Контакти ІПКСФ

Запрошуємо в ІПКСФ

61001, м. Харків, пл. Захисників України, 17
Тел.: (057) 732-05-41
Тел./факс: (057) 732-58-53
E-maіl: directorate-ipks@nuph.edu.ua