Критерії оцінки та порядок перескладання ліцензійних

Для проведення ліцензійних інтегрованих іспитів МОЗ України у
2011-2012 навчальному році, на підставі аналізу результатів тестових іспитів минулих років та за допомогою експертних методик, встановлює наступні абсолютні величини критерію «склав»:

  • 50,5% правильних відповідей – екзамен «Крок 1. Фармація»
    (5 жовтня 2011р.)
  • 50,5% правильних відповідей – екзамен «Крок 2. Фармація»
    (4 травня 2012р.)

Крок-1 Фармація. Всім студентам, які одержали на тестовому іспиті «Крок 1» результат «не склав», дозволяється повторне складання іспиту Крок 1 не більше двох разів до найближчої сесії у терміни, які затверджені МОЗ України. У разі неперескладання іспиту «Крок 1» студент не допускається до наступної екзаменаційної сесії та відраховується з університету як такий, що не виконав навчальний план.

Крок 2 Фармація. Всі студенти, які одержали на тестовому іспиті результат «не склав», допускаються до складання державних випускних іспитів. Ці студенти не отримують сертифікат ліцензійного іспиту Крок-2 та вважаються такими, що не пройшли державну атестацію, і не отримують диплом про закінчення вищого навчального закладу. Такі студенти можуть повторно скласти іспит «Крок 2. Фармація» не раніше, ніж через рік протягом трьох років.