Котенко Олександр Михайлович

Котенко А. М.Котенко Олександр Михайлович – доктор фармацевтичних наук, професор кафедри технології ліків
Адреса: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 4.
Тел.: (0572) 67-91-84.
E-mail: tl@ukrfa.kharkov.ua

Науковий профіль

 

Автобіографія

Котенко Олександр Михайлович народився 18 грудня 1956 року в селищі Панютине Лозівського району Харківської області.

З 1974 р. по 1979 р. навчався в Харківському фармацевтичному інституті, який закінчив з відзнакою. З 1979 р. по 1982 р. навчався в денній аспірантурі, по закінченню якої захистив кандидатську дисертацію на тему “Вивчення та використання пектинів в технології коригованих ліків з фламіном та кофеїн-бензоатом натрія”.

З 1982 року працює в Національному фармацевтичному університеті: асистент кафедри органічної хімії (1982 – 1983 рр.), заводської технології ліків (1983 – 1984 рр.), аптечної технології ліків (1984 – 1989 рр.). З 1989 р. по 2010 р. працював доцентом кафедри аптечної технології ліків. В 1990 році присуджене звання доцента. З 1993 року, одночасно з роботою викладача, працює директором видавничого центра Національного фармацевтичного університета.

В 2010 році захистив докторську дисертацію на тему “Теоретичне та експериментальне обґрунтування технології ліпофільного екстракту обніжжя бджолиного та препаратів на його основі”.

З 2010 року працює професором кафедри технології ліків.

Нагороди, почесні звання

Нагороджений грамотами Харківської міської ради народних депутатів (1996 р); Київської районної ради народних депутатів м. Харкова (1997 р.); Фармацевтичного управління Харківської обласної державної адміністрації (2000 р); Міністерства охорони здоров’я України (2001 р.); Верховної Ради України (2005 р.); Національного фармацевтичного університета (2006 р.); Міністерства освіти та науки України (2007 р.); нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (2010 р.); почесною грамотою Національного фармацевтичного університета (2013 р.).

Наукова школа

 • Керує підготовкою магістерських робіт та кандидатської дисертації.

Видавнича діяльність

Котенко О.М. – автор більше 170 праць, серед яких 3 монографії, більше 20 методичних розробок, 5 авторських свідотств, 6 патентів, 3 інформаційні листи, більше 40 статей в наукових журналах.

Монографії, підручники та навчальні посібники

 • Справочное учебное пособие по аптечной технологии лекарств: Для самостоятоятельной работы студ. 3 курса фармац. ин-тов и фак. / Сост.: А.И. Тихонов, Н.В. Чернобровая, В.А. Соболева, Р.К. Чаговец, Л.С. Стрельников, А.Д. Авдонин, Л.И. Филиппова, С.В. Явтушенко, А.А. Титова, И.Е. Постольник, И.Н. Курченко, А.М. Котенко, Н.Ф. Малякова, Т.Н. Будникова, А.А. Аркуша,Т.Г. Ярных. – К., 1988. – 228 с.
 • ·Учебное пособие по аптечной технологии лекарств: Для студ. фармац. вузов и фак. / А.И. Тихонов, Т.Г. Ярных, Е.Е. Богуцкая, Л.В. Соколова, Н.В. Живора, Ю.А. Азаренко, В.А. Соболева, Н.Ф. Орловецкая, Л.И. Яковенко, И.Е. Постольник, А.М. Котенко, С.А. Тихонова, Т.В. Мартынюк, Ю.В. Ковтун, Т.В. Калиниченко, О.С. Данькевич, С.Ю. Осипенко, О.В. Лукиенко – Х.: Изд-во НФАУ; Золотые страницы, 2002. – 240 с. (Рекомендовано МОН Украины)
 • · Фармацевтические и биологические аспекты мазей: Монография / И.М. Перцев, А.М. Котенко, О.В. Чуешов, Е.Л. Халеева – Х.: Изд-во НФаУ; Золотые страницы, 2003. – 288 с.
 • · Практикум по биофармации: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.И. Тихонов, Е.Е. Богуцкая, Т.Г. Ярных, А.М. Котенко – Х.: Изд-во НФаУ; Золотые страницы, 2003. – 96 с. (Рекомендовано МОН Украины)
 • · Аптечная технология лекарств. Линименты. Мази. Лекция для студентов специальности “Фармация”: Учебное пособие для внеаудиторной работы / А.И. Тихонов, Т.Г. Ярных, А.М. Котенко, Н.В. Живора, Л.Н. Подорожна, С.С. Зуйкина, И.В. Андреева – Х.: Изд-во НФаУ, 2005. – 40 с.
 • · Пыльца цветочная (обножка пчелиная) в фармации и медицине (теория и технология, медицинское применение): Монография / А.И. Тихонов, К. Содзавичный, С.А. Тихонова, Т.Г. Ярных, Л.И. Боднарчук, А.М. Котенко; за ред. акад. А.И. Тихонова. – Х.: Изд-во НФаУ; Оригинал, 2006. – 308 с.
 • · Pylek kwiatowy obnoze pszczele w farmacji i medycynie. Teoria, technologia, zastosowanie lecznicze: monografia / A.I. Tichonow, K. Sodzawiczny, S.A. Tichonowa, T.G. Jarnych, L.I. Bondarczuk, A.M. Kotenko; Pod red. A.I. Tichonowa. – Krakow: Apipol-Farma, 2008. – 274 s.
 • · Технологія ліків. Навчально-методичний посібник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.І. Тихонов, П.А. Логвін, С.О. Тихонова, О.В. Мазулін, Т.Г. Ярних, О.С. Шпичак, О.М. Котенко; За ред. О.І. Тихонова. – Х.: НФаУ; Оригінал, 2009. – 432 с. (Рекомендовано МОН України).
 • · Допоміжні речовини в технології ліків: вплив на технологічні, споживчі, економічні характеристики і терапевтичну ефективність: навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл./ авт.-уклад.: І.М.Перцев, Д.І.Дмитриєвський, В.Д.Рибачук, В.М.Хоменко, О.П.Гудзенко, О.М.Котенко, Ю.С.Маслій; За ред. І.М.Перцева. – Х.: Золоті сторінки, 2010. – 600 с. (Рекомендовано МОН України, лист №14/18.2-1921 від 23.02.2010 р.).

Методичні  розробки

 •  Методические указания по спецкурсу «Биофармация»: Для студ. фармац. ин-тов и фак. / Сост.: А.И. Тихонов, В.А. Соболева, Р.К. Чаговец, И.М. Перцев,
  Н.В. Чернобровая, Л.С. Стрельников, И.Н. Курченко, И.Е. Постольник,
  А.М. Котенко, Л.И. Филиппова, Н.Ф. Малякова, А.А. Титова, С.В. Явтушенко,
  Т.Г. Ярных, Н.С. Мамонтова, В.Г. Гончаров, В.Ф. Десенко; Под общ. ред.
  А.И. Тихонова. – Х., 1986. – 92 с.
 • ·Методические указания к лабораторным занятиям по аптечной технологии лекарств: Для студ. 3 курса фармац. ин-тов и фак. / Сост.: А.И. Тихонов, И.М. Перцев,
  В.А. Соболева, Т.В. Дегтярева, Р.К. Чаговец, Н.В. Чернобровая, Л.С. Стрельников, Л.А. Христенко, Л.Д. Шевченко, И.Н. Курченко, В.Г. Гунько, Д.И. Дмитриевский, В.И. Чуешов, И. Г. Швагер, И.Е. Постольник, А.М. Котенко, Л.И. Филиппова,
  Т.Н. Будникова, А.А. Титова, С.В. Явтушенко, Н.Ф. Малякова, Т.Г. Ярных,
  А.А. Аркуша, Н.Н. Мусиенко; Под ред. А.И. Тихонова. – К., 1987. – 180 с.
 • · Методические указания к лабораторным занятиям по биофармации: Для студ. 5 курса фармац. ин-тов и фармац. фак. мед. ин-тов / Сост.: А.И. Тихонов,
  Л.И. Филиппова, В.А. Соболева, Н.В. Черноброрая, А.М. Котенко, Н.Ф. Малякова, Е.Е. Богуцкая, И.Е. Постольник, И.Н. Курченко, Л.С. Стрельников, Р.К .Чаговец, А.Л. Авдонин, А.А. Титова, Т.Г. Ярных, С.В. Явтушенко, Н.С. Манонтова,
  Н.Д. Белова, В.Г. Гончаров, Е.С. Щепак, Н.М. Мусиенко, Ф.А. Жогло; Под общ. ред. А.И. Тихонова. – Х., 1987. – 62 с.
 • · Методические указания к лабораторным занятиям по спецкурсу «Биофармация»: Для преподавателей фармац. ин-тов и фармац. фак. мед. ин-тов / Сост.:
  А.И. Тихонов, Л.И. Филиппова, Е.Е. Богуцкая, В.А. Соболева, Н.В. Чернобровая, А.М. Котенко, Н.Ф. Малякова, А.А. Титова, И.Е. Постольник, И.Н. Курченко,
  Л.С. Стрельников, Р.К. Чаговец, А.Д. Авдонин, Т.Г. Ярных, С.В. Явтученко,
  Н.С. Мамонтова, Н.Д. Белова, В.Г. Гончаров, Е.С. Щепак, Н.М. Мусиенко,
  А.Ф. Жогло, В.Н. Выдашенко, Б.А. Рогожин; Под общ. ред. А.И. Тихонова. – К., 1987. – 142 с.
 • · Методические указания по практике аптечной технологии лекарств: Для самоподготовке студ. 3 курса фармац. ин-тов и фак. / Сост.: А.И. Тихонов,
  И.М. Перцев, В.А. Соболева, Т.В. Дегтярева, Р.К .Чаговец, Н.В. Чернобровая,
  Л.С. Стрельников, Л.А. Христенко, Л.Д. Шевченко, И.Н. Курченко, В.Г. Гунько, Д.И. Дмитриевский, В.И. Чуешов, И. Г. Швагер, И.Е. Постольник, А.М. Котенко, Л.И. Филиппова, Т.Н. Будникова, А.А. Титова, С.В. Явтушенко, Н.Ф. Малякова,
  Т.Г. Ярных, А.А. Аркуша, Н.Н. Мусиенко; Под ред. А.И. Тихонова. – К., 1987. – 245с.
 • · Применение продуктов пчеловодства в народном хозяйстве : Метод. пособие /
  А.И. Тихонов, Л.Н. Заикина, А.М. Котенко, Е.С. Смирнова, Т.Г. Ярных. – М.,
  1990. – 44 с.
 • · Методические указания по аптечной технологии лекарственных форм: Для преподавателей фармац. ин-тов и фак. Ч.1. / А.И. Тихонов, В.А. Соболева, И.Н. Курченко, Т.Г. Ярных, И.Е. Постольник, А.М. Котенко, Л.И. Филиппова, Е.Е. Богуцкая, Т.Н. Будникова, Н.Ф. Малякова, С.В. Огарь, Р.К. Чаговец – Х., 1991. –
  144 с.
 • · Методические указания по аптечной технологии лекарственных форм: Для преподавателей фармац. ин-тов и фак. Ч.2. / А.И. Тихонов, В.А. Соболева,
  И.Н. Курченко, Т.Г. Ярных, И.Е. Постольник, А.М. Котенко, Л.И. Филиппова,
  Е.Е. Богуцкая, Т.Н. Будникова, Н.Ф. Малякова, С.В. Огарь, Р.К. Чаговец – Х.,
  1991. – 140 с.
 • · Методические рекомендации и задания к контрольным работам по аптечной технологии лекарств / А.И. Тихонов, Т.Г. Ярных, Е.Е. Богуцкая, В.А. Соболева,
  С.А. Тихонова, Н.Ф. Орловецкая, Л.А. Христенко, И.Е. Постольник, Л.И. Яковенко, Н.В. Живора, Л.В. Соколова, О.М. Котенко, Ю.Н. Азаренко, О.С. Данькевич,
  Ю.В. Ковтун, Т.В. Калиниченко, И.А. Сокуренко, С.Ю. Осипенко – Х.: Изд-во НФаУ, 2000. – 144 с.
 • · Порядок підготовки до видання навчально-методичної літератури: методичні рекомендації / І.С. Гриценко, С.В. Огарь, І.І. Свєточева Є.Я. Лєвітін,
  О.М. Котенко, Н.І. Голубєва – Х.: Вид-во НФаУ, 2010. – 42 с.

Перелік наукових праць в закордонних та вітчизняних журналах

 1. Горін А.Г., Котенко О.М. Порівняльна характеристика промислових пектинів // Фармац. журн.- 1981.- № 6.- С.69-70.
 2. Експрес-метод визначення цитотоксичних властивостей допоміжних речовин / І.М. Перцев, Л.А. Христенко, А.І. Носатенко, Л.Г. Грунтовська, Д.І. Дмитрієвський, В.Г. Гунько, Д. Рачев, О.М. Котенко  // Фармац. журн.- 1982.- № 5.- С.72-73.
 3. Розробка технології дитячих лікарських форм фламіну, фітину та кофеїну-бензоату натрію / О.М. Котенко, В.Н. Спіридонов, А.Г. Горін, Г.І. Кобзар, В.В. Черкасенко, П.І. Безрук, І.М. Перцев // Фармац. журн.- 1982.- № 5.- С.74-75.
 4. Горін А.Г., Котенко О.М., Перцев І.М.     Застосування пектинових речовин в медичній практиці // Фармац. журн.- 1984.- № 2.- С.27-30.
 5. Создание готовых лекарственных средств с продуктами пчеловодства – актуальная задача фармации / А.И. Тихонов, С.В. Явтушенко, Т.Г. Ярных, Н.С. Мамонтова, А.М. Котенко // Апиакта (Польша).- 1988.- Т.23, № 4.- С.108-111.
 6. Использование цветочной пыльцы в птицеводстве / А.И.Тихонов, А.М. Котенко, Т.Г. Ярных, Н.В. Видрменко, Н.В. Муквич, Э.Ф. Шестко // Пчеловодство.- 1990.- Вып.19.- С.51-53.
 7. Лікарські препарати продуктів бджільництва / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, О.С. Смирнова, Г.Ю. Меркур’єва, Т.М. Будникова, І.О. Дадешидзе, О.М. Котенко, Л.І. Філіпова, О.Є. Богуцька, Т.В. Мартинюк, В.М. Левковський, І.Н. Курченко, А.М. Мурашко, О.О. Зарицька, В.О. Соболєва, Т.Ю. Новікова, С.О. Скрипник, Ерденецецег // Фармац. журн.- 1991.- № 3.- С.50-55.
 8. Получение и исследование липофильного комплекса цветочной пыльцы / А.И. Тихонов, А.М. Котенко, А.Д. Авдонин, В.С. Казакова, В.А. Соболева // Апитерапия и пчеловодство.- 1991.- Вып. 2.- С.174-178.
 9. Тихонов О.І., Котенко О.М., Андрєєва С.В. Використання прополісу, маточного молочка, квіткового пилку в дерматологіі та косметології // Фармац. журн.- 1993.- № 1.- С.38-42.
 10. Застосування квіткового пилку в медичній практиці /    О.М. Котенко, С.В. Андрєєва, В.П. Черненко, В.О. Соболева, Л.І. Каракуця         // Вісник фармації.- 1993.- № 1-2.- С.166-170.
 11. Сучасний стан розробки та впровадження в медичну практику лікарських препаратів на основі продуктів бджільництва / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, І.Н. Кучеренко, Т.Н. Буднікова, О.Д. Авдонін, О.М. Котенко, В.О. Соболєва, І.Ю. Постольник, Т.В. Мартинюк, С.В. Андрєєва, С.О. Тихонова, В.В. Літка, Ю.М. Азаренко, Т.Д. Губченко, Н.В. Живора, Т.В. Калініченко, Ю.В. Ковтун, В.М. Левковський, Л.М. Подорожна, Л.В. Соколова, І.А. Сокуренко, Л.І. Яковенко, В.К. Яковенко, О.С. Данькевич         // Вісник фармації.- 1996.- № 1-2.- С. 75-81.
 12. Дослідження жирнокислотного складу ліпофільного екстракту квіткового пилку / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, О.М. Котенко, Ю.В. Ковтун, Н.В. Живора, С.О. Тихонова // Вісник фармації.- 1996.- № 3-4.- С. 40-43.
 13. Стабілізація каротиноїдів в мазі з ліпофільним екстрактом квіткового пилку / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, О.М. Котенко, Н.В. Живора, С.О. Тихонова, В.Г. Гунько          // Вісник фармації.- 1997.- № 1.- С. 44-47.
 14. Котенко О.М. До питання використання бджолиного обніжжя у фармації // Вісник фармації.- 1997.- № 1.- С. 59-61.
 15. Котенко О.М. Вивчення вмісту ліпофільних речовин у монофльорному бджолиному обніжжі // Вісник фармації.- 1997.- № 2.- С. 123-124.
 16. Котенко О.М. Оптимізація технології подрібнення бджолиного обніжжя // Вісник фармації.- 1997.- № 1.- С. 124.
 17. Яковлєва Л.В., Ткачева О.В., Котенко О.М. Фармакологічне вивчення нового репаративного засобу з обніжжя бджолиного // Вісник фармації.- 1998.- № 1.- С. 86-88.
 18. Котенко О.М. Спектрофотометричне вивчення ліпофільного екстракту обніжжя бджолиного // Вісник фармації.- 1998.- № 1.- С. 123-124.
 19. Розробка емульсійного носія для мазі з ліпофільним екстрактом обніжжя бджолиного /        О.І. Тихонов, О.М. Котенко, Т.Г. Ярних, В.Г. Гунько, Н.В. Живора, В.О. Соболєва // Вісник фармації.- 1998.- № 2.- С. 54-57.
 20. Котенко О.М., Гунько В.Г., Живора Н.В.  Вивчення фізико-хімічних властивостей мазі «Ліповіт» // Вісник фармації.- 1999.- № 1.- С. 93-95.
 21. Розробка м’яких лікарських форм із заданими терапевтичними властивостями з продуктів бджільництва / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, О.М. Котенко, Н.В. Живора, Ю.В. Азаренко // Вісник фармації.- 1999.- № 2.- С. 53-58.
 22. Ліповіт – нова вітчизняна мазь протизапальної та ранозагоюючої дії / І.І. Мавров, Я.Ф. Кутасевич, І.О. Олійник, О.І. Тихонов, О.М. Котенко, Н.В. Живора, О.В. Ткачова // Клініч. фармація.- 1999.- Т.3, № 2.- С. 105-108.
 23. Розробка технології мазей з ліпофільним екстрактом обніжжя бджолиного /   О.І. Тихонов, О.М. Котенко, Н.В. Живора, В.Г. Гунько // Вісник фармації.- 2000.- № 2.- С. 22-25.
 24. Підбір допоміжних компонентів у складі профілактичних кремів з ліпофільним екстрактом квіткового пилку. Повідомл. 1. / С.О. Тихонов, О.М. Котенко, В.Г. Гунько, С.В. Андрєєва // Вісник фармації.- 2000.- № 3.- С. 40-44.
 25. Стабілізація каротиноїдів у складі профілактичних кремів з ліпофільним екстрактом квіткового пилку. Повідомл. 2. / О.М. Котенко, О.І. Тихонов, В.Г. Гунько, С.В. Андрєєва // Вісник фармації.- 2000.- № 4.- С. 24-28.
 26. Котенко О.М., Динник К.В., Сич Ю.В. Визначення суми ліпофільних речовин та каротиноїдів в обніжжі бджолиному // Вісник фармації.― 2001.― № 1.― С. 52-54.
 27. Клінічні випробування мазі “Ліповіт” / М.О. Корж, Л.Д. Горидова, О.І. Тихонов, О.М. Котенко, Н.В. Живора, О.В. Ткачова // Клініч. фармація.― 2001.― Т.5, № 1.― С. 48-51.
 28. Котенко О.М. Дослідження антимікробної активності мазі “Ліповіт” / О.М. Котенко, І.Л. Дикий , Л.Ф. Сілаєва, Н.В. Живора // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики: Зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2003.– Вип. X.– С. 177-181.
 29. Котенко О.М. Вивчення хімічного складу ліпофільного екстракту обніжжя бджолиного // Вісник фармації.― 2004.― № 3.― С. 32-37.
 30. Котенко О.М. Розробка складу лікувально-профілактичного крему для сухої шкіри / О.М. Котенко, О.І. Тихонов, Н.В. Живора// Вісник фармації.― 2007.― № 2.― С. 33-38.
 31. Using three-dimensional fluorescent spectroscopy while studying drugs on the basis of apiculture products / A.M. Kotenko, A.I. Tikhonov, Yu.V. Chernykh, O.S. Shpichak, L.I. Tscheblykina // Pharmacia (Bulgaria) – 2007. – Vol. LIV. – №3-4. – P.3-8.
 32. Котенко О.М. Розробка промислової технології ліпофільного екстракту обніжжя бджолиного // Вісник фармації.― 2008.― № 1.― С. 38-40.
 33. Михайленко В.В. Розробка технології гелю “Апі-арт” для лікування артритів та артрозів / В.В. Михайленко, О.І. Тихонов, О.М. Котенко // Вісник фармації. – 2011. – № 2(66). – С. 3–6.
 34. Розробка методики ідентифікації та кількісного визначення діакамфу в ректальних супозиторіях / Н.А. Гербіна, В.О. Грудько, Д.І. Дмитрієвський, О.М. Котенко // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2011. – Т. 6, № 2. – С. 111–114.
 35. Бондаренко А.С. Дослідження технологічних параметрів лікарської рослинної сировини при створенні сиропу для лікування застудних захворювань / А.С. Бондаренко, Є.В. Гладух, О.М. Котенко // Вісник фармації. – 2011. – № 3(67). – С. 17–19.
 36. Фізико-хімічні дослідження природної лікарської сировини перги / В.Л. Бербек, О.І. Тихонов, О.М. Котенко, Т.В. Жукова // Вісник фармації. – 2011. – № 3(67). – С. 20–23.
 37. Аналіз факторів дискомфорту з урахуванням вимог належного планування клінічних випробувань за участю здорових добровольців / В.Є. Доброва, М.Г. Старченко, І.А. Зупанець, О.М. Котенко // Запорожский медицинский журнал. – 2011. – Т. 13, № 5. – С. 16–21.
 38. Зв’язок “структура – антигіпоксична активність” у ряду похідних 2-бензамідо-2-(2-оксоіндолініліден-3)-оцтової кислоти / С.В. Колісник, Н.М.Кононенко, Д.В. Гаман, О.М. Котенко // Вісник фармації. – 2011. – № 4 – С. 64–66.
 39. Обґрунтування та розробка методики розрахунку компенсації участі здорових добровольців у клінічних випробуваннях з урахуванням сучасних вимог / В.Є. Доброва, І.А. Зупанець, М.Г. Старченко, О.М. Котенко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2011. – № 5(19). – С. 9–14.
 40. Розробка критеріїв оцінки місць проведення клінічних досліджень за участі здорових добровольців / В.Є. Доброва, М.Г. Старченко, І.А. Зупанець, О.М. Котенко // Запорізький медичний журнал. – 2011. – Т. 13, № 6. – С. 21–25.
 41. Організаційне забезпечення анкетування здорових добровольців-учасників клінічних випробувань I фази та досліджень біоеквівалентності / В.Є. Доброва, М.Г. Старченко, І.А. Зупанець, О.М. Котенко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2011. – № 6(20). – С. 23–27.
 42. Маслий Ю.С. Теоретичні аспекти створення шипучих таблеток для застосування у стоматологічній практиці / Ю.С.Маслій, О.А.Рубан, О.М.Котенко // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2011. – том 6, № 4. – С. 132–135.
 43. Грубнік І.М. Реологічні характеристики гелів на основі капа-карегінанів / І.М. Грубнік, Е.В.Гладух, О.М.Котенко // Збірник наукових праць “Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології”. 2012. – № 1 (109) – С 328 – 332.
 44. Стандартизація та вивчення стабільності мазі “Ліповіт” / О.М.Котенко, В.А.Ханін, О.І.Тихонов, Н.В.Живора, Ю.М.Азаренко // Вісник фармації. – 2012. – № 4 – С. 43–46.
 45. Development of new criteria to identification and quantitative determination of the components of multicomponent systems by chromatographic methods / O.O.Moiseev, O.V.Dorovskoi, V.A.Khanin, O.M.Kotenko // Вісник фармації. – 2013. – № 4 – С. 64–66.

Патенти

 • Спосіб одержання біологічно активних сполук із прополісу / О.І.. Тихонов, А.Є. Бутко, Ю.П. Благой, О.М. Котенко, Т.Г. Ярних, В.Г. Гончаров // Пат. №1741 України, МКИ А61К 35/64. (Україна) 4683091/SU. Заявлено 29.10.93. Опубл. 25.10.94. Бюл. №3. Пріорітет 29.10.93.
 • Пат. 10454 А, Україна, С07D219/08, A61K31/435 2-Етокси-6,9-діаміноакридинію галогенбензоати, що проявляють антимікробну, протизапальну, антиоксидантну, мембраностабілізуючу та кардіопротекторну активність / С.Г. Ісаєв, В.Д. Яременко, О.П. Тимошенко, Н.В. Дєдух, Ф.С. Леонтьєва, І.А. Зупанець, О.І. Павлій,
  Г.М. Жиляєва, В.І. Макуріна, О.М. Котенко – Заявлено 14.04.94; Опубл. 25.12.96.
 • Пат. 25669 А, Україна, А61К35/64, А61К9/06 Засіб для лікування гнійних ран «ЛІПОВІТ» / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, Н.В. Живора, О.М. Котенко, Л.В. Яковлєва, О.В. Ткачова – Заявлено 30.12.97; Опубл. 30.10.98.
 • Пат. 25670 А, Україна, А61К35/64 Спосіб одержання ліпофільного екстракту обніжжя бджолиного / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, О.М. Котенко, Ю.В. Ковтун,
  С.О. Тихонова – Заявлено 30.12.97; Опубл. 30.10.98.
 • Пат. 48030, Україна, А61К37/58 Спосіб отримання препарату з бета-фруктофуранозидазною активністю / О.І. Тихонов, В.І. Кабачний, В.Т. Чернобай, Г.В. Оболенцева, Н.С. Нікітіна, О.С. Щепак, О.М. Котенко – Заявлено 04.01.88; Опубл. 15.08.02.
 • Пат. 30178, Україна, А 61К 8/00, А 61К 35/64 Лікувально-профілактичний крем для догляду за сухою шкірою обличчя / О.М. Котенко, О.І. Тихонов, Н.В.Живора. – Заявл. 17.11.07; Опубл. 11.02.08, Бюл. №3. – 4с.

Викладання дисциплін

 • Аптечна технологія ліків
 • Біофармація
 • Методологія та логіка наукових досліджень