Котвіцька А. А., Чмихало Н. В., Вороніна О. М. Маркетинг послуг: тексти лекцій : навч. посібник для здобувачів вищої освіти ; за заг. ред. А. А. Котвіцької. — Х.: НФаУ, 2017. — 128 с.

Рекомендовано Вченою радою Національного фармацевтичного університету (протокол № 9 від 31.05.2017 р.)

Котвіцька А. А., Чмихало Н. В., Вороніна О. М.

Маркетинг послуг: тексти лекцій : навч. посібник для здобувачів вищої освіти ; за заг. ред. А. А. Котвіцької. — Х.: НФаУ, 2017. — 128 с. (завантажити_pdf)

У навчальному посібнику наведено теоретичні питання для вивчення дисципліни, зокрема питання до самостійної роботи, контрольні питання для самоперевірки знань, перелік питань до підсумкового модульного контролю і список рекомендованої літератури.

Навчальний посібник призначено для вивчення дисципліни «Маркетинг послуг» здобувачами вищої освіти за спеціальністю «Маркетинг».