КМСОНП, Документи для отримання Грифів МОН та МОЗ України, Типові навчальні програми України, Типові навчальні програми

Городиська Наталія Миколаївна

  • Здійснює координацію роботи кафедр щодо розробки типових навчальних програм;
  • Координує роботу кафедр з питань виконання державних вимог щодо організації навчального процесу у кредитно-модульній системі навчання.
  • Супроводжує та надає консультаційну допомогу кафедрам у розробці пакету документів щодо отримання грифів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України.
  • Розробляє і впроваджує науково-методичне забезпечення супроводження навчального процесу.
  • Розробляє і впроваджує інструктивно-методичні матеріали стосовно виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС та ЗАПРОВАДЖЕННЯ КМСОНП