Кошовий Олег Миколайович

Кошовий О.М.Кошовий Олег Миколайович – доктор фармацевтичних наук, доцент, завідувач кафедри фармакогнозії.

Адреса: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 4.

Тел/факс (057) 679208

Е-mail: gnosy@nuph.edu.ua,oleg_koshevoy@mail15.com

Науковий профіль 

 

Автобіографія.

Кошовий Олег Миколайович народився 19 вересня 1981 р. в м. Харкові. У 1998 році закінчив зі срібною медаллю Харківський економічний ліцей № 161. Закінчив з відзнакою Національний фармацевтичний університет (2003 р) та магістратуру Національного фармацевтичного університету (2004 р), отримавши кваліфікацію магістр фармації. У 2006 році закінчив Національний економічний університет за спеціальністю «Економіка підприємств». У 2007 році захистив дисертаційну роботу на здобуття степеню кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія» за темою «Створення нового лікарського засобу на основі комплексної переробки листя евкаліпту прутовидного». У 2013 році захистив дисертаційну роботу на здобуття степеню доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія» за темою «Сучасні підходи до створення лікарських засобів на основі рослин родів Евкаліпт та Шавлія». З 2003 року працює в Національному фармацевтичному університеті (м. Харків, Україна), спочатку старшим лаборантом, аспірантом, асистентом, доцентом кафедри хімії природних сполук та завідувачем кафедри фармакогнозії з 1 жовтня 2013 року. У період з 2008 по 2013 рр. – заступник декана фармацевтичного факультету, в 2014 р. –  декан факультету ступенкевої фармацевтичної освіти.

Нагороди, почесні звання. Почесна грамота Національного фармацевтичного університету.

Учні. Виконуються 2 кандидатські дисертації: Авідзба Юлія Наліковна, Вовк Геннадій Валерійович

Основні напрямки наукової діяльності

До основних напрямків наукової діяльності Кошового О.М. відноситься:

 • створення нових лікарських засобів шляхом комплексної переробки лікарської рослинної сировини (ЛРС);
 • створення нових лікарських засобів шляхом модифікації галенових препаратів з ЛРС;
 • створення водорозчинних наносомальних форм ліпофільних екстрактів з ЛРС;
 • створення імпортозамінюючих фітохімічних лікарських засобів з рослин флори України;
 • морфолого-таксономічне та хемотакономічне дослідження рослин флори України та світу;
 • стандартизація ЛРС згідно сучасних вимог Державної Фармакопеї України та Європейської Фармакопеї;
 • виявлення та дослідження перспективних представників рослин флори України, які найбільш споріднені до офіцінальних видів, для їх використання у фармацевтичній та медичній практиці.

Кошовий Олег Миколайович є автором:

58 статей у фахових виданнях рекомендованих ДАК України та іноземних журналах:

 1. Разработка методов стандартизации экстрактов из листа эвкалипта / О. Н. Кошевой , А. Н. Комиссаренко, А. М. Ковалева // Запорожский медицинский журнал. – 2004. –– Т. 2, Вып. 1. –– С. 103 – 106.
 2. Амінокислотний та мінеральний склад екстрактів із листя евкаліпту / О. М. Кошовий, А. М. Комісаренко // Фармаком. – 2004. – № 4. – С. 57 – 61.
 3. Дослідження фенольних сполук листя евкаліпта / О. М. Кошовий, А. М. Комісаренко, А. М. Ковальова, Л. М. Малоштан, І. М. Мудрик // Фармаком. – 2005. – № 2/3. – С. 151 – 161.
 4. Мікроелементний, амінокислотний та полісахаридний склад листя евкаліпта / О. М. Кошовий, А. М. Комісаренко, А. М. Ковальова, І. М. Мудрик // Фітотерапія. Часопис. – 2005. – № 3.– С. 59 – 62.
 5. Перспективи створення нового лікарського засобу шляхом комплексної переробки листя евкаліпта / О. М. Кошовий, Т. П. Осолодченко, І. М. Мудрик, А. М. Ковальова, А. М. Комісаренко // Фармаком. – 2006. – № 3.– С. 32 – 36.
 6. Антиексудативна та антимікробна активність рослинного комплексу на основі евкаліпту / І. М. Мудрик, Л. М. Малоштан, Л. Ф. Сілаєва, О. М. Кошовий // Ліки України. – 2005. – № 9. – С. 66 – 70.
 7. Терпеноїдний склад ефірної олії Eucalyptus viminalis / О. М. Кошовий, А. М. Комісаренко, А. М. Ковальова, Н. В. Сидора, В. Ю. Артеменко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2008. – Вип. 11, кн. 1. – С. 736–742.
 8. Хромато–мас–спектрометричне визначення терпеноїдів ефірної олії шавлії лікарської / О. М. Кошовий, А. М. Ковальова, Н. В. Сидора, А. М. Комісаренко, Т. Ю. Волинцева // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2008. – Вип. 11, кн. 1. – С. 729–736.
 9. Порівняльне дослідження компонентного складу ефірної олії надземних органів шавлії лікарської / А. М. Ковальова, А. В. Русанова, О. М. Кошовий, О. М. Гриценко, В. І. Тодорова, О. І. Голембіовська // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2009. – Вип. 18, кн. 3. – С. 449–455.
 10. Дослідження терпенового складу та антимікробної активності густих екстрактів з листя E. viminalis та E. globulus / О. М. Кошовий, А. М. Комісаренко, Я. В. Дьяконова, В. В. Вельма // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2009. – Вип. 18, кн. 3. – С. 455–459.
 11. Кумарины листьев Еucalyptus viminalis / О. Н. Кошевой, А. Н. Комиссаренко,           А. М. Ковалева, Я. В. Дьяконова // Химия природ. соедин. – 2009. – Т. 45, № 4. – С. 532–533.
 12. Оптимізація процесу екстракції біологічно активних речовин листя евкаліпта: кратність екстракції / О. М. Кошовий, О. С. Кухтенко, А. М. Ковальова, А. М. Комісаренко, О. В. Винник, Ю. Г. Шолом // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2010. – Вип. ХХІІІ, № 1. – С. 47–49.
 13. Перспективи створення нового антибактеріального засобу з листя шавлії лікарської / О. М. Кошовий, Є. О. Передерій, О. П. Гудзенко, А. М. Ковальова, А. М. Комісаренко // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2010. –  № 1. – С. 33-35.
 14. Дослідження фенольних сполук листя шавлії лікарської / О. М. Кошовий, Є. О. Передерій, А. М. Ковальова, А. М. Комісаренко // Фармацевтичний часопис. – 2010. – № 1. – С. 17–19.
 15. Кошовий О. М. Дослідження фенольних сполук спиртового екстракту листя евкаліпта прутовидного / О. М. Кошовий // Фармаком. – 2010. – № 3. – С. 27–31.
 16. Оптимізація процесу етилацетатної екстракції біологічно активних речовин з листя шавлії лікарської / О. М. Кошовий, Є. О. Передерій, О. П. Гудзенко, Т. П. Осолодченко, А. М. Ковальова, А. М. Комісаренко // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2010. – Т 5, № 3. – С. 34-37.
 17. Оптимізація процесу екстракції біологічно активних речовин листя евкаліпта: часовий параметр / О. М. Кошовий, О. С. Кухтенко, А. М. Ковальова, А. М. Комісаренко, О. В. Винник, М. В. Цеховський // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2010. – Вип. 19, кн. 3. – С. 632–637.
 18. Оптимізація процесу спиртової екстракції біологічно активних речовин з листя шавлії лікарської / О. М. Кошовий, Є. О. Передерій, О. П. Гудзенко, А. М. Комісаренко, О. О. Шубенок // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2010. – Т. 5, № 4. – С. 196-198.
 19. Отримання та дослідження етилацетатного екстракту з листя евкаліпта прутовидного / О. М. Кошовий, О. С. Кухтенко, Т. П. Осолодченко, А. М. Ковальова, А. М. Комісаренко // Фармаком. – 2010. – № 4. – С. 49–51.
 20. Дослідження ізопреноїдного складу та антимікробної активності густого екстракту листя шавлії лікарської / О. М. Кошовий, Є. О. Передерій, Т. П. Осолодченко, А. М. Ковальова, А. М. Комісаренко // Клінічна фармація. – 2011. –Т. 15, № 1. – С. 26-29.
 21. Амінокислотний та цукровий склад спиртового екстракту з листя шавлії лікарської / О. М. Кошовий, Г. П. Зайцев, А. М. Ковальова, А. М. Комісаренко // Вісник фармації. – 2011. – № 1. – С. 49–52.
 22. Изопреноидный состав спиртового экстракта листьев Eucalyptus viminalis / О. Н. Кошевой, Б. А. Виноградов, А. М. Ковалева, А. Н. Комиссаренко // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2011. – Вип. ХХІV, № 2. – С. 23–25.
 23. Кошевой О. Н. Аминокислотный и сахарный состав листьев Salvia officinalis / О. Н. Кошевой // Химия природ. соедин. – 2011. – № 3. – С. 435–436.
 24. Перспективи отримання густих модифікованих етилацетатних екстрактів з листя шавлії лікарської / О. М. Кошовий, Є. О. Передерій, І. С. Кащенко, О. П. Гудзенко, А. М. Ковальова, А. М. Комісаренко, Н. І. Тихоненко // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2011. – Т. 6. – № 3. – С. 118–122.
 25. Перспективи отримання модифікованого густого етилацетатного екстракту з листя евкаліпта / О. М. Кошовий, О. С. Кухтенко, А. М. Ковальова, А. М. Комісаренко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2011. – Вип. 20, кн. 3. – С. 351–356.
 26. Перспективи отримання модифікованого густого спиртового екстракту з листя евкаліпта / О. М. Кошовий, О. С. Кухтенко, А. М. Ковальова, А. М. Комісаренко // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 4. – С. 39–42.
 27. Перспективи отримання густих модифікованих спиртових екстрактів з листя шавлії лікарської / О. М. Кошовий, Є. О. Передерій, І. С. Кащенко, О. П. Гудзенко, А. М. Ковальова, А. М. Комісаренко // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2011. – Т. 6, № 4. – С. 192–195.
 28. Вибір оптимального екстрагенту для створення нового лікарського засобу з листя шавлії лікарської / О. М. Кошовий, Є. О. Передерій, І. С. Кащенко, О. П. Гудзенко, А. М. Ковальова, А. М. Комісаренко // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2012. – Т. 7, № 1. – С. 86–88.
 29. Кошовий О. М. Терпеноїдний склад листя деяких представників підродуSclarea роду Salvia / О. М. Кошовий // Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – № 1-2. – С. 77–81.
 30. Терпеноїдний склад листя деяких видів шавлій України / О. М. Кошовий,Б. А. Виноградов, А. М. Ковальова, А. М. Комісаренко // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2012. – № 2. – С. 13–18.
 31. Дослідження амінокислотного та моноцукрового складу спиртового екстракту з листя евкаліпта прутовидного / О. М. Кошовий, Г. П. Зайцев, А. М. Ковальова, А. М. Комісаренко // Фармаком. – 2012. – № 1/2. – С. 46–49.
 32. Кошовий О. М. Терпеноїдний склад деяких представників підроду Eusalviaроду Salvia / О. М. Кошовий // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 3. – С. 46–50.
 33. Фенольний склад листя деяких видів шавлій України / О. М. Кошовий,Г. П. Зайцев, А. М. Ковальова, А. М. Комісаренко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2012. – Вип. 21, кн. 4. – С. 305–310.
 34. Кошовий О. М. Фенольний склад деяких представників підроду Sclareaроду Salvia / О. М. Кошовий // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2012. – № 3. – С. 11–14.
 35. Кошовий О. М. Терпеноїдний склад листя евкаліпта з різних регіонів світу / О. М. Кошовий // Фармаком. – 2012. – № 3. – С. 61–67.
 36. Дослідження поліфенольних сполук гідрофільного екстракту з листя Eucalyptus viminalis / О. М. Кошовий, Т. П. Осолодченко, А. М. Комісаренко, А. М. Ковальова, Я. В. Д’яконова // Фармацевтичний часопис. – 2008. – № 4 – С. 29-32.
 37. Вивчення антимікробної активності фітозасобів на основі ехінацеї блідої / В. С. Кисличенко, Я. В. Дьяконова, Т. П. Осолодченко, О. М. Кошовий // Клінічна фармація. – 2008. – № 12. – Т. 12. – С.53-56.
 38. Визначення кількісного вмісту ехінакозиду в коренях та траві Ехінацеї блідої / В. С. Кисличенко, Я. В. Дьяконова, О. В. Болотова, О. М. Кошовий // Фармацевтичний часопис. – 2008. – № 2. – С. 46-47.
 39. Визначення кількісного вмісту вуглеводних компонентів бузини чорної / В. В. Вельма, В. С. Кисличенко, О. М. Кошовий // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2008. – № 4. – Т. 3. – С. 32-35.
 40. A new herbal remedy with anabolic activity on the basis of hydrophilic compounds of Eucalyptus leaves / Oleg M. Koshoviy, Victoria S. Kyslichenko, Victoria V. Velma, Andrej M. Komisarenko // Herba Polonica. – 2008. – Vol. 55. – № 1. – P. 72 – 77.
 41. Амінокислотний та моноцукровий склад квіток Achillea millefolium Mill. / О. А. Кисличенко, О. М. Кошовий, А. М. Комісаренко // Український медичний альманах. – 2011. – Т. 14, № 2. – С. 91–93.
 42. Дослідження фенольних сполук трави деревію звичайного / О. А. Кисличенко, О. М. Кошовий, А. М. Комісаренко, Т. П. Осолодченко // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 4. – С. 129 – 132.
 43. Терпеноїдний склад ефірної олії трави Ocimum basilicum / О. М. Кошовий, Є. С. Денисенко, А. М. Комісаренко // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2011. – № 3. – випуск ХХІV. – С. 43 – 44.
 44. Вивчення хімічного складу екстракту суцвіть липи, одержаного надкритичним діоксидом вуглецю / Д. В. Дем’яненко, А. М. Комісаренко, О. М. Кошовий // Український журнал клінічної та лабораторної медицини.- 2011.- № 4.- С. 183-187.
 45. Дослідження складу летких сполук суцвіть липи, виділених фреоно-аміачною сумішшю / Д. В. Дем’яненко, А. М. Комісаренко, О. М. Кошовий // Фітотерапія. Часопис. – 2011.- № 4. – С. 71-76.
 46. Перспективи одержання густого модифікованого спиртового екстракту з трави деревію звичайного // О. А. Кисличенко, О. М. Кошовий, А. М. Комісаренко, Т. П. Осолодченко  // Зб. трудів НМАПО ім. П.Л. Шупика. – вип. 21. – кн. 4. – 2012. – С. 277 – 283.
 47. Терпеноїдний склад надземних органів деревію звичайного (Achillea millefolium L.S.) / О. А. Кисличенко, О. М. Кошовий, А. М. Комісаренко // Фармацевтичний журнал. – 2012. – № 2. – С. 96 – 99.
 48. Оптимізація процесу спиртової екстракції біологічно активних речовин з трави деревію звичайного (Achillea millefolium) / О. А. Кисличенко, О. М. Кошовий, А. М. Комісаренко // Фармацевтичний журнал. – 2012. – № 6 – С. 51 – 54.
 49. Терпеноїдний склад листя деяких представників ряду Pratenses підродуSclarea роду Salvia / О. М. Кошовий, М. А. Комісаренко, А. М. Ковальова, Б. А. Виноградов // Фармацевтичний журнал. – 2012. – № 4. – С. 101 – 104.
 50. Оптимізація процесу модифікації спиртового екстракту з листя евкаліпту / О. М. Кошовий, О. С. Кухтенко, А. М. Комісаренко, О. В. Винник, Д. Г. Подгайний // Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – № 4. – С.74 – 76.
 51. Оптимізація процесу екстракції біологічно активних речовин з листя евкаліпту: вибір екстрагенту / О. М. Кошовий, О. С. Кухтенко, А. М. Ковальова, А. М. Комісаренко, О. В. Винник // Фармацевтичний журнал. – 2012. – № 5. – С. 54 – 57.
 52. Ізопреноїдний склад спиртового екстракту трави Lavandula angustifolia Mill. / А. С. Гейдеріх, Т. В. Упир, А. М. Комісаренко, О. М. Кошовий // Фармаком. – 2012. – № 1/2. – С. 54–58.
 53. Дослідження фенольних сполук спиртового екстракту листя мучниці звичайної / М.А. Комісаренко, А.С. Гейдеріх, А.М. Ковальова, О.М. Кошовий // Фармаком. – 2012. – № 1/2. – С. 50–54.
 54. Ізопреноїдний склад спиртового екстракту пагонів Ledum palustre L. / Т. В. Упир, М. А. Комісаренко, А. М. Ковальова, О. М. Кошовий // Фармаком.-2012. – № 3. – С. 67–70.
 55. Дослідження фенольних сполук спиртового екстракту з листя брусниці звичайної / М. А. Комісаренко, А. С. Гейдеріх, А. М. Ковальова, О. М. Кошовий // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2012.– № 2. – С. 24-26.
 56. Дослідження фенольних сполук спиртового екстракту з пагонів Ledum palustre / Т. В. Упир, М. А. Комісаренко, А. М. Ковальова, О. М. Кошовий // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2012. – № 3. С. 186-190.
 57. Дослідження фенольних сполук спиртового екстракту з трави лаванди вузьколистої / А. С. Гейдеріх, Т. В. Упир, А. М. Комісаренко, О. М. Кошовий // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2012. – № 1. – С. 56-60.
 58. Кошовий О. М. Фенольний склад деяких представників підроду Eusalvia роду Salvia / О. М.  Кошовий // Фармаком. – 2013. – № 2. – С. 12-17.

9 патентів:

 1. Пат. на винахід № 79383 Україна, МПК А61К 36/61, А61P 29/00. Спосіб одержання засобу з протизапальною та анаболічною активністю / Кошовий О. М., Гомон О. М., Мудрик І. М., Малоштан Л. М., Білостоцька Л. І., Комісаренко А. М., Чайка Л. О., Ковальова А. М., Комісаренко С. М., Ковальчук Н. І. (Україна). – № а 2005 11279; Заявл. 28.11.2005; Опубл. 11.06.2007, Бюл. № 8. – 5 с.
 2. Пат. на корисну модель № 14493 Україна, МПК А61К 36/61, А61К 9/14, А61К 127/00. Спосіб одержання засобу з протизапальною та анаболічною активністю / Кошовий О. М., Гомон О. М., Мудрик І. М., Малоштан Л. М., Білостоцька Л. І., Комісаренко А. М. , Чайка Л. О. , Ковальова А. М. , Комісаренко С. М. , Ковальчук Н. І.  (Україна). – № u 2005 11277; Заявл. 28.11.2005; Опубл. 15.05.2006, Бюл. № 5. – 5 с.
 3. Патент України на винахід № 89924, МПК А61К 36/537, 36/61 А61P 31/00. Спосіб одержання засобу з антимікробною активністю з цінеоловмісної рослинної сировини / Кошовий О. М., Передерій Є. О., Кухтенко О. С., Дмитрієвський Д. І., Гудзенко О. П., Бондар С. І., Ковальова А. М., Комісаренко А. М. (Україна). – № а 2009 03856; заявл. 21.04.09; опубл. 10.03.10, Бюл. № 5. – 6 с.
 4. Патент України на винахід № 89925, МПК А61К 36/537, А61P 31/00. Спосіб одержання засобу з антимікробною активністю з листя шавлії лікарської / Кошовий О. М., Передерій Є. О., Дмитрієвський Д. І., Кащенко І. С., Гудзенко О. П., Бондар С. І., Ковальова А. М., Горлова Д. В., Русанова А. В., Комісаренко А. М. (Україна). – № а 2009 03860; заявл. 21.04.09; опубл. 10.03.10, Бюл. № 5. – 4 с.
 5. Патент України на винахід № 89926, МПК А61К 36/61 А61P 31/00. Спосіб одержання засобу з антимікробною активністю з листя евкаліпта / Кошовий О. М., Кухтенко О. С., Ковальова А. М., Комісаренко А. М., Гладух Є. В. – № а 2009 03866; заявл. 21.04.09; опубл. 10.03.10, Бюл. № 5. – 4 с.
 6. Патент України на корисну модель № 56756 Україна, МПК А61К 31/137, 9/20, 31/198, А61P 11/00. Фармацевтична композиція комплексної дії у формі шипучих таблеток для лікування захворювань органів дихання / Басакіна І. І., Дмитрієвський Д. І., Комісаренко А. М., Кошовий О. М., Бобрицька Л. О. (Україна). – № u 2010 08474; Заявл. 7.07.2010; Опубл. 25.01.2011, Бюл. № 2. – 6 с.
 7. Патент України на винахід № 94871 Україна, МПК А61К 31/137, 31/195, 36/23, 9/46,, А61P 11/08, 11/10 11/12 11/14. Фармацевтична композиція комплексної дії у формі шипучих таблеток для лікування захворювань органів дихання / Басакіна І. І., Дмитрієвський Д. І., Комісаренко А. М., Кошовий О. М., Бобрицька Л. О. (Україна). – № а 2010 08497; Заявл. 7.07.2010; Опубл. 10.06.2011, Бюл. № 11. – 6 с.
 8. Пат. № 68825, Україна, МПК A61K 36\28 (2006.01). Спосіб одержання засобу з антимікробною активністю з трави деревію звичайного / Кисличенко О.А., Комісаренко А.М., Кошовий О.М. – № u 2011 11938, заявл. 11.10.2011, опубл. 10.04.2012, Бюл. №7. – 4 с.
 9. Пат. № 78872, Україна, МПК A61K 36\74 (2006.01), А61P 31/10 (2006.01). Спосіб одержання ліпофільного комплексу з протигрибковою дією з трави підмаренника пухнастого / Горяча О. В., Кашпур Н. В., Ільїна Т. В., Ковальова А. М., Юрченко Н. С., Волянський А. Ю., Сидора Н. В., Колісник Я. С., Кошовий О. М., Комісаренко А. М. – № u 2012 08049, заявл. 02.07.2012, опубл. 10.04.2013, Бюл. №7. – 4 с.

44 тези доповідей на конференціях різного рівня, у тому числі і закордоном:

 1. Комплексна переробка листа евкаліпту / О. М. Кошовий, А. М. Комісаренко // Зб. тез міжвузівської наук. конф. НФаУ, 17 – 18 квітня, 2003 р. – Харків: Видавництво НФаУ, 2003. – С. 68.
 2. Комплексна переробка листа евкаліпту / О. М. Кошовий, А. М. Комісаренко // Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація, біотехнологія: Зб. тез III Міжнар. наук.-практ. конф., 21 – 23 травня, 2003 р. – Харків: Вид-во НФаУ, 2003. – Ч. 1. – С. 169.
 3. Перспективи вивчення шроту листя евкаліпту після отримання препарату “Хлорофіліпт” / О. М. Кошовий, А. М. Комісаренко // Фітотерапія в реабілітації хворих: Зб. тез наук.-практ. конф., 14 жовтня, 2003 р. – К., 2003. – С. 88 – 89.
 4. Дослідження флавоноїдних сполук в листі евкаліпта та його шроті після отримання густого екстракту хлорофіліпту / О. М. Кошовий, А. М. Комісаренко // Перспективи створення в Україні лікарських препаратів різної спрямованості дії: Матеріали наук.-практ. семінару, м. Харків, 26 листопада, 2004 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2004. – С. 274 – 277.
 5. Дослідження водорозчинних полісахаридів листа евкаліпту та перспектива його комплексної переробки / О. М. Кошовий, А. М. Комісаренко, І. М. Мудрик, Л. М. Малоштан // Наука і освіта 2005: Матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф., 7 – 21 лютого, 2005 р. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – Т. 69. – С. 42 – 43.
 6. Спектрофотометричне визначення вільних амінокислот в листі евкаліпта / О. М. Кошовий, А. М. Комісаренко, А. М. Ковальова, Л. М. Малоштан, І. М. Мудрик // Дні науки, 2005: Матеріали Міжнар. конф., 15 – 27 квітня, 2005 р. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – Т. 1. – С. 74 – 75.
 7. Исследование связанных аминокислот листа эвкалипта / О. Н. Кошевой, А. Н. Комиссаренко, А. М. Ковалева, И. М. Мудрик // Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України: Матеріали VI Нац. з’їзду фармацевтів України , м. Харків, 28-30 вересня, 2005 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2005. – С. 735 – 737.
 8. Новий засіб рослинного походження на основі листа евкаліпту для лікування запальних інфекційних захворювань / І. М. Мудрик, Л. М. Малоштан, О. М. Кошовий // Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України: Матеріали VI Нац. з’їзду фармацевтів України , м. Харків, 28-30 вересня, 2005 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2005. – С. 571.
 9. Вивчення фармакологічних властивостей гідрофільного екстракту листа евкаліпту / І. М. Мудрик, О. М. Кошовий, О. В. Должикова // Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития: Материалы науч.-практ. конф., г. Одесса, 1-15 октября, 2005 г. – Одеса, 2005. – Т. 1. – С. 44 – 45.
 10. Koshevoy Oleg N. A new complex of biological active substances from Eucalyptus viminalis leaves with anabolic activity // 7th International Congress of Young Medical Students. Poznan, may 20-22, 2007. – Poznan, 2007. – P. 193.
 11. The main herbal remedies developed in The National University of Pharmacy / O. N. Koshoviy, V. P. Chernykh, V. V. Velma, V. S. Kislichenko, A. N. Komissarenko // 6th International Symposium on Chromatography of Natural Products, Lublin, June 15–18, 2008. – Lublin, 2008. – Р. 125.
 12. Гармонізація методів дослідження та стандартизації лікарської рослинної сировини з Європейською Фармакопеєю / А. М. Ковальова, Т. І. Ісакова, А. М. Комісаренко, О. М. Кошовий // Сьогодення та майбутнє фармації : тез. доп. всеукр. конгр., м. Харків, 16–19 квіт. 2008 р.– Х., 2008.– С. 145.
 13. Комплексонометричне визначення дубильних речовин в листі шавлії лікарської / М. В. Захарченко, О. М. Кошовий, А. М. Комісаренко, А. М. Ковальова // Сьогодення та майбутнє фармації : тез. доп. всеукр. конгр., м. Харків, 16–19 квіт. 2008 р. – Х., 2008. – С. 132.
 14. Кошовий О. М. Порівняльний аналіз листя евкаліпта в монографіях Європейської фармакопеї, ДФУ та ГФ ХІ / О. М. Кошовий, А. М. Комісаренко, А. М. Ковальова // Фармакогнозія ХХІ століття. Досягнення та перспективи : тез. доп. ювілейної наук.–практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. пам’яті канд. фармац. наук, доц. Михайла Івановича Борисова (до 80–річчя від дня народж.), м. Харків, 26 берез. 2009 р. – Х., 2009. – С. 123–124.
 15. Монотерпеноиды эфирных масел листьев, стеблей и цветков шалфея лекарственного / О. Н. Кошевой, А. М. Ковалева, А. Н. Комиссаренко, А. В. Русанова, Ю. А. Кондратова // Человек и лекарство : тез. докл. ХVIІ Рос. нац. конгр., г. Москва, 11-15 апр. 2010 г. – М., 2010. – С. 649.
 16. Нова біологічно–активна субстанція із листя шавлії лікарської та перспективи її використання в технології лікарських препаратів / Є. О. Передерій, О. М. Кошовий, Д. І. Дмитрієвський, А. М. Комісаренко, І. М. Кащенко // Фармація України. Погляд у майбутнє : матеріали VII Нац. з’їзду фармац. України, м. Харків, 15–17 верес. 2010 р. – Х., 2010. – Т. 1. – С. 322.
 17. Перспективи створення нового антибактеріального засобу на основі ліпофільної фракції листя евкаліпта / О. М. Кошовий, О. С. Кухтенко, А. М. Ковальова, Т. П. Осолодченко, А. М. Комісаренко // Фармація України. Погляд у майбутнє : матеріали VII Нац. з’їзду фармац. України, м. Харків, 15–17 верес. 2010 р. – Х., 2010. – Т. 1. – С. 291–292.
 18. Перспективи модифікації технології отримання густого екстракту хлорофіліпту / А. М. Ковальова, О. С. Кухтенко, О. М. Кошовий, А. М. Комісаренко // Біологічно активні речовини: фундаментальні та прикладні питання одержання та застосування : матеріали конф., Новий світ, 23–28 трав. 2011. – Новий світ, 2011. – С. 265–266.
 19. Розробка та впровадження у виробництво імпортозаміщуючих вітчизняних лікарських засобів з лікарської рослинної сировини / О. М. Кошовий, А. М. Комісаренко, О. А. Кисличенко, І. А. Журавель // Наукові основи створення лікарських засобів : матеріали наук.–практ. конф., м. Гурзуф, 21– 25 трав. 2011. – Гурзуф, 2011. – С. 57–65.
 20. Перспективи модифікації густого спиртового екстракту з листя евкаліпта / О. М. Кошовий, О. С. Кухтенко, А. М. Ковальова, А. М. Комісаренко // Сучасні досягнення фармацевтичної технології : II наук.–практ. конф. з міжнар. участю, 17–18 листоп. 2011 р. – Х., 2011. – С. 95–96.
 21. Розробка параметрів стандартизації густого екстракту з листя шавлії лікарської / О. М. Кошовий, Є. О. Передерій, А. М. Ковальова, А. М. Комісаренко // Хімія природних сполук : ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 30-31 жовт. 2012 р. – Тернопіль, 2012. – С. 123–124.
 22. Кошовий О. М. Перспективи одержання імпортозаміщуючого вітчизняного лікарського засобу з листя шавлії лікарської / О. М. Кошовий, Є. О. Передерій // Український медичний альманах. – 2012. – Т. 15, № 5, дод. : Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації: ІІ Всеукр. наук.–практ. конф. з міжнар. участю, м. Луганськ, 25–26 жовт. 2012 р. – С. 330–331.
 23. Kyslychenko V. S. Flavonoids of some Salvia species wide–spread in Ukraine / V. S. Kyslychenko, O. М. Koshoviy, A. М. Komissarenko // The 3rd International symposium on Medical Plants, their cultivation and aspects of Uses, 21–23 November 2012. – Jordan, 2012. – P. 78–79.
 24. Исследование флавоноидов гидрофильного экстракта листьев эвкалипта прутовидного / О. Н. Кошевой, А. Н. Комиссаренко, А. М. Ковалева, Я. В. Дьяконова // Сб. трудов науч.-практ. конф. «Фармация ХХІ века: достижения, проблемы и пути их решения», Санкт-Петербург, 25-26 апреля, 2008 г. – 2008. – Ч. 3. – С. 65-69.
 25. Эхинацея бледная – Echinacea pallida (Nutt.) Nutt. Аналитический обзор / В. С. Кисличенко, Я. В. Дьяконова, О. Н. Кошевой // Провизор. – 2008. – № 8. – С 55-58.
 26. Исследование химического состава и идентификация  биалогически активных веществ листьев и шрота листьев Eucalyptus viminalis после производства густого экстракта хлорофиллипта / О. Н. Кошевой, А. Н. Комиссаренко // Студентческая медицинская наука ХХI века: Материалы VIІ международной науч.-практ. конф., Витебск, 1-2 ноября, 2007 г. – Витебск, 2007. – С. 274 – 276.
 27. Мікроелементний та полісахаридний склад гідрофільного екстракту листя евкаліпту прутовидного / О. М. Кошовий, А. М. Комісаренко, А. М. Ковальова, О. С. Кухтенко // Сьогодення та майбутнє фармації: Всеукраїнський конгрес, Харків, 16-19 квітня 2008 р. – Харьків, 2008. – С. 149.
 28. Определение количественного содержания основных групп биологически активных веществ Эхинацеи бледной корней сухого экстракта / Я. В. Дьяконова, В. С. Кисличенко, О. В. Болотова, О. Н. Кошевой // Сб. трудов науч.-практ. конф. «Фармация ХХІ века: достижения, проблемы и пути их решения», Санкт-Петербург, 25-26 апреля, 2008 г. – 2008. – Ч. 3. – С. 35-38.
 29. Розробка технології отримання нового гідрофільного екстракту з листя евкаліпту прутовидного / О. М. Кошовий, А. М. Комісаренко, А. М. Ковальова, О. С. Кухтенко // Фармацевтична технологія. Історія розвитку та погляд у майбутнє: Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 26 листопада 2008 р. –  2008. – C. 145-151.
 30. Параметри стандартизації сухого гідрофільного екстракту з листя евкаліпту прутовидного / О. М. Кошовий, О. С. Кухтенко, А. М. Комісаренко, А. М. Ковальова, Я. В. Дьяконова // Сучасні досягнення фармацевтичної технології: Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-21 листопада 2008 р. – 2008. – C. 10 – 14.
 31. Новый гидрофильный экстракт листа эвкалипта прутовидного / О. Н. Кошевой, А. С. Кухтенко, А. М. Ковалева, А. Н. Комисаренко // Фармация Казахстана: интеграция науки, образования и производства: Междунар.наук.-практ.конф., Шымкент, Казахстан, 2009 р. – 2009. – Т. 2. –  С. 53-56.
 32. Development of a new food supplement – Vitagren / V. V. Velma, V. S. Kyslychenko, Z. I. Omelchenko, O. M. Koshevoy // Phytopharm 2009: 13thInternational Congress, Bonn, 29-31 July 2009. – 2009. – P. 113.
 33. Изучение терпеноидов травы Achillea millefolium / А. А. Кисличенко, А. Н. Комиссаренко, О. Н. Кошевой, Е. Н. Новосел // Современные аспекты разработки и совершенствования состава и технологии лекарственных форм. Курск, 27 апреля 2011. – 2011. – С. 318-321.
 34. Monosaccharide composition of Achillea millefolium grass / O. A. Kyslychenko, O. M. Koshevoy, A. M. Komissarenko // Phytopharm 2011: 15th International Congress, Nuremberg, 25-27 July 2011. – 2011. – P. 66-67.
 35. Ethanol extract standardization from Achillea millefolium herb / O. A. Kyslychenko, O. M. Koshoviy, A. M. Komissarenko // Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювань : Mатеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 11-12 квітня 2013. – С.293-294.
 36. Analysis of extracts of different polarity from yarrow herb. / O. Kyslychenko, O. Koshoviy, A. Komissarenko // The 3rd International Symposium on Medicinal Plants, their Cultivation and Aspects of Uses: Abstracts book (21-23 November, 2012, Petra, Jordan). – Petra, 2012. – P. 78.
 37. Перспективи отримання екстрактів різної полярності з трави деревію звичайного. / О. А. Кисличенко, О. М. Кошовий, А. М. Комісаренко // Хімія природних сполук: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 жовтня 2012, Тернопіль). – Тернопіль, 2012. – С. 120 – 121.
 38. Перспективи створення монопрепарату на основі листя мучниці звичайної / М. А. Комісаренко, А. С. Гейдеріх, О. М. Кошовий // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених (19-20 квітня 2012 р. ). – Х.: НФаУ, 2012.
 39. Фенольні сполуки пагонів багна звичайного/ Т. В. Упир, М. А. Комісаренко, О. М. Кошовий // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених (19-20 квітня 2012 р. ). – Х.: НФаУ, 2012.
 40. Терпеноїдний склад гексанового екстракту ledum palustre / Т. В. Упир, М. А. Комісаренко, О. М. Кошовий // Хімія природних сполук: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 жовтня 2012, Тернопіль). – Тернопіль, 2012.
 41. Досліждення летких речовин Мучниці звичайної / М. А. Комісаренко, А. С. Гейдеріх, О. М. Кошовий // Хімія природних сполук: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 жовтня 2012, Тернопіль). – Тернопіль, 2012.
 42. Биологически активные добавки Толокнянки обыкновенной / Н. А. Комиссаренко, А. С. Гейдерих, О. Н. Кошевой // I Международная научно-практическая конференция «Функциональные пищевые продукты – диетические добавки – как действенное средство разноплановой профилактики заболеваний» (11-12 апреля 2013 г., Харків) – Х.: НФаУ 2013.
 43. Вивчення складу біологічно активних речовин пагонів багна звичайного/ Т. В. Упир, М. А. Комісаренко, О. М Кошовий. // I Международная научно-практическая конференция «Функциональные пищевые продукты – диетические добавки – как действенное средство разноплановой профилактики заболеваний» (11-12 апреля 2013 г., Харьков) Х.: НФаУ 2013.
 44. Досліждення летких речовин листя брусниці звичайної / М. А. Комісаренко, О. М Кошовий // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених (25-26 квітня 2013 р. ). – Х.: НФаУ, 2013.

Методичні праці

 1. Системная фитотерапия: Учеб. Пособие для студентов вузов / В. С. Кисличенко, И. А. Журавель, А. В. Зайченко, Л. В. Упыр, Е. Ю. Коновалова, А. И. Павлий, Т. П. Гарник, В. В. Король, С. И. Степанова, Е. И. Нещерет, З. И. Омельченко, Е. Н. Новосел, В. Ю. Кузнецова, Е. В. Бухарина, А. Н. Комиссаренко, О. Н. Кошевой, В. В. Вельма. – Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2008. – 256 с.
 2. Сировинні джерела продуктів біотехнології та їх аналіз: Навч. посіб. Для студ. вищих навч. закладів / В. С. Кисличенко, А. М. Комісаренко, О. В. Бухарина, С. В. Ковальов, В. В. Вельма, О. М. Кошовий, Я. В. Дьяконова, У. В. Карпюк та ін. – Харків: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2009. – 304 с.
 3. Сырьевые источники продуктов биотехнологии и их анализ: Учеб. пособ. для студ. выс. учеб. завед. III-IV уровней аккред. / В.С. Кисличенко, А. Н. Комиссаренко, Е. В. Бухарина, С. В. Ковалев, В. В. Вельма, О. Н. Кошевой, Я. В. Дьяконова, У. В. Карпюк. – Х., 2008. – 298 с.
 4. Ресурсоведение лекарственных растений: Рабочий журнал. / С. И. Степанова, С. В. Ковальов, Е. Н. Новосел, О. Н. Кошевой, В. В. Вельма – Х., 2008. –24 с.

Викладання дисциплін: фармакогнозія, ресурсознавство лікарських рослин

Хобі: футбол, більярд.