Кіреєв Ігор Володимирович

Киреев И. В.Кіреєв Ігор Володимирович – доктор медичних наук, професор Національного фармацевтичного університету.

Адреса: м. Харків, вул. Дарвіна, 8/10 Харківська міська студентська лікарня.

Тел. (057) 725-52-15

Е-mail: farmacoter@nuph.edu.ua

Науковий профіль: 

 

Кіреєв Ігор Володимирович — український науковець у галузі медицини, напрямок –  сучасна фармакотерапія. Народився 26 жовтня 1962 р. в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області у родині службовців.

Перші роки життя (до 1964 р.) проживав у м. Таллінн, а з 1964 р. проживає в м. Харків. Батьки працювали у фізико-технічному інституті низьких температур Національної академії наук України .

У 1969 р. вступив до СШ № 117. У 1971 р. був переведений в СШ № 89, яку закінчив у 1979 р.. З 1978 р., закінчуючи 10 клас СШ № 89 поступив на роботу на посаду санітара операційного відділення в міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги ім. проф. А.І.Мещанінова .

У 1979 р. вступив до Харківського медичного інституту, який закінчив в 1985 році за спеціальністю лікувальна справа. Під час навчання продовжував працювати в лікарні. Брав участь у роботі студентських наукових гуртків з хірургії , неврології та анестезіології – реаніматології .

Після закінчення інституту пройшов інтернатуру з анестезіології-реаніматології, і з 1986 р. працював анестезіологом у міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги ім. проф. А.І.Мещанінова . У 1987 р. пройшов курси з рефлексотерапії, після яких став вивчати ефективність акупунктури у пацієнтів хірургічного та камбустіологічного профілю в післяопераційному періоді з метою знеболення .

З 1989 р. навчався у клінічній ординатурі з рефлексотерапії . У 1991 р. працює на посаді асистента кафедри рефлексотерапії. У 1992 р. вступає до аспірантури по кафедрі фармакотерапії, яку закінчує в 1994  р. , захистивши кандидатську дисертацію на тему: «Фармакологічна активність 7,8 дизаміщених 3- метилксантина »

З 1994 по 1997 рр. працює на кафедрі фармакотерапії Національного фармацевтичного університету. 1998 р. вступає на навчання до докторантури. У 2001 р. при Московському державному медико-стоматологічному університеті захищає докторську дисертацію на тему: «Оптимізація створення діуретичних і протизапальних засобів в ряду заміщених і анельованих похідних ксантину». У 2001 р. закінчив Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Фармація» та отримав кваліфікацію провізор. Продовжує роботу на кафедрі фармакотерапії. З 2004-2008 рр. працював на кафедрі клінічної лабораторної діагностики Національного фармацевтичного університету. З 2008 р. продовжує роботу на кафедрі фармакотерапії. В 2010 р. проходить нострифікацію докторської дисертації в Одеському державному медичному університеті МОЗ України.

З вересня 2011 р. завідує кафедрою фармакотерапії Національного фармацевтичного університету.

У 2015 р. закінчив Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», та отримав кваліфікацію магістр з педагогіки.

У 2016 р. закінчив Національний фармацевтичний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Адміністративний менеджмент», здобув кваліфікацію «менеджер з адміністративної діяльності».

Регулярно бере участь у науково – практичних семінарах та конференціях України та світу, у тому числі: США, Нідерланди, Бельгія, Франція, Сербія, Іспанія, Португалія, Монголія, Турція, Фінляндія, Польща Хорватія та ін.

Є членом Міжнародної фармацевтичної федерації.

Регулярно робить доповіді на конференціях у країнах СНД: Білорусь, Туркменістан, Киргизстан, Азербайджан, Арменія, Грузiя, Казахстан, Таджикистан, та ін.

Напрямки наукових досліджень: доклінічне вивчення фармацевтичної активності вперш синтезованих сполук та екстрактів з рослинних субстратів; ефективність сучасних схем фармакотерапії у лікуванні хворих.

Має вищу кваліфікаційну категорію з «Терапії».

Є організатором Міжнародної науково-практичної конференції «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів».

Громадська діяльність

 • Грант-візит на міжнародну конференцію “”Next Chapter in Patient Care 2017 “”, 28 листопада – 3 грудня 2017 р., м. Тарту
 • Грант-візит доТартуського  Університету, 25-29 вересня 2017 р., м. Тарту
 • Грант-візит до Барселонського університету, 20 липня 2017 р., м. Барселона
 • Грант-візит до Тартуського Університету, 17-19 квітня 2017 р., м. Тарту
 • Грант-візит до Варшавського медичного університета, 8-15 квітня 2017 р., м. Краков
 • Грант-візит на міжнародну науково-практичну конференцію «PIONEER», 06-09 грудня 2016 р., м. Краков
 • Грант-візит на міжнародну науково-практичну конференцію «PRO2TECT», 08–09 вересня 2016 р., м. Рим
 • Грант-візит до Барселонського університету, 20–24 липня 2016 р., м. Барселона
 • Грант-візит до Варшавського медичного університету та університетської клініки, 14-21 травня 2016 р., м. Варшава
 • Грант-візит на міжнародну науково-практичну конференцію «Современные стратегии в диагностике и лечении гастроэнтерологических заболеваний», 20-23 квітня 2016 р., Азербайджан, м. Баку
 • Грант-візит на міжнародний науково-практичний семінар «Формування сучасної особистості: вплив освітніх, філософсько-культурних та економічних процесів», 08-11 лютого 2016 р., м. Кошице, Словаччина
 • Грант-візит  на міжнародну науково-практичну конференцію «Investigator meeting for protocol 2843 DNI 3001 «CREDENCE»» та участь у клінічних випробуваннях «CREDENCE», 24-25 вересня 2015 р., м. Бєлград
 • Грант-візит до Варшавського медичного університету та університетської клініки, 14-18 вересня 2015 р., м. Варшава
 • Грант-візит до Гейдельбергського університету, 30 червня-05 липня 2015 р., м. Ха́йдельберг
 • Грант-візит на міжнародну науково-практичну конференцію «Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics», 16-21 березня 2015 р., м.Тулуза.
 • Грант-візит на міжнародну науково-практичну конференцію «Современная фармакотерапия внутренней медицины», 14–20 грудня 2014  р., м. Брюсель
 • Грант-візит на Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні аспекти фармакотерапії больового синдрому», 15 – 23 листопада 2013 р., Іспанія.
 • Грант-візит до Варшавського медичного університету, Польща, 23-25 жовтня 2013 р. Досягнуто домовленості щодо проходження студентами навчально-ознайомчої медичної практики в лікарнях Варшави (Польща).
 • Грант-візит на республіканську конференцію гастроентерологів та педіатрів Монголії «Новые подходы в проведении терапии пробиотиками в Монголии», 15-22 квітня 2013 р., м. Улан-Батор, Монголія
 • Грант-візит на науково-практичну конференцію «Современные аспекты терапии в педиатрической практике с позиции доказательной медицины» 23-24 лютого 2013 р., м. Ахалцихе, Грузія.
 • Грант-візит з метою міжнародного співробітництва до Варшавського медичного університету, 12-19 грудня 2012 р., Варшава, Польща.
 • Грант-візит на 20-й з’їзд Спілки європейських гастроентерологів (UEG), 20-24 жовтня 2012 р., м. Амстердам, Голландія.
 • Грант-візит на Ювілейний конгрес Міжнародної фармацевтичної федерації (FIP), 4-8 жовтня 2012 р., м. Амстердам, Голландія.
 • Грант-візит на 1-й національний з’їзд анестезіологів Киргизстану, 13-18 вересня 2012 р., м. Бішкек, Киргизстан.

Членство у фахових асоціаціях: Є членом Міжнародної фармацевтичної федерації.

Наукова школа

Підготував 2-х кандидатів наук- к.мед.н. Черкашина Л.В. за спеціальністю 14.00.25 – фармакологія, диплом КВ № 092126 від 21.05.1998; к.мед.н. Гай А.В. за спеціальністю 14.00.25 – фармакологія, диплом КД № 092398 від 18.02.1999.

Продовжується робота на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук доцента кафедри фармакотерапії Трищук Н.М., присвячена вивченню частоти когнітивних та емоційних розладів у пацієнтів з гіпертонічною хворобою, розробці методів діагностики та корекції стану пацієнтів з когнітивними та емоційними розладами при артеріальній гіпертензії, пошук серед нових синтезованих фармакологічно активних сполук в ряді похідних α- аріломідо- α (2- оксоіндолінілиден-3)-оцетової кислоти,  для яких характерна фармакологічна дія на емоційний стан піддослідних тварин.

Запланована кандидатська дисертація аспіранта кафедри фармакотерапії Цеменко К.В. за темою «Вивчення фармакологічної активності екстрактів Vaccinium vitis-idaea L».

Продовжується робота на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук аспіранта кафедри фармакотерапії Верховодової Ю.В., присвячена підвищенню ефективності профілактики та лікування антибіотикоасоційованих дисбіозів у пацієнтів, отримуючих антибактеріальну терапію прі лікуванні соматичних захворювань, проведенню оцінки єфективності протизапального та антидіарейного ефекту вперше отриманих екстрактів Salvia.

Запланована кандидатська дисертація аспіранта кафедри фармакотерапії Пєшкової О.С. «Вивчення фармакологічної активності екстрактів Vaccinium uliginosum».

Запланована кандидатська дисертація аспіранта кафедри фармакотерапії Толмачової К.С. «Вивчення фармакологічної активності з пагонів Rhododendron tomentosum».

Запланована кандидатська дисертація аспіранта кафедри фармакотерапії Грицика Р.А. «Дослідження фармакологічних властивостей екстрактів полину».

Підручники:

 1. Б.А.Самура, О.Я. Бабак, Ю.М. Колесник та ін. Фармакотерапия. Учеб. для студентов высш. учеб. заведений. Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2010. 800 с. (Утверждено МОН Украины, письмо № 1.4/18-Г-1347 от 11.06.2008 г.)
 2. Б.А.Самура, В.Ф.Черных, Б.Б.Самура Первая доврачебная помощь Харьков: Изд-во НфаУ: Золотые страницы, 2004.- 340 с. (Утверждено МОН Украины письмо №1/111-553 от 11.02.2004)
 3. Самура Б.А., Дунаев В.В., Крылов Ю.Ф. и др. Фармакотерапия. Учебник для фармац. ВУЗов и фармац. Факультетов Харьков, 1997. 960 с.

Навчальні посібники

 1. И.В. Киреев, О.А. Рябова, Н.В. Жаботинская и др. Первая доврачебная помощь: учеб. пособ. для высш. учеб. завед. Харьков: НФаУ: Золотые страницы, 2017. – 267 с (Рекомендовано ЦМК МОЗ України. Лист №23-01-9/301 від 08.06.2017)
 2. І.В. Кіреєв, О.О. Рябова, Н.В. Жаботинська, В.Є. Кашута, Н.М. Трищук, М.В. Савохіна. Перша долікарська допомога: навч. посіб. для вищ. навч. закл. Харків: НФаУ: Зо-лоті сторінки, 2016.- 208с (Рекомендовано МОН України (лист № 1/11-18291 від 17.12.2015 р.))
 3. Б.А. Самура, Б.А. Самура и др. Manual to practical classes in first medical aid. Харьков: Изд-во НфаУ, 2010. – 180 с.
 4. Б.А. Самура, О.О. Рябова, Н.В. Ромасько та ін. Фармакотерапія з фармакокінетикою. Навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл Х.: НФаУ, 2010. 228 с. (Рекомендовано МОН України, лист № 1/II-4640 від 01.06.2010 р.)
 5. Залюбовская О.И., Литвинова О.Н. Клиническая лабораторная диагностика: Курс лекций для студентов фарм. и мед. вузов Х: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2008. 200 с.
 6. Залюбовська О.І., Литвинова О.Н., Березнякова М.Є. та ін. Клінічна лабораторна діагностика. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. Закладів Х.: Вид-во НФаУ «Золоті сторінки», 2008 р. 200 с. (Затверджено МОН України, лист № 14/8-Г-277 від 29.01.2008 р.)
 7. Б.А. Самура, В.Ф. Черних, В.К. Лепахин та ін. Фармакотерапия с фармакокинетикой. Харьков: Изд-во НфаУ: Золотые страницы, 2006. 472 с. (Рекомендовано МОН Украины письмо №14/18.2-575 от 18.03.2005 г.)
 8. Самура Б.А., Киреев И.В. Основы медицинских знаний. Курс лекций: учеб. пособ. для студ. факульт. клин. фармации высших учеб. завед. Х.: Изд-во НФаУ, 2004 340 с.
 9. Самура Б.А., Банный И.П., Литвиненко М.М. та ін. Фитотерапия в клинике внутренних болезней Харьков: Изд-во НфаУ: Золотые страницы, 2003. 416 с.
 10. Б.А. Самура, В.В. Дунаев та ін. Фармакотерапия. Учебное пособие Харьков: Изд-во НфаУ: Золотые страницы, 2003.272 с.
 11. Самура Б.А., Мала Л.Т., Дунаєв В.В.,та ін. Фармакотерапія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Харків: вид.НфаУ, Золоті сторінки, 2002. 224 с.
 12. Самура Б.А., Малая Л.Т., Дунаев В.В. та ін. Фармакотерапия. Учебное пособие для студентов фармацевтических специальностей высших учебных заведений. Золотые страницы. – Харьков, 2003. 220 с. (Рекомендовано МОЗ письмо № 14/8.2-1849 від 09.10.2002 р.)
 13. Самура Б.А., Малая Л.Т., Крылов Ю.Ф. та ін. Пособие к практическим занятиям по фармакотерапии. Харьков, 2001. 208 с.
 14. Самура Б.А., Дунаев В.В., Визир В.А., Киреев И.В., Черных В.Ф. Учебное пособие по фармакотерапии. Харьков, 2000. 252 с.
 15. Б.А.Самура, Л.Т.Малая та ін. Фармакотерапия в 2-х томах. Харьков: Прапор; НФАУ, 2000.- Т.1.- 672 с.; Т.2.- 656 с.
 16. Б.А.Самура, В.В.Дунаев, та ін. Пособие по фармакотерапии (для студентов фармацевтических вузов и факультетов) Харьков, 1999.- 224 с
 17. Б.А.Самура, С.Н.Поливода, В.В.Дунаев, О.М.Гладченко, Б.Б.Самура, В.Е.Кашута, И.В. Киреев. Фармакотерапия гипертонической болезни. Учебное пособие для студентов медицинских и фармацевтических факультетов. Харьков 1999 г. 62 с.
 18. Самура Б.А., Дунаев В.В, Черных В.Ф. та ін. Учебное пособие по фармакотерапии. Харьков: УкрФА, 1999 г. 224 с.
 19. Самура Б.А., Дунаев В.В, Визир В.А. та ін. Фармакотерапия. Учебник для студентов фармацевтических и медицинских вузов. Москва 1999 744 с.
 20. Самура Б.А., Дунаев В.В, Визир В.А. та ін. Фармакотерапия. Учебник для студентов фармацевтических и медицинских вузов. Харьков 1998 741 с.
 21. Самура Б.А., Черных В.Ф., Киреев И.В. Первая доврачебная помощь. Учебное пособие для студентов фармац. ВУЗов и факультетов. Учебное пособие для студентов III курса по первой доврачебной помощи. Харьков 1997 г.172 с.
 22. Самура Б.А., Дунаев В.В., Крылов Ю.Ф., Киреев И.В. Фармакотерапия. Учебник для студентов фармацевтических и медицинских вузов. Харьков 1997. 960 с.

Методичні рекомендації

 1. І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, Н. В. Жаботинська, В. Є. Кашута. Ознайомча медична практика : метод. рек. для здобув. вищ. освіти спец. «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів» заоч. форми навч. Х. : НФаУ, 2017. – 80 c.
 2. І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, Н. В. Жаботинська та ін. Сучасна фармакотерапія негоспітальної пневмонії у дітей. Профілактика та лікування антибіотикоассоційованої діареї у дітей: метод. рек. для лікарів. Х. : НФаУ, 2017. – 80 c.
 3. І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, Н. В. Жаботинська та ін. Сучасна фармакотерапія негоспітальної пневмонії. Профілактика та лікування антибіотикоассоційованої діареї : метод. рек. для лікарів. Х. : НФаУ, 2017. – 48 с.
 4. І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, Н. В. Жаботинська та ін. Антибіотикоасоційована діарея: метод. рек. для лікарів. Х. : НФаУ, 2017. – 40 с.
 5. І. В. Кіреєв, О.О. Рябова, Н. В. Жаботинська та ін. Епідеміологія, діагностика, фармакотерапія і профілактика грипу сезону 2016-2017. Х. : НФаУ, 2017. – 36 с.
 6. І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, В. Є. Кашута та ін. Псоріаз: етіологія, патогенез, клінічна картина, діагностика, сучасна фармакотерапія метод. рек. для лікарів. Х. : НФаУ, 2016. – 40 с.
 7. І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, Н. В. Жаботинська, В. Є. Кашута. Ознайомча медична практика : метод. рек. для студ. спец. «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів» заоч. форми навч. Х. : НФаУ, 2016. – 77 c.
 8. І. В. Кіреєв, Н. В. Жаботинська, М. Г. Бакуменко, І. Б. Кніженко. Фармакотерапія інфекцій сечової системи у вагітних : метод. рек. для лікарів. Х. : НФаУ, 2016. – 16 с.
 9. Залюбовская О.И., Бакуменко М.Г., та ін. Проблемы диагностики и рациональной фармакотерапии внебольничной пневмонии. Метод. реком. для врачей, студентов фармацевтических ВУЗов, провизоров. Харьков 2008. 33 с.
 10. Самура Б.А., Черных В.Ф., Таран А.В., Киреев И.В. Фармакотерапия с фармакокинетикой. Методические рекомендации для самостоятельной подготовки и выполнения контрольных работ для студентов фармацевтических факультетов заочной формы обучения. Харьков: Изд-во НфаУ: Золотые страницы, 2002.-160с.
 11. Самура Б.А., Самура Б.Б., Фомина М.Г., Бакуменко М.Г., Киреев И.В. Cовременные антибактериальные препараты. Харьков 2002 г. 30 с.
 12. Самура Б.А., Киреев И.В. Методические указания к практическим занятиям и выполнению контрольных работ по фармакотерапии и фармакокинетике (для студентов заочной формы обучения) Харьков, 2001. С. 143
 13. Самура Б.А., Черных В.Ф. и др. Методические указания к практическим занятиям и выполнению контрольных работ по фармакотерапии и фармакокинетике (для студентов заочн. формы обучения) Харьков, НФАУ, 2001. 143 с.
 14. Б.А.Самура, В.В.Троценко, В.В.Шикова Методические рекомендации по cocтавлению протокола ведения больного, проведению рациональной и безопасной фармакотерапии в клинической больнице. Методические рекомендации для студентов фармацевтических вузов и факультетов. Харьков 1999 г. 10 с.
 15. Самура Б.А., Самура И.Б., Кашута В.Е. та ін. Методические указания к практическим занятиям и выполнению контрольных робот по фармакотерапии и фармакокинетике (для студентов заочной формы обучения). Харьков: УкрФА, 1998 г. 100 с.
 16. Самура Б.А., Черных В.Ф., Визир В.А., та ін. Учебно-методическое пособие к практическим занятиям по фармакотерапии. Методическое пособие к практическим занятиям по фармакотерапии (для студентов фармацевтических вузов и факультетов). Харьков: УкрФА, 1998 г. 160 с.
 17. Самура Б.А., Дралкин А.В., Литаров В.Е., та ін. Фармакокинетика. Методические рекомендации для студентов фармацевтических вузов и факультетов. Харьков 1998 г. 118 с.
 18. Самура Б.А. Гладченко О.М. Литаров В.Е. та ін. Первая доврачебная помощь. Методические рекомендации для студентов III курса по первой доврачебной помощи. Харьков 1996 г. 120 с.
 19. Самура Б.А., Литаров В.Е., Киреев И.В. Фармакологическая коррекция нарушений микроциркуляции при инфаркте миокарда. Методические рекомендации для студентов медицинских и фармацевтических факультетов, 1996 г. 23 с.
 20. Самура Б.А., Чжан Л.В., Киреев И.В. Современные антибактериальные препараты. Методические рекомендации для студентов IV курса по фармакотерапии, 1996 г. 31 с.
 21. Самура Б.А., Литаров В.Е., Киреев И.В. Фармактерапия заболеваний нервной системы. Методические рекомендации для студентов IV курса по фармакотерапии, 1996 г. 27 с.

Статті у фахових іноземних наукових журналах

 1. Litvinova O. N., Kireev I. V, Litvinov V. S. Lipid and carbohydrate metabolism in patients with ischemic heart disease within the metabolic syndrome // Proceedings of the 13th International Conference on Biology and Medical Sciences (March 15, 2017). Vienna. 2017. P. 54-58
 2. Tryshchuk N., Kireyev I., Kolisnyk S, Sytnik K. Evaluation of anxiolytic activity in a number of derivatives of diphenilglycolic acid in «open field» test. // American Journal of Science and Technologies,. – “Princeton University Press” 2016. – No.1. (21) (January-June), Vol. III. – P 1010-1017
 3. Kireyev I., Zhabotynska N. Effect of antihypertensive pharmacotherapy on the state of left ventricular diastolic function in patients with symptomatic renal hypertension // American Journal of Science and Technologies,. – “Princeton University Press” 2016. – No.1. (21) (January-June), Vol. III. – P. 1018-1023
 4. Tryshchuk N., Kireyev I., Kolisnyk S, Sytnik K. Evaluation of psycho-stimulant activity in a number of derivatives of benzyl acid in “open field” test. // Science and Education Studies. – “Stanford University Press”, 2016. – № 1 (17) (January-June), Vol. II. – 746-753
 5. Kireyev I., Litvinova O. Analgetic and anti-inflammatory activity monosubstituted 3-methylxanthine // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2016. – № 2/2016, Vol. 4. – P. 50-52
 6. Литвинова О.Н., Крыжная С.И., Киреев И.В., Авидзба Ю.Н., Литвиненко А.Л. Гипогликемическое действие нових производных бензолсульфонилоксаминовых кислот // Медицинские новости, Минск. – 2015. – № 7(250). – С. 74-76
 7. Savokhina M.V., Kireyev I. V. Significance of pharmacotherapy teaching to students of Pharmacy faculty in modern conditions/ «London Review of Education and Science», №1(19), 2016
 8. Koshovyi O.N., Myha M.M., Verkhovodova Y.V., Kireev I.V. Prospects of new drugs creation based on the extracts from salvia officinalis Leaves // Oxford Review of Education and Science, “Oxford University Press”, 2016, № 1(11).
 9. И.В. Киреев, М.Г. Бакуменко, Н.М, Трищук, Н.В. Жаботинская, О.О. Рябова, В.Е. Кашута. Эффективность пробиотиков в профилактике и лечении антибиотико-ассоциированной диареи с позиции доказательной медицины. Georgian Respiratory Journal Vol. 9, No. 2, 2013, p.104-107.

Статті у фахових наукових журналах України

 1. Kyreev I.V. Efficiency methods of physical rehabilitation of osteochondrossis of the lumbar spine / Kyreev I.V., Zhabotinska N.V., Kazarinova M.V. // Анали Мечниківського Інституту.-№ 1 – 2017. – С. 101 – 103.
 2. Н.М Трищук., І. В. Кіреєв, С. В. Колісник, К. М. Ситнік «Дослідження впливу похідних бензилової кислоти на поріг больової чутливості за допомогою тесту «гарячої пластини»» // Вісник фармації. – Х: НФаУ, 2017. – № 2(90). – С. 63-66
 3. Zhabotynska N.V. Actualization of basic knovledge of students in the study subject «The first aid». / Zhabotynska N.V., Kyreev I.V., Peremot S.D. // Збірник наукових праць «Проблеми інженерно-педагогічної освіти», 2016, № 50-51. – С. 283-287.
 4. Tryschuk N.M. Determination of toxicity of new benzilic acid Derivatives / Tryschuk N.M.,Kireyev I.V., Kolisnyk S.V., Sytnik K.M. // Вісник фармації, № 4. – 2016, с. 59-61.
 5. Tryschuk N.M. The effect of benzilic acid derivatives on the pain threshold using the “hot plate” test / Tryschuk N.M.,Kireyev I.V., Kolisnyk S.V., Sytnik K.M. // Вісник фармації, № 2. – 2016, с. 63-66.
 6. Kireyev I.V., Kolisnyk S.V., Tryshchuk N.M., Sytnik K.M. The study of the anxiolytic activity of new derivatives of benzilik acid // Вісник фармації. – Х: НФаУ, 2016. – № 2(86). – С. 51-53
 7. Вовк Г.В. Фітохфмфчне та фармакологічне дослідження дистиляційної витяжки з листя шавлії лікарської / Вовк Г.В., Мига М.М., Кошовий Ю.В., Верховодова Ю.В., Кіреєв І.В. // Український біофармацевтичний журнал, № 1(42) 2016. – С. 51-53
 8. І.В. Кіреєв, Н.В. Жаботинська, О.О. Рябова, В.Є. Кашута, М.Г. Бакуменко. Вплив антигіпертензивої фармакотерапії на стан діастолічної функції лівого шлуночку у хворих з симптоматичною артеріальною гіпертензією ниркового ґенезу. Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. Збірник наукових праць, випуск 6 (114), Київ- Луганськ, 2012, с. 373-378.
 9. Лебедь Л.В., Киреев И.В., Потейко П.И., Ляшенко А.А. Особенности интоксикационного синдрома у больных остропрогрессирующим туберкулезом легких. Annals of Mechnikov Institute, N 4, 2011. С. 289-292.
 10. Л.В.Лебедь, И.В.Киреев, П.И.Потейко, А.А.Ляшенко. Український журнал клiнiчної та лабораторної медицини Применение индексов интоксикации для оценки тяжести течения эндогенной интоксикации у больных с деструктивным туберкулезом легких, 2012, том 7, №1, с. 184-188.
 11. Lebid L.V., Kireev I.V. Poteyko P.I. , Lyashenko, A.A. , Krutko V.S., Sokol T.V. Clinical course and efficacy of TB treatment during the epidemic of tuberculosis in the kharkiv region Annals of Mechnikov Institute, N 3, 2012, р. 5-12.

Патенти:

 • Патент № U 201303976 від 01.04.2013 р. на корисну модель «Спосіб одержання ліпофільного комплексу з антимікробною активністю» МПК A61K 36/74 A61K 135/00 A61P 31/04.
 • Пат. 106557 Україна, МПК (2016.01) А61К 31/167(2006.01), C07С 69/614(2006.01), А61Р 29/00 Спосіб мультимодального впливу на больовий синдром в ургентних хірургічних хворих / Куновський В.В., Квіт А.Д., Кіре-єв І.В.; власник Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – № 11578; заявл. 23.11.2015; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8. – 4с.
 • Пат. 100292 Україна, МПК А61К 36/74(2006.01), А61Р 37/04 (2006.01) Спосіб комплексної переробки трави маренки восьмилисткової для отриман-ня засобу з імуномодулюючою дією / Юрченко Н.С., Ільїна Т.В., Кашпур Н.В., Горяча О.В., Ковальова А.М., Кошовий О.М., Очкур О.В., Кірєєв І.В.; власник– Національний фармацевтичний університет – № 12603; заявл. 24.11.2014; опубл. 27.07.2015, Бюл. № 14. – 4с.

Читає курси:

 • Фармакотерапія з фармакокінетикою для студентів усіх форм навчання.
 • Перша долікарська допомога для студентів усіх форм навчання.
 • Pharmacotherapy with pharmacokinetics – для студентів, які навчаються англійською мовою.
 • First medical aid – для студентів, які навчаються англійською мовою.
 • Дисципліна «Перша долікарська допомога» розділ «Флеботомія» понад обсяги, встановлені навчальними планами – платні послуги.

Хоббі: Мисливство, стендова стрільба, кульова стрільба, плавання.