Кравченко Віра Миколаївна

Кравченко В. Н.Кравченко Віра Миколаївна – доктор біологічних наук, професор кафедри біологічної хімії

Адреса: м. Харків, 61002, вул. Куликівська,12
Тел.: (057)7063073
E-mail: physio@ukrfa.kharkov.ua

Науковий профіль

 

Автобіографія

Народилась 12 червня 1955 року. В 1973 році закінчила Харківське медичне училище №1 за спеціальністю фельдшер-лаборант. Працювала в Харківському обласному шкірно-венерологічному диспансері на посаді лаборанта відділу біохімії. В 1981 році закінчила Харківський державний університет, біологічний факультет.

Працювала в Харківському фармацевтичному інституті на посаді старшого лаборанта, з 1982 р. на посаді асистента кафедри біохімії. В 1987 році захистила кандидатську дисертацію за темою: „Гипогликемическая активность арилпроизводных дикарбоновых кислот” за спеціальністю „фармакологія”. З 1992 року доцент кафедри біохімії ХФІ. В 2001-2004 рр. навчалась в докторантурі НФаУ. З 2004 р. по 2007 р. була завідувачкою кафедри біології. В 2007 р. захистила докторську дисертацію за темою: „Біохімічні механізми порушень метаболічних процесів при експериментальному гіпертиреозі та їх корекція за допомогою похідних 2-оксо-4-гідроксихіноліну” за спеціальністю „медична біохімія”. В 2012 р. присвоєно вчене звання «професор». На сьогодні займає посаду професора кафедри фізіології та анатомії людини.

Нагороди, почесні звання: Нагороджена Почесною грамотою Київської міської ради м. Харкова на честь 200-річного ювілею університету, грамотами ХФІ.

Наукова школа

Є автором та співавтором понад 130 наукових праць, в тому числі опублікованих в іноземних журналах, 6 патентів, авторських свідоцтв. Приймає участь у проведенні експериментальних досліджень по вивченню тиреотропної активності нових синтезованих сполук і субстанцій рослинного походження; інших видів фармакологічної активності, біохімічних механізмів дії активних сполук та ін. Являється керівником магістерських робіт.

Видавнича діяльність.

Має понад 40 навчально-методичних видань, в тому числі видань для студентів спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфюмерно-косметичних засобів», «Лабораторна діагностика», «Біотехнологія», «Технологія фармацевтичних препаратів»: підручників „Біологічна хімія” (на російській та українській мовах), «Керівництва для лабораторних та семінарських занять з біологічної хімії», “Біологічна хімія», навчальних посібників «Клінічна біохімія», “Біологія з основами генетики”, «Клітинна біологія», «Основи гістології», а також співавтором понад 20 методичних рекомендацій,  типових та робочих програм з різних дисциплін.

Патенти

  1. Патент на винахід №93008, Україна. МПК А 61 К 31/47, С 07 D 215/00. Бензімідазоліл-2-аміди 1-R-4-гідроксі-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот, які виявляють антитиреоїдну активність /Українець І.В., Гріневич Л.О., Ткач А.О., Горохова О.В., Кравченко В.М.; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № а 200901729; заявл. 27.02.2009 ; опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24.
  2. Патент на корисну модель, Україна. 56038U, А61К 36/76 (2006.01); А61К 127/00 (2006.01). Спосіб одержання засобу з протизапальною, анальгетичною та діуретичною активністю / Рудник А.М., Кравченко В.М., Ковальов В.М., Бородіна Н.В., Денис А.І., Грошовий Т.А.; Опубл. 27.12.2010. Бюл.№24.
  3. Патент на винахід №98869, Україна. МПК С07D 215/22, А61К 31/47 А61Р 7/10. Ариламіди 1-гідроксі-3-оксо-6,7-дигідро-3Н,5Н-піридо [3,2,1-ij]хінолін-2-карбонової кислоти, які виявляють діуретичну активність /Українець І.В., Голік М.Ю., Кравченко В.Н.; опубл. 25.06.2012. Бюл. №12.

Викладання дисциплін: анатомія людини і фізіологія, валеологія.

Хобі: інтелектуальні ігри, авто.

image_pdfimage_print