Крутських Тетяна Василівна

Крутських Тетяна Василівна – проректор з науково-педагогічної (навчально-методичної) роботи, доктор фармацевтичних наук, професор

Адреса: Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 53

Тел. : (057) 706-33-80

E-mail: krutskikh@nuph.edu.ua

 


Тетяна Василівна Крутських народилася в 1970 р. у м. Новозибків Брянської області, Росія. У 1987 р. закінчила Харківську загальноосвітню школу № 141.

У 1988 р. вступила, а в 1993 р. закінчила Українську фармацевтичну академію за спеціальністю «Фармація».

У 2008 р. отримала диплом з відзнакою НФаУ за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація».

У період з 1994 р. по 1997 р. навчалася в аспірантурі з відривом від виробництва. У 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук, у 2003 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук на тему: «Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу та технології лікарських засобів на основі субстанції «Альтабор», у 2017 р. присвоєно вчене звання професора.

Трудову діяльність розпочала у 1987 році на посаді лаборанта кафедри фармацевтичної хімії Харківського фармацевтичного інституту.

Науково-педагогічну діяльність – на кафедрі заводської технології ліків Української фармацевтичної академії: асистент (1996-2001 рр.), доцент (2002-2005 рр.). У 2001 році за сумісництвом виконувала обов’язки заступника декана факультету промислової фармації.

З 2002 до 2015 року працювала деканом факультету промислової фармації. В цей час паралельно була доцентом кафедри заводської технології ліків, промислової фармації.

У 2012 році почала викладати на кафедрі управління якістю (2012-2017 рр – доцент, з 2017 р. по цей час – професор).

З 2015 до 2018 року обіймала посаду проректора з наукової роботи НФаУ.

З 2018 р. обіймає посаду проректора з науково-педагогічної (навчально-методичної) роботи НФаУ.

Наукова школа

Тетяна Василівна Крутських проводить наукові дослідження з розробки та дослідження лікарських засобів на основі природної та синтетичної сировини відповідно до плану науково-дослідних робіт НФаУ у межах теми: «Розробка складу, технології та біофармацевтичні дослідження лікарських засобів на основі природної та синтетичної сировини», державний реєстраційний номер НДР 0114U000945.

Підготувала 3 кандидатів фармацевтичних наук (Бур’ян К.О. 2009 р., Трунова Т.В. 2011 р., Марченко М.В. 2013 р.) за спеціальністю 15.00.01. – «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація».

Здійснює керівництво 1 аспірантом без відриву від виробництва.

Професор Крутських Т.В. має біля 200 науково-методичних праць, серед них 5 підручників (два з яких мають статус «базовий» і «національний»), статті в Фармацевтичній Енциклопедії, 7 патентів, низка Положень про освітній та науковий процес в НФаУ.

Підручники:

  1. Обладнання технологічних процесів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв / М. В. Стасевич, А. О. Милянич, І. О. Гузьова [та ін.]. – Вінниця : Нова книга, 2012. – 435 с.
  2. Технологія ліків промислового виробництва : підруч. для студ. ВНЗ: у 2 ч.

2.1. Технологія ліків промислового виробництва : підруч. для студ. ВНЗ: у 2 ч. / В. І. Чуєшов, Є. В. Гладух, І. В. Сайко [та ін.]. – Х. : НФаУ, 2012. Ч.1. – 695 с.

2.2. Технологія ліків промислового виробництва : підруч. для студ. ВНЗ: у 2 ч. / В. І. Чуєшов, Є. В. Гладух, І. В. Сайко [та ін.]. – Х. : НФаУ, 2013. Ч.2. – 640 с.

  1. Підручник затверджено МОЗ України в якості базового підручника для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу ІУ рівня акредитації.

3.1. Технология лекарств промышленного производства: учебник для студ. ВНЗ: в 2 ч. / В. И. Чуешов, Е. В. Гладух, И. В. Сайко [и др.]. – Винница: Нова Книга, 2014. – Ч.1. – 695 с.

3.2. Технология лекарств промышленного производства: учебник для студ. ВНЗ: в 2 ч. / В. И. Чуешов, Е. В. Гладух, И. В. Сайко [и др.]. – Винница: Нова Книга, 2014. – Ч.2. – 662 с.

  1. Технологічне обладнання фармацевтичної та біотехнологічної промисловості / М. В. Стасевич, А. О. Милянич, Л. С. Стрельников [та ін.]. – Львів : Новий Світ – 2000, 2016. – 410 с.
  2. Підручник виданий як національний відповідно до наказу МОЗ України від 22.06.2010 р. № 502.

5.1. Промислова технологія лікарських засобів: базовий підручник для студ. вищ. навч. фармац. закладу / Є. В. Гладух, О.А. Рубан, І.В. Сайко [та ін.]. – Х.: НФаУ: Оригінал, 2016. – 632 с.

5.2. Промислова технологія лікарських засобів: базовий підручник для студ. вищ. навч. фармац. закладу (фармац. ф-тів) / Є. В. Гладух, О.А. Рубан, І.В. Сайко [та ін.].; за ред. Є. В. Гладуха, В. І. Чуєшова. – Вид. 2-ге, випр. та допов.– Х. : НФаУ: Новий світ- 2000, 2018. – 526 с.

Професор Т.В. Крутських викладає дисципліни «Основи належної фармацевтичної практики» та «Управління персоналом» для здобувачів магістерського ступеня спеціальностей «Фармацевтична біотехнологія», «Промислова біотехнологія» та «Якість, стандартизація та сертифікація». Постійно керує виконанням магістерських робіт здобувачами вищої освіти спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація».

Громадська діяльність: член Ректорської ради НФаУ; член Вченої ради НФаУ, член Спеціалізованої вченої ради Д 64.605.02 зі спеціальності 15.00.01 – «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація», член апробаційної ради НФаУ зі спеціальності 15.00.01.

Приймала активну участь у підготовці та проведенні V, VI, VII та VIII Національних з’їздів фармацевтів.

Неодноразово була нагороджена Почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я України, Харківської обласної державної адміністрації, Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України, Національного фармацевтичного університету.

У 2017 році отримала почесне звання «Заслужений викладач» Національного фармацевтичного університету.

image_pdfimage_print