів наук- к.мед.н. Черкашина Л.В. за спеціальністю 14.00.25 – фармакологія, диплом КВ № 092126 від 21.05.1998; к.мед.н. Гай А.В. за спеціальністю 14.00.25 – фармакологія, диплом КД № 092398 від 18.02.1999.

Продовжуються дослідження фармакокінетики та фармакогенетики препаратів, що застосовуються у фтизіатрії. Запланована дисертаційна робота за спеціальністю 14.03.06 – «Фармакологія. Клінічна фармакологія» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук доцента кафедри фтизіатрії та пульмонології ХМАПО Лебідь Л.В. за темою: «Предиктори ефективності фармакотерапії хворих на туберкульоз в умовах напруженої епідемічної ситуації».

Запланована докторська дисертація за спеціальністю 14.01.28 – «Клінічна фармакологія» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук доцента кафедри загальної хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Куновського В.В. за темою: «Предиктори ефективності фармакотерапії больового та тривожного синдромів у хворих на гострий панкреатит з урахуванням основних патоетіологічних чинників, особливості клінічного перебігу та гендерних характеристик хворих».

Продовжується робота на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук доцента кафедри фармакотерапії Трищук Н.М., присвячена вивченню частоти когнітивних та емоційних розладів у пацієнтів з гіпертонічною хворобою, розробці методів діагностики та корекції стану пацієнтів з когнітивними та емоційними розладами при артеріальній гіпертензії, пошук серед нових синтезованих фармакологічно активних сполук в ряді похідних α- аріломідо- α (2- оксоіндолінілиден-3)-оцетової кислоти,  для яких характерна фармакологічна дія на емоційний стан піддослідних тварин.

Запланована кандидатська дисертація аспіранта кафедри фармакотерапії Цеменко К.В. за темою «Вивчення фармакологічної активності екстрактів Vaccinium vitis-idaea L».

Продовжується робота на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук аспіранта кафедри фармакотерапії Верховодової Ю.В., присвячена підвищенню ефективності профілактики та лікування антибіотикоасоційованих дисбіозів у пацієнтів, отримуючих антибактеріальну терапію прі лікуванні соматичних захворювань, проведенню оцінки єфективності протизапального та антидіарейного ефекту вперше отриманих екстрактів Salvia.

Запланована кандидатська дисертація аспіранта кафедри фармакотерапії Пєшкової О.С. «Вивчення фармакологічної активності екстрактів Vaccinium uliginosum».

Запланована кандидатська дисертація аспіранта кафедри фармакотерапії Толмачової К.С. «Вивчення фармакологічної активності з пагонів Rhododendron tomentosum».

Підручники, методичні рекомендації, посібники, монографії.

Співавтор та автор понад 265 наукових праць, серед них – 8 патентів, 43 науково-методичні рекомендації. Є співавтором п’ятьох навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів та трьох підручників, яким надано гриф МОН України: «Фармакотерапія з фармакокінетикою» (лист № 1/II-4640 від 01.06.2010 р.), «Фармакотерапия с фармакокинетикой» (письмо №14/18.2-575 от 18.03.2005 г.), «Фармакотерапия» (письмо № 14/8.2-1849 від 09.10.2002 р.), «Фармакотерапия» (письмо № 1.4/18-Г-1347 от 11.06.2008 г.), «Первая доврачебная помощь» (письмо №1/111-553 от 11.02.2004), «Клінічна лабораторна діагностика» (лист № 14/8-Г-277 від 29.01.2008 р.), «Фармакотерапія» (лист №1.4/18-г-273 від 19.06.2006); «Перша долікарська допомога» (лист № 1/11-18291 від 17.12.2015 р.)

Перелік наукових праць в іноземних журналах, журналах ВАК за 2013-2016 р.

Киреев И.В., Бакуменко М.Г., Трищук Н.М., Жаботинская Н.В., Рябова О.О., Кашута В.Е. Эффективность пробиотиков в профилактике и лечении антибиотико-ассоциированной диареи с позиции доказательной медицины. Georgian Respiratory Journal Vol. 9, No. 2, 2013, p.104-107.

Tryshchuk N., Kireyev I., Kolisnyk S, Sytnik K. Evaluation of anxiolytic activity in a number of derivatives of diphenilglycolic acid in «open field» test. American Journal of Science and Technologies,. – “Princeton University Press” 2016. – No.1. (21) (January-June), Vol. III. – P 1010-1017

Kireyev I., Zhabotynska N. Effect of antihypertensive pharmacotherapy on the state of left ventricular diastolic function in patients with symptomatic renal hypertension. American Journal of Science and Technologies,. – “Princeton University Press” 2016. – No.1. (21) (January-June), Vol. III. – P. 1018-1023

Tryshchuk N., Kireyev I., Kolisnyk S, Sytnik K. Evaluation of psycho-stimulant activity in a number of derivatives of benzyl acid in “open field” test. Science and Education Studies. – “Stanford University Press”, 2016. – № 1 (17) (January-June), Vol. II. –  P. 746-753

Kireyev I., Litvinova O. Analgetic and anti-inflammatory activity monosubstituted 3-methylxanthine Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2016. – № 2/2016, Vol. 4. – P. 50-52

Savokhina M.V., Kireyev I. V. Significance of pharmacotherapy teaching to students of Pharmacy faculty in modern conditions «London Review of Education and Science», №1(19), 2016

Koshovyi O.N., Myha M.M., Verkhovodova Y.V., Kireev I.V. Research into chemical composition and anti-inflammatory activity of the sage leaves alcoholic extract. Materials of the 6th International Academic Congress “Science, Education and Culture in Eurasia and Africa”, Paris, France, 23-25 March 2016         5

Koshovyi O.N., Myha M.M., Verkhovodova Y.V., Kireev I.V. Prospects of new drugs creation based on the extracts from salvia officinalis Leaves. Oxford Review of Education and Science, “Oxford University Press”, 2016, № 1(11).

Патенти за 2013-2016 р.

Патент № U 201303976 від 01.04.2013 р. на корисну модель «Спосіб одержання ліпофільного комплексу з антимікробною активністю» МПК A61K 36/74 A61K 135/00 A61P 31/04.

Пат. 106557 Україна, МПК (2016.01) А61К 31/167(2006.01), C07С 69/614(2006.01), А61Р 29/00 Спосіб мультимодального впливу на больовий синдром в ургентних хірургічних хворих / Куновський В.В., Квіт А.Д., Кіре-єв І.В.; власник Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – № 11578; заявл. 23.11.2015; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8. – 4с.

Пат. 100292 Україна, МПК А61К 36/74(2006.01), А61Р 37/04 (2006.01) Спосіб комплексної переробки трави маренки восьмилисткової для отриман-ня засобу з імуномодулюючою дією / Юрченко Н.С., Ільїна Т.В., Кашпур Н.В., Горяча О.В., Ковальова А.М., Кошовий О.М., Очкур О.В., Кірєєв І.В.; власник– Національний фармацевтичний університет – № 12603; заявл. 24.11.2014; опубл. 27.07.2015, Бюл. № 14. – 4с.

Госпрозрахункова діяльність

Проводяться платні курси з вивчення дисципліни «Перша долікарська допомога» розділ «Флеботомія», понад обсяги, встановлені навчальними планами.

Проводяться клінічні дослідження.

Читає курси:

Фармакотерапія з фармакокінетикою для студентів усіх форм навчання.

Перша долікарська допомога для студентів усіх форм навчання.

Pharmacotherapy with pharmacokinetics – для студентів, які навчаються англійською мовою.

First medical aid – для студентів, які навчаються англійською мовою.

Дисципліна «Перша долікарська допомога» розділ «Флеботомія» понад обсяги, встановлені навчальними планами – платні послуги.

Хоббі:

Мисливство, стендова стрільба, кульова стрільба, плавання.