Комісаренко Андрій Миколайович

Комісаренко Андрій Миколайович – професор кафедри хімії природних сполук, доктор фармацевтичних наук, професор.

Адреса: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська , 4, хімічний корпус, 4 поверх;

Тел./факс: (0572) 67-93-63

E-mail: cnc@nuph.edu.ua

 

Комісаренко А.М. народився 18 жовтня 1962 р. Закінчив Харківський фармацевтичний інститут у 1984 р., аспірантуру (1989) та почав працювати асистентом (1989–1996), доцентом (1996), професором (2003)кафедри фармакогнозії, з 2004 р.- професор кафедри хімії природних сполук НФаУ

У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Выделение и химическое изучение биологически активных веществ некоторых видов семейства бобовых (вязель, секуринега, псоралея)», а у 1999 р.– докторську дисертацію на тему «Пошук, виділення, хімічне дослідження природних карденолідів, терпеноїдів, фенілпропаноїдів та речовин, що їх супроводжують». Кандидат фармацевтичних наук (1990), доцент (1999), доктор фармацевтичних наук (1999), професор (2005).

Наукова школа:

Напрями наукових досліджень: 

 • створення та стандартизація фітопрепаратів; пошук інгібіторів та активаторів ферментів серед природних БАР;
 • фітохімічне, морфолого-анатомічне та хемотаксономічне дослідження рослин з метою виявлення перспективних джерел БАР для поновлення номенклатури ЛР.

Співрозробник 12 препаратів, упроваджених у промисловість з налагодженим випуском, таких як «Піфламін», «Г-Строфантин», «Корглікон», «Хлорофіліпт» у таблетках та ін.

Докторські дисертації:

 • Кошовий Олег Миколайович «Сучасні підходи виявлення нових рослинних джерел БАР та створення на їх основі лікарських засобів», 2013,

Кандидатські дисертації:

 • Демешко Ольга Володимирівна «Вивчення біологічно активних речовин листя Robinia pseudoacacia та отримання субстанцій на їх основі», 2007,
 • Кошовий Олег Миколайович «Створення нового лікарського засобу на основі комплексної переробки листя евкаліпту прутовидного», 2007,
 • Янченко Павло Сергійович «Виділення та хімічне вивчення біологічно активних речовин ліпазотропної дії рослин родин Бобові та Селерові», 2009,
 • Кисличенко Олександра Анатоліївна «Фітохімічне вивчення трави деревію звичайного (Achillea millefolium Mill.) та створення лікарських засобів на його основі», 2013,
 • Поліщук І.М. «Фітохімічне вивчення малини звичайної та створення на її основі нових лікарських засобів»

Публікації:

Автор близько 180 наукових та навчально-методичних праць, з них 7 посібників та 15 методичних рекомендацій, 14 авторських свідоцтв та 38 патентів на винаходи.

Методичні рекомендації:

Відмінні морфологічні ознаки видів роду Veronica L. секцій Euveronica Griseb., Pseudolysimachia C. Koch. та Chamaedrys Griseb. / А. П. Осьмачко, А. М. Ковальова, О. М. Кошовий, А. М. Комісаренко, Ю. Г. Гамуля // Методичні рекомендації, 2017 (затверджено РПК «Фармація» МОЗ і АМН України) – Київ, 2017.

Статті у фахових закордонних наукових виданнях 

 1. A hepatoprotective activity of Galium verum extracts against carbon tetrachlorideinduced injury in rats / O. V. Goryacha, T. V. Ilyina, A. M. Komisarenko et al. // Der Pharma Chemica. – 2017. – Vol. 9 (7). – Р. 80-83.
 2. Amino-Acid Composition of Galium salicifolium Herb / T. V. Il’ina, A. M. Kovaleva, O. V. Goryachaya, A. N. Komissarenko // Chemistry of Natural Compounds. – 2017. – №54. – С. 1-2.
 3. Аминокислотный состав травы подмаренника иволистного Galium salicifolium Klokov / Т. В. Ильина, А. М. Ковалева, О. В. Горячая, А. Н. Комиссаренко // Химия природных соединений. – 2017. – № 3. – С. 511 – 512.
 4. Osmachko A. P. Study of macro- and microelements composition of Veronica longifolia L. herb and Veronica teucrium L. herb and rhizomes, and extracts obtained from these species / А. П. Осьмачко, А. М. Ковальова, А. М. Комісаренко и др. // Азербайджанский фармацевтический и фармакотерапевтический журнал – 2017. – Vol. XVII, № 1 – P. 24-29.
 5. Antimicrobial activity of the N-R-alkylamintes derivatives / Golik N.Y., Komissarenko A.N., Kolesnik S.V., Ahmedov E.Y., Osolodchenko T.P., Menkus Y.V. // Azerbaijan Pharmaceutical and Pharmacotherapy Journal. – 2015. – Т. 15. № 2. – С. 21-24.
 6. Phytochemical study of the dry extract from bilberry leaves / Koshovyi O.M., Zagayko A.L., Kolychev I.O., Akhmedov E.Yu., Komissarenko A.N. // Azerbaijan Pharmaceutical and Pharmacotherapy Journal. – 2016. – Т. 16. № 1. – С. 18-23.
 7. The study of the chemical composition and pharmacological activity of Salvia officinalis leaves extracts getting by complex processing / Koshovyi O.N., Vovk G.V., Akhmedov E.Yu., Komissarenko A.N. // Azerbaijan Pharmaceutical and Pharmacotherapy Journal. – 2015. – Т. 15. № 1. – С. 30-34.

Статті у фахових наукових виданнях України

 1. Molecular parameters and the antimicrobial activity of some n-substituted amino acids / M. Yu. Golik, O. S. Kryskiv, A. M. Komissarenko, O. V. Kolisnyk // Вісник фармації. – 2017. – № 3 (91). – С. 10-15.
 2. The quantitative “structure – antibacterial activity” relationships in a series of N-substituted amino acids / M. Yu. Golik, O. S. Kryskiv, A. M. Komissarenko, et al. // Вісник фармації. – 2017. – № 1(89). – С. 14-20.
 3. The study of the chemical composition and the immunomodulatory activity of polysaccharide complexes from Veronica teucrium L. / A. P. Osmachko, A. M. Kovaleva, A. M. Komisarenko та ін. // Вісник фармації. – 2017. – №2(90). – С. 37-42.
 4. The phytochemical profile and antibacterial activity of fluid extracts of Galium verum L. herb / L. Shynkovenko , T. V. Ilyina , O. V. Goryacha , A. M. Kovalyova , T. P. Osolodchenko , A. M. Komisarenko // Вісник фармації. – 2017. – № 4 (92). – С. 25-28.
 5. Дослідження полісахаридів трави підмаренника справжнього / І. Л. Шинковенко, Т. В. Ільїна, А. М. Ковальова, А. М. Комісаренко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 152-159.
 6. Дослідження хімічного складу та імуномодулюючої активності полісахаридних комплексів вероніки широколистої (Veronica teucrium L.) / А. П. Осьмачко, А. М. Ковальова, Т. В. Ільїна, А. М. Комісаренко // Вісник фармації. – 2017. – № 2 (90) – С.38-42.
 7. Комісаренко А. М. Дослідження антиексудативної дії “Веногель 911 з кінським каштаном” в експерименті / А. М. Комісаренко, Ю. Н. Авідзба, В. В. Ніколов // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2017. – № 2. – С. 101-104.
 8. Дослідження хімічного складу та фармакологічної активності полісахаридного комплексу багна звичайного / Т. В. Упир, К. C. Толмачова, О. М. Кошовий, А. М. Комісаренко // Вісник фармації. – 2016. – № 3. – С. 32-35. (ISSN 1562-7241).
 9. Upyr T. V. The study of the chemical composition and the pharmacological activity of the polysaccharide complex obtained from Ledum palustre / T. V. Upyr, K. S. Tolmachova, O. M. Koshovyi, A. M. Komisarenko // Вісник фармації. – 2016. – № 3. – С. 32-35.
 10. Осьмачко А. П. Дослідження гідроксикоричних кислот трави Veronica longifolia L. / А. П. Осьмачко, А. М. Ковальова, А. М. Комісаренко, О. В. Очкур // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2016. – Вип. 26. – С. 378-383.
 11. The quantitative relationships of the partition coefficients calculated in the series of N-R-amine functional derivatives / Golik M.Yu., Kryskiv О.S., Komissarenko A.M., Kolisnyk О.V., Dudka К. // Вісник фармації. – 2016. – № 1 (85). – С. 19-23.
 12. The amino acid and monosaccharide composition of a dry extract from Salvia officinalis leaves obtained by complex processing / Vovk G.V., Koshovyi O.M., Komissarenko A.M. // Вісник фармації. – 2016. – № 1 (85). – С. 33-35.

Дисципліни, які викладає доктор наук:

 • Фармакогнозія
 • Ресурсознавство лікарських рослин
 • Фармакогностичний аналіз нової ЛРС
 • Фармакогнозія з основами фітокосметики
 • Сучасні підходи до створення фітопрепаратів