Колісник Сергій Вікторович

Колісник Сергій Вікторович – професор кафедри аналітичної хімії НФаУ

Адреса: Україна, м. Харків, вул. Валентинівська, 4

Телефон: (0572)67-91-93

email: s_kolesnik@nuph.edu.ua

                                         

 

Автобіографія:

Народився 17 червня 1964 року в м. Охтирка Сумської області. У 1981 році вступив до Харківського фармацевтичного інституту, який з відзнакою закінчив у 1986 р. Після закінчення інституту працював провізором-технологом аптеки №1 м. Миколаєва, проходив військову службу.

На кафедрі аналітичної хімії працює з 1988 року по теперішній час:

1988-1989 рр. – старший лаборант;

1989-1990 рр. – викладач-стажер;

1990-1996 рр. – асистент;

1996-2012 рр. – доцент;

з 2012 – професор кафедри.

Вчене звання доцента отримав у 1998 році, професора – в 2013.

У 1992 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему «Синтез, физико-химические свойства и биологическая активность сульфамоильных производных фенилантраниловой кислоты и акридина» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія (науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, професор Гайдукевич О.М.)

У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук на тему «Синтез, властивості та біологічна активність похідних 2-(2-оксоіндолін-3-іліден)оцтових кислот» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія (науковий консультант: доктор фармацевтичних наук, професор Болотов В.В.). Дисертація присвячена розробці нового перспективного наукового напрямку в синтезі біологічно активних речовин на основі похідних 2-оксоіндоліну.

Співавтор ряду методичних рекомендацій, практичних посібників, конспектів лекцій та підручників з аналітичної хімії на українській, англійській і російській мовах

Особисто та у співавторстві опублікував більше 200 наукових робіт у енциклопедичних виданнях та статтях у вітчизняних та зарубіжних збірниках; 30 з них – Авторські свідоцтва СРСР і Патенти України.

Пройшов стажування «Control of Drug Product (European Pharmacopoeia Standards)» (Стамбул – 2016 р.).

Внесений до «Золотої книги пошани» НФаУ. Нагороджений грамотою Міністерства охорони здоров’я України, грамотами Національного фармацевтичного університету, Харківської Обласної ради профспілок.

Громадська діяльність: Член апробаційної ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія. Відповідальний секретар журналу «Вісник фармації».

Наукова школа: Підготував одного кандидата фармацевтичних наук – О.О. Алтухов (2012 р.). Керує виконанням кандидатської дисертаційної роботи Умарова Улугбека  «Фітохімічне дослідження продуктів комплексної переробки анісу звичайного».

Навчальні посібники:

Методичні рекомендації:

  • Аналітична хімія у питаннях та відповідях: метод. рекомендації для позааудиторної роботи здобувачів вищої освітиІ. С. Гриценко, С. В. Колісник,Л. Ю. Клименко, К. В. Динник, І. Ю. Петухова, О. Г. Кизим, О. Є. Микитенко, Т. А. Костіна. Харків: НФаУ, 2018. – 120 с.
  • Аналітична хімія у питаннях та відповідях: метод. рекомендації для аудиторної та позааудиторної роботи здобувачів вищої освітиІ. С. Гриценко, К. В. Динник, С. В. Колісник, Л. Ю. Клименко, І. Ю. Петухова, О. Г. Кизим, К. І. Проскуріна, Т. В. Жукова, В. П. Мороз, Т. А. Костіна, Ю. С. Колісник. – Х.: НФаУ, 2017. – 80 с.
  • Аналитическая химия в вопросах и ответах: метод. рекомендации для аудиторной и внеаудиторной работы студентов высш. учеб. заведенийИ. С. Гриценко, С. В. Колесник, Л. Ю. Клименко, Е. В. Дынник, Т. В. Жукова, Е. Г. Кизим, Т. А. Костина, Е. Е. Микитенко, В. П. Мороз, И. Ю. Петухова, К. И. Проскурина, Ю. С. Колесник. – Харьков: НФаУ, 2017. – 84 с.

 

Дисципліни, які викладає доктор наук:

  • Аналітична хімія
  • Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу
  • Сучасна аналітична лабораторна практика
  • Фармакопейні методи аналізу

 

image_pdfimage_print