Кононенко Надія Миколаївна

Кононенко Надія Миколаївна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології

Адреса: 61102, м. Харків, вул. Куликівська, 12

Тел. (факс): 8 (057)706-30-66, 8 (057) 706-14-02
E-mail: patology@nuph.edu.ua 

Науковий профіль

 

Біографія

Кононенко Надія Миколаївна народилася 5 червня 1976 року.  В 1994 році з відзнакою закінчила Харківське медичне училище № 1 (нині Харківський базовий медичний коледж №1) за спеціальністю «Медична сестра загального профілю». У тому ж році вступила на медичний факультет Харківського державного медичного університету (нині Харківський національний медичний університет), який закінчила у 2000 році за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2000 по 2001 рр. проходила інтернатуру на кафедрі внутрішніх та професійних хвороб Харківського державного медичного університету. Після закінчення інтернатури мала практичну роботу за фахом у Обласному спеціалізованому диспансері радіаційного захисту населення.

У Національному фармацевтичному університеті працює з 2001 року на посадах асистента, з 2005 року – доцента, з 2009 року – завідувача кафедри патологічної фізіології.

У 2004 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гемостатичні властивості сукцифенату (експериментальне дослідження)” за спеціальністю «Фармакологія».

Дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: «Еритроцитарна і лейкоцитарна ланки системи гемостазу в нормі та механізми їх порушень при гастральних виразках» за спеціальністю «Патологічна фізіологія» успішно захистила у 2009 році.

У 2007 році Н.М. Кононенко присвоєно вчене звання доцента, у 2011 році – вчене звання професора.

З 2007 року виконує обов’язки Вченого секретаря Вченої ради НФаУ.

Нагороди

Відзначена почесною грамотою НФаУ, грамотою Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації. У 2009 році отримала Диплом переможця ХІ обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Молодий науковець».

Наукова школа

Під керівництвом Кононенко Н.М. виконуються 3 кандидатські дисертаційні роботи. Гаман Д.В. виконує роботу за темою: “Антигіпоксичні та антиоксидантні властивості похідних α-ариламідо-α-(2-оксоіндолініліден-3) – оцтової кислоти”. Здобувач кафедри Маркін П.М. виконує кандидатську дисертаційну роботу на тему «Експериментальне обґрунтування застосування нового похідного (2-оксоіндолініліден-3)-2-оксіоцтової кислоти при захворюваннях передміхурової залози». Кандидатська дисертаційна робота здобувача кафедри патологічної фізіології Землянського К.В. виконується за темою «Патогенетичне обґрунтування корекції антиоксидантного гомеостазу мелатоніном при експериментальній виразці шлунка».

Напрями наукових досліджень: вивчення системи гемостазу в нормі та в умовах патології; патогенетичні механізми хронізації виразкової хвороби та шляхи її фармакологічної корекції; застосування антиоксидантів у комплексній терапії виразкової хвороби шлунка; фармакологічні дослідження біологічно активних сполук і лікарських засобів синтетичного та природного походження, їх використання в медичній практиці.

Член товариства патофізіологів і фармакологів України.

Видавнича діяльність

Автор понад 140 наукових робіт, 13 патентів України, 3 підручників (з них 2 з грифом МОН України), 5 навчальних посібників (1 з грифом МОН України), методичних рекомендацій з патологічної фізіології.

Викладання дисциплін

  • патологічна фізіологія;
  • патологічна фізіологія з основами патологічної анатомії;
  • прикладні аспекти фундаментальної медицини.

Хобі: література, туризм.