Котвіцька Алла Анатоліївна

Котвіцька Алла Анатоліївна – доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, перший проректор з науково-педагогічної роботи.

Адреса: Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 53

Тел. : (057) 706-17-28

E-mail: prorector@nuph.edu.ua

 

Автобіографія

Алла Анатоліївна Котвіцька народилась у 1972 році у м. Зміїв Харківської області. У 1989 р. успішно закінчила Зміївську загальноосвітню школу № 1 м. Зміїв (зі срібною медаллю) і почала працювати лаборантом кафедри організації та економіки фармації Харківського фармацевтичного інституту. У 1995 р. закінчила Українську фармацевтичну академію (з 2002 р. – Національний фармацевтичний університет) за спеціальністю «Фармація» і отримала кваліфікацію провізора. Після закінчення УкрФА працювала провізором у ТОВ «Магік» (1995 р.).

З грудня 1995 р. була зарахована до аспірантури кафедри організації та економіки фармації, яку закінчила у 2001 р. та у 2002 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за темою «Розробка складу та технології емульсії анальбену для лікування запальних захворювань суглобів».

У 2003 р. закінчила з відзнакою Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за спеціальністю «Банківська справа», одержала другу вищу освіту й кваліфікацію спеціаліста з банківської справи.

Науково-педагогічну діяльність розпочала на кафедрі організації та економіки фармації:  асистент (2001-2002 рр.), доцент (2003-2009 рр.), професор кафедри організації та економіки фармації (2009-2011 рр.). У той же час тимчасово виконувала обов’язки вченого секретаря науково-дослідної частини Національного фармацевтичного університету (2003-2007 рр.), працювала на посаді завідувача науково-методичної (науково-дослідної) лабораторії з питань фармацевтичної освіти (2007-2008 рр.).

У 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за темою «Методологія соціально-ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення». З 2008 р. по 2014 рр. працювала проректором з науково-педагогічної роботи (ступеневої фармацевтичної освіти) Національного фармацевтичного університету.

У 2011 р. очолила першу в Україні кафедру соціальної фармації, на якій з 2015 р. працює професором.

З 2014 р. займає посаду першого проректора з науково-педагогічної роботи НФаУ.

У 2014 р. згідно з Наказом Президента України № 751/2014 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти» Котвіцькій Аллі Анатоліївні було присвоєно почесне звання «Заслуженого діяча науки і техніки України».

Громадська діяльність: є членом Ректорської ради НФаУ, головою Спеціалізованої вченої ради Д 64.605.02 зі спеціальності 15.00.01 – «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація», Головою Об’єднаної ради факультетів, входить до складу Центральної методичної ради НФаУ та Циклової методичної комісії НФаУ, є членом апробаційної комісії НФаУ зі спеціальності 15.00.01, головним редактором фахового видання «Соціальна фармація в охороні здоров’я», заступником головного редактора журналу «Фармацевтичний часопис», членом редакційних колегій фахових журналів «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації» та «Клінічна фармація».

Під час проведення VII Національного з’їзду фармацевтів А. А. Котвіцька виконувала обов’язки відповідального секретаря організаційного комітету, приймала активну участь у розробці «Етичного кодексу фармацевтичних працівників України», співавтор Концепції розвитку фармацевтичної галузі України, низки нормативно-правових актів державного рівня:

 • Законопроект № 2192 «Про фінансування охорони здоров’я та медичне страхування» від 18.04.2007 р.;
 • Законопроект № 3155 «Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування» від 23.03.2007 р.

Проф. Котвіцька А. А. є членом Центральної атестаційної комісії при МОЗ України з атестації провізорів та фармацевтів, членом робочої групи з перегляду матеріалів на лікарські засоби, що застосовуються для лікування та профілактики грипу та ГРВІ.

З 2014 р. проф. Котвіцька А. А. є членом правління Громадської організації «Харківська обласна асоціація фармацевтичних працівників» та Громадського об’єднання «Всеукраїнська фармацевтична палата».

З 2015 р. проф. Котвіцька А. А. входить до складу робочої групи з підготовки проекту Закону України «Про лікарські засоби», та координаційної групи для формування переліку спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я», відповідних ступенів вищої освіти та кваліфікацій. Є головою робочої групи для формування пропозицій до стандартів вищої освіти за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я» (спеціальність «Фармація»).

Наукова школа:

Алла Анатоліївна Котвіцька  підготувала 9 кандидатів наук:

 • Суріков О. О. – «Науково-методичні підходи до удосконалення інформаційних систем у раціональному використанні лікарських засобів»;
 • Тетерич Н. В. – «Наукове обґрунтування та практичне впровадження принципів та етичних норм діяльності фармацевтичних працівників»;
 • Красуля О. І. – «Науково-методичні підходи до організації системи реімбурсації вартості лікарських засобів в умовах соціального медичного страхування»;
 • Лобова І. О. – «Наукове обґрунтування соціально-економічних підходів до організації фармацевтичного забезпечення хворих на ішемічний інсульт»;
 • Карло В. В. – «Соціально-економічні підходи до оптимізації лікарського забезпечення хворих на псоріаз»;
 • Пастухова О. А. – «Обґрунтування методичних підходів до удосконалення надання фармацевтичної допомоги геріатричним хворим на глаукому»;
 • Ходаківська В. П. – «Соціально-економічні підходи до оптимізації фармацевтичного забезпечення хворих на виразкову хворобу».
 • Лебединець В. О. – «Методологія формування систем управління якістю на підприємствах з виробництва лікарських засобів»
 • Кононенко О. В. – ««Науково-методичне обґрунтування підходів до удосконалення системи забезпечення населення медичними імунобіолоічними препаратами для планової вакцинопрофілактики дітей»»

Є науковим консультантом з виконання докторських дисертацій:

 • доцента Кубарєвої І. В.;
 • доцента Прокопенко Т. С.;
 • доцента Сурікова О. О.;
 • доцента Волкової А. В.

Здійснює керівництво:

 • 4 аспірантами з відривом від виробництва – Коробова Є. С., Сурікова І. О., Петровський М. О., Прокопенко О. С.
 • 1 аспірантом без відриву від виробництва – Костюк В. Г.
 • 1 здобувачем – Тарасенко Д. Ю.

Навчальні посібники:

 1. Основи права і законодавства у фармаціії :нац. підруч. для студентів вищ. навч. закл. / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. О. Суріков та ін. ; за ред. проф. А. А. Котвіцької. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2016. – 528 с.
 2. Маркетинг послуг : навч.посібн. для студ. спеціальності «Маркетинг» (тексти лекцій) / А. А. Котвіцька, Н. В. Чмихало, О. М. Вороніна; за заг.ред. проф. А. А. Котвіцької. – Х. : НФаУ, 2016. – 141 с.
 3. Фармацевтичне правознавство у схемах і таблицях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. О. Суріков та ін. – Х. : НФаУ, 2015. – 112 с.
 4. Экстремальная медицина : учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений / А. А. Котвицкая, Н. А. Пузак, А. В. Волкова и др.; автор. пер. с укр. – Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2015. – 144 с.
 5. Екстремальна медицина : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. А. Котвіцька, Н. О. Пузак, О. О. Суріков та ін. – Х. : НФаУ, 2014. – 124 с.
 6. История медицины и фармации: учебное пособие для студентов иностранного факультета / А. А. Котвицкая, В. В. Горбанев, А. А. Суриков, А. В. Волкова. – Х. : НФаУ, 2014. – 124 с.
 7. Фармацевтичне законодавство України: збірник нормативно-правових актівдля студ. спец. «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія фармацевтичних препаратів», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Лабораторна діагностика»  (станом на  01 вересня 2013 р.).  Ч. ІІ / А. А. Котвіцька, О. О. Суріков, І. В. Кубарєва та ін. ; за ред. А. А. Котвіцької. –  Х.: НФаУ, 2013. – 436 с.
 8. Фармацевтичне законодавство України: збірник нормативно- правових актів для студ. спец. «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія фармацевтичних препаратів», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Лабораторна діагностика» (станом на 01 вересня 2013 р.). Ч. І / А. А. Котвіцька, О. О. Суріков, І. В. Кубарєва та ін. ; за ред. А. А. Котвіцької. – Х.: НФаУ, 2013. – 260 с.
 9. Основы экономики и системы учета в фармации: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. (Перевод с украинского языка). – Винница: Новая книга, 2008. – 480 с. (співавторство).
 10. Організація фармацевтичного забезпечення населення: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Х.: Авіста-ВЛТ, 2007. – 487 с. (співавторство).
 11. Основи економіки та системи обліку у фармації: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2005. – 504 с. (співавторство).

Методичні рекомендації:

 1. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності нестероїдних протизапальних засобів на фармацевтичному ринку України: метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. Г. Костюк. – К., 2016. – 21 с.
 2. Клініко-економічне обґрунтування оптимального асортименту лікарських засобів для лікування гострого простого бронхіту у дітей віком до 3-х років : метод. рек. / А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова. – К., 2015. – 21 с.
 3. Організаційно-економічні принципи фармацевтичного забезпечення членів лікарняних кас : метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. П. Ходаківська. – К., 2015. – 31 с.
 4. Котвіцька А. А. Фармакоекономічні підходи до оцінки доступності лікарських засобів для лікування кислотозалежних захворювань : метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. П. Ходаківська – Х., 2015. – 27 с.
 5. Котвіцька А. А. Клініко-економічний аналіз стану фармацевтичного забезпечення населення при лікуванні та профілактиці інфекційних захворювань на прикладі кору : метод. рек. / А. А. Котвіцька, О. В. Кононенко,І. В. Кубарєва. – Х., 2015. – 41 с.
 6. Котвіцька А. А. Науково-методичні підходи до вдосконалення фармацевтичного забезпечення осіб похилого та старечого віку : метод. рек. / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова. – Х., 20 – 36 с.
 7. Котвіцька А. А. Соціально-правові основи фармацевтичного забезпечення населення медичними імунобіологічними препаратами для планової вакцинопрофілактики дітей : метод. рек. / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. В. Кононенко. – Х., 2014. – 35 с.
 8. Котвіцька А. А. Соціально-економічні аспекти фармацевтичного забезпечення осіб похилого та старечого віку, хворих на глаукому : метод. рек. / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова. – Х., 2014. – 39 с.
 9. Котвіцька А. А. Науково-методичні підходи до вдосконалення фармацевтичного забезпечення хворих на псоріаз : метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. В. Карло. – Х., 2014. – 42 с.
 10. Котвіцька А. А. Соціально-правові аспекти фармацевтичного забезпечення хворих на псоріаз : метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. В. Карло. – Х., 2014. – 36 с.
 11. Котвіцька А. А. Організаційно-економічні підходи до вдосконалення фармацевтичного забезпечення хворих з ішемічним інсультом : метод. рек. / А. А. Котвіцька, І. О. Лобова. – Х., 2014. – 36 с.
 12. Котвіцька А. А. Науково-методичні підходи до формування локального формуляру лікувально-профілактичного закладу стаціонарного типу: метод. рек. / А. А. Котвіцька, О. І. Красуля, І. В. Кубарєва. – Х., 2013. – 29 с.
 13. Котвіцька А. А. Соціально-економічні аспекти фармацевтичного забезпечення хворих з ішемічним інсультом: метод. рек./ А. А. Котвіцька, І. О. Лобова. – Х., 2013. – 37 с.
 14. Котвіцька А. А. Науково-методичні підходи до оптимізації системи фінансування фармацевтичної допомоги пільговому дитячому контингенту населення : метод. рек. / А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова. – Х., 2013. – 40 с.
 15. Котвіцька А. А. Клініко-економічне обґрунтування ефективних напрямків фармацевтичного забезпечення хворих на інфаркт міокарда: метод. рек. / А. А. Котвіцька, О. І. Красуля. – Х., 2011. – 28 с.
 16. Котвіцька А. А. Науково-практичні підходи до соціальних та етичних норм регулювання обігу лікарських засобів: метод. рек. / А. А. Котвіцька, Н. В. Тетерич – Х., 2009. – 33 с.
 17. Котвіцька А. А. Обґрунтування методики формування комп’ютерної інформаційної системи (на прикладі фармакотерапії гастроезофагельної рефлексної хвороби): метод. рек./ А. А. Котвіцька, О. О. Суріков – Х., 2009. – 29 с.
 18. Котвіцька А. А. Наукове обґрунтування соціально-етичної моделі поведінки працівників аптек у конфліктних ситуаціях: метод. рек. / А. А. Котвіцька, Н. В. Тетерич – Х., 2009. – 26 с.
 19. Котвіцька А. А. Оцінка стану забезпечення фахівців фармацевтичної галузі інформацією про лікарські засоби: метод. рек./ А. А. Котвіцька, О. О. Суріков – Х., 2008. – 28 с.
 20. Немченко А .С. Кореляційно-регресійне моделювання соціально-економічних показників сімейної доступності лікарських засобів в регіонах України: метод. рек. / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька – Х., 2007. – 28 с.
 21. Немченко А. С. Кластерний аналіз споживання ліків та захворюваності населення в регіонах України: метод. рек. / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька – Х., 2007 – 28 с.
 22. Немченко А. С. Обґрунтування механізмів реімбурсації (компенсації) витрат на лікарські засоби в Україні: метод. рек. / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька – Х., 2007. – 25 с.
 23. Немченко А. С. Фармакоекономічне обґрунтування стандартів фармакотерапії, що використовуються в практиці сімейних лікарів: метод. рек. / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька, О. О. Суріков. – Х., 2006. – 28 с.
 24. Немченко А. С. Розробка концептуальних засад пріоритетного розвитку соціально-ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення: метод. рек. / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька. – Х., 2006. – 24 с.

Членство у фахових організаціях:

 • Міжнародна Асоціація фармацевтів (FIP);
 • Міжнародне товариство фармакоекономічних досліджень (ISPOR);
 • Міжнародна організація з оцінки медичних технологій (HTAi).

Статті у фахових іноземних наукових журналах:

 1. Котвіцька А. А. Дослідження системи державного регулювання фармацевтичних правовідносин у сфері обігу лікарських засобів / А. А. Котвіцька, Л. В. Бардакова // The scientific heritage. – 2016. – № 6 (6) – С. 140-143.
 2. Kotvitska A. Research of the immunization coverage and infectious morbidity rates in Ukraine and in the who European region / A. Kotvitska, O. Kononenko // Scripta Scientifica Pharmaceutica. – 2016. – Vol. 3, № 1. – С. 21-26.
 3. Kotvitska Alla Research of the degree of pharmaceutical companies’ participation in the development of orphan drugs, as a part of corporate social responsibility / Alla Kotvitska, Alina Cherkashyna, Inna Kubarieva, Alina Volkova // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2015. – Vol. 3, № 4. – 78-81.
 4. Котвицкая А. А. Исследование информационной обеспеченности населения по основным вопросам плановой вакцинопрофилактики детей / А. А. Котвицкая, О. В. Кононенко // Вестник фармации. (Беларусь) – 2015. – № 2 (68) – С. 6-12. 
 5. Kotvitska Social and epidemiological rates research in older age population of Ukraine / A. Kotvitska, O. Pastukhova // Scripta Scientifica Pharmaceutica. – 2015. – Vol. 2, № 1. – С. 60-63. 
 6. Котвицкая А.А. Исследование доступности фармацевтической помощи детям до 3-х лет в Украине / А.А. Котвицкая, Е.С. Коробова // Вестник Таджикского Национального Университета. – 2015. – № 1/2(160) – С. 270-276.
 7. Котвицкая А. А. Изучение тенденций развития рынка лекарственных препаратов для лечения язвенной болезни желудка в Украине / А. А. Котвицкая, В. П. Ходаковская // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. – 2014. – № 1/3 (134). – С. 181-186.
 8. Котвицкая А. А. Научно-методические подходы к усовершенствованию внешней терапии больных псориазом / А. А. Котвицкая, В. В. Карло // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. – 2014. – № 1/3 (134). – С. 204-208.
 9. Котвицкая А. А. Экспертная оценка нейропротекторных лекарственных препаратов, применяемых для фармакотерапии больных с ишемическим инсультом / А. А. Котвицкая, И. А. Лобова // Центрально-Азиатский научно-практический журнал по общественному здравоохранению. – 2014. – № 1. – С. 40-46.
 10. Котвицкая А. А. Исследование фармацевтического обеспечения населения в Украине и странах Европейского союза / А. А. Котвицкая, В. П. Ходаковская, А. А. Суриков // Modern problems and prospects of Clinical Medicine, Healthcare and Pharmacy development [Monograph]. – Opole: Publishing House WSZiA. – 2014. – C. 154-162.
 11. Котвицкая А. А. Оценка конкурентоспособности потенциала украинских производителей лекарственных средств / А. А. Котвицкая, И. А. Сурикова // Modern problems and prospects of Clinical Medicine, Healthcare and Pharmacy development [Monograph]. – Opole: Publishing House WSZiA. – 2014. – C. 163-170.
 12. Котвицкая А. А. Сравнительный анализ ценовых характеристик нейропротекторных лекарственных препаратов, представленных на фармацевтическом рынке Украины и России / А. А. Котвицкая, И. А. Лобова // Modern problems and prospects of Clinical Medicine, Healthcare and Pharmacy development [Monograph]. – Opole: Publishing House WSZiA. – 2014. – C. 170-177.
 13. Kotvitska A. A. Marketing researches of market on medications for neuroprotective action in Ukraine / A. A. Kotvitska, I. O. Lobova // Acta Facultatis Universitae Comenianae. – 2013. – № LX (1). – P. 15-20.
 14. Котвицкая А. А. Маркетинговый анализ рынка препаратов, которые применяются для лечения инфаркта миокарда / А. А. Котвицкая, О. И. Красуля // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Медицина. Фармация. – 2013. – № 4 (147). – С. 208-213. 
 15. Котвицкая А. А. Маркетинговый анализ ассортимента украинского рынка лекарственных препаратов, применяемых для лечения псориаза / А. А. Котвицкая, В. В. Карло // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2013. – № 3. – с. 50-53.
 16. Котвицкая А. А. Проблемы старения населения в Украине и России / А. А. Котвицкая, А. А. Пастухова // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Медицина. Фармация. – 2013. – № 11 (154). – Вып. 22/2. – С. 5-9. 
 17. Котвицкая А. А. Анализ современных тенденций фармацевтического обеспечения льготных категорий населения в странах СНГ / А. А. Котвицкая, Е. С. Коробова // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Медицина. Фармация. – 2013. – № 11 (154). – Вып. 22/2. – С. 18-25. 
 18. Котвицкая А. А. Анализ ценовых характеристик лекарственных препаратов нейропротекторного действия, представленных на фармацевтическом рынке Украины / А. А. Котвицкая, И. А. Лобова // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Медицина. Фармация. – 2013. – № 11 (154). – Вып. 22/2. – С. 32-38. 
 19. Котвицкая А. А. Международный опыт и роль больничных касс в системе здравоохранения и  фармацевтического  обеспечения населения  / А. А. Котвицкая, В. П. Ходаковская, А. А. Суриков // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Медицина. Фармация. – 2013. – № 11 (154). – Вып. 22/2. – С. 10-17. 

Статті у фахових наукових журналах України:

 1. Котвіцька А. А. Оцінка фармакотерапії хворих на кір в умовах стаціонару методами ABC-, VEN- та частотного аналізу / А. А. Котвіцька, О. В. Кононенко // Фармацевтичний журнал. – 2015. – №6. – С. 3-9.
 2. Котвіцька А. А. Наукове узагальнення сучасних засад імплементації систем реімбурсації вартості фармацевтичної допомоги в європейських країнах / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – №6 (44). – С. 85-89. 
 3. Котвіцька А. А. Клініко-економічний аналіз фармакотерапії хворих на виразкову хворобу в умовах діяльності лікарняних кас / А. А. Котвіцька, В. П. Ходаківська // Фармацевтичний журнал. – 2015. – №5. – С. 23-29.
 4. Котвіцька А. А. Моніторинг вітчизняного ринку медичних імунобіологічних препаратів для планової вакцинопрофілактики дітей / А. А. Котвіцька, О. В. Кононенко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – №5 (43). – С. 40-45. 
 5. Прокопенко Т. С. Дослідження історичних аспектів становлення фармацевтичної освіти в українських землях у складі Російської імперії в XVIII – першій половині XIX століття / Т. С. Прокопенко, А. А. Котвіцька, В. В. Горбаньов // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – №4 (42). – С. 81-86. 
 6. Прокопенко Т. С. Дослідження історичних аспектів становлення фармацевтичної освіти в Україні в другій половині XIX – на початку XX століття / Т. С. Прокопенко, А. А. Котвіцька, В. В. Горбаньов // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 5 (43). – С. 54-59. 
 7. Котвіцька А. А. Дослідження сучасного стану фармацевтичного забезпечення осіб похилого та старечого віку в Україні / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015 р. – № 2 (40). – с. 83-88. 
 8. Kotvitska А. А. Analysis of the Assortment of Immunobiological Medicinal Products Used for Children’s Routine Immunization at the Ukrainian Pharmaceutical Market / А. А. Kotvitska, О. V. Kononenko // Вісник фармації. – 2015. – № 1 (81). – с. 49-54. 
 9. Котвіцька А. А. Аналіз фармакотерапії хворих на глаукому з використанням комплексного частотного/АВС/VEN-аналізу / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова // Фармацевтичний журнал. – 2015. – № 1. – с. 7-14. 
 10. Котвіцька А. А. Аналіз асортименту лікарських засобів для лікування глаукоми, представлених на ринку України / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова // Фармаком. – 2014. – № 3. – с. 63-67. 
 11. Котвіцька А. А. Підходи щодо оптимізації фармацевтичного та медичного забезпечення хворих на псоріаз / А. А. Котвіцька, В. В. Карло // Фармацевтичний журнал. – 2014 р. – № 6. – с. 18-22.
 12. Котвіцька А. А. Порівняльний аналіз сучасного стану фармацевтичного забезпечення міського та сільського населення України / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, К. О. Демянік // Фармацевтичний часопис. – 2014. – № 4. – с. 86-90. 
 13. Котвіцька А. А. Аналіз законодавчих та нормативно-правових засад надання фармацевтичної допомоги пільговим категоріям населення в Україні А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014 р. – № 6 (38). – с. 75-81. 
 14. Котвіцька А. А. Наукове узагальнення сучасних підходів до проведення планової імунізації в країнах світу / А. А. Котвіцька, О. В. Кононенко, І. В. Кубарєва // Актуальні питання медичної і фармацевтичної науки та практики. – 2014. – № 3 (16). – с. 72-76. 
 15. Котвіцька А. А. Аналіз споживання препаратів групи S01E – протиглаукомні препарати та міотичні засоби / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова // Актуальні питання медичної і фармацевтичної науки та практики. – 2014. – № 3 (16). – с. 97-101. 
 16. Котвіцька А. А. Дослідження доступності фармацевтичної допомоги дітям віком до 3-х років за оцінкою споживачів лікарських засобів в Україні / А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014 р. – № 3(35). – с. 50-56. 
 17. Котвіцька А. А. Сучасні проблеми захворюваності та клініко-економічні особливості перебігу псоріазу у хворих Харківського регіону / А. А. Котвіцька, В. В. Карло // Клінічна фармація. – 2014. – Т. 18, № 2. – с. 56-61.
 18. Черкашина А. В. Дослідження сучасного стану соціальної відповідальності найбільших аптечних мереж міста Харкова / А. В. Черкашина, А. А. Котвіцька // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014 р. – № 2(34). – с. 36-41.
 19. Котвіцька А. А. Визначення стану соціально-правового регулювання фармацевтичного забезпечення хворих на псоріаз / А. А. Котвіцька, В. В. Карло // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014 р. – № 2(34). – с. 51-57. 
 20. Котвіцька А. А. Аналіз споживання нейропротекторних лікарських засобів для лікування ішемічного інсульту в України / А. А. Котвіцька, І. О. Лобова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – № 5(31). – с. 49-58.
 21. Котвіцька А. А. Клініко-економічний аналіз фармацевтичного забезпечення хворих з ішемічним інсультом / А. А. Котвіцька, І. О. Лобова // Фармаком. – – № 4. – с. 107-112.
 22. Котвіцька А. А. Дослідження стану фінансування фармацевтичного забезпечення дитячого контингенту населення віком до трьох років на територіальному рівні / А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 2(12). – с. 107-110
 23. Котвіцька А. А. Оцінка епідеміологічного стану судинно-мозкових захворювань серед населення України та шляхи його покращення / А. А. Котвіцька, І. О. Лобова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 2(28). – с. 74-80. 
 24. Котвіцька А. А. Дослідження показників поширеності псоріазу в країнах світу та в Україні / А. А. Котвіцька, В. В. Карло // Запорізький медичний журнал. – 2013. – № 3. – с. 38-42.
 25. Котвіцька А. А. Дослідження стану надання фармацевтичної допомоги пільговому дитячому контингенту населення на регіональному рівні / А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова, І. В. Кубарєва // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 2. – с. 116-121. 
 26. Котвіцька А. А. Особливості викладання дисципліни «Соціальна економіка у фармації» для магістрів фармації у НФаУ / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. В. Кононенко// Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 2. – с. 126-130. 
 27. Котвіцька А. А. Дослідження закордонного досвіду надання населенню гастроентерологічної допомоги / А. А. Котвіцька, В. П. Ходаківська // Вісник фармації. – 2013. – № 2(74) – с. 66-69. 
 28. Котвіцька А. А. Результати фармакоекономічної оцінки антикоагулянтної терапії інфаркту міокарда без зубця Q в Україні / А. А. Котвіцька, О. І. Красуля // Клінічна фармація. – 2013 р. – Т. 17. – № 2 – с. 4-12. 
 29. Котвіцька А. А. Маркетинговий аналіз асортименту гастроентерологічних лікарських засобів на прикладі інгібіторів протонної помпи / А. А. Котвіцька, В. П. Ходаківська // Фармаком. – 2013. – №1. – с. 100-106.
 30. Котвіцька А. А. Науково-практичні підходи до створення локального формуляру лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах стаціонарного типу / А. А. Котвіцька, О. І. Красуля, І. В. Кубарєва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012 р. – № 6(26). – С. 72-77. 
 31. Котвіцька А. А. Дослідження соціально-епідеміологічних показників населення України внаслідок хвороб системи кровообігу на державному та регіональному рівнях / А. А. Котвіцька, І. О. Лобова // Вісник фармації. – 2012. – № 4 (72). – С. 62-65. 
 32. Ходаківська В. П. Історичні аспекти розвитку медичного страхування в Україні / В. П. Ходаківська, А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова, О. А. Пастухова // Запорізький медичний журнал. – 2012. – № 5. – С. 116-119. 
 33. Черкашина А. В. Страхування суб’єктів клінічних досліджень в Україні: сучасний стан та  перспективи  / А. В. Черкашина, А. А.  Котвіцька, М. В. Колочавіна // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 4. – С. 169-174. 
 34. Волкова А. В. Менеджмент: історичний  огляд становлення науки / А. В. Волкова, А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – К., 2012. – Вип. 21. – Кн. 4.– С. 578-585. 
 35. Немченко А. С. Історичні аспекти розвитку організаційно-економічної освіти і науки / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, А. В. Волкова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012 р. – № 3. – С. 32-36. 
 36. Черних В. П. З’їзди фармації України – історія розвитку галузі / В. П. Черних, А. А. Котвіцька, В. А. Георгіянц, Г. В. Зайченко // Вісник фармації. – 2012. – № 1 (69). – С. 3-7. 
 37. Красуля О. І. Клініко-економічний аналіз стану фармацевтичного забезпечення хворих на інфаркт міокарда / О. І. Красуля, А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. О. Суріков // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2011 р. – № 4. – С. 48-54. 
 38. Колочавіна М. В. Моніторинг як функція контролю якості проведення клінічного дослідження / М. В. Колочавіна, А. А. Котвіцька. – Запорізький медичний журнал. – 2011. – Т. 13. – № 6. – С. 88-90.
 39. Колочавіна М. В. Дослідження сучасного стану проведення клінічних досліджень лікарських засобів у світі та в Україні / М. В. Колочавіна, А. А. Котвіцька // Клінічна фармація. – 2011. – Т. 15. – № 4. – С. 8-13. 
 40. Горяча Л. О. Аналіз сучасних тенденцій підготовки фармацевтичних кадрів у країнах світу /Л. О. Горяча, Т. С. Прокопенко, А. А. Котвіцька – Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2011. – Т. 6. – № 4. – С. 10-14. 

Професор А. А. Котвіцька викладає дисципліни «Соціальна економіка у фармації» (для магістрів спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація»), «Фармацевтичне правознавство» (для студентів спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технології фармацевтичних препаратів»), «Організація та економіка у фармації» (для студентів спеціальності «Клінічна фармація»),  «Вступ у фармацію (Історія медицини та фармації)» (для студентів спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація»), «Екстремальна медицина» (для студентів спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технології фармацевтичних препаратів»), «Соціальне управління у фармацевтичній діяльності» (для магістрів спеціальності «Адміністративний менеджмент»), «Академічна доброчесність» (для здобувачів третього освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки PhD (доктор філософії))

Хобі: історія і культура країн світу, література, туризм, теніс, художня фотографія.