Ковальов Сергій Володимирович

Kovalev S. V.

Ковальов Сергій Володимирович – д.фарм.н., професор.

Кафедра нутриціології та фармацевтичної броматології 

Адреса: Харків 61168, вул. Валентинівська, 4

Тел./факс: 67-91-77

E-mail:  bromatology@nuph.edu.ua

 

Закінчив Українську фармацевтичну Академію (1994), в якій працює: аспірант кафедри фармакогнозії (1994-1997), асистент кафедри фізіології (1998-1999), науковий співробітник кафедри контролю якості (1999-2000), асистент кафедри фармакогнозії (2000-2003), доцент кафедри хімії природних сполук (2003-2007), доцент кафедри фармакогнозії (2007).

Учні: Затильнікова Ольга Олександрівна, захистила дисертацію (2011) «Фармакогностичне дослідження півників болотяних» та Романова Світлана Вікторівна – захистила дисертацію (2012), «Фармакогностичне дослідження сочевиці харчової».

Підручники, методичні рекомендації, посібники, монографії: співавтор навчальних посібників: Практикум по фармакогнозии: учеб. пособие, Практикум з ідентифікації лікарської рослинної сировини, Фармакогнозия. Конспект лекций для подготовки к государственному екзамену,  Ресурсоведение лекарственных растений. Рабочий журнал, Сырьевые источники продуктов биотехнологии и их анализ : учеб. пособ, Сировинні джерела продуктів біотехнології та їх аналіз, Методичних рекомендацій відмінні макро- та мікроскопічні ознаки робінії звичайної (Robinia pseudoacacia L.) та гледичії звичайної (Gleditsia triacanthos L.), Інформаційного листа Оптимальні терміни заготівлі лікарської рослинної сировини – листя робінії псевдоакації,  збірка тестів для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2» Фармакогнозія та ресурсознавство лікарських рослин. Нутрициология. Конспект лекцій,  Фармацевтическая броматология. Конспект лекций. Pharmaceutical Bromatology. Lectures for English-speaking students. Nutriciology. Lectures for English-speaking students.  Лабораторний журнал для практичних занять з фармакогнозії. Лабораторный журнал для практических занятий по нутрициологии. Лабораторный журнал для практических занятий по фармацевтической броматологии.  Laboratory note-book on pharmaceutical bromatology.    Laboratory note-book on nutriciology.

Перелік наукових праць в іноземних  журналах та журналах ВАК:

 1. Изофлавоноиды корней Phaseolus aureus / С. В. Ковалев, В. Н. Ковалев, А. Б. Седова, В. П. Хиля // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. – Запоріжжя : Вид-во ЗДМУ, 2004. – Т. 3, Вип. 12. – С. 205–208.
 2. Макаревич И. Ф. Сердечные гликозиды строфанта Комбе / И. Ф. Макаревич, С. В. Ковалев // Химия природных соединений. – 2006. – № 2. – С. 156–159.
 3. Ковалев С. В. Флавоноиды Lotus ucrainicus L. и L. аrvensis L. / С. В. Ковальов // Химия природных соединений. – 2009. – № 4. – С. 465–466.
 4. Вивчення якості сировини сортів хмелю звичайного на відповідність вимогам Державної Фармакопеї України / С. І. Мазурець, С. В. Ковальов, А. Г. Котов, М. І. Ляшенко, О. В. Гамуля, О. О.Затильнікова // Фармаком. – 2010. – № 2. – С. 30–35.
 5. До питання впровадження нових видів глоду до Державної фармакопеї України / С. В. Ковальов, А. М. Ковальова, Є. Є. Котова, А. М. Комісаренко, А. Г. Котов // Фармаком. – 2010. – № 4. – С. 26–30.
 6. Ковалев.С.В. Аминокислотный и элементный состав некоторых видов рода  Medicago L. // Ковалев С.В., Затыльникова О.А., Демешко О.В., Ковалев В.Н. »Инновационные процессы в лекарствоведении», Всероссийская наук.-практ. конф. С международным участием. Ярославль 2012.- с.163-167.
 7. Ковальов С.В. Кількісне визначення фенольних сполук у пагонах деяких видів ожини. Фармацевтичний часопис. 2013–№1(25).- с. 51-56.
 8. Ковальов С.В. Похідні фенолкарбонових та гідроксикоричних кислот видів ожини. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 1(18)/ 2013.- с.80- 83.
 9. Ковальов С.В. Флавоноїди ожини шорсткої. Вісник фармації. – №3(75).-2013.– С.42-44.
 10. Ковальов С.В. Rubus candicans Weihe  як джерело флавоноїдів. Фармаком –  2013.- №1.- С.24-27.
 11. Ковалев С.В. Химическое исследование липофильной фракции травы люцерны серповидной. Запорожский медицинский журнал №3(78).- С.94-97.

Патенти: 25 патентів.

Читає курси: виконую всі види навантажень, читаю лекції та проводжу лабораторні заняття з фармакогнозії, нутриціології та фармацевтичної броматології на усіх факультетах та спеціальностях, керую дипломними та магістерськими роботами.

Хобі: спорт, музика, книжки